دریچه منهول

دریچه منهول

مواد اولیه مورد استفاده در تولید منهول پلی اتیلن

مواد بکار رفته در تولید منهول پلی اتیلن 3840 گرید روتاری مولدینگ میباشد در مورد اب بندی قطعات مختلف بر روی هم از نوار آب بندب SEAL از جنس EPDM استفاده میشود ک در مقابل مواد اسیدی و یا بازی موجود در جریانات فاضلابی بسیار مقاوم است. ضمنا پیچ و مهره و واشر های بکار رفته نیز گالوانیزه گرم میباشند.

مواد پلی اتیلن بکار رفته در تولید منهول های پلی اتیلن در مقابل الاینده های فاضلابی مانند انواع اسیدها حتی تا غلظت 99% و نیز بازهای غلیظ بسیار مقاوم میباشند ک در استاندارد لیستی از موادی ک پلی اتیلن ها نسبت به ان مقاوم هستند وجود دارد ک میزان مقاومت و دمای کارکرد پلی اتیلن را نسبت به این مواد نشان می دهد. مواد پلی اتیلن در مقابل سایش و خوردگی ناشیاز فرسایش و تماس مواد معلق در مواد فاضلابی نیز کاملا مقاوم و ماندگاری طولانی دارند

مواد اولیه پلی اتیلن همچنین به دلیل خواص ضربه پذیر بودن در محل فاضلابرو ها به دلیل برخورد مواد معلق فاضلابی دچار کندگی و فرسایش نمیشوند.از انجایی ک منهول های پلی اتیلن توسط نوار های آب بندی کاملا آب بندی میشوتد لذا از ورود جریانات ابهای زیر سطحی به سیستم فاضلاب و بالعکس جلوگیری می شود و همچنین این منهول ها اجازه نفوذ مواد فاضلابی به سفره های آب زیر زمینی را نمیدهند و بدین لحاظ از نظر کار ایی سیستم فاضلابی بسیار مناسب است و میتوان از آلوده شدن آبهای زیر زمینی جلوگیری نمود ک از این حیث کاملا موافق با محیط زیست و ساز گار با آن می باشد.

دمای کارکرد منهول های پلی اتیلن با توجه به دمای سیال عبوری از آن معمولا بین -45 تا -65 درجه ساتی گراد تعریف میگردد

منهول های پلی اتیلن جهت جریانات ثقلی مورد استفاده قرار میگیرند اگرچه در تست ها و برخی کاربری ها به فشار جزئی مثبت درون منهول ها و با فشار منفی نیلز پیدا می شود ک البته میتوان این فشارها را تمل نماید هرچند پیشنهاد میشود در صورتیکه منهول برای کاربردهایی به غیر از شرایط ثقلی و بدون فشارمورد استفاده قرار میگیرد و یا مواد خاص دیگری حتما با کارخانه سازنده مشورت نمائید.

مواد آنتی UV :

بر اساس استاندارد ملی ایران با توجه به نحوه انبارش آدم روها و اتاقک های بازدید مواد سازنده اجزای آن بایدحاوی افزودنی های ضد پرتو فرابنفش باشد بدین سبب نیاز است ک منهول های پلی اتیلنی در مقابل اشغه UV آفتاب مقاوم باشند مواد پلی اتیلن 3840 تولیدی پالایشگاهای کشور دارای مواد افزودنی آنتی UV می باشند و نیاز به افزودن مواد مقاوم دیگر مانند کربن بلک را ندارند از آنجایی ک بر اساس استاندارد بطور 100% از مواد خام Virgin material استفاده مینماید لذا هیچگونه افزودنی دیگری در این خصوص به مواد اولیه اضافه نمیشود.

نصب منهول پلی اتیلن:

کف سازی : منهول های پلی اتیلنی باید برروی یک کف محکم وآماده سازی شده برای اینکارقرار گیرند بعد از گود برداری باید قطعات بزرگ و قلوه سنگ های از کف ترانشه برداشته شود سپس کف سازی با استفاده از بتن مگر 250 با ضخامت حدود 15 سانتی متر انجام پذیرد ضمنا میتوانیم از یک کف بتنی در جا یا پیش ساخته و با ضخامت حدود 15 سانتی متر استفاده نماییم. از آنجایی ک انتقال نیروهای ناشی از بارهای مردهو زنده و نیز بارهای فشارنده به سمت پایین و بر روی کف منهول اعمال میگردند جهت جلوگیری از نشت خاک کف منهول می بایست تجهیزات لازم برای اینکار در نظر گرفته شده و کف محا استقرار منهول بخوبی آماده سازی شود.

