دنبال چه میگردید؟

بازار لوله پلیکا اردبیل - فروش لوله PVC و انواع لوله در اردبیل

کارخانه تولید کننده لوله پلیکا اردبیل - فروش لوله PVC و انواع لوله در اردبیل - استعلام قیمت لوله پلیکا اردبیل - فروش لوله PVC و انواع لوله در اردبیل

شهرک غربی لوله پلیکا فشار ضعیف، اسلام آباد جدید لوله پلیکا فشار قوی، محمود آباد طالقانی لوله پلیکا نیمه قوی، فیروز آباد لوله پلیکا زیر کار، زرج آباد لوله پلیکا رو کار، گنجگاه لوله پلیکا ناودانی، رضا قلی قشلاق لوله پلیکا برقی، هشتجین لوله پلیکا مخابراتی، تازه کند انگوت لوله پلیکا 16 فشار قوی صنعتی، مزرعه خلف لوله پلیکا 20 فشار قوی صنعتی، ثمرین لوله پلیکا 25 فشار قوی آبرسانی، گزاز لوله پلیکا 25 فشار قوی صنعتی، شعبان لوله پلیکا 32 فشار قوی آبرسانی، مهماندوست علیا لوله پلیکا 32 فشار قوی صنعتی، گنچوبه لوله پلیکا 40 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، مرادلو لوله پلیکا 40 فشار قوی آبرسانی، آنی لوله پلیکا 40 فشار قوی صنعتی، خلف لو لوله پلیکا 50 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، تقی دیزج لوله پلیکا 50 فشار قوی آبرسانی، حور لوله پلیکا 50 فشار قوی صنعتی، حمزه خانلو لوله پلیکا 63 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، قاسم آباد لوله پلیکا 63 فشار قوی آبرسانی، برندق لوله پلیکا 63 فشار قوی صنعتی، شورگل لوله پلیکا 75 فشار متوسط فاضلابی معمولی، کرین لوله پلیکا 75 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، قوشه سفلی لوله پلیکا 75 فشار قوی آبرسانی، شال لوله پلیکا 75 فشار قوی صنعتی، آلداشین لوله پلیکا 90 فشار متوسط فاضلابی معمولی، آزادلو بزرگ لوله پلیکا 90 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، هیر لوله پلیکا 90 فشار قوی آبرسانی، بودالالو لوله پلیکا 90 فشار قوی صنعتی، دیزج لوله پلیکا 110 فشار ضعیف ناودانی، قره شیران لوله پلیکا 110 فشار متوسط فاضلابی معمولی، اردیموسی لوله پلیکا 110 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، خوجین لوله پلیکا 110 فشار قوی آبرسانی، ینگجه ملامحمدحسن لوله پلیکا 110 فشار قوی صنعتی، جعفر آباد لوله پلیکا 125 فشار ضعیف ناودانی، مینا آباد لوله پلیکا 125 فشار متوسط فاضلابی معمولی، نقدی علیا لوله پلیکا 125 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، اسلام آباد لوله پلیکا 125 فشار قوی آبرسانی، خشکه رود لوله پلیکا 125 فشار قوی صنعتی، ورنیاب لوله پلیکا 140 فشار ضعیف ناودانی، بوران علیا لوله پلیکا 140 فشار متوسط فاضلابی معمولی، اولتان لوله پلیکا 140 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، زهرا لوله پلیکا 140 فشار قوی آبرسانی، کلخوران شیخ (کلخوران علیا) لوله پلیکا 140 فشار قوی صنعتی، اصلاندوز لوله پلیکا 160 فشار ضعیف ناودانی، آتشگاه لوله پلیکا 160 فشار متوسط فاضلابی معمولی، قره آغاج پائین لوله پلیکا 160 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، انجیرلو لوله پلیکا 160 فشار قوی آبرسانی، گوگ تپه لوله پلیکا 160 فشار قوی صنعتی، فخر آباد لوله پلیکا 180 فشار ضعیف ناودانی، دولت آباد لوله پلیکا 180 فشار متوسط فاضلابی معمولی، صلوات لوله پلیکا 180 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، ننه کران لوله پلیکا 180 فشار قوی آبرسانی، تازه کند قدیم لوله پلیکا 180 فشار قوی صنعتی، کورائیم لوله پلیکا 200 فشار ضعیف ناودانی، آزادلو لوله پلیکا 200 فشار متوسط فاضلابی معمولی، آلنی لوله پلیکا 200 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، نیار لوله پلیکا 200 فشار قوی آبرسانی، شکرآب لوله پلیکا 200 فشار قوی صنعتی، شام اسبی لوله پلیکا 225 فشار ضعیف ناودانی، لنبر لوله پلیکا 225 فشار متوسط فاضلابی معمولی، گوشلو لوله پلیکا 225 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، گرده لوله پلیکا 225 فشار قوی آبرسانی، عباس آباد پری خان لوله پلیکا 225 فشار قوی صنعتی، آبی بیگلو لوله پلیکا 250 فشار ضعیف ناودانی، اردبیل لوله پلیکا 250 فشار متوسط فاضلابی معمولی، اسلام آباد لوله پلیکا 250 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، بیله سوار لوله پلیکا 250 فشار قوی آبرسانی، پارس آباد لوله پلیکا 250 فشار قوی صنعتی، تازه کند لوله پلیکا 280 فشار ضعیف ناودانی، خلخال لوله پلیکا 280 فشار متوسط فاضلابی معمولی، رضی لوله پلیکا 280 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، سرعین لوله پلیکا 280 فشار قوی آبرسانی، عنبران لوله پلیکا 280 فشار قوی صنعتی، فخرآباد لوله پلیکا 315 فشار ضعیف ناودانی، قصابه لوله پلیکا 315 فشار متوسط فاضلابی معمولی، کلور لوله پلیکا 315 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، گرمی لوله پلیکا 315 فشار قوی آبرسانی، گیوی لوله پلیکا 315 فشار قوی صنعتی، لاهرود لوله پلیکا 355 فشار ضعیف ناودانی، مشگین شهر لوله پلیکا 355 فشار متوسط فاضلابی معمولی، نمین لوله پلیکا 355 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، نیر لوله پلیکا 355 فشار قوی آبرسانی، لوله پلیکا 355 فشار قوی صنعتی، لوله پلیکا 400 فشار ضعیف ناودانی، لوله پلیکا 400 فشار متوسط فاضلابی معمولی، لوله پلیکا 400 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، لوله پلیکا 400 فشار قوی آبرسانی، لوله پلیکا 400 فشار قوی صنعتی، لوله پلیکا 450 فشار ضعیف ناودانی، لوله پلیکا 450 فشار متوسط فاضلابی معمولی، لوله پلیکا 450 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، لوله پلیکا 450 فشار قوی آبرسانی، لوله پلیکا 500 فشار ضعیف ناودانی، لوله پلیکا 500 فشار متوسط فاضلابی معمولی، لوله پلیکا 500 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، لوله پلیکا 500 فشار قوی آبرسانی، لوله پلیکا 560 فشار ضعیف ناودانی، لوله پلیکا 560 فشار متوسط فاضلابی معمولی، لوله پلیکا 560 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، لوله پلیکا 560 فشار قوی آبرسانی، لوله پلیکا 630 فشار ضعیف ناودانی، لوله پلیکا 630 فشار متوسط فاضلابی معمولی، لوله پلیکا 630 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، لوله پلیکا 630 فشار قوی آبرسانی، لوله پلیکا 710 فشار ضعیف ناودانی، لوله پلیکا 710 فشار متوسط فاضلابی معمولی، لوله پلیکا 710 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی

پارس آباد ، کوثر ، نیر ، خلخال ، گرمی ، مشگین شهر ، اردبیل ، نمین ، بیله سوار ، سرعین ،

اردبیل

قیمت لوله پلیکا اردبیل 940,477 ریال رتبه 4.6 از 7,669 رأی.

میخواستم قبمت لوله پولیکا و لوله سبز و لوله پکیج و بدونم قیمت میخواستم مشکین شهر. مشخصات فنی لوله ( 01-F.F.II-SN4 B PVC. U (63X3) TPG تک پلیمر گلپایگان لوله پولیکا برای پیزومتر شفت ها در سد باید استفاده بشود. جهت خرید پلیکا در خواستمشاوره خرید دارم در صورت امکان تماس داشته باشیم. با.میخواستم قیمت ی فشارقوی 110 مخصوص مخابرات رابدونم واسه شرکت درمناقصه به قیمت نیازدارم لوله فشارقوی پی وی سی نمره 10 با90درص . قیمت 160 رو میخواستم فشار متوسط فاضلابی معمولی. قیمت لوله ونیکا نمره 2 لطفا لوله برق ونیکا برای کار برق می باشد. salam roozetoon bekheyr. با قصد خرید با ضخامت 1/8 نسوز دارم مارک ی برند لوله برام مهم نیست نجف آباد اصفهان با سپاس از لطف شما. ببخشید من مصرف کننده ام لوله پلی کا برای فاضلاب ولوله برای مصارف منزل اصفهان. قیمت کار کرد در همهی سایز. بنده کشاورز هستم و برای باغ گرانول 10 اینچ میخوام 250 . قیمت لوله 2.2*110چندهست لوله پولیکا. فروش لوله پلیکا تولید کننده لوله هستید؟ لوله آب پی وی سی من لوله آب میخوام پلاستیک پی وی سی.

