دنبال چه میگردید؟

گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان

تولید کننده لوله و اتصالات PVC، پلی اتیلن ، تک لایه ، پنج لایه ، پوش فیت فاضلابی ، انواع شیلنگ و نایلون

گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان

شرکت تولیدی تک ستاره گلپایگان محصولات اولیه شرکت با عنوان برند تک ستاره گلپایگان و تحت عنوان تولید کننده لوله و اتصالات PVC و پلی اتیلن ثبت شدند.
شرکت نگین ستاره گلپایگان در سال 1389 با تولید اتصالات پلی اتیلن شروع به فعالیت کرد و در سال 1393 با هدف توسعه تولیدات در زمینه اتصالات پلی اتیلن با تغییر خط به اتصالات رزوه ای ، پلی اتیلن و PVC فعالیت خود را با نام تجاری NP ادامه داد .
در سال 1393 با توزیع محصولات تک لایه(P.P) ، پنج لایه ، پوش فیت P.P فاضلابی ، انواع شیلنگ و نایلون با نام تجاری نیوان پایپ (NIVAN PIPE) رسما شروع به فعالیت کرد.
آدرس: گلپایگان-شهرک صنعتی-بلوار صنعت-روبروی بانک ملی
تماس: 03157248243

کانال بازار لوله
درخواست همکاری با گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
نام شما:
شماره تماس:
توضیح:

لیست قیمت گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان تولید کننده لوله و اتصالات PVC، پلی اتیلن ، تک لایه ، پنج لایه ، پوش فیت فاضلابی ، انواع شیلنگ و نایلون

اتصال یکسر بوشن گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان

 • اتصال یکسر بوشن
نام کالا قیمت (ریال)
اتصال یکسر بوشن (تک لایه)"1*32 136,270 ریال
اتصال یکسر بوشن (تک لایه)"1/2*20 57,150 ریال
اتصال یکسر بوشن (تک لایه)"1/2*25 58,750 ریال
اتصال یکسر بوشن (تک لایه)"3/4*25 86,130 ریال
اتصال یکسر بوشن (تک لایه)"3/4*32 111,700 ریال
اتصال یکسر بوشن (تک لایه)1،1/2*50 345,900 ریال
اتصال یکسر بوشن (تک لایه)1،1/4*40 303,180 ریال
اتصال یکسر بوشن (تک لایه)2*63 775,570 ریال

اتصال یکسر مغزی گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان

 • اتصال یکسر مغزی
نام کالا قیمت (ریال)
اتصال یکسر مغزی (تک لایه)"1*32 206,250 ریال
اتصال یکسر مغزی (تک لایه)"1/2*20 87,700 ریال
اتصال یکسر مغزی (تک لایه)"1/2*25 89,450 ریال
اتصال یکسر مغزی (تک لایه)"3/4*25 119,800 ریال
اتصال یکسر مغزی (تک لایه)1،1/2*50 560,450 ریال
اتصال یکسر مغزی (تک لایه)1،1/4*40 452,570 ریال
اتصال یکسر مغزی (تک لایه)2*63 1,081,500 ریال

بالاتنه شیرفلکه گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان

 • بالاتنه شیرفلکه
نام کالا قیمت (ریال)
بالاتنه شیرفلکه (تک لایه)20 132,600 ریال
بالاتنه شیرفلکه (تک لایه)25 228,150 ریال
بالاتنه شیرفلکه (تک لایه)32 358,700 ریال

بوشن گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان

 • بوشن
نام کالا قیمت (ریال)
بوشن (تک لایه)20 7,550 ریال
بوشن (تک لایه)25 10,200 ریال
بوشن (تک لایه)32 17,150 ریال
بوشن (تک لایه)40 30,650 ریال
بوشن (تک لایه)50 54,750 ریال
بوشن (تک لایه)63 89,150 ریال
بوشن تبدیلی (تک لایه)20-25 7,800 ریال
بوشن تبدیلی (تک لایه)20-32 9,850 ریال
بوشن تبدیلی (تک لایه)25-32 10,650 ریال
بوشن تبدیلی (تک لایه)25-40 17,900 ریال
بوشن تبدیلی (تک لایه)32-40 22,100 ریال
بوشن تبدیلی (تک لایه)32-50 27,900 ریال
بوشن تبدیلی (تک لایه)40-50 32,600 ریال
بوشن تبدیلی (تک لایه)40-63 54,100 ریال
بوشن تبدیلی (تک لایه)50-63 61,900 ریال
رابط (بوشن)تبدیل کوپلی 20*32 53,070 ریال
رابط (بوشن)تبدیل کوپلی 25*32 497,300 ریال
زانو بوشن فلز زوج (تک لایه)1/2*20 160,150 ریال
زانو بوشن فلز زوج (تک لایه)1/2*25 174,800 ریال

