دنبال چه میگردید؟

بازار لوله پلیکا خراسان جنوبی - فروش لوله PVC و انواع لوله در بیرجند

کارخانه تولید کننده لوله پلیکا خراسان جنوبی - فروش لوله PVC و انواع لوله در بیرجند - استعلام قیمت لوله پلیکا خراسان جنوبی - فروش لوله PVC و انواع لوله در بیرجند

بهناباد لوله پلیکا فشار ضعیف، خور لوله پلیکا فشار قوی، لانو لوله پلیکا نیمه قوی، نازدشت لوله پلیکا زیر کار، حاجی آباد لوله پلیکا رو کار، ارسک لوله پلیکا ناودانی، علی آباد لوله پلیکا برقی، زنوغان لوله پلیکا مخابراتی، ماژان لوله پلیکا 16 فشار قوی صنعتی، بافران لوله پلیکا 20 فشار قوی صنعتی، کرند لوله پلیکا 25 فشار قوی آبرسانی، بورنگ لوله پلیکا 25 فشار قوی صنعتی، بیهود لوله پلیکا 32 فشار قوی آبرسانی، چاه طالب لوله پلیکا 32 فشار قوی صنعتی، شهر آبیز لوله پلیکا 40 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، دهک لوله پلیکا 40 فشار قوی آبرسانی، گزیک لوله پلیکا 40 فشار قوی صنعتی، کرغند لوله پلیکا 50 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، مهموئی لوله پلیکا 50 فشار قوی آبرسانی، خانکوک لوله پلیکا 50 فشار قوی صنعتی، افین لوله پلیکا 63 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، شاهرخت لوله پلیکا 63 فشار قوی آبرسانی، رقه لوله پلیکا 63 فشار قوی صنعتی، آرین شهر لوله پلیکا 75 فشار متوسط فاضلابی معمولی، درمیان لوله پلیکا 75 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، مصعبی لوله پلیکا 75 فشار قوی آبرسانی، کندر لوله پلیکا 75 فشار قوی صنعتی، کلاته سلیمان لوله پلیکا 90 فشار متوسط فاضلابی معمولی، آفریز لوله پلیکا 90 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، گسک لوله پلیکا 90 فشار قوی آبرسانی، نیمبلوک لوله پلیکا 90 فشار قوی صنعتی، کریت لوله پلیکا 110 فشار ضعیف ناودانی، مرک لوله پلیکا 110 فشار متوسط فاضلابی معمولی، درح لوله پلیکا 110 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، عشق آباد لوله پلیکا 110 فشار قوی آبرسانی، غنی آباد لوله پلیکا 110 فشار قوی صنعتی، معدن حاجات لوله پلیکا 125 فشار ضعیف ناودانی، شاخن لوله پلیکا 125 فشار متوسط فاضلابی معمولی، میغان لوله پلیکا 125 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، حلوان لوله پلیکا 125 فشار قوی آبرسانی، برون لوله پلیکا 125 فشار قوی صنعتی، محمد آباد لوله پلیکا 140 فشار ضعیف ناودانی، دشتغران لوله پلیکا 140 فشار متوسط فاضلابی معمولی، تپه طاق لوله پلیکا 140 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، خوسف لوله پلیکا 140 فشار قوی آبرسانی، سلم آباد لوله پلیکا 140 فشار قوی صنعتی، گل لوله پلیکا 160 فشار ضعیف ناودانی، گازار لوله پلیکا 160 فشار متوسط فاضلابی معمولی، مود لوله پلیکا 160 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، باغستان علیا لوله پلیکا 160 فشار قوی آبرسانی، قومنجان لوله پلیکا 160 فشار قوی صنعتی، جوخواه لوله پلیکا 180 فشار ضعیف ناودانی، خوانشرف لوله پلیکا 180 فشار متوسط فاضلابی معمولی، حاجی آباد لوله پلیکا 180 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، آیسک لوله پلیکا 180 فشار قوی آبرسانی، اسدیه لوله پلیکا 180 فشار قوی صنعتی، اسفدن لوله پلیکا 200 فشار ضعیف ناودانی، اسلامیه لوله پلیکا 200 فشار متوسط فاضلابی معمولی، بشرویه لوله پلیکا 200 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، بیرجند لوله پلیکا 200 فشار قوی آبرسانی، حاجی آباد لوله پلیکا 200 فشار قوی صنعتی، خضری دشت بیاض لوله پلیکا 225 فشار ضعیف ناودانی، خوسف لوله پلیکا 225 فشار متوسط فاضلابی معمولی، دیهوک لوله پلیکا 225 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، زهان لوله پلیکا 225 فشار قوی آبرسانی، سرایان لوله پلیکا 225 فشار قوی صنعتی، سربیشه لوله پلیکا 250 فشار ضعیف ناودانی، سه قلعه لوله پلیکا 250 فشار متوسط فاضلابی معمولی، شوسف لوله پلیکا 250 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، طبس لوله پلیکا 250 فشار قوی آبرسانی، طبس مسینا لوله پلیکا 250 فشار قوی صنعتی، فردوس لوله پلیکا 280 فشار ضعیف ناودانی، قائن لوله پلیکا 280 فشار متوسط فاضلابی معمولی، قهستان لوله پلیکا 280 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، محمدشهر لوله پلیکا 280 فشار قوی آبرسانی، نهبندان لوله پلیکا 280 فشار قوی صنعتی، لوله پلیکا 315 فشار ضعیف ناودانی، لوله پلیکا 315 فشار متوسط فاضلابی معمولی، لوله پلیکا 315 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، لوله پلیکا 315 فشار قوی آبرسانی، لوله پلیکا 315 فشار قوی صنعتی، لوله پلیکا 355 فشار ضعیف ناودانی، لوله پلیکا 355 فشار متوسط فاضلابی معمولی، لوله پلیکا 355 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، لوله پلیکا 355 فشار قوی آبرسانی، لوله پلیکا 355 فشار قوی صنعتی، لوله پلیکا 400 فشار ضعیف ناودانی، لوله پلیکا 400 فشار متوسط فاضلابی معمولی، لوله پلیکا 400 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، لوله پلیکا 400 فشار قوی آبرسانی، لوله پلیکا 400 فشار قوی صنعتی، لوله پلیکا 450 فشار ضعیف ناودانی، لوله پلیکا 450 فشار متوسط فاضلابی معمولی، لوله پلیکا 450 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، لوله پلیکا 450 فشار قوی آبرسانی، لوله پلیکا 500 فشار ضعیف ناودانی، لوله پلیکا 500 فشار متوسط فاضلابی معمولی، لوله پلیکا 500 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، لوله پلیکا 500 فشار قوی آبرسانی، لوله پلیکا 560 فشار ضعیف ناودانی، لوله پلیکا 560 فشار متوسط فاضلابی معمولی، لوله پلیکا 560 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، لوله پلیکا 560 فشار قوی آبرسانی، لوله پلیکا 630 فشار ضعیف ناودانی، لوله پلیکا 630 فشار متوسط فاضلابی معمولی، لوله پلیکا 630 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، لوله پلیکا 630 فشار قوی آبرسانی، لوله پلیکا 710 فشار ضعیف ناودانی، لوله پلیکا 710 فشار متوسط فاضلابی معمولی، لوله پلیکا 710 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی

زیرکوه ، خوسف ، سربیشه ، بیرجند ، بشرویه ، طبس ، درمیان ، قائنات ، سرایان ، نهبندان ، فردوس ،

خراسان جنوبی

قیمت لوله پلیکا خراسان جنوبی 940,477 ریال رتبه 4.6 از 7,669 رأی.

50 و زاویه 45 درجه دارید فشا ر بالا. . قیمت 200 را می خواستم لوله برای کشاورزی شماره کارخانه پلیکا رفسنجان رااگه ممکنه بفرستید. قیمت 160 رو میخواستم فشار متوسط فاضلابی معمولی. قیمت لوله ونیکا نمره 2 لطفا لوله برق ونیکا برای کار برق می باشد. salam roozetoon bekheyr. با قصد خرید با ضخامت 1/8 نسوز دارم مارک ی برند لوله برام مهم نیست نجف آباد اصفهان با سپاس از لطف شما. ببخشید من مصرف کننده ام لوله پلی کا برای فاضلاب ولوله برای مصارف منزل اصفهان. قیمت کار کرد در همهی سایز. بنده کشاورز هستم و برای باغ گرانول 10 اینچ میخوام 250 . قیمت لوله 2.2*110چندهست لوله پولیکا. لیست قیمت . تولید کننده لوله هستید؟ لوله آب پی وی سی من لوله آب میخوام پلاستیک پی وی سی. فروش لوله پلیکا ضایعاتی.