قیمت لوله پلیکا چنده لوله پلیکا ی نسمه قوی برای ابیاری زیر سطحی کشاورزی حراسان رضوی شهر بردسکن

ضایعاتی. خسته نباشید من 8"میخوام جهت کار کشاورزی 200 میلیمتر شش بار فشار میخوام تهران جای را معرفی نمیکنید. قطر 250 یک شاخه قطر 315 یک شاخه 315 فشار قوی 16 یک شاخه و 250 فشار قوی16 . وقت بخیر قیمت 200برای کشاورزی چند است قیمت 200 چند است برای کشاورزی استفاده کنم. قیمت لوله 200 جهت آبیاری را محبت کنید نه تعداد محدودی نیاز دارم 200شاخه 6متری چند است. شما پی وی سی بازیافتی گرانول جهت تولید دارید من مواد اولیه تولید میخواهم. کارخانه در استانخراسان کجاست؟. .فاضلابی فشارضعیف سایز 110شاخه ای چنده. لیست قیمت های یزد پلیکا فاضلاب و آب را میخوام. قیمت لوله 110 *3.2؟ لوله 110میلیمتر به ضخامت 3.2(جنس pvc( اصفهان. قیمت لوله پلیکا سئوالی در مورد سایز لوله های پلیکا دارم چیزی که در زبان عامیانه در مورد سایز بیان میشه مثلا 8 یا 10 به اینچ هست؟. لطفا قیمت پلیکای نمره 15 فشار قوی. مصرف در گلخانه سایز 120 یا 180 فشار ضعیف سایز 180 اصفهان.

سایز لوله پلیکا

قیمت به روز رو میخواستم ضعیف با قیمت پایین63 90 110 125. قیمت لوله با فشار 6 رو میخوام قیمت لوله با فشار 6 رو میخوام قیمت ل.له پلیکا با فشار 6 رو میخوام. قیمت 40 میلی متر رو میخواستم نه خریدار هستم پایین ترین قیمت. شماره نماینده تان درگرگان میخواستم شماره میخوام خریدارم لوله نیم قوی پلیکاه سایز 200 ناودانی نیمه قوی سایز 200 . قیمت هر شاخه اس دیکه درسته ؟. قیمت 8 اینچ. پولیکا شماره تماس. قیمت فشار ضعیف 250 و 300 رو میخوام 200 شاخه 250 فشار ضعیف برای انتقال اب نیاز دارم ممشهدم برای شهر کاشمر میخوام. خرید لوله پلیکا قیمت لوله جدار پولیکا چنده؟ هرشاخه آن چند متره؟ سایز 10 اینچ لوله upvc سایز 10 اینچ اصفهان. و خسته نباشید نمره 2 و 3 برق ساختماان هم دارین لوله لرق ساختمان. قیمت شاخه 12 اینچ 6 متری رو میخواستم. 110چند قیمته 90و 125 هم بگید لوله زیر کارفشار قوی برا فاضلاب ساختمون. ی اینگل بهتره یا نگین.

قیمت لوله 63 نوین لوله پلیکا

لیست تقدیم کنم میشه لطفا قیمت بدید؟ لوله پیکا و لوله 5لایه. با فشار ضعیف در همدان نیاز دارم فشار ضعیف برای مصرف در همدان نیاز داریم ، اگر فروشنده ای در همدان دارید معرفی نما. در مورد تبدیل قطر به اینچ چجوری تبدیل کنم لوله پولیکا 2 اینچ -قطر خارجیش چقد میشه. لیست قیمت لوله های پلیکا برقی آب و فاضلاب لطفا بیشتر چه سایزها و اتصالاتی پرفروشه برای ابزار ساختمانی میخام بنده مغازه ابزار ساختمان. ضخامت لوله 110 ناودانی ضخامت دیواره چنده.