حلقه استیل اتصال پرسی گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان

 • حلقه استیل اتصال پرسی
نام کالا قیمت (ریال)
حلقه استیل اتصال پرسی 16mm 23,150 ریال
حلقه استیل اتصال پرسی 20mm 34,150 ریال
حلقه استیل اتصال پرسی 25mm 65,600 ریال
حلقه استیل اتصال پرسی 32mm 78,100 ریال

درپوش گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان

 • درپوش
نام کالا قیمت (ریال)
درپوش دنبه ای 16mm 210 ریال
درپوش دنبه ای 20mm 325 ریال
درپوش دنبه ای 25mm 440 ریال
درپوش دنبه ای 32mm 570 ریال
درپوش شیر هواگیر "1 128,600 ریال
درپوش پایه بلند آبی (تک لایه)"1/2 6,750 ریال
درپوش پایه بلند آبی (تک لایه)"3/4 12,800 ریال
درپوش پایه بلند قرمز (تک لایه)"1/2 6,750 ریال
درپوش پایه بلند قرمز (تک لایه)"3/4 12,800 ریال
درپوش کلکتور "1 124,500 ریال
درپوش کلکتور "1.1/4 212,250 ریال
درپوش کلکتور "3.4 149,200 ریال

درپوش رزوه گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان

 • درپوش رزوه
نام کالا قیمت (ریال)
درپوش رزوه ای سفید (تک لایه)"1 7,600 ریال
درپوش رزوه ای سفید (تک لایه)"1/2 2,850 ریال
درپوش رزوه ای سفید (تک لایه)"3/4 4,250 ریال

درپوش کپ گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان

 • درپوش کپ
نام کالا قیمت (ریال)
درپوش کپ (تک لایه)20 6,850 ریال
درپوش کپ (تک لایه)25 9,750 ریال
درپوش کپ (تک لایه)32 13,100 ریال
درپوش کپ (تک لایه)40 21,400 ریال

رابط گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان

 • رابط
نام کالا قیمت (ریال)
رابط تبدیل پرسی 16*20 143,900 ریال
رابط تبدیل پرسی 16*25 209,000 ریال
رابط تبدیل پرسی 16*32 283,600 ریال
رابط تبدیل پرسی 20*25 248,750 ریال
رابط تبدیل پرسی 20*32 255,380 ریال
رابط تبدیل پرسی 25*32 335,000 ریال
رابط توپیچ پرسی "1*25 398,600 ریال
رابط توپیچ پرسی "1*32 449,750 ریال
رابط توپیچ پرسی "1.2*16 148,900 ریال
رابط توپیچ پرسی "1.2*20 162,100 ریال
رابط توپیچ پرسی "3.4*16 187,600 ریال
رابط توپیچ پرسی "3.4*20 228,600 ریال
رابط توپیچ پرسی "3.4*25 280,350 ریال
رابط روپیچ تو پیچ "1 239,120 ریال
رابط روپیچ تو پیچ "1.2 100,700 ریال
رابط روپیچ تو پیچ "3.4 135,180 ریال
رابط روپیچ (مغزی) "1 234,180 ریال
رابط روپیچ (مغزی) "1.2 70,000 ریال
رابط روپیچ (مغزی) "3.4 139,800 ریال
رابط روپیچ (مغزی) 1/4 1*1 198,100 ریال
رابط روپیچ (مغزی) تبدیلی "3.4*"1/2 105,850 ریال
رابط روپیچ (مغزی) تبدیلی "3/4*"1 218,100 ریال
رابط روپیچ پرسی "1*25 366,250 ریال
رابط روپیچ پرسی "1*32 400,600 ریال
رابط روپیچ پرسی "1.1/4*32 863,500 ریال
رابط روپیچ پرسی "1.2*16 105,300 ریال
رابط روپیچ پرسی "1.2*20 146,700 ریال
رابط روپیچ پرسی "3.4*16 192,900 ریال
رابط روپیچ پرسی "3.4*20 205,100 ریال
رابط روپیچ پرسی "3.4*25 248,650 ریال
رابط مساوی پرسی 16*16 120,350 ریال
رابط مساوی پرسی 20*20 162,500 ریال
رابط مساوی پرسی 25*25 249,240 ریال
رابط مساوی پرسی 32*32 348,800 ریال
رابط مساوی کوپلی 16*16 176,600 ریال
رابط مساوی کوپلی 20*20 233,800 ریال
رابط مساوی کوپلی 25*25 371,300 ریال
رابط مساوی کوپلی 32*32 567,100 ریال

