دنبال چه میگردید؟

بازار لوله پلی اتیلن فارس - فروش لوله پلی اتیلن و انواع لوله در شیراز

کارخانه تولید کننده لوله پلی اتیلن فارس - فروش لوله پلی اتیلن و انواع لوله در شیراز - استعلام قیمت لوله پلی اتیلن فارس - فروش لوله پلی اتیلن و انواع لوله در شیراز

شیخ عامر لوله پلی اتیلن، معزآباد جابری لوله پلی اتیلن 400 میلیمتر آب، درودزن لوله پلی اتیلن 180 میلیمتر آب، باغ صفا لوله پلی اتیلن20 اینچ، نصروان لوله پلی اتیلن 110 میلیمتر آب، شوریجه لوله پلی اتیلن12 اینچ، کوشک قاضی لوله پلی اتیلن11 اینچ، بیرم لوله پلی اتیلن16 اینچ، خسویه لوله پلی اتیلن14 اینچ، نصیر آباد لوله پلی اتیلن9 اینچ، تم شولی لوله پلی اتیلن 40 میلیمتر آب، دوزه لوله پلی اتیلن 280 میلیمتر آب، نعیم آباد لوله پلی اتیلن 355 میلیمتر آب، علی آباد لوله پلی اتیلن 560 میلیمتر آب، انارستان لوله پلی اتیلن 200 میلیمتر آب، نصر آباد لوله پلی اتیلن1 اینچ، بهرغان لوله پلی اتیلن 140 میلیمتر آب، ترمان لوله پلی اتیلن 25 میلیمتر آب، جیسقان لوله پلی اتیلن برق، داریان لوله پلی اتیلن 630 میلیمتر آب، دوگان لوله پلی اتیلن 315 میلیمتر آب، صفا شهر لوله پلی اتیلن7 اینچ، شورآب لوله پلی اتیلن5.5 اینچ، فدامی لوله پلی اتیلن6 اینچ، لطیفی لوله پلی اتیلن18 اینچ، بهمن لوله پلی اتیلن3 اینچ، صادقیه لوله پلی اتیلن5 اینچ، بالا ده لوله پلی اتیلن 50 میلیمتر آب، خیر آباد توللی لوله پلی اتیلن 75 میلیمتر آب، درز لوله پلی اتیلن 63 میلیمتر آب، فدشکوئیه لوله پلی اتیلن2 اینچ، شهبازخانی لوله پلی اتیلن10 اینچ، کناره لوله پلی اتیلن4 اینچ، جوکان لوله پلی اتیلن22 اینچ، حیدر آباد لوله پلی اتیلن 250 میلیمتر آب، باب انار لوله پلی اتیلن 160 میلیمتر آب، خلیلی لوله پلی اتیلن 125 میلیمتر آب، فداغ لوله پلی اتیلن24 اینچ، بورکی علیا لوله پلی اتیلن 225 میلیمتر آب، خنجشت لوله پلی اتیلن8 اینچ، باغ لوله پلی اتیلن 20 میلیمتر آب، سیف آباد لوله پلی اتیلن 90 میلیمتر آب، گل برنجی لوله پلی اتیلن 450 میلیمتر آب، طسوج لوله پلی اتیلن قطره ای، آسپاس لوله پلی اتیلن آبیاری، آویز لوله پلی اتیلن گازی، مقابری لوله پلی اتیلن کشاورزی، رونیز لوله پلی اتیلن 2 اینچ، خوزی لوله پلی اتیلن اصفهان، کوهنجان لوله پلی اتیلن آبرسانی، فتح آباد لوله پلی اتیلن فشار قوی، ریز آب لوله پلی اتیلن 110، خسرو شیرین لوله پلی اتیلن 6 اینچ، علی آباد ملک لوله پلی اتیلن 16 میلیمتر، بکان لوله پلی اتیلن 32 میلیمتر، گچگران لوله پلی