خسته نباشید من لوله پلیکا 8"میخوام جهت کار کشاورزی لوله پلیکا 200 میلیمتر شش بار فشار میخوام تهران جای را معرفی نمیکنید

قطر 250 یک شاخه قطر 315 یک شاخه 315 فشار قوی 16 یک شاخه و 250 فشار قوی16 . وقت بخیر قیمت 200برای کشاورزی چند است قیمت 200 چند است برای کشاورزی استفاده کنم. قیمت لوله 200 جهت آبیاری را محبت کنید نه تعداد محدودی نیاز دارم 200شاخه 6متری چند است. شما پی وی سی بازیافتی گرانول جهت تولید دارید من مواد اولیه تولید میخواهم. کارخانه در استانخراسان کجاست؟. .فاضلابی فشارضعیف سایز 110شاخه ای چنده. لیست قیمت های یزد پلیکا فاضلاب و آب را میخوام. قیمت لوله 110 *3.2؟ لوله 110میلیمتر به ضخامت 3.2(جنس pvc( اصفهان. اخرین قیمت گرانولی سایز 90. سئوالی در مورد سایز لوله های پلیکا دارم چیزی که در زبان عامیانه در مورد سایز بیان میشه مثلا 8 یا 10 به اینچ هست؟. قیمت لوله پلیکا مصرف در گلخانه سایز 120 یا 180 فشار ضعیف سایز 180 اصفهان. سایز . قیمت به روز رو میخواستم ضعیف با قیمت پایین63 90 110 125.

قیمت لوله با فشار 6 رو میخوام قیمت لوله با فشار 6 رو میخوام قیمت ل.له پلیکا با فشار 6 رو میخوام

قیمت 40 میلی متر رو میخواستم نه خریدار هستم پایین ترین قیمت. شماره نماینده تان درگرگان میخواستم شماره میخوام خریدارم لوله نیم قوی پلیکاه سایز 200 ناودانی نیمه قوی سایز 200 . قیمت هر شاخه اس دیکه درسته ؟. قیمت 8 اینچ. پولیکا شماره تماس. قیمت فشار ضعیف 250 و 300 رو میخوام 200 شاخه 250 فشار ضعیف برای انتقال اب نیاز دارم ممشهدم برای شهر کاشمر میخوام. قیمت هر شاخه سایز 110 چقدره؟. قیمت لوله جدار پولیکا چنده؟ هرشاخه آن چند متره؟ سایز 10 اینچ لوله upvc سایز 10 اینچ اصفهان. خرید لوله پلیکا قیمت شاخه 12 اینچ 6 متری رو میخواستم. 110چند قیمته 90و 125 هم بگید لوله زیر کارفشار قوی برا فاضلاب ساختمون. ی اینگل بهتره یا نگین. قیمت لوله 63 نوین . لیست تقدیم کنم میشه لطفا قیمت بدید؟ لوله پیکا و لوله 5لایه.

میخواستم قبمت لوله پولیکا و لوله سبز و لوله پکیج و بدونم قیمت میخواستم مشکین شهر

با فشار ضعیف در همدان نیاز دارم فشار ضعیف برای مصرف در همدان نیاز داریم ، اگر فروشنده ای در همدان دارید معرفی نما. در مورد تبدیل قطر به اینچ چجوری تبدیل کنم لوله پولیکا 2 اینچ -قطر خارجیش چقد میشه. لیست قیمت لوله های پلیکا برقی آب و فاضلاب لطفا بیشتر چه سایزها و اتصالاتی پرفروشه برای ابزار ساختمانی میخام بنده مغازه ابزار ساختمان. ضخامت لوله 110 ناودانی ضخامت دیواره چنده. ببخشید طول شاخه های چقدر خستش لوله 110 200 250 استان لرستان شهر خرم اباد شرکت کشت و صنعت.

لوله پلیکا خراسان جنوبی
لوله پلیکا خراسان جنوبی لوله پلیکا از جنس PVC جهت مصارف فشارقوی، متوسط و ضعیف لوله پلیکا خراسان جنوبی

لوله پلیکا خراسان جنوبی لوله پلیکا از جنس PVC جهت مصارف فشارقوی، متوسط و ضعیف قیمت لوله پلیکا خراسان جنوبی

لوله پلیکا چیست؟

فروش لوله پلیکا در خراسان جنوبی

کانال بازار لوله
لوله پلیکا

پخش عمده لوله پلیکا در خراسان جنوبی
تلفن تماس: 09151409948

لیست قیمت لوله پلیکا
قیمت لوله پلیکا

لوله پلیکا

لوله و اتصالات خراسان جنوبی

ثبت سفارش خرید لوله پلیکا:

  • خریدار لوله پلیکا
  • فروشنده و تأمین کننده هستم
  • تولید کننده هستم
  • مجری و پیمانکار لوله پلیکا

اگر خریدار، فروشنده، تولید کننده یا پیمانکار در زمینه لوله پلیکا هستید سفارش خود را ثبت کنید تا برای همکاری با شما تماس بگیریم.