رابط تبدیلی گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان

 • رابط تبدیلی
نام کالا قیمت (ریال)
رابط تبدیلی روپیج 1.2” توپیچ3.4” 141,800 ریال
رابط تبدیلی روپیچ " 3/4 توپیچ " 1 175,100 ریال
رابط تبدیلی روپیچ "1 توپیچ "1.1/4 236,280 ریال
رابط تبدیلی روپیچ "1 توپیچ "1.2 111,490 ریال
رابط تبدیلی روپیچ "1 توپیچ "3.4 163,740 ریال
رابط تبدیلی روپیچ "1.2 توپیچ "1.1/4 178,950 ریال
رابط تبدیلی روپیچ "3.4 توپیچ "1.1/4 169,200 ریال
رابط تبدیلی روپیچ "3.4 توپیچ "1.2 81,100 ریال
رابط تبدیلی روپیچ 1/4*1 توپیچ 1 234,100 ریال
رابط تبدیلی روپیچ 1/4*1 توپیچ 1/2 274,000 ریال
رابط تبدیلی روپیچ 1/4*1 توپیچ 3/4 260,700 ریال

رابط توپیچ کوپلی گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان

 • رابط توپیچ کوپلی
نام کالا قیمت (ریال)
رابط توپیچ کوپلی "1*25 356,200 ریال
رابط توپیچ کوپلی "1*32 429,380 ریال
رابط توپیچ کوپلی "1.2*16 127,800 ریال
رابط توپیچ کوپلی "1.2*20 151,100 ریال
رابط توپیچ کوپلی "1/2*25 214,560 ریال
رابط توپیچ کوپلی "3.4*25 227,400 ریال
رابط توپیچ کوپلی "3/4*20 196,400 ریال

رابط روپیچ کوپلی گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان

 • رابط روپیچ کوپلی
نام کالا قیمت (ریال)
رابط روپیچ کوپلی "1*20 255,100 ریال
رابط روپیچ کوپلی "1*25 372,680 ریال
رابط روپیچ کوپلی "1*32 378,150 ریال
رابط روپیچ کوپلی "1.2*16 116,520 ریال
رابط روپیچ کوپلی "1.2*20 158,830 ریال
رابط روپیچ کوپلی "1/2*25 275,780 ریال
رابط روپیچ کوپلی "3.4*25 236,480 ریال
رابط روپیچ کوپلی 3/4*16 190,200 ریال
رابط روپیچ کوپلی 3/4*20 187,100 ریال

زانو گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان

 • زانو
نام کالا قیمت (ریال)
زانو 45 درجه (تک لایه)20 10,700 ریال
زانو 45 درجه (تک لایه)25 16,150 ریال
زانو 45 درجه (تک لایه)32 27,800 ریال
زانو 90 درجه (تک لایه)20 11,150 ریال
زانو 90 درجه (تک لایه)25 16,250 ریال
زانو 90 درجه (تک لایه)32 27,150 ریال
زانو 90 درجه (تک لایه)40 53,700 ریال
زانو 90 درجه (تک لایه)50 91,600 ریال
زانو 90 درجه (تک لایه)63 164,050 ریال
زانو تبدیلی (تک لایه)20-25 19,400 ریال
زانو تبدیلی (تک لایه)25-32 24,800 ریال
زانو تو پیچ پرسی "1*25 398,480 ریال
زانو تو پیچ پرسی "1*32 506,100 ریال
زانو تو پیچ پرسی "1.2*16 216,350 ریال
زانو تو پیچ پرسی "1.2*20 252,100 ریال
زانو تو پیچ پرسی "3.4*20 301,200 ریال
زانو تو پیچ پرسی "3.4*25 267,900 ریال
زانو توپیچ کوپلی "1*25 508,100 ریال
زانو توپیچ کوپلی "1*32 545,380 ریال
زانو توپیچ کوپلی "1.2*16 207,680 ریال
زانو توپیچ کوپلی "1.2*20 193,320 ریال
زانو توپیچ کوپلی 3/4*25 330,680 ریال
زانو دیواری خاردار توپیج پرسی "1.2*16 276,700 ریال
زانو دیواری خاردار توپیج پرسی "1.2*20 265,570 ریال
زانو دیواری خاردار توپیج پرسی "3.4*25 459,700 ریال
زانو دیواری خاردار توپیج پرسی رژیمی"1.2*16 140,500 ریال
زانو دیواری خاردار توپیج پرسی رژیمی"1.2*20 201,000 ریال
زانو دیواری خاردار توپیچ کوپلی 1/2*20 250,380 ریال
زانو دیواری خاردار توپیچ کوپلی رژیمی"1.2*16 185,150 ریال
زانو دیواری خاردار توپیچ کوپلی رژیمی1/2*20 237,400 ریال
زانو دیواری صفحه دار تو پیچ کوپلی "1.2*16 250,150 ریال
زانو دیواری صفحه دار تو پیچ کوپلی "1.2*20 309,210 ریال
زانو رو پیچ پرسی "1*25 502,900 ریال
زانو رو پیچ پرسی "1*32 533,700 ریال
زانو رو پیچ پرسی "1.2*16 192,800 ریال
زانو رو پیچ پرسی "1.2*20 247,650 ریال
زانو رو پیچ پرسی "3.4*20 276,700 ریال
زانو رو پیچ پرسی "3.4*25 364,800 ریال
زانو روپیچ توپیچ "1 386,800 ریال
زانو روپیچ توپیچ "1.2 160,400 ریال
زانو روپیچ توپیچ "3.4 293,150 ریال
زانو روپیچ کوپلی "1*25 299,380 ریال
زانو روپیچ کوپلی "1*32 561,400 ریال
زانو صفحه دار تو پیچ پرسی "1.2*16 277,280 ریال
زانو صفحه دار تو پیچ پرسی "1.2*20 319,100 ریال
شیر زانویی کلکتورکوپلی 1/2*20 376,700 ریال
شیر زانویی کلکتورکوپلی 3/4*20 396,500 ریال
شیر زانویی کوپلی "1*25 772,480 ریال
شیر زانویی کوپلی "1*32 1,046,700 ریال
شیر زانویی کوپلی 3/4*25 608,510 ریال