دریچه منهول

مصالح پر گننده:

بر اساس استاندارد astm1759 و استاندارد ملی ایران در نصب منهول های پلی اتیلن بهترین گزینه ها برای مصالح پر کننده بشرح ذیل میباشد:

1_ اطراف منهول تا شعلع حداکثر یک متر بایستی با خاکی دارای خواص خاک کوبیده شده کلاس I و با تراکم حدود 90% پر شود. لذا در محل هایی امکان انجام این کار وجود داشته باشد بایستی پس از کف سازی و استقرار منهول و تراز کردن آن خاک پرکننده را بصورت لایه لایه حدود 20 سانتی متر بطور مساوی در اطراف منهول ریخته و سپس بطور یکنواخت شروع به متراکم سازی سازی نمود بایستی دقت شود ک این خاک از دیوار منهول شروع و تا دیواره ترانشه ادامه داشته باشد و حتما بصورت یکنواخت و لایه لایه باشد تا باعث انحراف منهول از خط تراز نگردد و اینکار تا بالا و نزدیک کف تمام شده ادامه میابد.

2_ در محل هایی ک امکان باز کردن ترانشه به این میزان وجود نداشته باشد ولی خاک دست نخورده با خواص تقریبی خاک کلاس I با تراکم مورد نظر را داشته باشد میتوان اطراف منهول را کمتر باز نمود حدود 20 تا 30 سانتی متر و چنانچه امکان تراکم دهی به خاک وجود نداشته باشد بایستی از مواد جایگزین ک پس از سفت شدن به تراکم مورد نیاز برسد استفاده نمود

برطبق محاسباتی ک با کمکنرم افزار و به روش شبیه سازی انجام شده و در جلسات مکرر با کارشناسان شرکت آب و فاضلاب برسی شده است نتایخ قابل توجی جهت جایگزین کردن مصالح پر کننده بجای خاک مذکور ک براحتی به تراکم مورد نظر رسیده و توانایی تحمل بارهای متفاوت را داشته باشد بدست امده است یکی از این مواد ک توسط انجمن سیمان امریکا ACF معرفی شده است و بسیار نزدیک به بتن کم مایه مگر میباشد مواد CLSM میباشد.

بتن کم مقاومت CLSM ماده ای سیمانی وخود جذب است ک ب عنوان Backfill بجای خاک کوبیده شده مورد استفاده قرار میگیرد بر اساس استاندارد CLSM ACI-116R به موادی از این اتلاق میشود ک مقاومت فشاری 8.3 MPA یا کمتر داشته باشند اغلب این نوع بتن ها های کم کقاومت دارای مقاومت فشاری 2.1 MPA یا کمتر هستند کاربرد اصلی این متریال به عنوان Backfill در غیاب خاک کوبیده شده می باشد. از آنجا کنیازی به کوبش خاک پیرامونی وجود ندارد عرض یا اندازه ترانشه قابل کاهش می باشد.ترکیب این بتن کم مقاومت شاما آب .سیمان و مواد پر کننده ریز و درشت یا هردو می باشد اگر چه موتد مورد استفاده در ترکیب این ماده شامل استاندارد جهت ساخت این متریال الزامی نمیباشد انتخاب مواد ترکیبی بر اساس در دسترس بودن هزینه و خواص مورد نیاز شامل قدرت روانی و دانسیه انجام میپذیرد.

سازگاری با پلاستیک ها : مواد پلی اتیلن با دانسیه کم. متوسط و بالا ک برای تجهیزات زیر خاکی مورد استفاده قرار میگیرد بطور کامل با این بتن سازگار می باشد

نسبت ترکیب مواد:

سیمان: نسبت ترکیب مورد استفاده 30 -120kg/m است افزایش نسبت سیمان سبب افزایش مقاومت و کاهش زمان سخت شدن میگردد.

پر کننده ها:

نسبت ترکیب معمول برای این بتن 1500- 1800 kg/m است اغلب پر کننده های ریزدانه مورد استفاده قرار میگیرد.

