دنبال چه میگردید؟

پلی تاک اصفهان

تولید کننده شیر انشعابات قطره ای

کانال بازار لوله
درخواست همکاری با پلی تاک اصفهان
نام شما:
شماره تماس:
توضیح:

لیست قیمت پلی تاک اصفهان تولید کننده شیر انشعابات قطره ای

انشعاب 16 پلی تاک اصفهان

 • انشعاب 16
نام کالا قیمت (ریال)
انشعاب 16 لاستیک خور 1,000 ریال

بابلر پلی تاک اصفهان

 • بابلر
نام کالا قیمت (ریال)
بابلر 30 لیتر با پایه 12,000 ریال
بابلر 75 لیتر با پایه 12,000 ریال
بابلر هشت نازله 9,000 ریال
سر نازل بابلر 75 و 30 لیتر 8,500 ریال

بست ابتدایی پلی تاک اصفهان

 • بست ابتدایی
نام کالا قیمت (ریال)
بست ابتدایی 6 500 ریال
رابط بست ابتدایی 18 به 16 1,000 ریال
رابط بست ابتدایی 18 به تیپ پیچی 2,000 ریال
سه راه (بست ابتدایی 18) به دو سر تیپ 3,500 ریال
شیر 16 به 18 (بست ابتدایی) 6,800 ریال
شیر تیپ به 18 (بست ابتدایی) 7,500 ریال

بست انتهایی پلی تاک اصفهان

 • بست انتهایی
نام کالا قیمت (ریال)
بست انتهایی 6 500 ریال
بست انتهایی عینکی 16 500 ریال

بست کلیپس پلی تاک اصفهان

 • بست کلیپس
نام کالا قیمت (ریال)
بست کلیپس 16 700 ریال

کورکن پلی تاک اصفهان

 • کورکن
نام کالا قیمت (ریال)
بست کورکن 6 600 ریال
واشر کورکن مشکی 12 600 ریال
واشر کورکن مشکی 18 900 ریال
کورکن انشعاب T 800 ریال

دریپر پلی تاک اصفهان

 • دریپر
نام کالا قیمت (ریال)
دریپر بازشونده 8 لیتر 900 ریال
دریپر هشت نازله کوچک 600 ریال
دریپر کمر لوله 8 نازله 800 ریال
دریپر کوزه ای 600 ریال

رابط پلی تاک اصفهان

 • رابط
نام کالا قیمت (ریال)
رابط 16 500 ریال

رابط تیپ پلی تاک اصفهان

 • رابط تیپ
نام کالا قیمت (ریال)
رابط تیپ 16 2,000 ریال
رابط تیپ به 16 1,500 ریال

رابط تیپ به تیپ پلی تاک اصفهان

 • رابط تیپ به تیپ
نام کالا قیمت (ریال)
رابط تیپ به تیپ 1,750 ریال
رابط تیپ به تیپ پیچی 2,800 ریال

سه راه 16 پلی تاک اصفهان

 • سه راه 16
نام کالا قیمت (ریال)
سه راه 16 650 ریال

سه راه پلی تاک اصفهان

 • سه راه
نام کالا قیمت (ریال)
سه راه 6 لوله ماکارانی 700 ریال
سه راه دریپر دار هشت نازله 750 ریال

شیر پلی تاک اصفهان

 • شیر
نام کالا قیمت (ریال)
شیر 1/2 به 16 6,800 ریال
شیر 1/2 به تیپ 7,500 ریال
شیر لی فلت به 16 7,500 ریال
شیر لی فلت به تیپ 9,000 ریال

شیر 16 پلی تاک اصفهان

 • شیر 16
نام کالا قیمت (ریال)
شیر 16 به 16 6,800 ریال
شیر 16 به تیپ 7,500 ریال

شیر تیپ پلی تاک اصفهان

 • شیر تیپ
نام کالا قیمت (ریال)
شیر تیپ به 1/2 8,000 ریال
شیر تیپ به 16 8,000 ریال

قطره چکان پلی تاک اصفهان

 • قطره چکان
نام کالا قیمت (ریال)
قطره چکان باز شونده 4 لیتر 900 ریال

واشر استوانه ای پلی تاک اصفهان

 • واشر استوانه ای
نام کالا قیمت (ریال)
واشر استوانه ای (16 و 18) سفید و آبی 900 ریال
واشر استوانه ای تخصصی 1,100 ریال
واشر استوانه ای سفید معمولی 800 ریال
واشر استوانه ای طوسی 800 ریال

