دنبال چه میگردید؟

بازار لوله پلیکا همدان - فروش لوله PVC و انواع لوله در همدان

کارخانه تولید کننده لوله پلیکا همدان - فروش لوله PVC و انواع لوله در همدان - استعلام قیمت لوله پلیکا همدان - فروش لوله PVC و انواع لوله در همدان

حسین آباد لتگاه لوله پلیکا فشار ضعیف، داق داق آباد لوله پلیکا فشار قوی، کهکدان لوله پلیکا نیمه قوی، تجرک لوله پلیکا زیر کار، والاشجرد لوله پلیکا رو کار، چنار علیا لوله پلیکا ناودانی، قهورد سفلی لوله پلیکا برقی، موسی آباد لوله پلیکا مخابراتی، قهاوند لوله پلیکا 16 فشار قوی صنعتی، کوهین لوله پلیکا 20 فشار قوی صنعتی، خماجین لوله پلیکا 25 فشار قوی آبرسانی، برزول لوله پلیکا 25 فشار قوی صنعتی، علی صدر لوله پلیکا 32 فشار قوی آبرسانی، دهفول لوله پلیکا 32 فشار قوی صنعتی، یوسف آباد لوله پلیکا 40 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، فیروزان لوله پلیکا 40 فشار قوی آبرسانی، چانگرین لوله پلیکا 40 فشار قوی صنعتی، اسلام آباد لوله پلیکا 50 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، طویلان سفلی لوله پلیکا 50 فشار قوی آبرسانی، کوهانی لوله پلیکا 50 فشار قوی صنعتی، فرسفج لوله پلیکا 63 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، بیوک آباد لوله پلیکا 63 فشار قوی آبرسانی، دینار آباد لوله پلیکا 63 فشار قوی صنعتی، ینگی کند لوله پلیکا 75 فشار متوسط فاضلابی معمولی، تفریجان لوله پلیکا 75 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، ویان لوله پلیکا 75 فشار قوی آبرسانی، آنوچ لوله پلیکا 75 فشار قوی صنعتی، رزن لوله پلیکا 90 فشار متوسط فاضلابی معمولی، حسین آباد ناظم لوله پلیکا 90 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، چالو لوله پلیکا 90 فشار قوی آبرسانی، گنبد لوله پلیکا 90 فشار قوی صنعتی، ازناو لوله پلیکا 110 فشار ضعیف ناودانی، باباپیر لوله پلیکا 110 فشار متوسط فاضلابی معمولی، میانده لوله پلیکا 110 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، صالح آباد لوله پلیکا 110 فشار قوی آبرسانی، توانه لوله پلیکا 110 فشار قوی صنعتی، سید شهاب لوله پلیکا 125 فشار ضعیف ناودانی، دستجرد لوله پلیکا 125 فشار متوسط فاضلابی معمولی، بابانظر لوله پلیکا 125 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، مهر آباد لوله پلیکا 125 فشار قوی آبرسانی، خورونده لوله پلیکا 125 فشار قوی صنعتی، پیروز لوله پلیکا 140 فشار ضعیف ناودانی، بابا قاسم لوله پلیکا 140 فشار متوسط فاضلابی معمولی، دمق لوله پلیکا 140 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، مهدویه لوله پلیکا 140 فشار قوی آبرسانی، فامنین لوله پلیکا 140 فشار قوی صنعتی، جوراب لوله پلیکا 160 فشار ضعیف ناودانی، میان آبه لوله پلیکا 160 فشار متوسط فاضلابی معمولی، شهرک لوله پلیکا 160 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، حسن قشلاق لوله پلیکا 160 فشار قوی آبرسانی، سورتجین لوله پلیکا 160 فشار قوی صنعتی، حصار قوجه باغی لوله پلیکا 180 فشار ضعیف ناودانی، اشتران لوله پلیکا 180 فشار متوسط فاضلابی معمولی، حسین آباد شاملو لوله پلیکا 180 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، آبشینه لوله پلیکا 180 فشار قوی آبرسانی، کوزره لوله پلیکا 180 فشار قوی صنعتی، جعفریه لوله پلیکا 200 فشار ضعیف ناودانی، درجزین لوله پلیکا 200 فشار متوسط فاضلابی معمولی، آبرومند لوله پلیکا 200 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، جنت آباد لوله پلیکا 200 فشار قوی آبرسانی، جورقان لوله پلیکا 200 فشار قوی صنعتی، ابرو لوله پلیکا 225 فشار ضعیف ناودانی، اصله لوله پلیکا 225 فشار متوسط فاضلابی معمولی، آورزمان لوله پلیکا 225 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، زاغه لوله پلیکا 225 فشار قوی آبرسانی، جوزان لوله پلیکا 225 فشار قوی صنعتی، آجین لوله پلیکا 250 فشار ضعیف ناودانی، ازندریان لوله پلیکا 250 فشار متوسط فاضلابی معمولی، اسد آباد لوله پلیکا 250 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، بهار لوله پلیکا 250 فشار قوی آبرسانی، تویسرکان لوله پلیکا 250 فشار قوی صنعتی، جوکار لوله پلیکا 280 فشار ضعیف ناودانی، زنگنه لوله پلیکا 280 فشار متوسط فاضلابی معمولی، سامن لوله پلیکا 280 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، سرکان لوله پلیکا 280 فشار قوی آبرسانی، شیرین سو لوله پلیکا 280 فشار قوی صنعتی، فامنین لوله پلیکا 315 فشار ضعیف ناودانی، قروه در جزین لوله پلیکا 315 فشار متوسط فاضلابی معمولی، کبودر آهنگ لوله پلیکا 315 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، گل تپه لوله پلیکا 315 فشار قوی آبرسانی، گیان لوله پلیکا 315 فشار قوی صنعتی، لالجین لوله پلیکا 355 فشار ضعیف ناودانی، مریانج لوله پلیکا 355 فشار متوسط فاضلابی معمولی، ملایر لوله پلیکا 355 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، مهاجران لوله پلیکا 355 فشار قوی آبرسانی، نهاوند لوله پلیکا 355 فشار قوی صنعتی، همدان لوله پلیکا 400 فشار ضعیف ناودانی، لوله پلیکا 400 فشار متوسط فاضلابی معمولی، لوله پلیکا 400 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، لوله پلیکا 400 فشار قوی آبرسانی، لوله پلیکا 400 فشار قوی صنعتی، لوله پلیکا 450 فشار ضعیف ناودانی، لوله پلیکا 450 فشار متوسط فاضلابی معمولی، لوله پلیکا 450 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، لوله پلیکا 450 فشار قوی آبرسانی، لوله پلیکا 500 فشار ضعیف ناودانی، لوله پلیکا 500 فشار متوسط فاضلابی معمولی، لوله پلیکا 500 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، لوله پلیکا 500 فشار قوی آبرسانی، لوله پلیکا 560 فشار ضعیف ناودانی، لوله پلیکا 560 فشار متوسط فاضلابی معمولی، لوله پلیکا 560 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، لوله پلیکا 560 فشار قوی آبرسانی، لوله پلیکا 630 فشار ضعیف ناودانی، لوله پلیکا 630 فشار متوسط فاضلابی معمولی، لوله پلیکا 630 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، لوله پلیکا 630 فشار قوی آبرسانی، لوله پلیکا 710 فشار ضعیف ناودانی، لوله پلیکا 710 فشار متوسط فاضلابی معمولی، لوله پلیکا 710 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی

بهار ، کبودرآهنگ ، ملایر ، فامنین ، تویسرکان ، اسد آباد ، همدان ، نهاوند ، رزن ،

همدان

قیمت لوله پلیکا همدان 940,477 ریال رتبه 4.6 از 7,669 رأی.

با فشار ضعیف در همدان نیاز دارم فشار ضعیف برای مصرف در همدان نیاز داریم ، اگر فروشنده ای در همدان دارید معرفی نما. آدرس فروشگاه معتبر جهت خرید و چند لایه آدرس بازار جهت مصرف خانگی. بازار لوله پولیکا تهران کجاست مرکز فروش کجاست رنگی سایز 5 و6 میخواهم. قیمت لوله پلیکا سایز 13 و خرطومیو میخاستم برای برق کشی سایز 2 اینچ . ده اینچ چاه متعه ای 30متر چه ضخامنی بگیرم زمین کشاورزی. قیمت 160 رو میخواستم فشار متوسط فاضلابی معمولی. قیمت لوله ونیکا نمره 2 لطفا لوله برق ونیکا برای کار برق می باشد. salam roozetoon bekheyr. با قصد خرید با ضخامت 1/8 نسوز دارم مارک ی برند لوله برام مهم نیست نجف آباد اصفهان با سپاس از لطف شما. ببخشید من مصرف کننده ام لوله پلی کا برای فاضلاب ولوله برای مصارف منزل اصفهان. قیمت کار کرد در همهی سایز. بنده کشاورز هستم و برای باغ گرانول 10 اینچ میخوام 250 . فروش لوله پلیکا لیست قیمت .

تولید کننده لوله هستید؟ لوله آب پی وی سی من لوله آب میخوام پلاستیک پی وی سی

قیمت چنده ی نسمه قوی برای ابیاری زیر سطحی کشاورزی حراسان رضوی شهر بردسکن. ضایعاتی. خسته نباشید من 8"میخوام جهت کار کشاورزی 200 میلیمتر شش بار فشار میخوام تهران جای را معرفی نمیکنید. قطر 250 یک شاخه قطر 315 یک شاخه 315 فشار قوی 16 یک شاخه و 250 فشار قوی16 . وقت بخیر قیمت 200برای کشاورزی چند است قیمت 200 چند است برای کشاورزی استفاده کنم. قیمت لوله 200 جهت آبیاری را محبت کنید نه تعداد محدودی نیاز دارم 200شاخه 6متری چند است. شما پی وی سی بازیافتی گرانول جهت تولید دارید من مواد اولیه تولید میخواهم. کارخانه در استانخراسان کجاست؟. .فاضلابی فشارضعیف سایز 110شاخه ای چنده. لیست قیمت های یزد پلیکا فاضلاب و آب را میخوام. قیمت لوله پلیکا اخرین قیمت گرانولی سایز 90. سئوالی در مورد سایز لوله های پلیکا دارم چیزی که در زبان عامیانه در مورد سایز بیان میشه مثلا 8 یا 10 به اینچ هست؟. لطفا قیمت پلیکای نمره 15 فشار قوی.

لوله پلیکا مصرف در گلخانه سایز 120 یا 180 لوله پلیکا فشار ضعیف سایز 180 اصفهان

سایز . قیمت به روز رو میخواستم ضعیف با قیمت پایین63 90 110 125. قیمت لوله با فشار 6 رو میخوام قیمت لوله با فشار 6 رو میخوام قیمت ل.له پلیکا با فشار 6 رو میخوام. قیمت 40 میلی متر رو میخواستم نه خریدار هستم پایین ترین قیمت. شماره نماینده تان درگرگان میخواستم شماره میخوام خریدارم لوله نیم قوی پلیکاه سایز 200 ناودانی نیمه قوی سایز 200 . قیمت هر شاخه اس دیکه درسته ؟. قیمت 8 اینچ. پولیکا شماره تماس. خرید لوله پلیکا قیمت هر شاخه سایز 110 چقدره؟. قیمت لوله جدار پولیکا چنده؟ هرشاخه آن چند متره؟ سایز 10 اینچ لوله upvc سایز 10 اینچ اصفهان. و خسته نباشید نمره 2 و 3 برق ساختماان هم دارین لوله لرق ساختمان. قیمت شاخه 12 اینچ 6 متری رو میخواستم. 110چند قیمته 90و 125 هم بگید لوله زیر کارفشار قوی برا فاضلاب ساختمون.

لوله پلیکای اینگل بهتره یا نگین

قیمت لوله 63 نوین . لیست تقدیم کنم میشه لطفا قیمت بدید؟ لوله پیکا و لوله 5لایه. میخواستم قبمت لوله پولیکا و لوله سبز و لوله پکیج و بدونم قیمت میخواستم مشکین شهر. در مورد تبدیل قطر به اینچ چجوری تبدیل کنم لوله پولیکا 2 اینچ -قطر خارجیش چقد میشه. لیست قیمت لوله های پلیکا برقی آب و فاضلاب لطفا بیشتر چه سایزها و اتصالاتی پرفروشه برای ابزار ساختمانی میخام بنده مغازه ابزار ساختمان.

لوله پلیکا همدان
لوله پلیکا همدان لوله پلیکا از جنس PVC جهت مصارف فشارقوی، متوسط و ضعیف لوله پلیکا همدان

لوله پلیکا همدان لوله پلیکا از جنس PVC جهت مصارف فشارقوی، متوسط و ضعیف قیمت لوله پلیکا همدان

لوله پلیکا چیست؟

فروش لوله پلیکا در همدان

کانال بازار لوله
لوله پلیکا

پخش عمده لوله پلیکا در همدان
تلفن تماس: 09033669992 - 09033669994

لیست قیمت لوله پلیکا
قیمت لوله پلیکا

لوله پلیکا

لوله و اتصالات همدان

ثبت سفارش خرید لوله پلیکا:

  • خریدار لوله پلیکا
  • فروشنده و تأمین کننده هستم
  • تولید کننده هستم
  • مجری و پیمانکار لوله پلیکا

اگر خریدار، فروشنده، تولید کننده یا پیمانکار در زمینه لوله پلیکا هستید سفارش خود را ثبت کنید تا برای همکاری با شما تماس بگیریم.

لوله پلیکا همدان - فروش لوله PVC و انواع لوله در همدان لوله پلیکا از جنس PVC جهت مصارف فشارقوی، متوسط و ضعیف

قیمت انواع لوله پلیکا

پلیکا لوله پلیکا لوله لوله PVC PVC

نام کالا قیمت (ریال)برندتاریخ اعلامکد
لوله واتصالات پلیکا و سفید 2,800 فروشگاه شرفی7 مهر 98 16587-24426
لوله پلیکا آذر 4 اینچ 1,610,000 پخش تاسیسات پورمهر 6 شهریور 98 16156-24243
لوله پلیکا ارشق پویا 620,000پخش تاسیسات پورمهر 6 شهریور 98 16156-24204
لوله پلیکا دولایه 13,500 آرتا پلاست12 اسفند 96 6801-15673
لوله پلیکا 250 ضخامت 4.9 3,180,000 توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7702
لوله پلیکا 200 ضخامت 7.7 4,125,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7701
لوله پلیکا 200 ضخامت 4.9 2,560,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7700
لوله پلیکا 200 ضخامت 4 2,068,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7699
لوله پلیکا 160 ضخامت 6.2 2,670,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7698
لوله پلیکا 160 ضخامت 4 1,665,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7697
لوله پلیکا 160 ضخامت 3.2 1,335,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7696
لوله پلیکا 125 ضخامت 4.8 1,610,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7695
لوله پلیکا 125 ضخامت 3.2 1,050,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7694
لوله پلیکا 110 ضخامت 4.8 1,240,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7693
لوله پلیکا 110 ضخامت 3.2 920,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7692
لوله پلیکا 110 ضخامت 2.2 640,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7691
لوله پلیکا 90 ضخامت 4.3 1,016,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7690
لوله پلیکا 90 ضخامت 3 710,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7689
لوله پلیکا 90 ضخامت 1.8 428,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7688
لوله پلیکا 75 ضخامت 3 590,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7687
لوله پلیکا 63 ضخامت 4.7 764,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7686
لوله پلیکا 63 ضخامت 3 485,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7685
لوله پلیکا 63 ضخامت 1.5 247,500توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7684
لوله پلیکا 50 ضخامت 3 390,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7683
لوله پلیکا 40 ضخامت 3 295,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7682
لوله پلیکا 32 ضخامت 3 238,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7681
لوله پلیکا 160 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 2,071,076 صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-140
لوله پلیکا 125 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 1,256,752صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-139
لوله پلیکا 110 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 981,036صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-138
لوله پلیکا 90 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 641,200صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-137
لوله پلیکا 75 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 448,840صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-136
لوله پلیکا 63 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 480,900صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-135
لوله پلیکا 50 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 314,188صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-134
لوله پلیکا 160 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 1,122,100صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-133
لوله پلیکا 125 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 705,320صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-132
لوله پلیکا 110 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 618,758صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-131
لوله پلیکا 90 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 474,488صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-130
لوله پلیکا 75 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 397,544صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-129
لوله پلیکا 63 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 327,012صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-128
لوله پلیکا 50 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 262,892صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-127
لوله پلیکا 160 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 929,740صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-126
لوله پلیکا 125 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 551,432صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-125
لوله پلیکا 110 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 426,398صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-124
لوله پلیکا 90 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 285,334صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-123
لوله پلیکا 75 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 198,772صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-122
لوله پلیکا 63 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 166,712صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-121
لوله پلیکا 50 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 131,446صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-120
شرکت های تولید کننده لوله پلیکا

لیست قیمت کلیه محصولات شرکت های صنعت لوله و اتصالات ایران در این نرم افزار موجود میباشد.

نظرات کاربران در مورد لوله پلیکا همدان - فروش لوله PVC و انواع لوله در همدان

لوله پلیکا همدان - فروش لوله PVC و انواع لوله در همدان.

RSS