زانو مساوی گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان

 • زانو مساوی
نام کالا قیمت (ریال)
زانو مساوی پرسی 16 195,100 ریال
زانو مساوی پرسی 20 246,900 ریال
زانو مساوی پرسی 25 363,600 ریال
زانو مساوی پرسی 32 472,480 ریال
زانو مساوی کوپلی 16 239,800 ریال

زانو یکسر بوشن گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان

 • زانو یکسر بوشن
نام کالا قیمت (ریال)
زانو یکسر بوشن (تک لایه)"1*32 138,600 ریال
زانو یکسر بوشن (تک لایه)"1/2*20 62,800 ریال
زانو یکسر بوشن (تک لایه)"1/2*25 62,100 ریال
زانو یکسر بوشن (تک لایه)"3/4*20 90,130 ریال
زانو یکسر بوشن (تک لایه)"3/4*25 91,300 ریال
زانو یکسر بوشن (تک لایه)"3/4*32 92,250 ریال
زانو یکسر بوشن بستدار (تک لایه)"1/2*20 64,350 ریال
زانو یکسر بوشن بستدار (تک لایه)"1/2*25 65,100 ریال
زانو یکسر بوشن بستدار (تک لایه)"3/4*25 91,100 ریال

زانو یکسر مغزی گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان

 • زانو یکسر مغزی
نام کالا قیمت (ریال)
زانو یکسر مغزی (تک لایه)"1*32 221,850 ریال
زانو یکسر مغزی (تک لایه)"1/2*20 95,300 ریال
زانو یکسر مغزی (تک لایه)"1/2*25 108,400 ریال
زانو یکسر مغزی (تک لایه)"3/4*20 129,200 ریال
زانو یکسر مغزی (تک لایه)"3/4*25 129,600 ریال
زانو یکسر مغزی بستدار(تک لایه)"1/2*20 96,100 ریال
زانو یکسر مغزی بستدار(تک لایه)"1/2*25 133,100 ریال
زانو یکسر مغزی بستدار(تک لایه)"3/4*20 121,200 ریال
زانو یکسر مغزی بستدار(تک لایه)"3/4*25 125,700 ریال

سه راه گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان

 • سه راه
نام کالا قیمت (ریال)
سه راه (تک لایه)20 14,100 ریال
سه راه (تک لایه)25 19,500 ریال
سه راه (تک لایه)32 32,450 ریال
سه راه (تک لایه)40 64,300 ریال
سه راه (تک لایه)50 105,600 ریال
سه راه (تک لایه)63 191,300 ریال
سه راه 90درجه خاردارتوپیچ پرسی 16*1.2*20 رژیمی 377,150 ریال
سه راه 90درجه خاردارتوپیچ پرسی 16*"1.2*16 325,600 ریال
سه راه 90درجه خاردارتوپیچ پرسی 16*"1.2*16 رژیمی 202,100 ریال
سه راه 90درجه خاردارتوپیچ پرسی 20*"1.2*16 380,350 ریال
سه راه 90درجه خاردارتوپیچ پرسی 20*"1.2*20 388,400 ریال
سه راه 90درجه خاردارتوپیچ پرسی 20*"1.2*20 رژیمی 290,800 ریال
سه راه 90درجه خاردارتوپیچ کوپلی رژیمی 16*1.2*16 266,630 ریال
سه راه 90درجه خاردارتوپیچ کوپلی رژیمی 20*1/2*20 294,700 ریال
سه راه بوشن دار بستدار (تک لایه)"1*32 155,400 ریال
سه راه بوشن دار بستدار (تک لایه)"1/2*20 65,400 ریال
سه راه بوشن دار بستدار (تک لایه)"1/2*25 69,300 ریال
سه راه بوشن دار بستدار (تک لایه)"3/4*25 93,700 ریال
سه راه ناف فلزی (تک لایه)"1*32 150,700 ریال
سه راه ناف فلزی (تک لایه)"1/2*20 66,200 ریال
سه راه ناف فلزی (تک لایه)"1/2*25 73,600 ریال
سه راه ناف فلزی (تک لایه)"3/4*25 91,800 ریال
سه راه کنج (تک لایه)20 19,600 ریال
سه راه کنج (تک لایه)25 25,150 ریال

