دنبال چه میگردید؟

نوا پلاست

تولید کننده لوله های چسبی و پوشفیت فاضلاب

نوا پلاست

تولید کننده لوله های چسبی و پوشفیت فاضلاب
آدرس کارخانه: تهران ، جاده ساوه ، شهرک صنعتی پرند ، خیابان صنعت ، خیابان نور ، خیابان بوستان
کاتالوگ نوا پلاست

کانال بازار لوله
درخواست همکاری با نوا پلاست
نام شما:
شماره تماس:
توضیح:

لیست قیمت نوا پلاست تولید کننده لوله های چسبی و پوشفیت فاضلاب

تبدیل نوا پلاست

  • تبدیل
نام کالا قیمت (ریال)
تبدیل پوش فیت 87 درجه سایز 110×125 میلی متر 0 ریال
تبدیل پوش فیت 87 درجه سایز 110×160 میلی متر 0 ریال
تبدیل پوش فیت 87 درجه سایز 125×160 میلی متر 0 ریال
تبدیل پوش فیت 87 درجه سایز 50×110 میلی متر 0 ریال
تبدیل پوش فیت 87 درجه سایز 50×75 میلی متر 0 ریال
تبدیل پوش فیت 87 درجه سایز 75×110 میلی متر 0 ریال

درپوش تست نوا پلاست

  • درپوش تست
نام کالا قیمت (ریال)
درپوش تست سایز 110 میلی متر 0 ریال
درپوش تست سایز 125 میلی متر 0 ریال
درپوش تست سایز 50 میلی متر 0 ریال
درپوش تست سایز 75 میلی متر 0 ریال

دریچه بازدید نوا پلاست

  • دریچه بازدید
نام کالا قیمت (ریال)
دریچه بازدید پوش فیت سایز 110 میلی متر 0 ریال
دریچه بازدید پوش فیت سایز 125 میلی متر 0 ریال
دریچه بازدید پوش فیت سایز 160 میلی متر 0 ریال
دریچه بازدید پوش فیت سایز 50 میلی متر 0 ریال
دریچه بازدید پوش فیت سایز 75 میلی متر 0 ریال

رابط نوا پلاست

  • رابط
نام کالا قیمت (ریال)
رابط پوش فیت سایز 110 میلی متر 0 ریال
رابط پوش فیت سایز 50 میلی متر 0 ریال
رابط پوش فیت سایز 75 میلی متر 0 ریال

زانو پوش فیت نوا پلاست

  • زانو پوش فیت
نام کالا قیمت (ریال)
زانو پوش فیت 45 درجه سایز 110 میلی متر 0 ریال
زانو پوش فیت 45 درجه سایز 125 میلی متر 0 ریال
زانو پوش فیت 45 درجه سایز 160 میلی متر 0 ریال
زانو پوش فیت 45 درجه سایز 50 میلی متر 0 ریال
زانو پوش فیت 45 درجه سایز 75 میلی متر 0 ریال
زانو پوش فیت 87 درجه سایز 110 میلی متر 0 ریال
زانو پوش فیت 87 درجه سایز 125 میلی متر 0 ریال
زانو پوش فیت 87 درجه سایز 160 میلی متر 0 ریال
زانو پوش فیت 87 درجه سایز 50 میلی متر 0 ریال
زانو پوش فیت 87 درجه سایز 75 میلی متر 0 ریال

سه راه نوا پلاست

  • سه راه
نام کالا قیمت (ریال)
سه راه بازدید پوش فیت سایز 110 میلی متر 0 ریال
سه راه بازدید پوش فیت سایز 125 میلی متر 0 ریال
سه راه بازدید پوش فیت سایز 75 میلی متر 0 ریال
سه راه پوش فیت 45 درجه سایز 110 میلی متر 0 ریال
سه راه پوش فیت 45 درجه سایز 125 میلی متر 0 ریال
سه راه پوش فیت 45 درجه سایز 160 میلی متر 0 ریال
سه راه پوش فیت 45 درجه سایز 50 میلی متر 0 ریال
سه راه پوش فیت 45 درجه سایز 75 میلی متر 0 ریال
سه راه پوش فیت 87 درجه سایز 110 میلی متر 0 ریال
سه راه پوش فیت 87 درجه سایز 125 میلی متر 0 ریال
سه راه پوش فیت 87 درجه سایز 160 میلی متر 0 ریال
سه راه پوش فیت 87 درجه سایز 50 میلی متر 0 ریال
سه راه پوش فیت 87 درجه سایز 75 میلی متر 0 ریال

سه راه تبدیل نوا پلاست

  • سه راه تبدیل
نام کالا قیمت (ریال)
سه راه تبدیل پوش فیت 45 درجه سایز 110×125 میلی متر 0 ریال
سه راه تبدیل پوش فیت 45 درجه سایز 110×160 میلی متر 0 ریال
سه راه تبدیل پوش فیت 45 درجه سایز 50×110 میلی متر 0 ریال
سه راه تبدیل پوش فیت 45 درجه سایز 50×75 میلی متر 0 ریال
سه راه تبدیل پوش فیت 45 درجه سایز 75×110 میلی متر 0 ریال
سه راه تبدیل پوش فیت 87 درجه سایز 50×110 میلی متر 0 ریال
سه راه تبدیل پوش فیت 87 درجه سایز 50×75 میلی متر 0 ریال
سه راه تبدیل پوش فیت 87 درجه سایز 75×110 میلی متر 0 ریال

