دنبال چه میگردید؟

بازار لوله پلیکا سمنان - فروش لوله PVC و انواع لوله در سمنان

کارخانه تولید کننده لوله پلیکا سمنان - فروش لوله PVC و انواع لوله در سمنان - استعلام قیمت لوله پلیکا سمنان - فروش لوله PVC و انواع لوله در سمنان

فروان لوله پلیکا فشار ضعیف، حسین آباد کردها لوله پلیکا فشار قوی، کردوان لوله پلیکا نیمه قوی، رضوان لوله پلیکا زیر کار، مهماندوست لوله پلیکا رو کار، طرود لوله پلیکا ناودانی، علا لوله پلیکا برقی، قلعه نو خرقان لوله پلیکا مخابراتی، لجران لوله پلیکا 16 فشار قوی صنعتی، صید آباد لوله پلیکا 20 فشار قوی صنعتی، فولاد محله لوله پلیکا 25 فشار قوی آبرسانی، چاشم لوله پلیکا 25 فشار قوی صنعتی، بکران لوله پلیکا 32 فشار قوی آبرسانی، نردین لوله پلیکا 32 فشار قوی صنعتی، کلاته رودبار لوله پلیکا 40 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، فرات لوله پلیکا 40 فشار قوی آبرسانی، فرومد لوله پلیکا 40 فشار قوی صنعتی، دروار لوله پلیکا 50 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، برم قلعه پائین لوله پلیکا 50 فشار قوی آبرسانی، ابراهیم آباد لوله پلیکا 50 فشار قوی صنعتی، لاسجرد لوله پلیکا 63 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، داور آباد لوله پلیکا 63 فشار قوی آبرسانی، درجزین لوله پلیکا 63 فشار قوی صنعتی، خیج لوله پلیکا 75 فشار متوسط فاضلابی معمولی، دهملا لوله پلیکا 75 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، زمان آباد لوله پلیکا 75 فشار قوی آبرسانی، چشمه نادی لوله پلیکا 75 فشار قوی صنعتی، خانخودی لوله پلیکا 90 فشار متوسط فاضلابی معمولی، افتر لوله پلیکا 90 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، آرادان لوله پلیکا 90 فشار قوی آبرسانی، امیریه لوله پلیکا 90 فشار قوی صنعتی، ایوانکی لوله پلیکا 110 فشار ضعیف ناودانی، بسطام لوله پلیکا 110 فشار متوسط فاضلابی معمولی، بیارجمند لوله پلیکا 110 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، دامغان لوله پلیکا 110 فشار قوی آبرسانی، دیباج لوله پلیکا 110 فشار قوی صنعتی، رودیان لوله پلیکا 125 فشار ضعیف ناودانی، سرخه لوله پلیکا 125 فشار متوسط فاضلابی معمولی، سمنان لوله پلیکا 125 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، شاهرود لوله پلیکا 125 فشار قوی آبرسانی، شهمیرزاد لوله پلیکا 125 فشار قوی صنعتی، کلاته لوله پلیکا 140 فشار ضعیف ناودانی، کلاته خیج لوله پلیکا 140 فشار متوسط فاضلابی معمولی، کهن آباد لوله پلیکا 140 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، گرمسار لوله پلیکا 140 فشار قوی آبرسانی، مجن لوله پلیکا 140 فشار قوی صنعتی، مهدی شهر لوله پلیکا 160 فشار ضعیف ناودانی، میامی لوله پلیکا 160 فشار متوسط فاضلابی معمولی، لوله پلیکا 160 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، لوله پلیکا 160 فشار قوی آبرسانی، لوله پلیکا 160 فشار قوی صنعتی، لوله پلیکا 180 فشار ضعیف ناودانی، لوله پلیکا 180 فشار متوسط فاضلابی معمولی، لوله پلیکا 180 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، لوله پلیکا 180 فشار قوی آبرسانی، لوله پلیکا 180 فشار قوی صنعتی، لوله پلیکا 200 فشار ضعیف ناودانی، لوله پلیکا 200 فشار متوسط فاضلابی معمولی، لوله پلیکا 200 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، لوله پلیکا 200 فشار قوی آبرسانی، لوله پلیکا 200 فشار قوی صنعتی، لوله پلیکا 225 فشار ضعیف ناودانی، لوله پلیکا 225 فشار متوسط فاضلابی معمولی، لوله پلیکا 225 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، لوله پلیکا 225 فشار قوی آبرسانی، لوله پلیکا 225 فشار قوی صنعتی، لوله پلیکا 250 فشار ضعیف ناودانی، لوله پلیکا 250 فشار متوسط فاضلابی معمولی، لوله پلیکا 250 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، لوله پلیکا 250 فشار قوی آبرسانی، لوله پلیکا 250 فشار قوی صنعتی، لوله پلیکا 280 فشار ضعیف ناودانی، لوله پلیکا 280 فشار متوسط فاضلابی معمولی، لوله پلیکا 280 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، لوله پلیکا 280 فشار قوی آبرسانی، لوله پلیکا 280 فشار قوی صنعتی، لوله پلیکا 315 فشار ضعیف ناودانی، لوله پلیکا 315 فشار متوسط فاضلابی معمولی، لوله پلیکا 315 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، لوله پلیکا 315 فشار قوی آبرسانی، لوله پلیکا 315 فشار قوی صنعتی، لوله پلیکا 355 فشار ضعیف ناودانی، لوله پلیکا 355 فشار متوسط فاضلابی معمولی، لوله پلیکا 355 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، لوله پلیکا 355 فشار قوی آبرسانی، لوله پلیکا 355 فشار قوی صنعتی، لوله پلیکا 400 فشار ضعیف ناودانی، لوله پلیکا 400 فشار متوسط فاضلابی معمولی، لوله پلیکا 400 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، لوله پلیکا 400 فشار قوی آبرسانی، لوله پلیکا 400 فشار قوی صنعتی، لوله پلیکا 450 فشار ضعیف ناودانی، لوله پلیکا 450 فشار متوسط فاضلابی معمولی، لوله پلیکا 450 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، لوله پلیکا 450 فشار قوی آبرسانی، لوله پلیکا 500 فشار ضعیف ناودانی، لوله پلیکا 500 فشار متوسط فاضلابی معمولی، لوله پلیکا 500 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، لوله پلیکا 500 فشار قوی آبرسانی، لوله پلیکا 560 فشار ضعیف ناودانی، لوله پلیکا 560 فشار متوسط فاضلابی معمولی، لوله پلیکا 560 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، لوله پلیکا 560 فشار قوی آبرسانی، لوله پلیکا 630 فشار ضعیف ناودانی، لوله پلیکا 630 فشار متوسط فاضلابی معمولی، لوله پلیکا 630 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، لوله پلیکا 630 فشار قوی آبرسانی، لوله پلیکا 710 فشار ضعیف ناودانی، لوله پلیکا 710 فشار متوسط فاضلابی معمولی، لوله پلیکا 710 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی

آرادان ، گرمسار ، میامی ، دامغان ، شاهرود ، سمنان ، مهدی شهر ،

سمنان

قیمت لوله پلیکا سمنان 940,477 ریال رتبه 4.6 از 7,669 رأی.

قیمت لوله 63نیمه قوی چند است؟ لیست انواع نیمه قوی 63و90و110رامیخوام به قیمت کلی جهت فروش بله درست است فاضلابی می تونید مستقیم ازکار. لوله 35کیلوی 40/60.سایزه250گرانول قیمت میخوام لوله پولیکا براکشاورزی. قیمت سایز 450 میلیمتر چنده هواکشی وفشار قوی ومتوسط طاهری هستم نماینده شرکت سوپر پایپ. درجه 2 قطر 160 میخوام . قیمت گلپایگان 110 ده اتمسفر میخواستم قیمت گلپایگان 110 فشار قوی 110 ببخشید قیمت هر شاخه ای چنده ؟. قیمت سمنان. 8 (پلی اتیلنی فاضلاب)سمنان 8 فشار متوسط نه. قیمت یک شاخه لوله پی وی سی 7 سمنان توی درخواست خرید نوشته نمره 7. قیمت سایز نمره 10 نیمه قوی سمنان قیمت هر شاخه. قیمت 160 رو میخواستم فشار متوسط فاضلابی معمولی. قیمت لوله ونیکا نمره 2 لطفا لوله برق ونیکا برای کار برق می باشد. salam roozetoon bekheyr. فروش لوله پلیکا ببخشید من مصرف کننده ام لوله پلی کا برای فاضلاب ولوله برای مصارف منزل اصفهان.

قیمت کار کرد لوله پلیکا در همهی سایز

بنده کشاورز هستم و برای باغ گرانول 10 اینچ میخوام 250 . قیمت لوله 2.2*110چندهست لوله پولیکا. لیست قیمت . تولید کننده لوله هستید؟ لوله آب پی وی سی من لوله آب میخوام پلاستیک پی وی سی. قیمت چنده ی نسمه قوی برای ابیاری زیر سطحی کشاورزی حراسان رضوی شهر بردسکن. ضایعاتی. خسته نباشید من 8"میخوام جهت کار کشاورزی 200 میلیمتر شش بار فشار میخوام تهران جای را معرفی نمیکنید. قطر 250 یک شاخه قطر 315 یک شاخه 315 فشار قوی 16 یک شاخه و 250 فشار قوی16 . وقت بخیر قیمت 200برای کشاورزی چند است قیمت 200 چند است برای کشاورزی استفاده کنم. قیمت لوله 200 جهت آبیاری را محبت کنید نه تعداد محدودی نیاز دارم 200شاخه 6متری چند است. قیمت لوله پلیکا کارخانه در استانخراسان کجاست؟. .فاضلابی فشارضعیف سایز 110شاخه ای چنده. لیست قیمت های یزد پلیکا فاضلاب و آب را میخوام.

قیمت لوله 110 *3.2؟ لوله 110میلیمتر به ضخامت 3.2(جنس pvc( اصفهان

اخرین قیمت گرانولی سایز 90. سئوالی در مورد سایز لوله های پلیکا دارم چیزی که در زبان عامیانه در مورد سایز بیان میشه مثلا 8 یا 10 به اینچ هست؟. لطفا قیمت پلیکای نمره 15 فشار قوی. مصرف در گلخانه سایز 120 یا 180 فشار ضعیف سایز 180 اصفهان. سایز . قیمت به روز رو میخواستم ضعیف با قیمت پایین63 90 110 125. قیمت لوله با فشار 6 رو میخوام قیمت لوله با فشار 6 رو میخوام قیمت ل.له پلیکا با فشار 6 رو میخوام. قیمت 40 میلی متر رو میخواستم نه خریدار هستم پایین ترین قیمت. خرید لوله پلیکا قیمت هر شاخه اس دیکه درسته ؟. قیمت 8 اینچ. پولیکا شماره تماس. قیمت فشار ضعیف 250 و 300 رو میخوام 200 شاخه 250 فشار ضعیف برای انتقال اب نیاز دارم ممشهدم برای شهر کاشمر میخوام. قیمت هر شاخه سایز 110 چقدره؟.

قیمت لوله جدار پولیکا چنده؟ هرشاخه آن چند متره؟ سایز 10 اینچ لوله upvc سایز 10 اینچ اصفهان

و خسته نباشید نمره 2 و 3 برق ساختماان هم دارین لوله لرق ساختمان. قیمت شاخه 12 اینچ 6 متری رو میخواستم. 110چند قیمته 90و 125 هم بگید لوله زیر کارفشار قوی برا فاضلاب ساختمون. ی اینگل بهتره یا نگین. قیمت لوله 63 نوین .

لوله پلیکا سمنان
لوله پلیکا سمنان لوله پلیکا از جنس PVC جهت مصارف فشارقوی، متوسط و ضعیف لوله پلیکا سمنان

لوله پلیکا سمنان لوله پلیکا از جنس PVC جهت مصارف فشارقوی، متوسط و ضعیف قیمت لوله پلیکا سمنان

لوله پلیکا چیست؟

فروش لوله پلیکا در سمنان

کانال بازار لوله
لوله پلیکا

پخش عمده لوله پلیکا در سمنان
تلفن تماس: 09033669992 - 09033669994

لیست قیمت لوله پلیکا
قیمت لوله پلیکا

لوله پلیکا

لوله و اتصالات سمنان

ثبت سفارش خرید لوله پلیکا:

  • خریدار لوله پلیکا
  • فروشنده و تأمین کننده هستم
  • تولید کننده هستم
  • مجری و پیمانکار لوله پلیکا

اگر خریدار، فروشنده، تولید کننده یا پیمانکار در زمینه لوله پلیکا هستید سفارش خود را ثبت کنید تا برای همکاری با شما تماس بگیریم.

لوله پلیکا سمنان - فروش لوله PVC و انواع لوله در سمنان لوله پلیکا از جنس PVC جهت مصارف فشارقوی، متوسط و ضعیف

قیمت انواع لوله پلیکا

پلیکا لوله پلیکا لوله لوله PVC PVC

نام کالا قیمت (ریال)برندتاریخ اعلامکد
لوله واتصالات پلیکا و سفید 2,800 فروشگاه شرفی7 مهر 98 16587-24426
لوله پلیکا آذر 4 اینچ 1,610,000 پخش تاسیسات پورمهر 6 شهریور 98 16156-24243
لوله پلیکا ارشق پویا 620,000پخش تاسیسات پورمهر 6 شهریور 98 16156-24204
لوله پلیکا دولایه 13,500 آرتا پلاست12 اسفند 96 6801-15673
لوله پلیکا 250 ضخامت 4.9 3,180,000 توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7702
لوله پلیکا 200 ضخامت 7.7 4,125,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7701
لوله پلیکا 200 ضخامت 4.9 2,560,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7700
لوله پلیکا 200 ضخامت 4 2,068,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7699
لوله پلیکا 160 ضخامت 6.2 2,670,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7698
لوله پلیکا 160 ضخامت 4 1,665,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7697
لوله پلیکا 160 ضخامت 3.2 1,335,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7696
لوله پلیکا 125 ضخامت 4.8 1,610,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7695
لوله پلیکا 125 ضخامت 3.2 1,050,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7694
لوله پلیکا 110 ضخامت 4.8 1,240,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7693
لوله پلیکا 110 ضخامت 3.2 920,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7692
لوله پلیکا 110 ضخامت 2.2 640,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7691
لوله پلیکا 90 ضخامت 4.3 1,016,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7690
لوله پلیکا 90 ضخامت 3 710,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7689
لوله پلیکا 90 ضخامت 1.8 428,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7688
لوله پلیکا 75 ضخامت 3 590,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7687
لوله پلیکا 63 ضخامت 4.7 764,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7686
لوله پلیکا 63 ضخامت 3 485,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7685
لوله پلیکا 63 ضخامت 1.5 247,500توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7684
لوله پلیکا 50 ضخامت 3 390,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7683
لوله پلیکا 40 ضخامت 3 295,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7682
لوله پلیکا 32 ضخامت 3 238,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7681
لوله پلیکا 160 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 2,071,076 صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-140
لوله پلیکا 125 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 1,256,752صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-139
لوله پلیکا 110 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 981,036صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-138
لوله پلیکا 90 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 641,200صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-137
لوله پلیکا 75 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 448,840صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-136
لوله پلیکا 63 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 480,900صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-135
لوله پلیکا 50 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 314,188صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-134
لوله پلیکا 160 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 1,122,100صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-133
لوله پلیکا 125 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 705,320صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-132
لوله پلیکا 110 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 618,758صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-131
لوله پلیکا 90 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 474,488صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-130
لوله پلیکا 75 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 397,544صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-129
لوله پلیکا 63 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 327,012صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-128
لوله پلیکا 50 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 262,892صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-127
لوله پلیکا 160 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 929,740صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-126
لوله پلیکا 125 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 551,432صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-125
لوله پلیکا 110 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 426,398صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-124
لوله پلیکا 90 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 285,334صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-123
لوله پلیکا 75 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 198,772صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-122
لوله پلیکا 63 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 166,712صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-121
لوله پلیکا 50 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 131,446صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-120
شرکت های تولید کننده لوله پلیکا

لیست قیمت کلیه محصولات شرکت های صنعت لوله و اتصالات ایران در این نرم افزار موجود میباشد.

نظرات کاربران در مورد لوله پلیکا سمنان - فروش لوله PVC و انواع لوله در سمنان

لوله پلیکا سمنان - فروش لوله PVC و انواع لوله در سمنان.

RSS