دنبال چه میگردید؟

بازار لوله پلیکا لرستان - فروش لوله PVC و انواع لوله در خرم آباد

کارخانه تولید کننده لوله پلیکا لرستان - فروش لوله PVC و انواع لوله در خرم آباد - استعلام قیمت لوله پلیکا لرستان - فروش لوله PVC و انواع لوله در خرم آباد

چشمه پر لوله پلیکا فشار ضعیف، خیردرار لوله پلیکا فشار قوی، رومیانی لوله پلیکا نیمه قوی، برگسر (مرگسر) لوله پلیکا زیر کار، رباط نمکی لوله پلیکا رو کار، دره صیدی لوله پلیکا ناودانی، گرخوشاب عبدی لوله پلیکا برقی، واشیان نصیر تپه لوله پلیکا مخابراتی، کاغه لوله پلیکا 16 فشار قوی صنعتی، بن دیزه لوله پلیکا 20 فشار قوی صنعتی، هفت چشمه لوله پلیکا 25 فشار قوی آبرسانی، کهریز وردشت علیا لوله پلیکا 25 فشار قوی صنعتی، درب گنبد لوله پلیکا 32 فشار قوی آبرسانی، افرینه لوله پلیکا 32 فشار قوی صنعتی، المهدی لوله پلیکا 40 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، فرهاد آباد لوله پلیکا 40 فشار قوی آبرسانی، فرسش لوله پلیکا 40 فشار قوی صنعتی، زاغه لوله پلیکا 50 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، سراب حمام لوله پلیکا 50 فشار قوی آبرسانی، چشمک زیر تنگ لوله پلیکا 50 فشار قوی صنعتی، چهار برجی لوله پلیکا 63 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، تقی آباد لوله پلیکا 63 فشار قوی آبرسانی، بلوران لوله پلیکا 63 فشار قوی صنعتی، چشمه برقی لوله پلیکا 75 فشار متوسط فاضلابی معمولی، حشمت آباد لوله پلیکا 75 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، دربند لوله پلیکا 75 فشار قوی آبرسانی، فروزوند وسطی لوله پلیکا 75 فشار قوی صنعتی، چالانچولان لوله پلیکا 90 فشار متوسط فاضلابی معمولی، سیاه کله لوله پلیکا 90 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، آشور آباد لوله پلیکا 90 فشار قوی آبرسانی، شول آباد لوله پلیکا 90 فشار قوی صنعتی، بر آفتاب دو لوله پلیکا 110 فشار ضعیف ناودانی، ده رحیم لوله پلیکا 110 فشار متوسط فاضلابی معمولی، حیه لوله پلیکا 110 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، شوراب سفلی لوله پلیکا 110 فشار قوی آبرسانی، بدر آباد سفلی لوله پلیکا 110 فشار قوی صنعتی، فیروز آباد لوله پلیکا 125 فشار ضعیف ناودانی، خاطره لوله پلیکا 125 فشار متوسط فاضلابی معمولی، والانجرد لوله پلیکا 125 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، دره گرگ لوله پلیکا 125 فشار قوی آبرسانی، کفراج لوله پلیکا 125 فشار قوی صنعتی، حکومتی لوله پلیکا 140 فشار ضعیف ناودانی، مومن آباد لوله پلیکا 140 فشار متوسط فاضلابی معمولی، سراب دوره لوله پلیکا 140 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، جعفر آباد لوله پلیکا 140 فشار قوی آبرسانی، اشتره گل گل لوله پلیکا 140 فشار قوی صنعتی، پل تنگ پا علم لوله پلیکا 160 فشار ضعیف ناودانی، مومن آباد لوله پلیکا 160 فشار متوسط فاضلابی معمولی، ژان لوله پلیکا 160 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، شاپور آباد لوله پلیکا 160 فشار قوی آبرسانی، کیزاندره لوله پلیکا 160 فشار قوی صنعتی، چقاپیت لوله پلیکا 180 فشار ضعیف ناودانی، بیدهل لوله پلیکا 180 فشار متوسط فاضلابی معمولی، چم سنگر لوله پلیکا 180 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، سیاه گوشی لوله پلیکا 180 فشار قوی آبرسانی، دم باغ لوله پلیکا 180 فشار قوی