اتیلن 50 میلیمتر، بختاجرد لوله پلی اتیلن 63 میلیمتر، کال لوله پلی اتیلن 75 میلیمتر، باغان لوله پلی اتیلن 90 میلیمتر، ده چاه لوله پلی اتیلن 110 میلیمتر، فال لوله پلی اتیلن 125 میلیمتر، لپوئی لوله پلی اتیلن 160 میلیمتر، مشایخ لوله پلی اتیلن 200 میلیمتر، دهرم لوله پلی اتیلن 250 میلیمتر، دادنجان لوله پلی اتیلن 315 میلیمتر، پاسخن لوله پلی اتیلن 355 میلیمتر، مادر سلیمان لوله پلی اتیلن 400 میلیمتر، میانده لوله پلی اتیلن 450 میلیمتر، هرگان لوله پلی اتیلن 500 میلیمتر، دهکویه لوله پلی اتیلن 560 میلیمتر، بیدگل لوله پلی اتیلن 630 میلیمتر، اکبر آباد لوله پلی اتیلن اسپیرال، ابوالوردی لوله پلی اتیلن کابلی، جرمشت بالا، کلانی، ایزدخواست، جویم، رحمت آباد، مصیری، هنگام، ملای انبار، کوشکک، کفدهک، پر زیتون، دهقانان، شهید آباد، دوبرجی، ماه فرخان، کت گنبد، وراوی، بیغرد، جنت شهر، ارد، ده پاگاه، مورکی، صحرا رود، شهنان، میشان علیا، تادوان، محمد آباد، خرم مکان، چهار طاق، گل کویه، کره طاوی، قطب آباد، محمله، علویه، کدنج، بند امیر، بانش، ارودان علیا، خانیمن، چهل چشمه، ایج، دولت آباد، عماد ده، مجد آباد، شهر پیر، فیشور، سورمق، بابا منیر، ریچی، کمارج، زیر آب، شهرمیان، توجردی، مهر، قشلاق، دهنو مقیمی، جشنیان، خانه زنیان، احمد آباد، زینل آباد، مزرعه پهن، قلعه بیابان، مزایجان، بلغان، جره، چاه ورز، سروستان، دریس، سیمکان، ششده، رامجرد، دادین علیا، بیدک، سید حسین، نوبندگان، فهلیان علیا، شهرک امام خمینی، مهارلو، فتح آباد، مهرنجان، کوه سبز، شاغون، شاه محمدی، سفلی، اسیر، بیضا، کوشک هزار، سلطان آباد، علامرودشت، سیگار، ده فیش، کمهر، گرمه، مادوان، کنار تخته، کوره، حسن آباد، گله دار، جایدشت، ده شیب، جوزکنگری، تل بارگاه، زنگی آباد، بید زرد سفلی، نرگس زار، رستاق، سنگ چارک، آهنگری، خیرگو، اسماعیل آباد، خبریز، نودان، آباده، آباده طشک، اردکان، ارسنجان، استهبان، اشکنان، افزر، اقلید، امام شهر، اوز، ایزد خواست، بابامنیر، بالاده، بنارویه، بوانات، جهرم، حاجی آباد، حسامی، خاوران، خرامه، خشت، خنج، خور، خومه زار، داراب، دبیران، دژکرد، زاهد شهر، زرقان، سده، سعادت شهر، سلطان شهر، سیدان، شهر جدید صدرا، شیراز، صغاد، صفا شهر، فراشبند، فسا، فیروزآباد، قادرآباد، قائمیه، قره بلاغ، قطرویه، قیر، کارزین، کازرون، کامفیروز، کره ای، کوار، کوپن، گراش، لار، لامرد، مادرسلیمان، مبارک آباد، مرودشت، مشکان، میانشهر، میمند، نوجین، نورآباد، نی ریز، هماشهر

