سپتیک تانک

سپتینگ تانک :

سپتینگ تانک یک حوضچه ته نشینی ساده است که عنوان یک واحد پیش تصفیه جهت کاهش بار آلودگی فاضلاب و به عنوان یک راه حل موقت استفاده می شود. در این روش فاضلاب به کمک فرآیند ته نشینی . شناور سازی و بیولوژیکی تصفیه میشود از سپتینک تانک ها میتوان به طور گسترده در واحد های مسکونی . ویلایی . کارگاه ها و حتی جته حذف چربی و مواد معلق پساب مکان هایی نظیر رستوران ها . هتل ها و کارخانه جات که دارای آشپزخانه های بزرگی هستند نیز استفاده کرد سپتینک تانک ساده ترین نوع تصفیه خانه تک واحدی است ک تصفیه مکانیکی (ته نشینی ) و تصفیه زیستی با کمک باکتری های بی هوازی در آن انجام میگیرد.

محاسن سپتیک تانک

_ ایزولاسیون کامل و بدون بو

_ مناسب برای زمین هایی که قدرت جذب بسیار کمی دارند و یا مناطقی ک سطح آبهای زیر زمینی در آن بالا باشد

_ حمل و نصب آسان

_ مقاومت بسیار با در مقابل خوردگی و مواد شیمیایی

_ استحکام بسیار بالا جداره و امکان مدفون کردن آن با هدف انتقال ثقلی فاضلاب به سپتینک تانک و جلوگیری از اشتغال فضای مفید

_ حذف ذرات قابل ته نشینی چربی و روغن های موجود در فاضلاب رستوران ها و سالن های غذا خوری جهت جلوگیری جهت جلوگیری از پرشدن سریع چاه جذبی و گرفتگی لوله هابه سبب تجمع چربی و ذرات درشت قابل ته نشین

_ مقرون به صرفه ترین روش تصفیه فاضلاب

_ قابلیت ساخت در ابعاد و احجام مختلف

_ عد نیاز به عایق کاری و تعمیر که ب دلیل عدم استفادهاز وسایل الکترومکانبکال در آن نیازی به تعمیر و هزینه نگهداری و اپراتور ندارد

سپتیک تانک