دنبال چه میگردید؟

شرکت چدنیت صدر

تولید کننده شیرهای صنعتی

شرکت چدنیت صدر

تولید کننده شیرهای کشویی زبانه لاستیکی، اتصالات آب و فاضلاب تحت فشار چدن داکتیل و دریچه های داکتیل منهول و آبرو ضدسرقت
دارای پروانه نشان استاندارد ملی ایران در تولید:
- شیرهای کشویی زبانه لاستیکی
- اتصالات آب و فاضلاب چدنی تحت فشار
- دریچه های چدنی
دارای مجوز تولید شیرهای کشویی و اتصالات آبرسانی از معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی
آدرس: تهران، خیابان مطهری، نرسیده به سهروردی، پلاک 120، طبقه سوم، واحد 6

کانال بازار لوله
درخواست همکاری با شرکت چدنیت صدر
نام شما:
شماره تماس:
توضیح:

لیست قیمت شرکت چدنیت صدر تولید کننده شیرهای صنعتی

اتصال قابل پیاده شرکت چدنیت صدر

  • قطعه قابل پیاده کردن
نام کالا قیمت (ریال)
اتصال قابل پیاده کردن سایز 100 میلیمتر PN10 چدن داکتیل 1,950,000 ریال
اتصال قابل پیاده کردن سایز 100 میلیمتر PN16 چدن داکتیل 1,950,000 ریال
اتصال قابل پیاده کردن سایز 125 میلیمتر PN10 چدن داکتیل 2,400,000 ریال
اتصال قابل پیاده کردن سایز 125 میلیمتر PN16 چدن داکتیل 2,400,000 ریال
اتصال قابل پیاده کردن سایز 150 میلیمتر PN10 چدن داکتیل 2,900,000 ریال
اتصال قابل پیاده کردن سایز 150 میلیمتر PN16 چدن داکتیل 2,900,000 ریال
اتصال قابل پیاده کردن سایز 200 میلیمتر PN10 چدن داکتیل 3,200,000 ریال
اتصال قابل پیاده کردن سایز 200 میلیمتر PN16 چدن داکتیل 4,000,000 ریال
اتصال قابل پیاده کردن سایز 250 میلیمتر PN10 چدن داکتیل 4,200,000 ریال
اتصال قابل پیاده کردن سایز 250 میلیمتر PN16 چدن داکتیل 5,400,000 ریال
اتصال قابل پیاده کردن سایز 300 میلیمتر PN10 چدن داکتیل 5,700,000 ریال
اتصال قابل پیاده کردن سایز 300 میلیمتر PN16 چدن داکتیل 8,000,000 ریال
اتصال قابل پیاده کردن سایز 350 میلیمتر PN10 چدن داکتیل 7,800,000 ریال
اتصال قابل پیاده کردن سایز 350 میلیمتر PN16 چدن داکتیل 12,500,000 ریال
اتصال قابل پیاده کردن سایز 400 میلیمتر PN10 چدن داکتیل 10,600,000 ریال
اتصال قابل پیاده کردن سایز 400 میلیمتر PN16 چدن داکتیل 14,000,000 ریال
اتصال قابل پیاده کردن سایز 500 میلیمتر PN10 چدن داکتیل 14,700,000 ریال
اتصال قابل پیاده کردن سایز 500 میلیمتر PN16 چدن داکتیل 18,000,000 ریال
اتصال قابل پیاده کردن سایز 80 میلیمتر PN10 چدن داکتیل 1,700,000 ریال
اتصال قابل پیاده کردن سایز 80 میلیمتر PN16 چدن داکتیل 1,700,000 ریال

زانو شرکت چدنیت صدر

  • زانو 90 درجه فلنجدار چدن داکتیل
نام کالا قیمت (ریال)
زانو 90 درجه فلنجدار چدن داکتیل سایز 100 میلی متر PN10 1,000,000 ریال
زانو 90 درجه فلنجدار چدن داکتیل سایز 125 میلی متر PN10 1,280,000 ریال
زانو 90 درجه فلنجدار چدن داکتیل سایز 150 میلی متر PN10 1,480,000 ریال
زانو 90 درجه فلنجدار چدن داکتیل سایز 200 میلی متر PN10 1,790,000 ریال
زانو 90 درجه فلنجدار چدن داکتیل سایز 250 میلی متر PN10 6,200,000 ریال
زانو 90 درجه فلنجدار چدن داکتیل سایز 50 میلی متر PN10 700,000 ریال
زانو 90 درجه فلنجدار چدن داکتیل سایز 65 میلی متر PN10 700,000 ریال
زانو 90 درجه فلنجدار چدن داکتیل سایز 80 میلی متر PN10 910,000 ریال

