دنبال چه میگردید؟

بازار لوله پلیکا مرکزی - فروش لوله PVC و انواع لوله در اراک

کارخانه تولید کننده لوله پلیکا مرکزی - فروش لوله PVC و انواع لوله در اراک - استعلام قیمت لوله پلیکا مرکزی - فروش لوله PVC و انواع لوله در اراک

حاجی آباد لوله پلیکا فشار ضعیف، کمیجان لوله پلیکا فشار قوی، تلخ آب لوله پلیکا نیمه قوی، ضامنجان لوله پلیکا زیر کار، مرزیجران لوله پلیکا رو کار، مشهدالکوبه لوله پلیکا ناودانی، کزاز لوله پلیکا برقی، پیمان لوله پلیکا مخابراتی، جوشق لوله پلیکا 16 فشار قوی صنعتی، اسفندان لوله پلیکا 20 فشار قوی صنعتی، عمارت لوله پلیکا 25 فشار قوی آبرسانی، پرندک لوله پلیکا 25 فشار قوی صنعتی، سرکوبه لوله پلیکا 32 فشار قوی آبرسانی، جوادیه لوله پلیکا 32 فشار قوی صنعتی، شهراب لوله پلیکا 40 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، خورهه لوله پلیکا 40 فشار قوی آبرسانی، اناج لوله پلیکا 40 فشار قوی صنعتی، هستیجان لوله پلیکا 50 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، دوزج لوله پلیکا 50 فشار قوی آبرسانی، خسروبیگ لوله پلیکا 50 فشار قوی صنعتی، حاجی آباد لوله پلیکا 63 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، ده کائید لوله پلیکا 63 فشار قوی آبرسانی، جاورسیان لوله پلیکا 63 فشار قوی صنعتی، حشیان لوله پلیکا 75 فشار متوسط فاضلابی معمولی، مزرعه نو لوله پلیکا 75 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، وسقونقان لوله پلیکا 75 فشار قوی آبرسانی، یل آباد لوله پلیکا 75 فشار قوی صنعتی، معصومیه لوله پلیکا 90 فشار متوسط فاضلابی معمولی، خنداب لوله پلیکا 90 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، سیاوشان لوله پلیکا 90 فشار قوی آبرسانی، توره لوله پلیکا 90 فشار قوی صنعتی، ایبک آباد لوله پلیکا 110 فشار ضعیف ناودانی، یاتان لوله پلیکا 110 فشار متوسط فاضلابی معمولی، قاسم آباد لوله پلیکا 110 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، دهنو لوله پلیکا 110 فشار قوی آبرسانی، طراز ناهید لوله پلیکا 110 فشار قوی صنعتی، فرمهین لوله پلیکا 125 فشار ضعیف ناودانی، قره چای لوله پلیکا 125 فشار متوسط فاضلابی معمولی، عضدیه لوله پلیکا 125 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، الویر لوله پلیکا 125 فشار قوی آبرسانی، جفتان لوله پلیکا 125 فشار قوی صنعتی، فشک لوله پلیکا 140 فشار ضعیف ناودانی، نخجیروان لوله پلیکا 140 فشار متوسط فاضلابی معمولی، گلدشت لوله پلیکا 140 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، رباط مراد لوله پلیکا 140 فشار قوی آبرسانی، علیشار لوله پلیکا 140 فشار قوی صنعتی، خانک لوله پلیکا 160 فشار ضعیف ناودانی، خنجین لوله پلیکا 160 فشار متوسط فاضلابی معمولی، طورگیر لوله پلیکا 160 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، هندودر لوله پلیکا 160 فشار قوی آبرسانی، ابراهیم آباد لوله پلیکا 160 فشار قوی صنعتی، دهچال لوله پلیکا 180 فشار ضعیف ناودانی، بازرجان لوله پلیکا 180 فشار متوسط فاضلابی معمولی، دودهک لوله پلیکا 180 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، گرکان لوله پلیکا 180 فشار قوی آبرسانی، قیطانیه لوله پلیکا 180 فشار قوی صنعتی، نهرمیان لوله پلیکا 200 فشار ضعیف ناودانی، خشگرود لوله پلیکا 200 فشار متوسط فاضلابی معمولی، فرنق لوله پلیکا 200 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، حکیم آباد لوله پلیکا 200 فشار قوی آبرسانی، امان آباد لوله پلیکا 200 فشار قوی صنعتی، آستانه لوله پلیکا 225 فشار ضعیف ناودانی، آشتیان لوله پلیکا 225 فشار متوسط فاضلابی معمولی، آوه لوله پلیکا 225 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، اراک لوله پلیکا 225 فشار قوی آبرسانی، تفرش لوله پلیکا 225 فشار قوی صنعتی، خشکرود لوله پلیکا 250 فشار ضعیف ناودانی، خمین لوله پلیکا 250 فشار متوسط فاضلابی معمولی، خنداب لوله پلیکا 250 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، داود آباد لوله پلیکا 250 فشار قوی آبرسانی، دلیجان لوله پلیکا 250 فشار قوی صنعتی، رازقان لوله پلیکا 280 فشار ضعیف ناودانی، زاویه لوله پلیکا 280 فشار متوسط فاضلابی معمولی، ساروق لوله پلیکا 280 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، ساوه لوله پلیکا 280 فشار قوی آبرسانی، شازند لوله پلیکا 280 فشار قوی صنعتی، شهباز لوله پلیکا 315 فشار ضعیف ناودانی، شهر جدید مهاجران لوله پلیکا 315 فشار متوسط فاضلابی معمولی، غرق آباد لوله پلیکا 315 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، فرمهین لوله پلیکا 315 فشار قوی آبرسانی، قورچی باشی لوله پلیکا 315 فشار قوی صنعتی، کارچان لوله پلیکا 355 فشار ضعیف ناودانی، کمیجان لوله پلیکا 355 فشار متوسط فاضلابی معمولی، مامونیه لوله پلیکا 355 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، محلات لوله پلیکا 355 فشار قوی آبرسانی، میلاجرد لوله پلیکا 355 فشار قوی صنعتی، نراق لوله پلیکا 400 فشار ضعیف ناودانی، نوبران لوله پلیکا 400 فشار متوسط فاضلابی معمولی، نیمور لوله پلیکا 400 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، لوله پلیکا 400 فشار قوی آبرسانی، لوله پلیکا 400 فشار قوی صنعتی، لوله پلیکا 450 فشار ضعیف ناودانی، لوله پلیکا 450 فشار متوسط فاضلابی معمولی، لوله پلیکا 450 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، لوله پلیکا 450 فشار قوی آبرسانی، لوله پلیکا 500 فشار ضعیف ناودانی، لوله پلیکا 500 فشار متوسط فاضلابی معمولی، لوله پلیکا 500 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، لوله پلیکا 500 فشار قوی آبرسانی، لوله پلیکا 560 فشار ضعیف ناودانی، لوله پلیکا 560 فشار متوسط فاضلابی معمولی، لوله پلیکا 560 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، لوله پلیکا 560 فشار قوی آبرسانی، لوله پلیکا 630 فشار ضعیف ناودانی، لوله پلیکا 630 فشار متوسط فاضلابی معمولی، لوله پلیکا 630 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، لوله پلیکا 630 فشار قوی آبرسانی، لوله پلیکا 710 فشار ضعیف ناودانی، لوله پلیکا 710 فشار متوسط فاضلابی معمولی، لوله پلیکا 710 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی

اراک ، کمیجان ، فراهان ، شازند ، ساوه ، دلیجان ، زرندیه ، خمین ، تفرش ، محلات ، خنداب ، آشتیان ،

مرکزی

قیمت لوله پلیکا مرکزی 940,477 ریال رتبه 4.6 از 7,669 رأی.

بنده کشاورز هستم و برای باغ گرانول 10 اینچ میخوام 250 . قیمت به روز رو میخواستم ضعیف با قیمت پایین63 90 110 125. قیمت 10 سانتی برای ناودانی چند است؟ . ،قیمت معمولی 250 ،برای مصارف کشاورزی چنده ؟ قیمت ارزان،قیمت میخوام ارزان ترین 250 ،شاخه ای چنده ؟ 200متر . قیمت 160 رو میخواستم فشار متوسط فاضلابی معمولی. قیمت لوله ونیکا نمره 2 لطفا لوله برق ونیکا برای کار برق می باشد. salam roozetoon bekheyr. با قصد خرید با ضخامت 1/8 نسوز دارم مارک ی برند لوله برام مهم نیست نجف آباد اصفهان با سپاس از لطف شما. ببخشید من مصرف کننده ام لوله پلی کا برای فاضلاب ولوله برای مصارف منزل اصفهان. قیمت کار کرد در همهی سایز. قیمت لوله 2.2*110چندهست لوله پولیکا. لیست قیمت . فروش لوله پلیکا قیمت چنده ی نسمه قوی برای ابیاری زیر سطحی کشاورزی حراسان رضوی شهر بردسکن.

لوله پلیکا ضایعاتی

خسته نباشید من 8"میخوام جهت کار کشاورزی 200 میلیمتر شش بار فشار میخوام تهران جای را معرفی نمیکنید. قطر 250 یک شاخه قطر 315 یک شاخه 315 فشار قوی 16 یک شاخه و 250 فشار قوی16 . وقت بخیر قیمت 200برای کشاورزی چند است قیمت 200 چند است برای کشاورزی استفاده کنم. قیمت لوله 200 جهت آبیاری را محبت کنید نه تعداد محدودی نیاز دارم 200شاخه 6متری چند است. شما پی وی سی بازیافتی گرانول جهت تولید دارید من مواد اولیه تولید میخواهم. کارخانه در استانخراسان کجاست؟. .فاضلابی فشارضعیف سایز 110شاخه ای چنده. لیست قیمت های یزد پلیکا فاضلاب و آب را میخوام. قیمت لوله 110 *3.2؟ لوله 110میلیمتر به ضخامت 3.2(جنس pvc( اصفهان. اخرین قیمت گرانولی سایز 90. قیمت لوله پلیکا لطفا قیمت پلیکای نمره 15 فشار قوی. مصرف در گلخانه سایز 120 یا 180 فشار ضعیف سایز 180 اصفهان. سایز .

قیمت لوله با فشار 6 رو میخوام قیمت لوله با فشار 6 رو میخوام قیمت ل.له پلیکا با فشار 6 رو میخوام

قیمت 40 میلی متر رو میخواستم نه خریدار هستم پایین ترین قیمت. شماره نماینده تان درگرگان میخواستم شماره میخوام خریدارم لوله نیم قوی پلیکاه سایز 200 ناودانی نیمه قوی سایز 200 . قیمت هر شاخه اس دیکه درسته ؟. قیمت 8 اینچ. پولیکا شماره تماس. قیمت فشار ضعیف 250 و 300 رو میخوام 200 شاخه 250 فشار ضعیف برای انتقال اب نیاز دارم ممشهدم برای شهر کاشمر میخوام. قیمت هر شاخه سایز 110 چقدره؟. قیمت لوله جدار پولیکا چنده؟ هرشاخه آن چند متره؟ سایز 10 اینچ لوله upvc سایز 10 اینچ اصفهان. خرید لوله پلیکا قیمت شاخه 12 اینچ 6 متری رو میخواستم. 110چند قیمته 90و 125 هم بگید لوله زیر کارفشار قوی برا فاضلاب ساختمون. ی اینگل بهتره یا نگین. قیمت لوله 63 نوین . لیست تقدیم کنم میشه لطفا قیمت بدید؟ لوله پیکا و لوله 5لایه.

میخواستم قبمت لوله پولیکا و لوله سبز و لوله پکیج و بدونم قیمت میخواستم مشکین شهر

با فشار ضعیف در همدان نیاز دارم فشار ضعیف برای مصرف در همدان نیاز داریم ، اگر فروشنده ای در همدان دارید معرفی نما. در مورد تبدیل قطر به اینچ چجوری تبدیل کنم لوله پولیکا 2 اینچ -قطر خارجیش چقد میشه. لیست قیمت لوله های پلیکا برقی آب و فاضلاب لطفا بیشتر چه سایزها و اتصالاتی پرفروشه برای ابزار ساختمانی میخام بنده مغازه ابزار ساختمان. ضخامت لوله 110 ناودانی ضخامت دیواره چنده. ببخشید طول شاخه های چقدر خستش لوله 110 200 250 استان لرستان شهر خرم اباد شرکت کشت و صنعت.

لوله پلیکا مرکزی
لوله پلیکا مرکزی لوله پلیکا از جنس PVC جهت مصارف فشارقوی، متوسط و ضعیف لوله پلیکا مرکزی

لوله پلیکا مرکزی لوله پلیکا از جنس PVC جهت مصارف فشارقوی، متوسط و ضعیف قیمت لوله پلیکا مرکزی

لوله پلیکا چیست؟

فروش لوله پلیکا در مرکزی

کانال بازار لوله
لوله پلیکا

پخش عمده لوله پلیکا در مرکزی
تلفن تماس: 09183611530 - 08633253068

لیست قیمت لوله پلیکا
قیمت لوله پلیکا

لوله پلیکا

لوله و اتصالات مرکزی

ثبت سفارش خرید لوله پلیکا:

  • خریدار لوله پلیکا
  • فروشنده و تأمین کننده هستم
  • تولید کننده هستم
  • مجری و پیمانکار لوله پلیکا

اگر خریدار، فروشنده، تولید کننده یا پیمانکار در زمینه لوله پلیکا هستید سفارش خود را ثبت کنید تا برای همکاری با شما تماس بگیریم.

لوله پلیکا مرکزی - فروش لوله PVC و انواع لوله در اراک لوله پلیکا از جنس PVC جهت مصارف فشارقوی، متوسط و ضعیف

قیمت انواع لوله پلیکا

پلیکا لوله پلیکا لوله لوله PVC PVC

نام کالا قیمت (ریال)برندتاریخ اعلامکد
لوله واتصالات پلیکا و سفید 2,800 فروشگاه شرفی7 مهر 98 16587-24426
لوله پلیکا آذر 4 اینچ 1,610,000 پخش تاسیسات پورمهر 6 شهریور 98 16156-24243
لوله پلیکا ارشق پویا 620,000پخش تاسیسات پورمهر 6 شهریور 98 16156-24204
لوله پلیکا دولایه 13,500 آرتا پلاست12 اسفند 96 6801-15673
لوله پلیکا 250 ضخامت 4.9 3,180,000 توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7702
لوله پلیکا 200 ضخامت 7.7 4,125,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7701
لوله پلیکا 200 ضخامت 4.9 2,560,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7700
لوله پلیکا 200 ضخامت 4 2,068,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7699
لوله پلیکا 160 ضخامت 6.2 2,670,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7698
لوله پلیکا 160 ضخامت 4 1,665,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7697
لوله پلیکا 160 ضخامت 3.2 1,335,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7696
لوله پلیکا 125 ضخامت 4.8 1,610,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7695
لوله پلیکا 125 ضخامت 3.2 1,050,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7694
لوله پلیکا 110 ضخامت 4.8 1,240,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7693
لوله پلیکا 110 ضخامت 3.2 920,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7692
لوله پلیکا 110 ضخامت 2.2 640,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7691
لوله پلیکا 90 ضخامت 4.3 1,016,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7690
لوله پلیکا 90 ضخامت 3 710,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7689
لوله پلیکا 90 ضخامت 1.8 428,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7688
لوله پلیکا 75 ضخامت 3 590,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7687
لوله پلیکا 63 ضخامت 4.7 764,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7686
لوله پلیکا 63 ضخامت 3 485,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7685
لوله پلیکا 63 ضخامت 1.5 247,500توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7684
لوله پلیکا 50 ضخامت 3 390,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7683
لوله پلیکا 40 ضخامت 3 295,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7682
لوله پلیکا 32 ضخامت 3 238,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7681
لوله پلیکا 160 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 2,071,076 صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-140
لوله پلیکا 125 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 1,256,752صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-139
لوله پلیکا 110 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 981,036صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-138
لوله پلیکا 90 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 641,200صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-137
لوله پلیکا 75 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 448,840صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-136
لوله پلیکا 63 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 480,900صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-135
لوله پلیکا 50 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 314,188صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-134
لوله پلیکا 160 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 1,122,100صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-133
لوله پلیکا 125 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 705,320صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-132
لوله پلیکا 110 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 618,758صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-131
لوله پلیکا 90 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 474,488صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-130
لوله پلیکا 75 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 397,544صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-129
لوله پلیکا 63 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 327,012صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-128
لوله پلیکا 50 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 262,892صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-127
لوله پلیکا 160 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 929,740صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-126
لوله پلیکا 125 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 551,432صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-125
لوله پلیکا 110 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 426,398صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-124
لوله پلیکا 90 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 285,334صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-123
لوله پلیکا 75 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 198,772صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-122
لوله پلیکا 63 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 166,712صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-121
لوله پلیکا 50 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 131,446صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-120
شرکت های تولید کننده لوله پلیکا

لیست قیمت کلیه محصولات شرکت های صنعت لوله و اتصالات ایران در این نرم افزار موجود میباشد.

نظرات کاربران در مورد لوله پلیکا مرکزی - فروش لوله PVC و انواع لوله در اراک

لوله پلیکا مرکزی - فروش لوله PVC و انواع لوله در اراک.

RSS