بر اساس محاسبات منهول ها با دیواره تقویت شده توسط رینگ های پلی اتیلن و ضخامت 10 میلیمتر میتواند بارهای مرده و زنده را حداگثر تا 40 تن با ضریب اطمینان حدود 6 براحتی تحمل نماید این میزتن تحمل به شرطی قابل دستیابی است ک جهت نصب منهول از دستورالعمل ارائه شده استفاده شود.

یاد اوری این نکته ضروری است ک بر اساس استاندارد در ضورتیکه اجرای پروزه منهول پلی اتیلنی در محلی باشد ک خاک اطراف ان support soil خاک در جای کنده کاری نشده مقاومت لازم را نداشته مانند محل های دفن زباله و یا محل هایی ک خاک بسیار سست و رونده می باشد بایستی توسط مهندسین و مشاوران طراحی مقتضی صورت پذیرد.

بارهای زنده ترافیکی vehicular load

بر اساس استاندارد منهول پلی اتیلنی بایستی بتواند بار مرده روی آن و بار زنده ناشی از وزن چند نفری و یکسری تجهیزات سبک را تحمل نماید به طور مثال درصورتیکه منهول در محل پیاده دو نصب گردد بایستی به تنهایی بتواند تحمل بارهای وارده را داشته باشد در صورت وجود بارهای زنده سنگین خصوصا بارهای زنده ترافیکی طبق این دال بتنی در واقع به صورت یک پل عمل می نماید ک بارهای متمرکز را گسترده میتماید گس بنابراین دال بتنی حتما بایستی ابعدی بزرگتر از قطر منهول داشته باشد و در واقع بر روی خاک اطراف تکیه کند.

دال بتنی :

بسته به میزان بار ترافیکی وارده ابعاد وخصوصا ضخامت دال محاسبه میشود برای کلاسهای 40 تن به بالا دال حدود 25 سانتی متر و برای پایینتر از آن حدود 20 سانتی متر در نظر گرفته میشود. این دال بصورت میطح و با سیمان 350 و معمولا بصورت مربع یا دایره ساخته میشود.

دریچه منهول

نحوه قرار دادن دریچه منحول :

قاب در پوش مشبک باید مطابق طرح استاندارد EN124 و یا استاندارد ملی ایران به شماره 14976 نصب گردد الزاما بایستی توجه نمود ک قاب دریچه منهول حتما دروی دال بتنی اجرا گردد و تحت هیچ عنوان بر روی بدنه منهول پلی اتیلنی بطور مستقیم قرار نگیرد اینکار باعث می شود ک بارهای متمرکز وارده به دریچه به دال بتنی منتقل و سپس دال نیز این بارها به خاک اطراف و دیواره ها ترانشه منتقل نماید.

دریچه منهول

وجود آبهای زیر سطحی:

در صورتیکه آبهای زیر سطحی از کف منهول بالاتر بیاید حتی ب صورت موقتی آنگاه از طرف آب نیروس شناوری به کف منهول وارد می آید در ضورتیکه این نیروی شناوری بیشتر ار وزن منهول و متعلقات قرار گرفته روی آن اصطکاک خاک اطراف با منهول باشد این نیرو منهول را ب سمت بال هل داده و از محل خود خارج می نمایداین نیروی شناوری را به روش های متعددی می توان مهار مرد بر اساس استاندارد ASTM1759 منهول در قسمت پایه بایستی دارای رینگی محکم بنام رینگ لنگر باشد تا با استفاده از آن بتوان منهول را لنگر کرده و از شناور سدن آن جلو گیری بعمل آورد.

دریچه منهول

روش نصب :

برای مکان هایی ک میزان آب زیر سطحی Ground water خیلی زیاد است مانند منطق شمالی کشور و جنوبی بایستی بلافاصله بعد از گود برداری توسط پمپ مبادرت به خارج کردن آب از محل نمود و پس از استقرار کف منهول base و نصب اتصالات با استفاده از سیمان 250 کلا از پایین تا حد اقل 30 سانتی متر از رینگ لنگر را پر نمود و منتظر بمانیم تا سیمان به گیرایی لازم برسد و سپس نسبت به ادامه کار اقدام نماییم ک بهترین کار اینست ک از بتن 150 ک حداقل 30 سانتی متر اطراف منهول رادر بر گرفته استفاده نمود.