لامرد ، خرامه ، مرودشت ، بوانات ، داراب ، سروستان ، فسا ، لارستان ، زرین دشت ، نی ریز ، جهرم ، پاسارگاد ، کازرون ، شیراز ، سپیدان ، خرم بید ، ارسنجان ، آباده ، فیروز آباد ، گراش ، اقلید ، خنج ، کوار ، فراشبند ، استهبان ، مهر ، ممسنی ، جهرم، کازرون، آباده، لارستان، شیراز، رستم، قیروکارزین، نی ریز، خرامه، فیروز آباد، خرم بید، داراب، استهبان، سروستان، مهر، خنج، گراش، سپیدان، ممسنی، فسا، مرودشت، زرین دشت، فراشبند، اقلید، بوانات، لامرد، کوار، ارسنجان، پاسارگاد

فارس

قیمت لوله پلی اتیلن فارس 1,062,237 ریال رتبه 4.6 از 34,257 رأی.

بنده مدیر عامل شرکت هستم . 160 آب شرب استان فارس - شهر استهبان. مصرف کننده لوله ابیاری پنج اینچ از فارس بوانات. 75 و 90 لوله پلی اتیلین 90 و 75 ملی متر در کرج هستم ولی خرید و فروش برای استان فارس. لوله پلی اتلین 4اینج میخواستم لوله 110 استان فارس لارستان صحرای باغ عمادشهر . ببخشید قیمت لوله 63 و لوله 110 شیراز چنده قیمت لوله شیراز 110 میلیمتر و 63 میلیمتر. لوله 63 میخوام لوله 63 برای ابیاری باغ. خیر من حدود 150 متر لوله 50 اتمسفر 10 لازم دارم 50 میلیمتر 10 اتمسفر 150 متر فنی . بهترین نوع لوله جهت آب رسانی آب شرب ممنون تماس گرفتم جسارتا لوله 12 اتمسفر موجود ندارن. من 300 متر لوله آبرسان پلی اتیلن 5 اینچ میخوام. لوله میخواستم شماره چیزی نداریدبتونم عکس لوله بفرستم. قیمت 10 بار با خریدار هستم برای انتقال آب ازچشمه به کارخانه به طول یک کیلومتر زحمت کش. 16 میلیمتر میخواستم 16 میلیمتر. فروش لوله پلی اتیلن لوله 3 اینج 8 اتمسفر قیمت چنده لوله 8 اتمسفر 3 اینچ.

نرخ لوله 75 نرخ لوله 75پلیتلین شاخه ای چنده لوله 3ایچ شاخه ای چنده برای انتفال اب تلمبه قیمت لوله باغی متری چنده

اطلاعات تماس هنوز دریافت نشده است. آیا این محصولات دارای مهر استاندارد هستند. کدامیک از این محصولات دارای مهر استاندارد هس. مقدار لوله بارانی وسایز لوله مصرفی لوله اب رسانی دارم فقط لوله بارانی داخل زمین نیاز دارم. لوله 8 اینچ بابار 4 قیمت چند هست قیمت لوله 8 اینچ چند هست برا جابجایی آب قنات میخام خیلی فشاری بهش نمیآد 180 متر . قیمت لوله پلی اتلین 90 سه جداره 10 اتمسفر برای آبرسان شهری. قیمت هر شاخه 5 اینچ و ع اینچ قیمت هر شاخه 5 اینچ و ع اینچ اره. لوله قطره چندقیمته. 3700متر گازی سایز125. قیمت لوله 110؟ 110 برای باغ. خوبی لوله 110 قیمت چند مغازه دار هستم . قیمت لوله 16 دریپر دار چند است؟ لوله 16 آبیاری دریپر دار. قیمت لوله پلی اتیلن قیمت لوله 125 یا 5 اینچ 8 بار چند است؟ قیمت لوله . لوله قطره ای معینی. لوله های آبیاری بیشتر لوله های کم فشار پلی اتیلن ببخشید بیشتر در مورد استاندارد لوله سوال داشتم سوال بنده رو جواب نداید.

قیمت لوله 1 اینچ 10بار لوله پلی اتیلن 1 اینچ فشار 10 بار

من خریدار لوله هستم یک سوال خدمت شما داشتم جواب سوال بنده رو ندادید؟. پلی اتلین وبرای اب. شیر برقی پلاستیکی برای لوله پلی اتلین 50 هم دارید 50میلیمتر. لوله 16 قیمتش چند است من خریدار لوله 16 قطره ای هستم لوله 16 قطره ای برای درخت. و وقت بخیر برای قطره‌ای کردن درخت/باغ بله. ممنون و متشکر از شما . لوله 90 پلی اتیلن استخر پلیمری. 4 اینچ 4 بار میخام متری چنده نه خریدارم لوله طاقه ای. خسته نباشین لوله 125 چند قیمته 125 پلی اتیلن جهت سیستم ابیاری لوله پلی اتیلن 125 فشارقوی. خرید لوله پلی اتیلن خیلی اطلاعاتی در زمینه لوله ندارم ..ممنون میشم اگر امکانش هست راهنماییم بفرمایید من برای ابیاری زمین کشاورزی میخوام و زمین حدود 700 هکتار . لوله 32 قیمت چنده لوله 32، 10 اتمسفر برای باغ. 5 اینچ می خواستم pe100 فشار 6 بار. قیمت لوله های ارایه شده برای کدوم کارخانه هست، . و خسته نباشید 1300 متر.