سیفون نوا پلاست

  • سیفون
نام کالا قیمت (ریال)
سیفون بلند یک تکه پوش فیت سایز 110 میلی متر 0 ریال
سیفون بلند یک تکه پوش فیت سایز 50 میلی متر 0 ریال
سیفون بلند یک تکه پوش فیت سایز 75 میلی متر 0 ریال
سیفون پوش فیت سایز 110 × 125 میلی متر 0 ریال
سیفون پوش فیت سایز 50 × 75 میلی متر 0 ریال
سیفون پوش فیت سایز 75 میلی متر 0 ریال
سیفون کامل بلند پوش فیت سایز 110 × 125 میلی متر 0 ریال
سیفون کامل بلند پوش فیت سایز 50 × 75 میلی متر 0 ریال
سیفون کامل بلند پوش فیت سایز 75 میلی متر 0 ریال
سیفون کامل کوتاه سایز 110 × 125 میلی متر 0 ریال
سیفون کامل کوتاه سایز 50 × 75 میلی متر 0 ریال
سیفون کامل کوتاه سایز 75 میلی متر 0 ریال

لوله UPVC نوا پلاست

  • لوله UPVC
نام کالا قیمت (ریال)
لوله UPVC پوش فیت دوسر سوکت 110 میلی متر به طول 100 سانتی متر 0 ریال
لوله UPVC پوش فیت دوسر سوکت 110 میلی متر به طول 200 سانتی متر 0 ریال
لوله UPVC پوش فیت دوسر سوکت 110 میلی متر به طول 300 سانتی متر 0 ریال
لوله UPVC پوش فیت دوسر سوکت 110 میلی متر به طول 50 سانتی متر 0 ریال
لوله UPVC پوش فیت دوسر سوکت 125 میلی متر به طول 100 سانتی متر 0 ریال
لوله UPVC پوش فیت دوسر سوکت 125 میلی متر به طول 200 سانتی متر 0 ریال
لوله UPVC پوش فیت دوسر سوکت 125 میلی متر به طول 300 سانتی متر 0 ریال
لوله UPVC پوش فیت دوسر سوکت 125 میلی متر به طول 50 سانتی متر 0 ریال
لوله UPVC پوش فیت دوسر سوکت 160 میلی متر به طول 100 سانتی متر 0 ریال
لوله UPVC پوش فیت دوسر سوکت 160 میلی متر به طول 200 سانتی متر 0 ریال
لوله UPVC پوش فیت دوسر سوکت 160 میلی متر به طول 300 سانتی متر 0 ریال
لوله UPVC پوش فیت دوسر سوکت 160 میلی متر به طول 50 سانتی متر 0 ریال
لوله UPVC پوش فیت دوسر سوکت 50 میلی متر به طول 100 سانتی متر 0 ریال
لوله UPVC پوش فیت دوسر سوکت 50 میلی متر به طول 200 سانتی متر 0 ریال
لوله UPVC پوش فیت دوسر سوکت 50 میلی متر به طول 300 سانتی متر 0 ریال
لوله UPVC پوش فیت دوسر سوکت 50 میلی متر به طول 50 سانتی متر 0 ریال
لوله UPVC پوش فیت دوسر سوکت 75 میلی متر به طول 100 سانتی متر 0 ریال
لوله UPVC پوش فیت دوسر سوکت 75 میلی متر به طول 200 سانتی متر 0 ریال
لوله UPVC پوش فیت دوسر سوکت 75 میلی متر به طول 300 سانتی متر 0 ریال
لوله UPVC پوش فیت دوسر سوکت 75 میلی متر به طول 50 سانتی متر 0 ریال
لوله UPVC پوش فیت یکسر سوکت 110 میلی متر به طول 100 سانتی متر 0 ریال
لوله UPVC پوش فیت یکسر سوکت 110 میلی متر به طول 200 سانتی متر 0 ریال
لوله UPVC پوش فیت یکسر سوکت 110 میلی متر به طول 30 سانتی متر 0 ریال
لوله UPVC پوش فیت یکسر سوکت 110 میلی متر به طول 300 سانتی متر 0 ریال
لوله UPVC پوش فیت یکسر سوکت 110 میلی متر به طول 50 سانتی متر 0 ریال
لوله UPVC پوش فیت یکسر سوکت 125 میلی متر به طول 100 سانتی متر 0 ریال
لوله UPVC پوش فیت یکسر سوکت 125 میلی متر به طول 200 سانتی متر 0 ریال
لوله UPVC پوش فیت یکسر سوکت 125 میلی متر به طول 30 سانتی متر 0 ریال
لوله UPVC پوش فیت یکسر سوکت 125 میلی متر به طول 300 سانتی متر 0 ریال
لوله UPVC پوش فیت یکسر سوکت 125 میلی متر به طول 50 سانتی متر 0 ریال
لوله UPVC پوش فیت یکسر سوکت 160 میلی متر به طول 100 سانتی متر 0 ریال
لوله UPVC پوش فیت یکسر سوکت 160 میلی متر به طول 200 سانتی متر 0 ریال
لوله UPVC پوش فیت یکسر سوکت 160 میلی متر به طول 30 سانتی متر 0 ریال
لوله UPVC پوش فیت یکسر سوکت 160 میلی متر به طول 300 سانتی متر 0 ریال
لوله UPVC پوش فیت یکسر سوکت 160 میلی متر به طول 50 سانتی متر 0 ریال
لوله UPVC پوش فیت یکسر سوکت 50 میلی متر به طول 100 سانتی متر 0 ریال
لوله UPVC پوش فیت یکسر سوکت 50 میلی متر به طول 200 سانتی متر 0 ریال
لوله UPVC پوش فیت یکسر سوکت 50 میلی متر به طول 30 سانتی متر 0 ریال
لوله UPVC پوش فیت یکسر سوکت 50 میلی متر به طول 300 سانتی متر 0 ریال
لوله UPVC پوش فیت یکسر سوکت 50 میلی متر به طول 50 سانتی متر 0 ریال
لوله UPVC پوش فیت یکسر سوکت 75 میلی متر به طول 100 سانتی متر 0 ریال
لوله UPVC پوش فیت یکسر سوکت 75 میلی متر به طول 200 سانتی متر 0 ریال
لوله UPVC پوش فیت یکسر سوکت 75 میلی متر به طول 30 سانتی متر 0 ریال
لوله UPVC پوش فیت یکسر سوکت 75 میلی متر به طول 300 سانتی متر 0 ریال
لوله UPVC پوش فیت یکسر سوکت 75 میلی متر به طول 50 سانتی متر 0 ریال
نام کالا قیمت (ریال)
استاپر سایز 110 0 ریال
بست آویز تسمه ای سایز 110 میلی متر 0 ریال
بست آویز تسمه ای سایز 125 میلی متر 0 ریال
بست آویز تسمه ای سایز 160 میلی متر 0 ریال
بست آویز تسمه ای سایز 50 میلی متر 0 ریال
بست آویز تسمه ای سایز 75 میلی متر 0 ریال
بست آویز رگلاژی 110 میلی متر 0 ریال
بست آویز رگلاژی 125 میلی متر 0 ریال
بست آویز رگلاژی 160 میلی متر 0 ریال
بست آویز رگلاژی 50 میلی متر 0 ریال
بست آویز رگلاژی 75 میلی متر 0 ریال
بست دیواری سایز 110 میلی متر 0 ریال
بست دیواری سایز 125 میلی متر 0 ریال
بست دیواری سایز 160 میلی متر 0 ریال
بست دیواری سایز 50 میلی متر 0 ریال
بست دیواری سایز 75 میلی متر 0 ریال
بست مهره دار با روکش EPDM سایز 110 میلی متر 0 ریال
بست مهره دار با روکش EPDM سایز 125 میلی متر 0 ریال
بست مهره دار با روکش EPDM سایز 160 میلی متر 0 ریال
بست مهره دار با روکش EPDM سایز 50 میلی متر 0 ریال
بست مهره دار با روکش EPDM سایز 75 میلی متر 0 ریال
عصایی پشت بام سایز 110 میلی متر 0 ریال
عصایی پشت بام سایز 75 میلی متر 0 ریال
تبدیل
تبدیل

