فلومتر

پکیج فلومتر و سیستم کنترل

کنترل برداشت آب توسط مرکز جمع آوری و مدیریت چاه های منطقه مستقر در امور آب منطقه

ثبت قرایت اطلاعات و رخدادهای روزانه کنتور

دارای پورت نوری جهت شارژ و برنامه ریزی و تخلیه اطلاعات

دارای شارژ مصرف آب

امکان مشاهده کلیه اطلاعات چاه ها از طریق اینترنت

تخصیص میزان آب هر چاه از طریق صدور کارت

رویت حجم آب مصرف شده چاه توسط بهره بردار در محل و از طریق پرتال در مرکز کنترل منطقه

قطع اتوماتیک جریان آب و برق چاه در صورت اتمام سهمیه یا هرنوع دستکاری غیر مجاز ویا خرابکاری

هسته مرکزی : فلومتر الکترو مغناطیسی مگاب 3000 دارای گواهی استاندارد سی ای اروپا انگلستان

 

فلومتر

 

پکیج کنتور جریان سنج چاه های کشاورزی IMC2020 :

توسط مرکز کنترل از طریق پرتال  GSM/GPRS به صورت دو طرفه کنترل و هدایت می گردد علاوه بر آن هر نوع عملیاتی در آن حتی دستکاری غیر مجاز قابل رویت و برسی توسط مرکز کنترل منطقه میباشد.

بیسیم کنترل الکترو پمپ (انتخابی) :

یک سیستم رادیویی wireless  فرامین را بصورت بی سیمی به تابلوی برق الکترو پمپ ارسال مینماید و بنا براین در هزینه کابل ارتباطی بین کنتور و تابلوی برق الکترو پمپ صرفه جویی میگردد.

ویژگی ها و کاربرد بسیار آسان  User friendly :

_ نمایش میزان برداشت باقیمانده سهمیه و جریان عبوری آب چاه

_ نمایش متن خطاهای رخ داده بر روی مانیتور دستگاه و راهنمایی کشاورز یا صنعت گر جهت مراجعه به اداره مرکزی ذیربط

_ ذخیره سازی آخرین اطلاعات موجود در حافظه ماندگار سیستم Data logger به طوریکه با قطع برق اطلاعات قبلی پایدارمیماند

_ صدور فرمان قطع جریان آب و خاموش کردن تابلو برق در صورت اتمام سهمیه یا هر نوع دستکاری غیر مجاز

_ قابلیت انتقال اطلاعات سهمیه بندی از طریق کارت شارژ RFID به سیستم کارت لمسی مانند مترو و اتوبوس

_ فرمان به قطع کن یا Breaker جهت خاموش کردن الکترو پمپ در صورت قطع برق کنتور

_ دارای پسورد منحصر به فرد

_ ارسال SMS به مصرف کننده قبل از اتمام سهمیه ( کمتر از 15% سهمیه) از طریق پرتال مرکزی

_ امکان شارژ سیم کارت ها از طریق پرتال مرکزی

فلومتر

 

تعریف مقدار سهمیه برای دستگاه:

1_ استفاده از کارت شارژ (کارت RFID ) : با تماس این کارت به محل مربوطه بر روی صفحه نمایشگر از بیرون دستگاه مقدار سهمیه برابر با اعتبار موجود در آن به دستگاه شارژ گردیده و مقدار مصرف شده دستگاه نیز هم صفر گردد. پس از اتمام سهمیه آب برای استفاده مجدد از کارت شارژ باید مقدار جدید سهمیه آب خریداری و در این کارت شارژ و به کنتور منتقل کردد.

2_ با استفاده از SMS :میتوان مقدار سهمیه را ارسال و سپس با ارسال دستور مربوطه توسط پیامک مقدار مصرفی را صفر و مسیر آب را باز نموده یا دستگاه را روشن نمود. ( در صورتی که خطای دیگری در دستگاه مموجب خاموشی دستگاه یا قطع مسیر آب نشده باشد.

3_ با استفاده از پرتال : میتوان مقادیر مصرف شده باقیمانده و سهمیه را از طریق کامپیوتر مرکزی تغییر داد.

4_ با استفاده از HHU  : میتوان مقادیر مصرف شده و باقیمانده و سهمیه را با استفاده از Hand Held Unit از طریق پرت اپتیک ( نوری) تغییر داد.

مشخصات و مختصات کنتور هوشمند IMC2020 :

مشخصات عمومی:

قطر نامی فلومتر : 2.3.4.5.6.8.10.12 اینچ و اقطار دیگر بنا به سفارش

دقت فلومتر: %0.5+

امکانات پرتال مرکزی در مرکز کنترل منطقه : مشاهده میزان کل برداشت چاها تا کنون و میزان باقیمانده از سهمیه کشاورزها اعمال فرامین قطع و وصل لرسی وضعیت های خطاهای پیش آمده تک تک چاه ها رسم منحنی های مصرف جهت هر کدام از مشترکین و ذخیره سازی اطلاعات کسب شده از هر کدام از چاه ها

کلید قطع کن مدار یا مدار شکن Circuit Breaker ( انتخابی) : بر اساس توان پمپ میزان آمپر مدار شکن یا قطع کن مشخص میگردد. دارای کلید Under Voltage جهت قطع و تحریک مدارشکن یا کلید قطع کن

دستگاه قابل اتصال به کنتورهای برق فهام : این دستگاه ک نوع استاندارد این کنتور میباشد فاقد شیر برقی و کلید قطع کن (مدار شکن)  بوده و فرامین کنترلی مربوطه را از کنتور برق فهام دریافت میکند.

بیسیم کنترل الکترو پمپ wireless  (انتخابی) : یک سیستم رادیویی wireless فرامین را بصورت بی سیمی به تابلوی مدار شکن  circuit breaker ارسال مینماید و بنا براین در هزینه کابل ارتباطی بین کنتور و تابلوی مدارشکن صرفه جویی میگردد. همانطور که قبلا اشاره شد عواملی همچون اتمام سهمیه قطع برق شهر دستور قطع از مرکز و باز شدن درب ایستگاه موجب صدور فرمان قطع از سمت کنتور برق فهام میگردد.

در مدل IMC2020 کنتور هوشمند فرمان قطع را برای تابلو کنترل قطع و وصل الکترو پمپ ( Circuit Breaker ) صادر میکند که در سری جدید این فرمان توسط یک سیستم رادیویی ( wireless ) به تابلو circuit breaker ارسال میشود. بنا بر این بین تابلو کنتور و تابلو قطع کن نیاز به هیچ گونه کابل کشی نبوده و موجب بالا رفتن ضریب ایمنی عملکرد سیستم خواهد شد و با جایگزینی این تابلو در هزینه خرید و نصب کابل صرفه جویی میگردد این بیسیم کنترل جهت محل هایی که فاصله کنتور از تابلوی برق چاه بیش از 50 متر توصیه میگردد.

فلومتر