صنعتی، معمولان لوله پلیکا 200 فشار ضعیف ناودانی، مورانی لوله پلیکا 200 فشار متوسط فاضلابی معمولی، خمه سفلی لوله پلیکا 200 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، چمن سلطان لوله پلیکا 200 فشار قوی آبرسانی، ایمان آباد لوله پلیکا 200 فشار قوی صنعتی، چاه ذوالفقار لوله پلیکا 225 فشار ضعیف ناودانی، محمود وند لوله پلیکا 225 فشار متوسط فاضلابی معمولی، چم پلک لوله پلیکا 225 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، سور لوله پلیکا 225 فشار قوی آبرسانی، برخوردار لوله پلیکا 225 فشار قوی صنعتی، مرکز خدمات همت آباد لوله پلیکا 250 فشار ضعیف ناودانی، تنگ هفت لوله پلیکا 250 فشار متوسط فاضلابی معمولی، خوشناب وند لوله پلیکا 250 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، مرکز خدمات شیروان لوله پلیکا 250 فشار قوی آبرسانی، کمالوند غلامعلی لوله پلیکا 250 فشار قوی صنعتی، سوری لوله پلیکا 280 فشار ضعیف ناودانی، چقابل لوله پلیکا 280 فشار متوسط فاضلابی معمولی، ظفر آباد لوله پلیکا 280 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، بزنوید لوله پلیکا 280 فشار قوی آبرسانی، سراب جلدان لوله پلیکا 280 فشار قوی صنعتی، نامجو لوله پلیکا 315 فشار ضعیف ناودانی، چشمه کوزان علیا لوله پلیکا 315 فشار متوسط فاضلابی معمولی، عدل آباد لوله پلیکا 315 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، سیاه پوش لوله پلیکا 315 فشار قوی آبرسانی، دارایی لوله پلیکا 315 فشار قوی صنعتی، پرچل لوله پلیکا 355 فشار ضعیف ناودانی، رازان لوله پلیکا 355 فشار متوسط فاضلابی معمولی، تجره سراب لوله پلیکا 355 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، ازنا لوله پلیکا 355 فشار قوی آبرسانی، اشترینان لوله پلیکا 355 فشار قوی صنعتی، الشتر لوله پلیکا 400 فشار ضعیف ناودانی، الیگودرز لوله پلیکا 400 فشار متوسط فاضلابی معمولی، بروجرد لوله پلیکا 400 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، بیرانشهر لوله پلیکا 400 فشار قوی آبرسانی، پلدختر لوله پلیکا 400 فشار قوی صنعتی، خرم آباد لوله پلیکا 450 فشار ضعیف ناودانی، دورود لوله پلیکا 450 فشار متوسط فاضلابی معمولی، سپید دشت لوله پلیکا 450 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، فیروزآباد لوله پلیکا 450 فشار قوی آبرسانی، کوهدشت لوله پلیکا 500 فشار ضعیف ناودانی، کوهنانی لوله پلیکا 500 فشار متوسط فاضلابی معمولی، گراب لوله پلیکا 500 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، نورآباد لوله پلیکا 500 فشار قوی آبرسانی، ویسیان لوله پلیکا 560 فشار ضعیف ناودانی، لوله پلیکا 560 فشار متوسط فاضلابی معمولی، لوله پلیکا 560 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، لوله پلیکا 560 فشار قوی آبرسانی، لوله پلیکا 630 فشار ضعیف ناودانی، لوله پلیکا 630 فشار متوسط فاضلابی معمولی، لوله پلیکا 630 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، لوله پلیکا 630 فشار قوی آبرسانی، لوله پلیکا 710 فشار ضعیف ناودانی، لوله پلیکا 710 فشار متوسط فاضلابی معمولی، لوله پلیکا 710 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی

الیگودرز ، رومشکان ، خرم آباد ، بروجرد ، کوهدشت ، پلدختر ، دورود ، دلفان ، ازنا ، سلسله ، دوره ،

لرستان

قیمت لوله پلیکا لرستان 940,477 ریال رتبه 4.6 از 7,669 رأی.