سه راه تبدیل گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان

 • سه راه تبدیل
نام کالا قیمت (ریال)
سه راه تبدیل پرسی 16*16*20 228,100 ریال
سه راه تبدیل پرسی 16*16*25 352,100 ریال
سه راه تبدیل پرسی 16*20*20 334,700 ریال
سه راه تبدیل پرسی 16*20*25 405,100 ریال
سه راه تبدیل پرسی 16*25*25 516,820 ریال
سه راه تبدیل پرسی 20*16*20 235,750 ریال
سه راه تبدیل پرسی 20*16*25 380,520 ریال
سه راه تبدیل پرسی 20*20*25 442,150 ریال
سه راه تبدیل پرسی 25*16*25 345,780 ریال
سه راه تبدیل پرسی 25*20*25 474,600 ریال
سه راه تبدیل پرسی 25*25*32 612,700 ریال
سه راه تبدیل پرسی 32*16*32 575,100 ریال
سه راه تبدیل پرسی 32*20*32 624,180 ریال
سه راه تبدیل پرسی 32*25*32 704,600 ریال
سه راه تبدیل کوپلی 25*16*25 454,500 ریال
سه راه تبدیلی (تک لایه)20-20-25 18,900 ریال
سه راه تبدیلی (تک لایه)20-20-32 28,750 ریال
سه راه تبدیلی (تک لایه)20-25-20 30,400 ریال
سه راه تبدیلی (تک لایه)20-25-25 24,800 ریال
سه راه تبدیلی (تک لایه)20-25-32 28,900 ریال
سه راه تبدیلی (تک لایه)20-32-20 30,300 ریال
سه راه تبدیلی (تک لایه)20-32-25 37,300 ریال
سه راه تبدیلی (تک لایه)20-32-32 40,700 ریال
سه راه تبدیلی (تک لایه)25-20-25 18,250 ریال
سه راه تبدیلی (تک لایه)25-20-32 29,100 ریال
سه راه تبدیلی (تک لایه)25-25-32 40,500 ریال
سه راه تبدیلی (تک لایه)25-32-25 46,100 ریال
سه راه تبدیلی (تک لایه)25-32-32 33,550 ریال
سه راه تبدیلی (تک لایه)32-20-32 27,800 ریال
سه راه تبدیلی (تک لایه)32-25-32 32,150 ریال
سه راه تبدیلی (تک لایه)32-32-40 58,900 ریال
سه راه تبدیلی (تک لایه)32-40-40 58,600 ریال
سه راه تبدیلی (تک لایه)40-25-40 54,500 ریال
سه راه تبدیلی (تک لایه)40-32-40 58,100 ریال
سه راه تبدیلی (تک لایه)50-32-50 86,300 ریال
سه راه تبدیلی (تک لایه)50-40-50 96,200 ریال
سه راه تبدیلی (تک لایه)63-40-63 212,800 ریال
سه راه تبدیلی (تک لایه)63-50-63 218,400 ریال

سه راه مساوی گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان

 • سه راه مساوی
نام کالا قیمت (ریال)
سه راه مساوی 16 207,600 ریال
سه راه مساوی 20 274,900 ریال
سه راه مساوی 25 564,650 ریال
سه راه مساوی 32 774,150 ریال

سه راه مغزی فلزی گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان

 • سه راه مغزی فلزی
نام کالا قیمت (ریال)
سه راه مغزی فلزی (تک لایه)"1/2*20 100,700 ریال
سه راه مغزی فلزی (تک لایه)"1/2*25 109,400 ریال
سه راه مغزی فلزی (تک لایه)"3/4*25 133,800 ریال
سه راه مغزی فلزی بستدار (تک لایه)"1/2*20 113,750 ریال
سه راه مغزی فلزی بستدار (تک لایه)"1/2*25 121,700 ریال
سه راه مغزی فلزی بستدار (تک لایه)"3/4*25 130,800 ریال