مقدار مورد نیاز حدود 400 متر می باشد مربوط به چاه آب جداره چاه. کیسینگ چاه می باشد

قیمت لوله 110هشت بار قیمت لوله 110 هشت بار کشاورزی. لوله 160. 75چنده. ببخشید یه مقدارزمین کشاورزی دارم میخواستم بارانی کنم خواستم بدونم برادوهکتارچقدرهزینه می بره؟. 90شش بار وهشت بار هر متر قیمت چنده شماره میخای چکار قیمت چندی ببخشید قیمت لوله سه اینجا نگفتید چنده.

لوله پلی اتیلن فارس
لوله پلی اتیلن فارس انواع لوله پلی اتیلن فشار قوی و درجه 2 لوله پلی اتیلن فارس

لوله پلی اتیلن فارس انواع لوله پلی اتیلن فشار قوی و درجه 2 قیمت لوله پلی اتیلن فارس

فرم محاسبه وزن، قیمت و ضخامت جداره لوله پلی اتیلن
انرم افزار بر اساس استاندارد 14427 در گرید های PE80, PE100, PE63
قیمت هر کیلو: تومان
نوع مواد:
قطر لوله:
فشار: اتمسفر (Bar)
 
دبی لوله پلی اتیلن

محاسبه مقدار لوله پلی اتیلن مورد نیاز مزرعه

مخصوص آبیاری قطره ای با نوارتیپ
تعیین لوله های فرعی مورد نیاز زمین
طول زمین
عرض زمین
طول ردیف ها
محاسبه لوله پلی اتیلن
مقادیر خواسته شده فوق را به متر وارد کنید.
توجه: محاسبات فوق برای آبیاری قطره ای با نوارتیپ است

لوله پلی اتیلن چیست؟

فروش لوله پلی اتیلن در فارس

کانال بازار لوله
لوله پلی اتیلن

پخش عمده لوله پلی اتیلن در فارس
تلفن تماس: 09033669992 - 09033669994

لیست قیمت لوله پلی اتیلن
قیمت لوله پلی اتیلن

لوله پلی اتیلن

لوله و اتصالات فارس

ثبت سفارش خرید لوله پلی اتیلن:

  • خریدار لوله پلی اتیلن
  • فروشنده و تأمین کننده هستم
  • تولید کننده هستم
  • مجری و پیمانکار لوله پلی اتیلن

اگر خریدار، فروشنده، تولید کننده یا پیمانکار در زمینه لوله پلی اتیلن هستید سفارش خود را ثبت کنید تا برای همکاری با شما تماس بگیریم.

لوله پلی اتیلن فارس - فروش لوله پلی اتیلن و انواع لوله در شیراز انواع لوله پلی اتیلن فشار قوی و درجه 2