لوله پلیکا خراسان جنوبی - فروش لوله PVC و انواع لوله در بیرجند لوله پلیکا از جنس PVC جهت مصارف فشارقوی، متوسط و ضعیف

قیمت انواع لوله پلیکا

پلیکا لوله پلیکا لوله لوله PVC PVC

نام کالا قیمت (ریال)برندتاریخ اعلامکد
لوله واتصالات پلیکا و سفید 2,800 فروشگاه شرفی7 مهر 98 16587-24426
لوله پلیکا آذر 4 اینچ 1,610,000 پخش تاسیسات پورمهر 6 شهریور 98 16156-24243
لوله پلیکا ارشق پویا 620,000پخش تاسیسات پورمهر 6 شهریور 98 16156-24204
لوله پلیکا دولایه 13,500 آرتا پلاست12 اسفند 96 6801-15673
لوله پلیکا 250 ضخامت 4.9 3,180,000 توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7702
لوله پلیکا 200 ضخامت 7.7 4,125,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7701
لوله پلیکا 200 ضخامت 4.9 2,560,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7700
لوله پلیکا 200 ضخامت 4 2,068,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7699
لوله پلیکا 160 ضخامت 6.2 2,670,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7698
لوله پلیکا 160 ضخامت 4 1,665,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7697
لوله پلیکا 160 ضخامت 3.2 1,335,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7696
لوله پلیکا 125 ضخامت 4.8 1,610,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7695
لوله پلیکا 125 ضخامت 3.2 1,050,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7694
لوله پلیکا 110 ضخامت 4.8 1,240,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7693
لوله پلیکا 110 ضخامت 3.2 920,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7692
لوله پلیکا 110 ضخامت 2.2 640,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7691
لوله پلیکا 90 ضخامت 4.3 1,016,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7690
لوله پلیکا 90 ضخامت 3 710,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7689
لوله پلیکا 90 ضخامت 1.8 428,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7688
لوله پلیکا 75 ضخامت 3 590,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7687
لوله پلیکا 63 ضخامت 4.7 764,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7686
لوله پلیکا 63 ضخامت 3 485,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7685
لوله پلیکا 63 ضخامت 1.5 247,500توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7684
لوله پلیکا 50 ضخامت 3 390,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7683
لوله پلیکا 40 ضخامت 3 295,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7682
لوله پلیکا 32 ضخامت 3 238,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7681
لوله پلیکا 160 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 2,071,076 صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-140
لوله پلیکا 125 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 1,256,752صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-139
لوله پلیکا 110 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 981,036صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-138
لوله پلیکا 90 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 641,200صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-137
لوله پلیکا 75 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 448,840صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-136
لوله پلیکا 63 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 480,900صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-135
لوله پلیکا 50 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 314,188صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-134
لوله پلیکا 160 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 1,122,100صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-133
لوله پلیکا 125 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 705,320صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-132
لوله پلیکا 110 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 618,758صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-131
لوله پلیکا 90 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 474,488صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-130
لوله پلیکا 75 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 397,544صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-129
لوله پلیکا 63 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 327,012صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-128
لوله پلیکا 50 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 262,892صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-127
لوله پلیکا 160 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 929,740صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-126
لوله پلیکا 125 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 551,432صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-125
لوله پلیکا 110 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 426,398صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-124
لوله پلیکا 90 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 285,334صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-123
لوله پلیکا 75 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 198,772صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-122
لوله پلیکا 63 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 166,712صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-121
لوله پلیکا 50 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 131,446صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-120
شرکت های تولید کننده لوله پلیکا

لیست قیمت کلیه محصولات شرکت های صنعت لوله و اتصالات ایران در این نرم افزار موجود میباشد.

نظرات کاربران در مورد لوله پلیکا خراسان جنوبی - فروش لوله PVC و انواع لوله در بیرجند

لوله پلیکا خراسان جنوبی - فروش لوله PVC و انواع لوله در بیرجند.

RSS