اتصالات تبدیلی جهت تغییر سایز در انشعاب لوله ها کاربرد دارد

درپوش
درپوش

برای مسدود کردن انتهای لوله از درپوش استفاده میشود

درپوش تست
درپوش تست

اتصال جوشی بستن دریچه خط لوله فاضلابی

دریچه
دریچه

نصب دریچه با هدف بازدید از آن نقطه و یا خروج سیالات کاربرد دارد

دریچه بازدید
دریچه بازدید

دریچه هایی که جهت بازدید داخل خطوط لوله استفاده میشوند

رابط
رابط

نوعی از اتصالات است که دو لوله را در امتداد هم به یکدیگر متصل و آب بندی میکند

زانو پوش فیت
زانو پوش فیت

اتصال زانویی مخصوص لوله کشی فاضلابی upvc پوش فیت

سه راه
سه راه

اتصال سه راهی با مواد فلزی و پلیمری جهت ایجاد انشعاب روی خط لوله

سه راه تبدیل
سه راه تبدیل

سه راه نامساوی که یا سه راهی تبدیل

سیفون
سیفون

انواع سیفون و اتصالات فاضلابی جهت مصارف تأسیساتی

لوله UPVC
لوله UPVC

لوله های پلیمری که از مواد یو پی وی سی ساخته میشود (شبیه پولیکا) و اغلب کاربرد برق رسانی و فاضلابی دارد

لیست قیمت کلیه محصولات شرکت های صنعت لوله و اتصالات ایران در این نرم افزار موجود میباشد.

نوا پلاست - تولید کننده لوله های چسبی و پوشفیت فاضلاب.

RSS