قیمت انواع لوله پلی اتیلن

پلی اتیلن لوله پلی اتیلن اتیلن لوله پلی پلی لوله

نام کالا قیمت (ریال)برندتاریخ اعلامکد
لوله پلی اتیلن 25 میلیمتری نرم 20,000 روان پلاست شبستر9 آذر 98 7297-25032
لوله پلی اتیلن درجه دو 7,800 ابهر آبرسان6 شهریور 98 1288-24246
لوله پلی اتیلن درجه 2 سایز 75 75,000 فروشگاه لوازم کشاورزی محمدی5 مرداد 98 7146-24192
لوله پلی اتیلن درجه 2 سایز 125 210,000فروشگاه لوازم کشاورزی محمدی5 مرداد 98 7146-24191
لوله پلی اتیلن درجه 2 سایز 110 157,000فروشگاه لوازم کشاورزی محمدی5 مرداد 98 7146-24190
لوله پلی اتیلن درجه 2 سایز 90 105,000فروشگاه لوازم کشاورزی محمدی5 مرداد 98 7146-24189
لوله پلی اتیلن درجه 2 سایز 63 52,000فروشگاه لوازم کشاورزی محمدی5 مرداد 98 7146-24188
لوله پلی اتیلن 125 185,000 شرکت تک پایپ (takpipe)4 تیر 98 15814-24065
لوله پلی اتیلن 90 9,500شرکت تک پایپ (takpipe)4 تیر 98 15814-24063
لوله پلی اتیلن 63 4,600شرکت تک پایپ (takpipe)4 تیر 98 15814-24062
لوله پلی اتیلن 9,000 تولیدی پویا4 تیر 98 9625-24061
لوله پلی اتیلن 125 185,000 سرداب لوله سپاهان4 تیر 98 5272-24056
لوله پلی اتیلن 90 95,000سرداب لوله سپاهان4 تیر 98 5272-24054
لوله پلی اتیلن 63 46,000سرداب لوله سپاهان4 تیر 98 5272-24053
لوله پلی اتیلن 63 4,900,000 آب دشت پارسه2 ارديبهشت 98 14912-23241
لوله پلی اتیلن75 9,016,000آب دشت پارسه2 ارديبهشت 98 14912-23240
لوله پلی اتیلن 90 12,880,000آب دشت پارسه2 ارديبهشت 98 14912-23239
لوله پلی اتیلن 125 24,840,000آب دشت پارسه2 ارديبهشت 98 14912-23237
لوله پلی اتیلن استاندارد گرید a با بازرسی سطح یک 139,000 شرکت ایلیا پلیمر 2 ارديبهشت 98 4628-22927
لوله پلی اتیلن استاندارد گرید c با تاییدیه جهاد 120,000شرکت ایلیا پلیمر 2 ارديبهشت 98 4628-22926
لوله پلی اتیلن درجه 2با کیفیت عالی 7,000ابهر آبرسان2 ارديبهشت 98 1288-22923
لوله پلی اتیلن درجه دو 2 5,500 ابهر آبرسان.111 بهمن 97 6141-20984
لوله پلی اتیلن ابرسانی یکدست کیفیت عالی 98,000 پرشین لوله10 دی 97 12136-20862
لوله پلی اتیلن (پالت یکدست) کیفیت عالی 75,000پرشین لوله10 دی 97 12136-20861
لوله پلی اتیلن معمولی (دوره ای) کیفیت عالی 68,000پرشین لوله10 دی 97 12136-20860
لوله پلی اتیلن برقی 58,000 شرکت آبرنگ لوله9 آذر 97 6262-20323
لوله پلی اتیلن سایز 50 71,000 تجهیز صنعت اندیس9 آذر 97 3684-20290
لوله پلی اتیلن سایز 40 46,000تجهیز صنعت اندیس9 آذر 97 3684-20289
لوله پلی اتیلن سایز 25 19,500تجهیز صنعت اندیس9 آذر 97 3684-20288
لوله پلی اتیلن سایز 20 15,000تجهیز صنعت اندیس9 آذر 97 3684-20287
لوله پلی اتیلن سایز 32 31,000تجهیز صنعت اندیس9 آذر 97 3684-20286
لوله پلی اتیلن سایز 16 8,500تجهیز صنعت اندیس9 آذر 97 3684-20285
لوله پلی اتیلن PE100 سایز 200 916,500تجهیز صنعت اندیس9 آذر 97 3684-20284
لوله پلی اتیلن PE100 سایز 160 552,500تجهیز صنعت اندیس9 آذر 97 3684-20283
لوله پلی اتیلن PE100 سایز 125 245,000تجهیز صنعت اندیس9 آذر 97 3684-20281
لوله پلی اتیلن PE100 سایز 110 282,000تجهیز صنعت اندیس9 آذر 97 3684-20280
لوله پلی اتیلن PE100 سایز 90 190,000تجهیز صنعت اندیس9 آذر 97 3684-20277
لوله پلی اتیلن PE100 سایز 63 65,000تجهیز صنعت اندیس9 آذر 97 3684-20276
لوله پلی اتیلن بدون استاندارد جنس خوب 6,000ابهر آبرسان.19 آذر 97 6141-20156
لوله پلی اتیلن استاندار همه سایز تاییدار 11,500ابهر آبرسان.19 آذر 97 6141-20155
لوله پلی اتیلن داخل سفید دولایه درجه 2 900,000شرکت آبرنگ لوله9 آذر 97 6262-19887
لوله پلی اتیلن درجه 2 با مارک سفید و خط ابی 75,000شرکت آبرنگ لوله9 آذر 97 6262-12918
شرکت های تولید کننده لوله پلی اتیلن

لیست قیمت کلیه محصولات شرکت های صنعت لوله و اتصالات ایران در این نرم افزار موجود میباشد.

نظرات کاربران در مورد لوله پلی اتیلن فارس - فروش لوله پلی اتیلن و انواع لوله در شیراز

لوله پلی اتیلن فارس - فروش لوله پلی اتیلن و انواع لوله در شیراز.

RSS