واشر لاستیکی پلی تاک اصفهان

 • واشر لاستیکی
نام کالا قیمت (ریال)
واشر لاستیکی 12 750 ریال
واشر لاستیکی باز 12 500 ریال
واشر لاستیکی دنباله دار 16 1,500 ریال

والو پلی تاک اصفهان

 • والو
نام کالا قیمت (ریال)
والو 16 7,000 ریال
والو 16 به 1/2 7,000 ریال
والو 63 پلیمری 170,000 ریال

پایه بابلر پلی تاک اصفهان

 • پایه بابلر
نام کالا قیمت (ریال)
پایه بابلر 3,500 ریال

کورکن آخر خط پلی تاک اصفهان

 • کورکن آخر خط
نام کالا قیمت (ریال)
کورکن آخر خط 16 800 ریال
نام کالا قیمت (ریال)
انشعاب 1/2 به 16 700 ریال
انشعاب 4 شاخه 1 اینچ به 16 4,500 ریال
انشعاب 4 شاخه 1 اینچ به 20 4,500 ریال
انشعاب دوشاخه 1/2 به 16 3,000 ریال
انشعاب دوشاخه 3/4 به 16 3,000 ریال
انشعاب دوشاخه لاستیک خور 3,000 ریال
انشعاب سه شاخه 1 اینچ به 16 4,000 ریال
انشعاب سه شاخه 16 لاستیک خور 3,500 ریال
انشعاب سه شاخه 3/4 به 16 3,500 ریال
فیتینگ 1/2 7,000 ریال
فیتینگ 16 8,000 ریال
واشر باز (16 و 18) سفید و آبی 1,100 ریال
واشر باز 16 و 18 1,000 ریال
واشر باز سفید 18 1,200 ریال
واشر مشکی باز 18 800 ریال
واشر کور (16 و 18) سفید و آبی 1,200 ریال
واشر کور 16 و 18 1,100 ریال
واشر کور سفید 18 1,300 ریال
پک کامل 16 (لاستیک خور) 9,000 ریال
پک کامل تیپ (لاستیک خور) 9,000 ریال
پک کامل فیتینگ لاستیک خور 9,000 ریال
کور آخر خط 16 و کور انشعاب 800 ریال
انشعاب 16
انشعاب 16

انشعاب 16 میلیمتری جهت استفاده در خطوط لوله آبیاری قطره ای

بابلر
بابلر

انواع بابلر و قطعات یدکی بابلر به همراه پایه

بست ابتدایی
بست ابتدایی

در آبیاری قطره ای برای گرفتن انشعاب ۱۶ میلیمتری از لوله استفاده میشود

بست انتهایی
بست انتهایی

برای مسدود کردن انتهای لوله استفاده میشود

بست کلیپس
بست کلیپس

بست هایی که در لوله های 16 میلیمتری آبیاری قطره ای جهت آب بندی استفاده میشود

دریپر
دریپر

انواع نازل، دریپر و قطره چکان های آبیاری قطره ای

رابط
رابط

نوعی از اتصالات است که دو لوله را در امتداد هم به یکدیگر متصل و آب بندی میکند

رابط تیپ
رابط تیپ

رابط هایی هستند که برای ارتباط در نوارتیپ استفاده میشود

رابط تیپ به تیپ
رابط تیپ به تیپ

اتصال رابط که دو سر نوار آبیاری قطره ای را به هم وصل میکند

سه راه
سه راه

اتصال سه راهی با مواد فلزی و پلیمری جهت ایجاد انشعاب روی خط لوله

سه راه 16
سه راه 16

سه راهی 16 میلیمتری مخصوص آبیاری قطره ای

شیر
شیر

پخش عمده انواع شیرآلات چدنی، پلیمری استیل و برنجی

شیر 16
شیر 16

شیرآلاتی که برای لوله های 16 میلیمتری استفاده میشود

شیر تیپ
شیر تیپ

شیرآلات مورد استفاده در لوله کشی نوار آبیاری قطره ای

قطره چکان
قطره چکان

قطره چکان یا دریپر آخرین نقطه آبیاری قطره ای میباشد که آب را به گیاه میرساند

کورکن
کورکن

اتصالی است که برای مسدود کردن انتهای لوله به کار می رود

لیست قیمت کلیه محصولات شرکت های صنعت لوله و اتصالات ایران در این نرم افزار موجود میباشد.

پلی تاک اصفهان - تولید کننده شیر انشعابات قطره ای. لوله پلی اتیلن اصفهان لوله های پلی اتیلن درجه یک و دو که در شهر اصفهان تولید میشود.

RSS