سه راهی گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان

 • سه راهی
نام کالا قیمت (ریال)
سه راهی مساوی کوپلی 16 277,900 ریال
سه راهی مساوی کوپلی 20 395,600 ریال
سه راهی مساوی کوپلی 25 526,900 ریال
سه راهی مساوی کوپلی 32 893,150 ریال

شیر گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان

 • شیر
نام کالا قیمت (ریال)
شابلون شیرمخلوط (تک لایه)"1/2 9,700 ریال
شیر روپیچ توپیچ دسته پروانه ای سنگین 1/2 642,300 ریال
شیر روپیچ توپیچ دسته پروانه ای سنگین 3/4 443,800 ریال
شیر لباسشویی 3/4 226,450 ریال
شیر کلکتور کوپلی "1*25 784,600 ریال
شیر کلکتور کوپلی "1.2*16 283,100 ریال
شیر کلکتور کوپلی "1.2*20 324,100 ریال
شیر کلکتور کوپلی "3.4*20 460,150 ریال
شیر کلکتور کوپلی "3.4*25 540,350 ریال
شیر کلکتوردوسرکوپلی 20*20 416,700 ریال
شیر کلکتورپرسی "1.2*16 276,830 ریال
شیر کلکتورپرسی "1.2*20 330,370 ریال
شیر گازی 1*32 501,000 ریال
شیر گازی 1/2 211,280 ریال
شیر گازی 3/4 305,150 ریال
شیر گازی قفل شونده "1 467,550 ریال
پیچ شیر هواگیر دستی "1.4 33,150 ریال

شیر تکضرب گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان

 • شیر تکضرب
نام کالا قیمت (ریال)
شیر تکضرب (تک لایه)20 181,200 ریال
شیر تکضرب (تک لایه)25 216,570 ریال
شیر تکضرب (تک لایه)32 364,150 ریال

شیر حیاطی گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان

 • شیر حیاطی
نام کالا قیمت (ریال)
شیر حیاطی دسته گازی 1/2 369,500 ریال

شیر پیسوار گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان

 • شیر پیسوار
نام کالا قیمت (ریال)
شیر پیسوار 1/2 201,400 ریال
شیر پیسوار 3/8 201,500 ریال

شیرفلکه گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان

 • شیرفلکه
نام کالا قیمت (ریال)
شیرفلکه کامل(تک لایه)20 209,800 ریال
شیرفلکه کامل(تک لایه)25 324,500 ریال
شیرفلکه کامل(تک لایه)32 500,350 ریال
شیرفلکه کامل(تک لایه)40 512,800 ریال

علم دوش گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان

 • علم دوش
نام کالا قیمت (ریال)
علم دوش عصایی 16 144,200 ریال
علم دوش عصایی 20 174,200 ریال
علم دوش کلاسیک 16 134,100 ریال
علم دوش کلاسیک 20 156,300 ریال

قالب گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان

 • قالب
نام کالا قیمت (ریال)
قالب دستگاه المنت20 224,300 ریال
قالب دستگاه المنت25 248,500 ریال
قالب دستگاه المنت32 269,300 ریال
قالب دستگاه المنت40 325,400 ریال
قالب دستگاه المنت50 1,025,200 ریال
قالب دستگاه المنت63 1,330,400 ریال
قالب دستگاه المنت75 1,522,400 ریال

لوله خم گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان

 • لوله خم
نام کالا قیمت (ریال)
لوله خم (تک لایه)20 30,150 ریال
لوله خم (تک لایه)25 44,500 ریال
لوله خم (تک لایه)32 75,800 ریال

مهره ماسوره گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان

 • مهره ماسوره
نام کالا قیمت (ریال)
مهره ماسوره تلفیقی بوشن فلزی (تک لایه)"1*32 414,700 ریال
مهره ماسوره تلفیقی بوشن فلزی (تک لایه)"1/2*20 219,100 ریال
مهره ماسوره تلفیقی بوشن فلزی (تک لایه)"3/4*25 308,400 ریال
مهره ماسوره تلفیقی بوشن فلزی (تک لایه)1،1/4*40 734,400 ریال
مهره ماسوره تلفیقی بوشن فلزی (تک لایه)1،1/4*50 1,099,700 ریال
مهره ماسوره تلفیقی بوشن فلزی (تک لایه)2*63 1,535,600 ریال
مهره ماسوره پلیمری (تک لایه)25 69,150 ریال
پلیمر مهره ماسوره (تک لایه)20 0 ریال
پلیمر مهره ماسوره (تک لایه)25 7,050 ریال
پلیمر مهره ماسوره (تک لایه)32 9,300 ریال