ببخشید طول شاخه های چقدر خستش لوله 110 200 250 استان لرستان شهر خرم اباد شرکت کشت و صنعت. . شماره 3 میخوام برا فضای باز . کابل مخابراتی میخوام بندازم من پروژه کار میکنم زر حال حاضر 40 متر نیاز دارم پلیکا 63 متوسط از ب. قیمت با اندازه های 60 90 110 برای مصارف ساختمانی معمولی. لوله پولیکا 1200برای هواکش می خواهم نه برای بیمارستان می خواهم 1200یا همان 20 برای هواکش می خواهم. قیمت میخوام میخوام. اسم یی که شرکت خرم اباد میزنه صاپنا گلپایگانه اسم یی که شرکت خرم اباد میزنه صاپنا گلپایگانه اسم لوله پل. قیمت 160 رو میخواستم فشار متوسط فاضلابی معمولی. قیمت لوله ونیکا نمره 2 لطفا لوله برق ونیکا برای کار برق می باشد. salam roozetoon bekheyr. با قصد خرید با ضخامت 1/8 نسوز دارم مارک ی برند لوله برام مهم نیست نجف آباد اصفهان با سپاس از لطف شما. ببخشید من مصرف کننده ام لوله پلی کا برای فاضلاب ولوله برای مصارف منزل اصفهان. قیمت کار کرد در همهی سایز. فروش لوله پلیکا قیمت لوله 2.2*110چندهست لوله پولیکا.

لیست قیمت لوله پلیکا

تولید کننده لوله هستید؟ لوله آب پی وی سی من لوله آب میخوام پلاستیک پی وی سی. قیمت چنده ی نسمه قوی برای ابیاری زیر سطحی کشاورزی حراسان رضوی شهر بردسکن. ضایعاتی. خسته نباشید من 8"میخوام جهت کار کشاورزی 200 میلیمتر شش بار فشار میخوام تهران جای را معرفی نمیکنید. قطر 250 یک شاخه قطر 315 یک شاخه 315 فشار قوی 16 یک شاخه و 250 فشار قوی16 . وقت بخیر قیمت 200برای کشاورزی چند است قیمت 200 چند است برای کشاورزی استفاده کنم. قیمت لوله 200 جهت آبیاری را محبت کنید نه تعداد محدودی نیاز دارم 200شاخه 6متری چند است. شما پی وی سی بازیافتی گرانول جهت تولید دارید من مواد اولیه تولید میخواهم. کارخانه در استانخراسان کجاست؟. .فاضلابی فشارضعیف سایز 110شاخه ای چنده. قیمت لوله پلیکا قیمت لوله 110 *3.2؟ لوله 110میلیمتر به ضخامت 3.2(جنس pvc( اصفهان. اخرین قیمت گرانولی سایز 90. سئوالی در مورد سایز لوله های پلیکا دارم چیزی که در زبان عامیانه در مورد سایز بیان میشه مثلا 8 یا 10 به اینچ هست؟.

لطفا قیمت پلیکای نمره 15 فشار قوی

مصرف در گلخانه سایز 120 یا 180 فشار ضعیف سایز 180 اصفهان. سایز . قیمت به روز رو میخواستم ضعیف با قیمت پایین63 90 110 125. قیمت لوله با فشار 6 رو میخوام قیمت لوله با فشار 6 رو میخوام قیمت ل.له پلیکا با فشار 6 رو میخوام. قیمت 40 میلی متر رو میخواستم نه خریدار هستم پایین ترین قیمت. شماره نماینده تان درگرگان میخواستم شماره میخوام خریدارم لوله نیم قوی پلیکاه سایز 200 ناودانی نیمه قوی سایز 200 . قیمت هر شاخه اس دیکه درسته ؟. قیمت 8 اینچ. خرید لوله پلیکا قیمت فشار ضعیف 250 و 300 رو میخوام 200 شاخه 250 فشار ضعیف برای انتقال اب نیاز دارم ممشهدم برای شهر کاشمر میخوام. قیمت هر شاخه سایز 110 چقدره؟. قیمت لوله جدار پولیکا چنده؟ هرشاخه آن چند متره؟ سایز 10 اینچ لوله upvc سایز 10 اینچ اصفهان. و خسته نباشید نمره 2 و 3 برق ساختماان هم دارین لوله لرق ساختمان. قیمت شاخه 12 اینچ 6 متری رو میخواستم.