شیر کشویی چدنی شرکت چدنیت صدر

  • شیر کشویی چدنی زبانه لاستیکی
نام کالا قیمت (ریال)
شیر کشویی چدنی زبانه لاستیکی PN10 سایز 100 میلی متر (4 اینچ) GGG40 نشکن اپو 2,500,000 ریال
شیر کشویی چدنی زبانه لاستیکی PN10 سایز 125 میلی متر (5 اینچ) GGG40 نشکن اپو 3,400,000 ریال
شیر کشویی چدنی زبانه لاستیکی PN10 سایز 150 میلی متر (6 اینچ) GGG40 نشکن اپو 3,900,000 ریال
شیر کشویی چدنی زبانه لاستیکی PN10 سایز 200 میلی متر (8 اینچ) GGG40 نشکن اپو 5,850,000 ریال
شیر کشویی چدنی زبانه لاستیکی PN10 سایز 250 میلی متر (10 اینچ) GGG40 نشکن اپ 9,200,000 ریال
شیر کشویی چدنی زبانه لاستیکی PN10 سایز 300 میلی متر (12 اینچ) GGG40 نشکن اپ 14,000,000 ریال
شیر کشویی چدنی زبانه لاستیکی PN10 سایز 40 میلی متر GGG40 نشکن اپوکسی 1,600,000 ریال
شیر کشویی چدنی زبانه لاستیکی PN10 سایز 50 میلی متر (2 اینچ) GGG40 نشکن اپوک 1,600,000 ریال
شیر کشویی چدنی زبانه لاستیکی PN10 سایز 65 میلی متر GGG40 نشکن اپوکسی 1,640,000 ریال
شیر کشویی چدنی زبانه لاستیکی PN10 سایز 80 میلی متر GGG40 نشکن اپوکسی 2,200,000 ریال
شیر کشویی چدنی زبانه لاستیکی PN16 سایز 100 میلی متر (4 اینچ) GGG40 نشکن اپو 2,500,000 ریال
شیر کشویی چدنی زبانه لاستیکی PN16 سایز 125 میلی متر (5 اینچ) GGG40 نشکن اپو 3,400,000 ریال
شیر کشویی چدنی زبانه لاستیکی PN16 سایز 150 میلی متر (6 اینچ) GGG40 نشکن اپو 3,900,000 ریال
شیر کشویی چدنی زبانه لاستیکی PN16 سایز 200 میلی متر (8 اینچ) GGG40 نشکن اپو 6,000,000 ریال
شیر کشویی چدنی زبانه لاستیکی PN16 سایز 250 میلی متر (10 اینچ) GGG40 نشکن اپ 9,900,000 ریال
شیر کشویی چدنی زبانه لاستیکی PN16 سایز 300 میلی متر (12 اینچ) GGG40 نشکن اپ 15,000,000 ریال
شیر کشویی چدنی زبانه لاستیکی PN16 سایز 40 میلی متر GGG40 نشکن اپوکسی 1,600,000 ریال
شیر کشویی چدنی زبانه لاستیکی PN16 سایز 50 میلی متر (2 اینچ) GGG40 نشکن اپوک 1,600,000 ریال
شیر کشویی چدنی زبانه لاستیکی PN16 سایز 65 میلی متر GGG40 نشکن اپوکسی 1,640,000 ریال
شیر کشویی چدنی زبانه لاستیکی PN16 سایز 80 میلی متر GGG40 نشکن اپوکسی 2,200,000 ریال

فلنج کور شرکت چدنیت صدر

  • فلنج کور چدن داکتیل
نام کالا قیمت (ریال)
فلنج کور چدن داکتیل سایز 100 میلی متر PN10 360,000 ریال
فلنج کور چدن داکتیل سایز 125 میلی متر PN10 497,000 ریال
فلنج کور چدن داکتیل سایز 150 میلی متر PN10 570,000 ریال
فلنج کور چدن داکتیل سایز 200 میلی متر PN10 800,000 ریال
فلنج کور چدن داکتیل سایز 250 میلی متر PN10 1,200,000 ریال
فلنج کور چدن داکتیل سایز 300 میلی متر PN10 2,100,000 ریال
فلنج کور چدن داکتیل سایز 40 میلی متر PN10 280,000 ریال
فلنج کور چدن داکتیل سایز 50 میلی متر PN10 280,000 ریال
فلنج کور چدن داکتیل سایز 65 میلی متر PN10 300,000 ریال
فلنج کور چدن داکتیل سایز 80 میلی متر PN10 310,000 ریال

چهار راه فلنجدار شرکت چدنیت صدر

  • چهار راه فلنجدار
نام کالا قیمت (ریال)
چهار راه فلنجدار سایز 100x100 چدن داکتیل PN10 1,850,000 ریال
چهار راه فلنجدار سایز 150x150 چدن داکتیل PN10 3,200,000 ریال
چهار راه فلنجدار سایز 200x200 چدن داکتیل PN10 4,200,000 ریال
چهار راه فلنجدار سایز 250x250 چدن داکتیل PN10 8,000,000 ریال
چهار راه فلنجدار سایز 300x300 چدن داکتیل PN10 8,970,000 ریال
چهار راه فلنجدار سایز 80x80 چدن داکتیل PN10 1,520,000 ریال
اتصال قابل پیاده
اتصال قابل پیاده

اتصالاتی هستند اغلب از جنس چدن که بیشتر جهت لوله کشی های چدنی به کار گرفته میشوند

چهار راه فلنجدار
چهار راه فلنجدار

چهار راهی از جنس چدن که چهار سر خروجی آن دارای فلنج است

زانو
زانو

زانو ها نوعی از اتصالات هستند که جهت ایجاد زاویه در خطوط لوله استفاده میشوند

شیر
شیر

پخش عمده انواع شیرآلات چدنی، پلیمری استیل و برنجی

شیر کشویی
شیر کشویی

شیر های فلکه که باز و بسته شدن آن به صورت کشویی هست و جهت تنظیم دقیق شدت جریان به کار می رود

شیر کشویی چدنی
شیر کشویی چدنی

شیرفلکه هایی که از جنس چدن ساخته میشوند و زبانه پلاستیکی، کروم یا استیل دارند

فلنج کور
فلنج کور

فلنج هایی که جهت بستن انتهای خط لوله استفاده میشود

لیست قیمت کلیه محصولات شرکت های صنعت لوله و اتصالات ایران در این نرم افزار موجود میباشد.

شرکت چدنیت صدر - تولید کننده شیرهای صنعتی.

RSS