ضایعات لوله پلیکا

خرید و فروش ضایعات لوله پلیکا

فرم ثبت خرید، فروش ضایعاتبازیافت زباله لوله پلیکا

خرید ضایعات لوله پلیکا فروش ضایعات لوله پلیکا بازیافت لوله پلیکا لوله پلیکا از جنس PVC جهت مصارف فشارقوی، متوسط و ضعیف بورس ضایعات لوله پلیکا
خرید ضایعات لوله پلیکا
فروش ضایعات لوله پلیکا
بازیافت لوله پلیکا

توسط: خریدار ضایعات, ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
قیمت لوله پلیکا دست دوم می خواستم بدونم چنده بیشتر ضایعات و لوله پلیکا شکسته است

توسط: خریدار ضایعات, ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
واسطه فروش لوله پلیکا ضایعاتی پی وی سی هستم

توسط: محمود حسینی, ۱۳۹۷/۱۰/۱۶
با سلام لوله پلیکا برای مصارف کشاورزی به قطر 2٥0 خواستارم برای کشاورزی لوله با مواد ضایعاتی ارزان و خوب

توسط: خریدار ضایعات, ۱۳۹۷/۰۷/۰۹
فروشنده ضایعات لوله پلیکا هستم

توسط: ابراهیمی, ۱۳۹۷/۰۶/۱۲
سلام قیمت لوله پلیکا میخواستم قیمت لوله پولیکا قطر 65 طول 5.5 متر مواد اولیه ضایعاتی فشار ضعیف

توسط: دهقانی, ۱۳۹۷/۰۱/۲۵
لوله پلیکا ضایعاتی

توسط: شهریاری, ۱۳۹۶/۱۱/۰۷
سلام. لوله پلیکا ضایعاتی میخواستم. از کجا میتونم تهیه کنم؟ سلام. لوله ضایعاتی میخواستم. از کجا میتونم تهیه کنم؟

توسط: خریدار ضایعات, ۱۳۹۶/۰۶/۱۶
سلام من خرید ضایعات لوله پلیکا دارم موجودی دارید

توسط: خریدار ضایعات, ۱۳۹۶/۰۶/۱۶
سلام ضایعات لوله پلیکا جهت خرید میخواستم سلام ضایعات لوله پلیکا جهت خرید میخواستم

توسط: خریدار ضایعات لوله پولیکا , ۱۳۹۶/۰۵/۱۶
سلام از شرکت باز یافت صدف هستم .معین.شما ضایعات لوله پلیکا هم موجود دارید؟ سلام از شرکت باز یافت صدف هستم شما ضایعات لوله پلیکا هم موجود دارید؟

توسط: خریدار ضایعات, ۱۳۹۶/۰۳/۳۱
سلام وقت بخیر 400متر لوله پلیکا مواد ضایعاتی شماره 18 قیمت میخواستم .سپاسگزارم سلام وقت بخیر 400متر لوله پلیکا مواد ضایعاتی شماره 18 قیمت میخواستم .سپاسگزارم