لوله پلیکا 110چند قیمته 90و 125 هم بگید لوله زیر کارفشار قوی برا فاضلاب ساختمون

ی اینگل بهتره یا نگین. قیمت لوله 63 نوین . لیست تقدیم کنم میشه لطفا قیمت بدید؟ لوله پیکا و لوله 5لایه. میخواستم قبمت لوله پولیکا و لوله سبز و لوله پکیج و بدونم قیمت میخواستم مشکین شهر. با فشار ضعیف در همدان نیاز دارم فشار ضعیف برای مصرف در همدان نیاز داریم ، اگر فروشنده ای در همدان دارید معرفی نما.

لوله پلیکا لرستان
لوله پلیکا لرستان لوله پلیکا از جنس PVC جهت مصارف فشارقوی، متوسط و ضعیف لوله پلیکا لرستان

لوله پلیکا لرستان لوله پلیکا از جنس PVC جهت مصارف فشارقوی، متوسط و ضعیف قیمت لوله پلیکا لرستان

لوله پلیکا چیست؟

فروش لوله پلیکا در لرستان

کانال بازار لوله
لوله پلیکا

پخش عمده لوله پلیکا در لرستان
تلفن تماس: 09033669994 - 09033669992

لیست قیمت لوله پلیکا
قیمت لوله پلیکا

لوله پلیکا

لوله و اتصالات لرستان

ثبت سفارش خرید لوله پلیکا:

  • خریدار لوله پلیکا
  • فروشنده و تأمین کننده هستم
  • تولید کننده هستم
  • مجری و پیمانکار لوله پلیکا

اگر خریدار، فروشنده، تولید کننده یا پیمانکار در زمینه لوله پلیکا هستید سفارش خود را ثبت کنید تا برای همکاری با شما تماس بگیریم.

لوله پلیکا لرستان - فروش لوله PVC و انواع لوله در خرم آباد لوله پلیکا از جنس PVC جهت مصارف فشارقوی، متوسط و ضعیف