روش اتصال لوله تک جداره به منهول پلی اتیلن:

اتصال لوله تک جداره پلی اتیلن به منهول پلی اتیلنی بایستی به نحوی باشد ک آب بندی کامل صورت پذیرد. برای رسیدن به شرایط استاندارد در اتصال لوله پلی اتیلن به منهول پلی اتیلن باید ابتدا محل دقیق ورودی و خروجیها معلوم گردد و قبل از نصب منهول در جای تعیین شده جای ورودی و خروجی برروی بدنه منهول سوراخ گردد.

دریچه منهول

این سوراخ توسط ابزار گرد بر و با عمود بر بروی دیواره منهول پلی اتیلن ایجاد می شود این سوراخ متناسب با قطر خارجی لوله به علاوه تلرانس لازم برای نصب واشر آب بندی طبق فرمول زیر می باشد.

قطر سوراخکاری بر روی بدنه منهول = قطر خارجی لوله + 10 میلیمتر برای واشر لاستیکی

سپس واشر آب بندی مخصوص را بروی دیواره منهول پلی اتیلن نصب مینماییم البته لازم است قبل از نصب واشر لاستیکی اطراف محل سوراخ را کاملا براده زدایی کنیم.

دریچه منهول

پس از اتمام سوراخکاری و واشر گذاری برای تمام ورودی و خروجی های مورد نیاز منهول پلی اتیلن را مطابق دستور العمل استاندارد در محل خود جاگذاری و فیکس مینماییم. پس از فیکس نمودن منهول پلی اتیلن و ثابت شدن آن باید لوله های ورودی و خروجی را در محل خود نصب نمود برای اینکار ابتدا باید با مواد روان کننده واشر را روانکاری و سپس لوله مورد نظر را با فشار به داخل آن فرو برد

تذکر: استفاده از مواد روان کننده نفتی مثل روغن و گریس توصیه نمیشود.

دریچه منهول

روش اتصال لوله دو جداره ب منهول پلی اتیلن:

برای اتصال لوله های دو جداره به منهل پلی اتیلن باید از اتصال تبدیل استفاده نمود استفاده از اتصال تبدیل برای آب بندی مناسب و عدم ورود و خروج آب به سیستم فاضلاب لازم است استفاده از چسب اکواریوم قیر و یا مواد مشابه نمیتواند باعث آب بندی در اتصالات گردد روش نصب در این سیستم به ترتیب زیر میباشد.

اتصال لوله دوجداره پلی اتیلن به منهول بایستی به نحوی باشد ک آب بندی کامل صورت پذیردبرای رسیدن به شرایط استاندارد در اتصال لوله دو جدتره پلی اتیلن به منهول پلی اتیلن باید ابتدا محل دقیق ورودی و خروجی ها معلوم گردد و قبل از نصب منهول در جای تعیین شده جای ورودی و خروجی بر روی بدنه منهول سوراخ گردد.

دریچه منهول

این سوراخ توسط ابزار گرد بر و یا اره عمود بر روی دیواره منهول پلی اتیلن ایجاد میشود این سوراخ متناسب با قطر خارجی لوله به علاوه تلرانس لازم برای نصب واشر آب بندی طبق فرمول زیر میباشد.

قطر سوراخکاری بروی بدنه منهول = قطر خارجی لوله + 10 میلیمتر برای واشر لاستیکی

سپس واشر آب بندی مخصوص را بروی دیواره منهول پلی اتیلن نصب می نماییم البته لازم است قبل از نصب واشر لاستیکی اطراف محل سوراخ دا کاملا برادع زدایی کنیمپس از اتمام سوراخکاری و واشر گذاری برای تمام ورودی و خروجی های مورد نیاز منهول پلی اتیلن را مطابق دستور العمل استاندارد در محل خود جاگذاری و فیکس می نماییم.پس از فیکس نمودن منهول پلی اتیلن و ثابت شدن آن باید لوله های ورودی و خروجی را در محل خود نصب نمود برای این کار ابتدا ب مواد روان کننده ئاشر را روان کاری و سپس لوله مورد نظر را با فشار به داخل تبدیل کاروگیتی فرو برد.

دریچه منهول