لوله پلیکا بازیافتی
لوله پلیکا ضایعاتی
لوله پلیکا دست دوم
لوله پلیکا کارکرده

مزایدات لوله پلیکا

 • ضایعات لوله پلیکا فشار ضعیف
 • ضایعات لوله پلیکا فشار قوی
 • ضایعات لوله پلیکا نیمه قوی
 • ضایعات لوله پلیکا زیر کار
 • ضایعات لوله پلیکا رو کار
 • ضایعات لوله پلیکا ناودانی
 • ضایعات لوله پلیکا برقی
 • ضایعات لوله پلیکا مخابراتی
 • ضایعات لوله پلیکا 16 فشار قوی صنعتی
 • ضایعات لوله پلیکا 20 فشار قوی صنعتی
 • ضایعات لوله پلیکا 25 فشار قوی آبرسانی
 • ضایعات لوله پلیکا 25 فشار قوی صنعتی
 • ضایعات لوله پلیکا 32 فشار قوی آبرسانی
 • ضایعات لوله پلیکا 32 فشار قوی صنعتی
 • ضایعات لوله پلیکا 40 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی
 • ضایعات لوله پلیکا 40 فشار قوی آبرسانی
 • ضایعات لوله پلیکا 40 فشار قوی صنعتی
 • ضایعات لوله پلیکا 50 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی
 • ضایعات لوله پلیکا 50 فشار قوی آبرسانی
 • ضایعات لوله پلیکا 50 فشار قوی صنعتی
 • ضایعات لوله پلیکا 63 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی
 • ضایعات لوله پلیکا 63 فشار قوی آبرسانی
 • ضایعات لوله پلیکا 63 فشار قوی صنعتی
 • ضایعات لوله پلیکا 75 فشار متوسط فاضلابی معمولی
 • ضایعات لوله پلیکا 75 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی
 • ضایعات لوله پلیکا 75 فشار قوی آبرسانی
 • ضایعات لوله پلیکا 75 فشار قوی صنعتی
 • ضایعات لوله پلیکا 90 فشار متوسط فاضلابی معمولی
 • ضایعات لوله پلیکا 90 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی
 • ضایعات لوله پلیکا 90 فشار قوی آبرسانی
 • ضایعات لوله پلیکا 90 فشار قوی صنعتی
 • ضایعات لوله پلیکا 110 فشار ضعیف ناودانی
 • ضایعات لوله پلیکا 110 فشار متوسط فاضلابی معمولی
 • ضایعات لوله پلیکا 110 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی
 • ضایعات لوله پلیکا 110 فشار قوی آبرسانی
 • ضایعات لوله پلیکا 110 فشار قوی صنعتی
 • ضایعات لوله پلیکا 125 فشار ضعیف ناودانی
 • ضایعات لوله پلیکا 125 فشار متوسط فاضلابی معمولی
 • ضایعات لوله پلیکا 125 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی
 • ضایعات لوله پلیکا 125 فشار قوی آبرسانی
 • ضایعات لوله پلیکا 125 فشار قوی صنعتی
 • ضایعات لوله پلیکا 140 فشار ضعیف ناودانی
 • ضایعات لوله پلیکا 140 فشار متوسط فاضلابی معمولی
 • ضایعات لوله پلیکا 140 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی
 • ضایعات لوله پلیکا 140 فشار قوی آبرسانی
 • ضایعات لوله پلیکا 140 فشار قوی صنعتی
 • ضایعات لوله پلیکا 160 فشار ضعیف ناودانی
 • ضایعات لوله پلیکا 160 فشار متوسط فاضلابی معمولی
 • ضایعات لوله پلیکا 160 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی
 • ضایعات لوله پلیکا 160 فشار قوی آبرسانی
 • ضایعات لوله پلیکا 160 فشار قوی صنعتی
 • ضایعات لوله پلیکا 180 فشار ضعیف ناودانی
 • ضایعات لوله پلیکا 180 فشار متوسط فاضلابی معمولی
 • ضایعات لوله پلیکا 180 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی
 • ضایعات لوله پلیکا 180 فشار قوی آبرسانی
 • ضایعات لوله پلیکا 180 فشار قوی صنعتی
 • ضایعات لوله پلیکا 200 فشار ضعیف ناودانی
 • ضایعات لوله پلیکا 200 فشار متوسط فاضلابی معمولی
 • ضایعات لوله پلیکا 200 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی
 • ضایعات لوله پلیکا 200 فشار قوی آبرسانی
 • ضایعات لوله پلیکا 200 فشار قوی صنعتی
 • ضایعات لوله پلیکا 225 فشار ضعیف ناودانی
 • ضایعات لوله پلیکا 225 فشار متوسط فاضلابی معمولی
 • ضایعات لوله پلیکا 225 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی
 • ضایعات لوله پلیکا 225 فشار قوی آبرسانی
 • ضایعات لوله پلیکا 225 فشار قوی صنعتی
 • ضایعات لوله پلیکا 250 فشار ضعیف ناودانی
 • ضایعات لوله پلیکا 250 فشار متوسط فاضلابی معمولی
 • ضایعات لوله پلیکا 250 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی
 • ضایعات لوله پلیکا 250 فشار قوی آبرسانی
 • ضایعات لوله پلیکا 250 فشار قوی صنعتی
 • ضایعات لوله پلیکا 280 فشار ضعیف ناودانی
 • ضایعات لوله پلیکا 280 فشار متوسط فاضلابی معمولی
 • ضایعات لوله پلیکا 280 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی
 • ضایعات لوله پلیکا 280 فشار قوی آبرسانی
 • ضایعات لوله پلیکا 280 فشار قوی صنعتی
 • ضایعات لوله پلیکا 315 فشار ضعیف ناودانی
 • ضایعات لوله پلیکا 315 فشار متوسط فاضلابی معمولی
 • ضایعات لوله پلیکا 315 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی
 • ضایعات لوله پلیکا 315 فشار قوی آبرسانی
 • ضایعات لوله پلیکا 315 فشار قوی صنعتی
 • ضایعات لوله پلیکا 355 فشار ضعیف ناودانی
 • ضایعات لوله پلیکا 355 فشار متوسط فاضلابی معمولی
 • ضایعات لوله پلیکا 355 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی
 • ضایعات لوله پلیکا 355 فشار قوی آبرسانی
 • ضایعات لوله پلیکا 355 فشار قوی صنعتی
 • ضایعات لوله پلیکا 400 فشار ضعیف ناودانی
 • ضایعات لوله پلیکا 400 فشار متوسط فاضلابی معمولی
 • ضایعات لوله پلیکا 400 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی
 • ضایعات لوله پلیکا 400 فشار قوی آبرسانی
 • ضایعات لوله پلیکا 400 فشار قوی صنعتی
 • ضایعات لوله پلیکا 450 فشار ضعیف ناودانی
 • ضایعات لوله پلیکا 450 فشار متوسط فاضلابی معمولی
 • ضایعات لوله پلیکا 450 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی
 • ضایعات لوله پلیکا 450 فشار قوی آبرسانی
 • ضایعات لوله پلیکا 500 فشار ضعیف ناودانی
 • ضایعات لوله پلیکا 500 فشار متوسط فاضلابی معمولی
 • ضایعات لوله پلیکا 500 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی
 • ضایعات لوله پلیکا 500 فشار قوی آبرسانی
 • ضایعات لوله پلیکا 560 فشار ضعیف ناودانی
 • ضایعات لوله پلیکا 560 فشار متوسط فاضلابی معمولی
 • ضایعات لوله پلیکا 560 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی
 • ضایعات لوله پلیکا 560 فشار قوی آبرسانی
 • ضایعات لوله پلیکا 630 فشار ضعیف ناودانی
 • ضایعات لوله پلیکا 630 فشار متوسط فاضلابی معمولی
 • ضایعات لوله پلیکا 630 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی
 • ضایعات لوله پلیکا 630 فشار قوی آبرسانی
 • ضایعات لوله پلیکا 710 فشار ضعیف ناودانی
 • ضایعات لوله پلیکا 710 فشار متوسط فاضلابی معمولی
 • ضایعات لوله پلیکا 710 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی