دنبال چه میگردید؟

بازار لوله پلیکا قزوین - فروش لوله PVC و انواع لوله در قزوین

کارخانه تولید کننده لوله پلیکا قزوین - فروش لوله PVC و انواع لوله در قزوین - استعلام قیمت لوله پلیکا قزوین - فروش لوله PVC و انواع لوله در قزوین

مینو دشت لوله پلیکا فشار ضعیف، شهرک مدرس لوله پلیکا فشار قوی، خطایان لوله پلیکا نیمه قوی، شهید آباد لوله پلیکا زیر کار، اک لوله پلیکا رو کار، زیاران لوله پلیکا ناودانی، شریف آباد لوله پلیکا برقی، آقا بابا لوله پلیکا مخابراتی، خوزنین لوله پلیکا 16 فشار قوی صنعتی، کلنجین لوله پلیکا 20 فشار قوی صنعتی، یحیی آباد لوله پلیکا 25 فشار قوی آبرسانی، خرمدشت لوله پلیکا 25 فشار قوی صنعتی، رحیم آباد لوله پلیکا 32 فشار قوی آبرسانی، عصمت آباد لوله پلیکا 32 فشار قوی صنعتی، معلم کلایه لوله پلیکا 40 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، نظام آباد لوله پلیکا 40 فشار قوی آبرسانی، حصار لوله پلیکا 40 فشار قوی صنعتی، کمال آباد لوله پلیکا 50 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، کوهگیر لوله پلیکا 50 فشار قوی آبرسانی، کوهین لوله پلیکا 50 فشار قوی صنعتی، ناصر آباد لوله پلیکا 63 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، نیارج لوله پلیکا 63 فشار قوی آبرسانی، حصار ولیعصر لوله پلیکا 63 فشار قوی صنعتی، رحیم آباد لوله پلیکا 75 فشار متوسط فاضلابی معمولی، زوارک لوله پلیکا 75 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، سیاهپوش لوله پلیکا 75 فشار قوی آبرسانی، بهرام آباد لوله پلیکا 75 فشار قوی صنعتی، فارسجین لوله پلیکا 90 فشار متوسط فاضلابی معمولی، کورانه لوله پلیکا 90 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، آبگرم لوله پلیکا 90 فشار قوی آبرسانی، شهرستانک لوله پلیکا 90 فشار قوی صنعتی، پیر یوسفیان لوله پلیکا 110 فشار ضعیف ناودانی، رجائی دشت لوله پلیکا 110 فشار متوسط فاضلابی معمولی، دستجرد سفلی لوله پلیکا 110 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، کوندج لوله پلیکا 110 فشار قوی آبرسانی، حصار خروان لوله پلیکا 110 فشار قوی صنعتی، نیارک لوله پلیکا 125 فشار ضعیف ناودانی، ابراهیم آباد لوله پلیکا 125 فشار متوسط فاضلابی معمولی، زین آباد لوله پلیکا 125 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، حسین آباد لوله پلیکا 125 فشار قوی آبرسانی، سگز آباد لوله پلیکا 125 فشار قوی صنعتی، نیکویه لوله پلیکا 140 فشار ضعیف ناودانی، آبیک لوله پلیکا 140 فشار متوسط فاضلابی معمولی، آوج لوله پلیکا 140 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، ارداق لوله پلیکا 140 فشار قوی آبرسانی، اسفرورین لوله پلیکا 140 فشار قوی صنعتی، اقبالیه لوله پلیکا 160 فشار ضعیف ناودانی، الوند لوله پلیکا 160 فشار متوسط فاضلابی معمولی، بوئین زهرا لوله پلیکا 160 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، بیدستان لوله پلیکا 160 فشار قوی آبرسانی، تاکستان لوله پلیکا 160 فشار قوی صنعتی، خاکعلی لوله پلیکا 180 فشار ضعیف ناودانی، دانسفهان لوله پلیکا 180 فشار متوسط فاضلابی معمولی، رازمیان لوله پلیکا 180 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، سیردان لوله پلیکا 180 فشار قوی آبرسانی، شال لوله پلیکا 180 فشار قوی صنعتی، شریفیه لوله پلیکا 200 فشار ضعیف ناودانی، ضیاء آباد لوله پلیکا 200 فشار متوسط فاضلابی معمولی، قزوین لوله پلیکا 200 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، محمدیه لوله پلیکا 200 فشار قوی آبرسانی، محمود آباد نمونه لوله پلیکا 200 فشار قوی صنعتی، نرجه لوله پلیکا 225 فشار ضعیف ناودانی، لوله پلیکا 225 فشار متوسط فاضلابی معمولی، لوله پلیکا 225 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، لوله پلیکا 225 فشار قوی آبرسانی، لوله پلیکا 225 فشار قوی صنعتی، لوله پلیکا 250 فشار ضعیف ناودانی، لوله پلیکا 250 فشار متوسط فاضلابی معمولی، لوله پلیکا 250 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، لوله پلیکا 250 فشار قوی آبرسانی، لوله پلیکا 250 فشار قوی صنعتی، لوله پلیکا 280 فشار ضعیف ناودانی، لوله پلیکا 280 فشار متوسط فاضلابی معمولی، لوله پلیکا 280 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، لوله پلیکا 280 فشار قوی آبرسانی، لوله پلیکا 280 فشار قوی صنعتی، لوله پلیکا 315 فشار ضعیف ناودانی، لوله پلیکا 315 فشار متوسط فاضلابی معمولی، لوله پلیکا 315 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، لوله پلیکا 315 فشار قوی آبرسانی، لوله پلیکا 315 فشار قوی صنعتی، لوله پلیکا 355 فشار ضعیف ناودانی، لوله پلیکا 355 فشار متوسط فاضلابی معمولی، لوله پلیکا 355 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، لوله پلیکا 355 فشار قوی آبرسانی، لوله پلیکا 355 فشار قوی صنعتی، لوله پلیکا 400 فشار ضعیف ناودانی، لوله پلیکا 400 فشار متوسط فاضلابی معمولی، لوله پلیکا 400 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، لوله پلیکا 400 فشار قوی آبرسانی، لوله پلیکا 400 فشار قوی صنعتی، لوله پلیکا 450 فشار ضعیف ناودانی، لوله پلیکا 450 فشار متوسط فاضلابی معمولی، لوله پلیکا 450 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، لوله پلیکا 450 فشار قوی آبرسانی، لوله پلیکا 500 فشار ضعیف ناودانی، لوله پلیکا 500 فشار متوسط فاضلابی معمولی، لوله پلیکا 500 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، لوله پلیکا 500 فشار قوی آبرسانی، لوله پلیکا 560 فشار ضعیف ناودانی، لوله پلیکا 560 فشار متوسط فاضلابی معمولی، لوله پلیکا 560 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، لوله پلیکا 560 فشار قوی آبرسانی، لوله پلیکا 630 فشار ضعیف ناودانی، لوله پلیکا 630 فشار متوسط فاضلابی معمولی، لوله پلیکا 630 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، لوله پلیکا 630 فشار قوی آبرسانی، لوله پلیکا 710 فشار ضعیف ناودانی، لوله پلیکا 710 فشار متوسط فاضلابی معمولی، لوله پلیکا 710 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی

قزوین ، بوئین زهرا ، آبیک ، آوج ، تاکستان ، البرز ،

قزوین

قیمت لوله پلیکا قزوین 940,477 ریال رتبه 4.6 از 7,669 رأی.

قیمت لوله 63 نوین . بنده نمره 6 میخواستم درجه 3 پلیکا 40 قیمت میشه بدین 30 شاخه بسیار ممنونم. قیمت 63 و110 انواعش رو برعکس برام بفرستید واسه آپارتمان مسکونی دارای دوحمام و آشپزخانه میخوام واسه ساختمان مسکونی میخوام. پولیکا قیمت مناسب میخوام لوله پولیکا. من می خواستم 12 اینچ بی زحمت قیمت چنده هر شاخه. قیمت 160 رو میخواستم فشار متوسط فاضلابی معمولی. قیمت لوله ونیکا نمره 2 لطفا لوله برق ونیکا برای کار برق می باشد. salam roozetoon bekheyr. با قصد خرید با ضخامت 1/8 نسوز دارم مارک ی برند لوله برام مهم نیست نجف آباد اصفهان با سپاس از لطف شما. ببخشید من مصرف کننده ام لوله پلی کا برای فاضلاب ولوله برای مصارف منزل اصفهان. قیمت کار کرد در همهی سایز. بنده کشاورز هستم و برای باغ گرانول 10 اینچ میخوام 250 . فروش لوله پلیکا لیست قیمت .

تولید کننده لوله هستید؟ لوله آب پی وی سی من لوله آب میخوام پلاستیک پی وی سی

قیمت چنده ی نسمه قوی برای ابیاری زیر سطحی کشاورزی حراسان رضوی شهر بردسکن. ضایعاتی. خسته نباشید من 8"میخوام جهت کار کشاورزی 200 میلیمتر شش بار فشار میخوام تهران جای را معرفی نمیکنید. قطر 250 یک شاخه قطر 315 یک شاخه 315 فشار قوی 16 یک شاخه و 250 فشار قوی16 . وقت بخیر قیمت 200برای کشاورزی چند است قیمت 200 چند است برای کشاورزی استفاده کنم. قیمت لوله 200 جهت آبیاری را محبت کنید نه تعداد محدودی نیاز دارم 200شاخه 6متری چند است. شما پی وی سی بازیافتی گرانول جهت تولید دارید من مواد اولیه تولید میخواهم. کارخانه در استانخراسان کجاست؟. .فاضلابی فشارضعیف سایز 110شاخه ای چنده. لیست قیمت های یزد پلیکا فاضلاب و آب را میخوام. قیمت لوله پلیکا اخرین قیمت گرانولی سایز 90. سئوالی در مورد سایز لوله های پلیکا دارم چیزی که در زبان عامیانه در مورد سایز بیان میشه مثلا 8 یا 10 به اینچ هست؟. لطفا قیمت پلیکای نمره 15 فشار قوی.

لوله پلیکا مصرف در گلخانه سایز 120 یا 180 لوله پلیکا فشار ضعیف سایز 180 اصفهان

سایز . قیمت به روز رو میخواستم ضعیف با قیمت پایین63 90 110 125. قیمت لوله با فشار 6 رو میخوام قیمت لوله با فشار 6 رو میخوام قیمت ل.له پلیکا با فشار 6 رو میخوام. قیمت 40 میلی متر رو میخواستم نه خریدار هستم پایین ترین قیمت. شماره نماینده تان درگرگان میخواستم شماره میخوام خریدارم لوله نیم قوی پلیکاه سایز 200 ناودانی نیمه قوی سایز 200 . قیمت هر شاخه اس دیکه درسته ؟. قیمت 8 اینچ. پولیکا شماره تماس. خرید لوله پلیکا قیمت هر شاخه سایز 110 چقدره؟. قیمت لوله جدار پولیکا چنده؟ هرشاخه آن چند متره؟ سایز 10 اینچ لوله upvc سایز 10 اینچ اصفهان. و خسته نباشید نمره 2 و 3 برق ساختماان هم دارین لوله لرق ساختمان. قیمت شاخه 12 اینچ 6 متری رو میخواستم. 110چند قیمته 90و 125 هم بگید لوله زیر کارفشار قوی برا فاضلاب ساختمون.

لوله پلیکای اینگل بهتره یا نگین

لیست تقدیم کنم میشه لطفا قیمت بدید؟ لوله پیکا و لوله 5لایه. میخواستم قبمت لوله پولیکا و لوله سبز و لوله پکیج و بدونم قیمت میخواستم مشکین شهر. با فشار ضعیف در همدان نیاز دارم فشار ضعیف برای مصرف در همدان نیاز داریم ، اگر فروشنده ای در همدان دارید معرفی نما. در مورد تبدیل قطر به اینچ چجوری تبدیل کنم لوله پولیکا 2 اینچ -قطر خارجیش چقد میشه. لیست قیمت لوله های پلیکا برقی آب و فاضلاب لطفا بیشتر چه سایزها و اتصالاتی پرفروشه برای ابزار ساختمانی میخام بنده مغازه ابزار ساختمان.

لوله پلیکا قزوین
لوله پلیکا قزوین لوله پلیکا از جنس PVC جهت مصارف فشارقوی، متوسط و ضعیف لوله پلیکا قزوین

لوله پلیکا قزوین لوله پلیکا از جنس PVC جهت مصارف فشارقوی، متوسط و ضعیف قیمت لوله پلیکا قزوین

لوله پلیکا چیست؟

فروش لوله پلیکا در قزوین

کانال بازار لوله
لوله پلیکا

پخش عمده لوله پلیکا در قزوین
تلفن تماس: 09032893837

لیست قیمت لوله پلیکا
قیمت لوله پلیکا

لوله پلیکا

ثبت سفارش خرید لوله پلیکا:

  • خریدار لوله پلیکا
  • فروشنده و تأمین کننده هستم
  • تولید کننده هستم
  • مجری و پیمانکار لوله پلیکا

اگر خریدار، فروشنده، تولید کننده یا پیمانکار در زمینه لوله پلیکا هستید سفارش خود را ثبت کنید تا برای همکاری با شما تماس بگیریم.

لوله پلیکا قزوین - فروش لوله PVC و انواع لوله در قزوین لوله پلیکا از جنس PVC جهت مصارف فشارقوی، متوسط و ضعیف

قیمت انواع لوله پلیکا

پلیکا لوله پلیکا لوله لوله PVC PVC

نام کالا قیمت (ریال)برندتاریخ اعلامکد
لوله واتصالات پلیکا و سفید 2,800 فروشگاه شرفی7 مهر 98 16587-24426
لوله پلیکا آذر 4 اینچ 1,610,000 پخش تاسیسات پورمهر 6 شهریور 98 16156-24243
لوله پلیکا ارشق پویا 620,000پخش تاسیسات پورمهر 6 شهریور 98 16156-24204
لوله پلیکا دولایه 13,500 آرتا پلاست12 اسفند 96 6801-15673
لوله پلیکا 250 ضخامت 4.9 3,180,000 توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7702
لوله پلیکا 200 ضخامت 7.7 4,125,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7701
لوله پلیکا 200 ضخامت 4.9 2,560,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7700
لوله پلیکا 200 ضخامت 4 2,068,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7699
لوله پلیکا 160 ضخامت 6.2 2,670,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7698
لوله پلیکا 160 ضخامت 4 1,665,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7697
لوله پلیکا 160 ضخامت 3.2 1,335,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7696
لوله پلیکا 125 ضخامت 4.8 1,610,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7695
لوله پلیکا 125 ضخامت 3.2 1,050,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7694
لوله پلیکا 110 ضخامت 4.8 1,240,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7693
لوله پلیکا 110 ضخامت 3.2 920,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7692
لوله پلیکا 110 ضخامت 2.2 640,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7691
لوله پلیکا 90 ضخامت 4.3 1,016,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7690
لوله پلیکا 90 ضخامت 3 710,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7689
لوله پلیکا 90 ضخامت 1.8 428,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7688
لوله پلیکا 75 ضخامت 3 590,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7687
لوله پلیکا 63 ضخامت 4.7 764,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7686
لوله پلیکا 63 ضخامت 3 485,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7685
لوله پلیکا 63 ضخامت 1.5 247,500توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7684
لوله پلیکا 50 ضخامت 3 390,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7683
لوله پلیکا 40 ضخامت 3 295,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7682
لوله پلیکا 32 ضخامت 3 238,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7681
لوله پلیکا 160 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 2,071,076 صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-140
لوله پلیکا 125 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 1,256,752صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-139
لوله پلیکا 110 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 981,036صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-138
لوله پلیکا 90 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 641,200صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-137
لوله پلیکا 75 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 448,840صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-136
لوله پلیکا 63 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 480,900صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-135
لوله پلیکا 50 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 314,188صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-134
لوله پلیکا 160 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 1,122,100صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-133
لوله پلیکا 125 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 705,320صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-132
لوله پلیکا 110 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 618,758صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-131
لوله پلیکا 90 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 474,488صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-130
لوله پلیکا 75 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 397,544صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-129
لوله پلیکا 63 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 327,012صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-128
لوله پلیکا 50 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 262,892صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-127
لوله پلیکا 160 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 929,740صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-126
لوله پلیکا 125 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 551,432صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-125
لوله پلیکا 110 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 426,398صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-124
لوله پلیکا 90 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 285,334صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-123
لوله پلیکا 75 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 198,772صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-122
لوله پلیکا 63 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 166,712صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-121
لوله پلیکا 50 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 131,446صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-120
شرکت های تولید کننده لوله پلیکا

لیست قیمت کلیه محصولات شرکت های صنعت لوله و اتصالات ایران در این نرم افزار موجود میباشد.

نظرات کاربران در مورد لوله پلیکا قزوین - فروش لوله PVC و انواع لوله در قزوین

لوله پلیکا قزوین - فروش لوله PVC و انواع لوله در قزوین.

RSS