قیمت انواع لوله پلیکا

پلیکا لوله پلیکا لوله لوله PVC PVC

نام کالا قیمت (ریال)برندتاریخ اعلامکد
لوله واتصالات پلیکا و سفید 2,800 فروشگاه شرفی7 مهر 98 16587-24426
لوله پلیکا آذر 4 اینچ 1,610,000 پخش تاسیسات پورمهر 6 شهریور 98 16156-24243
لوله پلیکا ارشق پویا 620,000پخش تاسیسات پورمهر 6 شهریور 98 16156-24204
لوله پلیکا دولایه 13,500 آرتا پلاست12 اسفند 96 6801-15673
لوله پلیکا 250 ضخامت 4.9 3,180,000 توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7702
لوله پلیکا 200 ضخامت 7.7 4,125,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7701
لوله پلیکا 200 ضخامت 4.9 2,560,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7700
لوله پلیکا 200 ضخامت 4 2,068,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7699
لوله پلیکا 160 ضخامت 6.2 2,670,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7698
لوله پلیکا 160 ضخامت 4 1,665,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7697
لوله پلیکا 160 ضخامت 3.2 1,335,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7696
لوله پلیکا 125 ضخامت 4.8 1,610,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7695
لوله پلیکا 125 ضخامت 3.2 1,050,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7694
لوله پلیکا 110 ضخامت 4.8 1,240,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7693
لوله پلیکا 110 ضخامت 3.2 920,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7692
لوله پلیکا 110 ضخامت 2.2 640,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7691
لوله پلیکا 90 ضخامت 4.3 1,016,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7690
لوله پلیکا 90 ضخامت 3 710,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7689
لوله پلیکا 90 ضخامت 1.8 428,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7688
لوله پلیکا 75 ضخامت 3 590,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7687
لوله پلیکا 63 ضخامت 4.7 764,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7686
لوله پلیکا 63 ضخامت 3 485,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7685
لوله پلیکا 63 ضخامت 1.5 247,500توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7684
لوله پلیکا 50 ضخامت 3 390,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7683
لوله پلیکا 40 ضخامت 3 295,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7682
لوله پلیکا 32 ضخامت 3 238,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7681
لوله پلیکا 160 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 2,071,076 صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-140
لوله پلیکا 125 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 1,256,752صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-139
لوله پلیکا 110 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 981,036صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-138
لوله پلیکا 90 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 641,200صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-137
لوله پلیکا 75 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 448,840صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-136
لوله پلیکا 63 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 480,900صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-135
لوله پلیکا 50 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 314,188صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-134
لوله پلیکا 160 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 1,122,100صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-133
لوله پلیکا 125 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 705,320صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-132
لوله پلیکا 110 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 618,758صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-131
لوله پلیکا 90 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 474,488صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-130
لوله پلیکا 75 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 397,544صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-129
لوله پلیکا 63 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 327,012صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-128
لوله پلیکا 50 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 262,892صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-127
لوله پلیکا 160 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 929,740صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-126
لوله پلیکا 125 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 551,432صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-125
لوله پلیکا 110 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 426,398صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-124
لوله پلیکا 90 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 285,334صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-123
لوله پلیکا 75 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 198,772صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-122
لوله پلیکا 63 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 166,712صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-121
لوله پلیکا 50 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 131,446صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-120
شرکت های تولید کننده لوله پلیکا

لیست قیمت کلیه محصولات شرکت های صنعت لوله و اتصالات ایران در این نرم افزار موجود میباشد.

نظرات کاربران در مورد لوله پلیکا لرستان - فروش لوله PVC و انواع لوله در خرم آباد

لوله پلیکا لرستان - فروش لوله PVC و انواع لوله در خرم آباد. لوله خرطومی انواع لوله خرطومی مخصوص آب و برق از جنس PVC . لوله 4 بار انواع لوله فولادی و پلی اتیلن که توانایی تحمل 6 اتمسفر فشار را دارند. لوله 90 میلیمتر انواع لوله های 3 اینچ یا نمره 9 سانت. آچار پانچر ابزاری جهت سوراخ کردن انواع لوله های آبیاری تا بتوان از این لوله ها انشعاب گرفت. اره تمیز بر تیغه های عمود بر مخصوص انواع لوله های پلی اتیلن و پی وی سی. لوله فشار قوی انواع لوله های فشار قوی با جنس های مختلف پلیکا، پلی اتیلن، پلیمری و فلزی. لوله گاز کلیه انواع لوله هایی که جهت انتقال گاز به کار می رود. انواع لوله تولید، فروش، خرید، واردات و صادرات لوله های مورد استفاده در خطوط لوله و تاسیسات ساختمانی و عمرانی. انواع اتصالات لوله کلیه اتصالات مرتبط با انواع لوله آب، نفت، فاضلاب و گاز. لوله خم کن دستی لوله خمکن فشار قوی دستی رومیزی 10 تا 25 میلیمتر جهت خم کردن انواع لوله ها. انواع لوله های آبیاری قطره ای لوله های 16 و 6 میلیمتری مخصوص آبیاری قطره ای از جنس پلی اتیلن. لوله نسوز انواع لوله های PVC برای برقکشی و فولادی نسوز آتشخوار از جنس استیل 304 برای استفاده در بویلر. لوله و اتصالات قیمت انواع لوله و اتصالات ساختمانی، کشاورزی و عمرانی.

RSS