لوله پلیکا اردبیل
لوله پلیکا اردبیل لوله پلیکا از جنس PVC جهت مصارف فشارقوی، متوسط و ضعیف لوله پلیکا اردبیل

لوله پلیکا اردبیل لوله پلیکا از جنس PVC جهت مصارف فشارقوی، متوسط و ضعیف قیمت لوله پلیکا اردبیل

لوله پلیکا چیست؟

فروش لوله پلیکا در اردبیل

کانال بازار لوله
لوله پلیکا

پخش عمده لوله پلیکا در اردبیل
تلفن تماس: 09033669992 - 09033669994

لیست قیمت لوله پلیکا
قیمت لوله پلیکا

لوله پلیکا

لوله و اتصالات اردبیل

ثبت سفارش خرید لوله پلیکا:

  • خریدار لوله پلیکا
  • فروشنده و تأمین کننده هستم
  • تولید کننده هستم
  • مجری و پیمانکار لوله پلیکا

اگر خریدار، فروشنده، تولید کننده یا پیمانکار در زمینه لوله پلیکا هستید سفارش خود را ثبت کنید تا برای همکاری با شما تماس بگیریم.

لوله پلیکا اردبیل - فروش لوله PVC و انواع لوله در اردبیل لوله پلیکا از جنس PVC جهت مصارف فشارقوی، متوسط و ضعیف

قیمت انواع لوله پلیکا

پلیکا لوله پلیکا لوله لوله PVC PVC

نام کالا قیمت (ریال)برندتاریخ اعلامکد
لوله واتصالات پلیکا و سفید 2,800 فروشگاه شرفی7 مهر 98 16587-24426
لوله پلیکا آذر 4 اینچ 1,610,000 پخش تاسیسات پورمهر 6 شهریور 98 16156-24243
لوله پلیکا ارشق پویا 620,000پخش تاسیسات پورمهر 6 شهریور 98 16156-24204
لوله پلیکا دولایه 13,500 آرتا پلاست12 اسفند 96 6801-15673
لوله پلیکا 250 ضخامت 4.9 3,180,000 توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7702
لوله پلیکا 200 ضخامت 7.7 4,125,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7701
لوله پلیکا 200 ضخامت 4.9 2,560,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7700
لوله پلیکا 200 ضخامت 4 2,068,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7699
لوله پلیکا 160 ضخامت 6.2 2,670,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7698
لوله پلیکا 160 ضخامت 4 1,665,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7697
لوله پلیکا 160 ضخامت 3.2 1,335,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7696
لوله پلیکا 125 ضخامت 4.8 1,610,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7695
لوله پلیکا 125 ضخامت 3.2 1,050,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7694
لوله پلیکا 110 ضخامت 4.8 1,240,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7693
لوله پلیکا 110 ضخامت 3.2 920,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7692
لوله پلیکا 110 ضخامت 2.2 640,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7691
لوله پلیکا 90 ضخامت 4.3 1,016,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7690
لوله پلیکا 90 ضخامت 3 710,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7689
لوله پلیکا 90 ضخامت 1.8 428,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7688
لوله پلیکا 75 ضخامت 3 590,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7687
لوله پلیکا 63 ضخامت 4.7 764,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7686
لوله پلیکا 63 ضخامت 3 485,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7685
لوله پلیکا 63 ضخامت 1.5 247,500توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7684
لوله پلیکا 50 ضخامت 3 390,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7683
لوله پلیکا 40 ضخامت 3 295,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7682
لوله پلیکا 32 ضخامت 3 238,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7681
لوله پلیکا 160 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 2,071,076 صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-140
لوله پلیکا 125 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 1,256,752صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-139
لوله پلیکا 110 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 981,036صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-138
لوله پلیکا 90 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 641,200صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-137
لوله پلیکا 75 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 448,840صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-136
لوله پلیکا 63 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 480,900صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-135
لوله پلیکا 50 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 314,188صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-134
لوله پلیکا 160 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 1,122,100صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-133
لوله پلیکا 125 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 705,320صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-132
لوله پلیکا 110 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 618,758صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-131
لوله پلیکا 90 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 474,488صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-130
لوله پلیکا 75 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 397,544صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-129
لوله پلیکا 63 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 327,012صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-128
لوله پلیکا 50 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 262,892صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-127
لوله پلیکا 160 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 929,740صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-126
لوله پلیکا 125 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 551,432صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-125
لوله پلیکا 110 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 426,398صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-124
لوله پلیکا 90 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 285,334صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-123
لوله پلیکا 75 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 198,772صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-122
لوله پلیکا 63 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 166,712صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-121
لوله پلیکا 50 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 131,446صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-120
شرکت های تولید کننده لوله پلیکا

لیست قیمت کلیه محصولات شرکت های صنعت لوله و اتصالات ایران در این نرم افزار موجود میباشد.

نظرات کاربران در مورد لوله پلیکا اردبیل - فروش لوله PVC و انواع لوله در اردبیل

لوله پلیکا اردبیل - فروش لوله PVC و انواع لوله در اردبیل.

RSS