مهره ماسوره پرسی گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان

 • مهره ماسوره پرسی
نام کالا قیمت (ریال)
مهره ماسوره پرسی "1.2*16 131,800 ریال
مهره ماسوره پرسی "1.2*20 183,400 ریال
مهره ماسوره پرسی "3.4*25 301,400 ریال
نام کالا قیمت (ریال)
32 mmفوم لوله ای 16,850 ریال
ابزار تنظیم 16mm 551,400 ریال
ابزار تنظیم 20mm 551,400 ریال
ابزار تنظیم 25mm 672,000 ریال
ابزار تنظیم 32mm 1,458,000 ریال
ابزار تنظیم 40mm 1,585,000 ریال
اورینگ 16mm 1,750 ریال
اورینگ 20mm 2,950 ریال
اورینگ 25mm 3,700 ریال
اورینگ 32mm 5,000 ریال
بست تکی (تک لایه)20 2,500 ریال
بست تکی (تک لایه)25 2,800 ریال
بست تکی (تک لایه)32 5,000 ریال
بست تکی (تک لایه)40 7,000 ریال
بست خاردار 16 850 ریال
بست"1 5,650 ریال
تفلون نگه دارنده 16mm 190 ریال
تفلون نگه دارنده 20mm 2,650 ریال
تفلون نگه دارنده 25mm 440 ریال
تفلون نگه دارنده 32mm 495 ریال
جعبه کلکتور 45*45 1,732,500 ریال
جعبه کلکتور 65*45 2,193,400 ریال
جعبه کلکتور 95*45 3,317,500 ریال
حلقه اتصال کوپلی 16 11,000 ریال
حلقه اتصال کوپلی 20 12,700 ریال
صفحه نصب 153 18,500 ریال
صفحه نصب 245(خم دار) 36,400 ریال
صفحه نصب 245(دوبل) 33,600 ریال
صفحه نصب 280(حوله خشک کنی) 25,300 ریال
صفحه نصب 280(خم دار) 26,000 ریال
صفحه نصب 500 51,300 ریال
صفحه نصب 73 9,200 ریال
صفحه نصب پکیج 44,500 ریال
فوم لوله ای 16mm 8,300 ریال
فوم لوله ای 20mm 10,000 ریال
فوم لوله ای 25mm 13,400 ریال
لوله 20تک لایه 57,400 ریال
لوله 25تک لایه 90,300 ریال
لوله 32تک لایه 170,150 ریال
لوله 40تک لایه 291,200 ریال
لوله 50تک لایه 471,750 ریال
لوله 63تک لایه 756,700 ریال
لوله 75تک لایه 1,092,600 ریال
لولهPERT-AL-PERT سایز 16 78,800 ریال
لولهPERT-AL-PERT سایز 20 79,850 ریال
لولهPERT-AL-PERT سایز 25 145,400 ریال
لولهPERT-AL-PERT سایز 32 211,000 ریال
نام محصول 0 ریال
واشر تخت 16 1,940 ریال
واشر تخت 20 2,475 ریال
پایه کلکتور"1 57,150 ریال
پل کوتاه (تک لایه)20 20,250 ریال
پل کوتاه (تک لایه)25 25,300 ریال
پیچ بست کلکتور 14,750 ریال
کد محصول 0 ریال
کلکتور "1.2*"1 3b 683,700 ریال
کلکتور "1.2*"1 4b 915,400 ریال
کلکتور"1.2*"1 2b 458,100 ریال
کلکتور"1.2*"1 10b 2,265,100 ریال
کلکتور"1.2*"1 12b 2,722,400 ریال
کلکتور"1.2*"1 5b 1,133,500 ریال
کلکتور"1.2*"1 6b 1,359,500 ریال
کلکتور"1.2*"1 7b 1,586,200 ریال
کلکتور"1.2*"1 8b 1,812,300 ریال
کلکتور"1.2*"1 9b 2,039,200 ریال
کلکتور1/2*1/4 1 10b 3,212,400 ریال
کلکتور1/2*1/4 1 4b 1,286,000 ریال
کلکتور1/2*1/4 1 6b 1,927,400 ریال
کلکتور1/2*1/4 1 7b 2,248,100 ریال
کلکتور1/2*1/4 1 8b 2,570,400 ریال
کلکتور1/2*1/4 1 9b 2,890,100 ریال
اتصال یکسر بوشن
اتصال یکسر بوشن

اتصالات پلی پروپیلن یا PP که یک سر آن رابط فلزی استفاده شده

اتصال یکسر مغزی
اتصال یکسر مغزی

اتصال رابط پلی پروپیلن (PP) که یک طرف آن مغزی رزوه دار اغلب از جنس برنج قرار میدهند

بالاتنه شیرفلکه
بالاتنه شیرفلکه

قسمت دستگیره و مغزی شیرفلکه های ساختمانی که از جنس برنج است

بوشن
بوشن

بوشن ها انواع مختلف دارند که اغلب به عنوان رابط بین دو لوله استفاده می شوند

حلقه استیل اتصال پرسی
حلقه استیل اتصال پرسی

اتصال پرسی حلقه‌ای از جنس استیل ضد زنگ مخصوص لوله کشی پنج لایه pex-al-pex

درپوش
درپوش

برای مسدود کردن انتهای لوله از درپوش استفاده میشود

درپوش رزوه
درپوش رزوه

جهت بستن یا کور کردن انتهای خط لوله از درپوش های رزوه دار پیچی استفاده میشود

درپوش کپ
درپوش کپ

کپ همان درپوش لوله است که جهت مسدود کردن انتهای خط لوله کاربرد دارد

رابط
رابط

نوعی از اتصالات است که دو لوله را در امتداد هم به یکدیگر متصل و آب بندی میکند

رابط تبدیلی
رابط تبدیلی

رابط نامساوی که قطر دو طرف آن با هم برابر نیستند

رابط توپیچ کوپلی
رابط توپیچ کوپلی

اتصال رابطی که جهت لوله کشی 5 لایه پرسی استفاده میشود که یک طرف آن یا مهره آچار خور محکم و آب بندی میشود (ایزوپایپ - نیوپایپ - سوپرپایپ)

لیست قیمت کلیه محصولات شرکت های صنعت لوله و اتصالات ایران در این نرم افزار موجود میباشد.

گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان - تولید کننده لوله و اتصالات PVC، پلی اتیلن ، تک لایه ، پنج لایه ، پوش فیت فاضلابی ، انواع شیلنگ و نایلون. مخزن آب پلاستیکی تانک پلی اتیلن تک لایه و چند لایه مخصوص نگهداری آب آشامیدنی. خط تولید اتصالات پی وی سی تجهیزات دستگاه تزریق اتصالات pvc پلیکا . خط تولید اتصالات پنج لایه تجهیزات دستگاه تولید اتصالات پرسی پنج لایه. خط تولید لوله پنج لایه تجهیزات دستگاه تولید لوله های Al-Pex-Al پنج لایه ساختمانی. لوله پنج لایه لوله های Pex/Al/Pex جهت لوله کشی تأسیسات ساختمانی گرم، سرد و گرمایش از کف. اتصالات پنج لایه اتصالات پکس آل پکس (Pex Al Pex) مخصوص لوله کشی پنج لایه. سه راه پنج لایه اتصال سه راهی که در لوله کشی پرسی پکس استفاده میشود. سه راه خاردار ۹۰ درجه پنج لایه اتصال سه راهی برای استفاده در لوله کشی های پکس. سه راه توپیچ پنج لایه اتصال سه راهی مخصوص سیستم لوله کشی پکس و پرسی ساختمانی. سه راه تخت صفحه دار پنج لایه . سه راه تخت خاردار پنج لایه . سه راه تبدیلی پنج لایه اتصال سه راهی نامساوی مخصوص لوله کشی پرسی ساختمانی. زانو صفحه دار روپیچ پنج لایه . زانو پنج لایه اتصال زانویی کوپلی و پرسی مخصوص لوله کشی Pex. زانو صفحه دار توپیچ پنج لایه اتصال زانویی دارای صفحه ای مخصوص محکم کردن آن به دیوار به کمک پیچ. زانو روپیچ پنج لایه اتصال زانویی برای لوله کشی های پکس ال پکس. زانو خاردار روپیچ پنج لایه اتصال زانویی جهت لوله کشی pex پنج لایه آب آشامیدنی. زانو توپیچ پنج لایه . رابط تبدیلی پنج لایه اتصال دو سر نامساوی کوپلینگی مخصوص لوله کشی پکس. رابط پنج لایه اتصال رابط لوله کشی پکس ساختمانی کوپلردار و پرسی. رابط روپیچ پنج لایه اتصال رابط کوپلینگی مورد استفاده در لوله کشی پکس. رابط توپیچ پنج لایه اتصال برنجی برای وصل کردن دو لوله Pex-Al-Pex به همدگیر. لوله گرمایش از کف لوله های پنج لایه مخصوص لوله کشی مارپیچ کف ساختمان جهت گرم کردن زمین. کوپلینگ ترمزدار اتصالات pvc فاضلابی جهت سهولت در اتصال دو لوله به یکدیگر. تانک کود تانک های پلی اتیلن تک لایه و سه لایه جهت مخازن کود و سم.

RSS