دنبال چه میگردید؟

بازار لوله پلیکا کرمانشاه - فروش لوله PVC و انواع لوله در کرمانشاه

کارخانه تولید کننده لوله پلیکا کرمانشاه - فروش لوله PVC و انواع لوله در کرمانشاه - استعلام قیمت لوله پلیکا کرمانشاه - فروش لوله PVC و انواع لوله در کرمانشاه

سراب قلعه شاهین لوله پلیکا فشار ضعیف، فارسینج لوله پلیکا فشار قوی، نیان لوله پلیکا نیمه قوی، سمنگان علیا لوله پلیکا زیر کار، فش لوله پلیکا رو کار، خسروی لوله پلیکا ناودانی، سراب دهلر لوله پلیکا برقی، تپه رش لوله پلیکا مخابراتی، میان راهان لوله پلیکا 16 فشار قوی صنعتی، سراب نیلوفر لوله پلیکا 20 فشار قوی صنعتی، زاوله علیا لوله پلیکا 25 فشار قوی آبرسانی، قلعه سومار لوله پلیکا 25 فشار قوی صنعتی، چقا کبود لوله پلیکا 32 فشار قوی آبرسانی، میر آباد لوله پلیکا 32 فشار قوی صنعتی، مومئی لوله پلیکا 40 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، حسن آباد لوله پلیکا 40 فشار قوی آبرسانی، آگاه علیا لوله پلیکا 40 فشار قوی صنعتی، زالو آب لوله پلیکا 50 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، طلسم لوله پلیکا 50 فشار قوی آبرسانی، زیلان لوله پلیکا 50 فشار قوی صنعتی، هفت آشیان لوله پلیکا 63 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، ترک ویس لوله پلیکا 63 فشار قوی آبرسانی، کیونان لوله پلیکا 63 فشار قوی صنعتی، کورکهرک لوله پلیکا 75 فشار متوسط فاضلابی معمولی، نگری لوله پلیکا 75 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، قلعه شیان لوله پلیکا 75 فشار قوی آبرسانی، چهر لوله پلیکا 75 فشار قوی صنعتی، خانقاه لوله پلیکا 90 فشار متوسط فاضلابی معمولی، کوزران لوله پلیکا 90 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، موئینه لوله پلیکا 90 فشار قوی آبرسانی، دودان لوله پلیکا 90 فشار قوی صنعتی، مرزبانی لوله پلیکا 110 فشار ضعیف ناودانی، قزانچی لوله پلیکا 110 فشار متوسط فاضلابی معمولی، دولت آباد لوله پلیکا 110 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، قره بلاغ لوله پلیکا 110 فشار قوی آبرسانی، مرزان لوله پلیکا 110 فشار قوی صنعتی، کرماجان لوله پلیکا 125 فشار ضعیف ناودانی، باوله لوله پلیکا 125 فشار متوسط فاضلابی معمولی، آقا برار لوله پلیکا 125 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، ده جامی لوله پلیکا 125 فشار قوی آبرسانی، ریزه وند نجف لوله پلیکا 125 فشار قوی صنعتی، ریجاب لوله پلیکا 140 فشار ضعیف ناودانی، میر میرو لوله پلیکا 140 فشار متوسط فاضلابی معمولی، شمشیر لوله پلیکا 140 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، آب باریک علیا لوله پلیکا 140 فشار قوی آبرسانی، قلعه لوله پلیکا 140 فشار قوی صنعتی، ساروخان لوله پلیکا 160 فشار ضعیف ناودانی، گور سفید لوله پلیکا 160 فشار متوسط فاضلابی معمولی، رحیم آباد لوله پلیکا 160 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، چنار لوله پلیکا 160 فشار قوی آبرسانی، گزنهله لوله پلیکا 160 فشار قوی صنعتی، نیسانه لوله پلیکا 180 فشار ضعیف ناودانی، بزره لوله پلیکا 180 فشار متوسط فاضلابی معمولی، چقا نرگس لوله پلیکا 180 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، بوژان لوله پلیکا 180 فشار قوی آبرسانی، ده رضوان لوله پلیکا 180 فشار قوی صنعتی، قزوینه لوله پلیکا 200 فشار ضعیف ناودانی، دهلق لوله پلیکا 200 فشار متوسط فاضلابی معمولی، حسن آباد لوله پلیکا 200 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، کهرار موقوفه لوله پلیکا 200 فشار قوی آبرسانی، گهواره لوله پلیکا 200 فشار قوی صنعتی، ازگله لوله پلیکا 225 فشار ضعیف ناودانی، گرده نو لوله پلیکا 225 فشار متوسط فاضلابی معمولی، برهان الدین لوله پلیکا 225 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، قوری قلعه لوله پلیکا 225 فشار قوی آبرسانی، رباط لوله پلیکا 225 فشار قوی صنعتی، درکه لوله پلیکا 250 فشار ضعیف ناودانی، حمیل لوله پلیکا 250 فشار متوسط فاضلابی معمولی، قمر علی لوله پلیکا 250 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، چشمه کبود لوله پلیکا 250 فشار قوی آبرسانی، قشلاق لوله پلیکا 250 فشار قوی صنعتی، گاوکل علیا لوله پلیکا 280 فشار ضعیف ناودانی، جوب باغان لوله پلیکا 280 فشار متوسط فاضلابی معمولی، کندوله لوله پلیکا 280 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، قلعه هرسم لوله پلیکا 280 فشار قوی آبرسانی، شروینه لوله پلیکا 280 فشار قوی صنعتی، دار بید منصوری لوله پلیکا 315 فشار ضعیف ناودانی، سوخور نامدار عبدی لوله پلیکا 315 فشار متوسط فاضلابی معمولی، بیستون لوله پلیکا 315 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، قلقله لوله پلیکا 315 فشار قوی آبرسانی، بز میر آباد لوله پلیکا 315 فشار قوی صنعتی، گودین لوله پلیکا 355 فشار ضعیف ناودانی، اسلام آباد غرب لوله پلیکا 355 فشار متوسط فاضلابی معمولی، بانوره لوله پلیکا 355 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، باینگان لوله پلیکا 355 فشار قوی آبرسانی، پاوه لوله پلیکا 355 فشار قوی صنعتی، تازه آباد لوله پلیکا 400 فشار ضعیف ناودانی، جوانرود لوله پلیکا 400 فشار متوسط فاضلابی معمولی، روانسر لوله پلیکا 400 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، سر پل ذهاب لوله پلیکا 400 فشار قوی آبرسانی، سرمست لوله پلیکا 400 فشار قوی صنعتی، سطر لوله پلیکا 450 فشار ضعیف ناودانی، سنقر لوله پلیکا 450 فشار متوسط فاضلابی معمولی، سومار لوله پلیکا 450 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، شاهو لوله پلیکا 450 فشار قوی آبرسانی، صحنه لوله پلیکا 500 فشار ضعیف ناودانی، قصر شیرین لوله پلیکا 500 فشار متوسط فاضلابی معمولی، کرمانشاه لوله پلیکا 500 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، کرند غرب لوله پلیکا 500 فشار قوی آبرسانی، کنگاور لوله پلیکا 560 فشار ضعیف ناودانی، گیلانغرب لوله پلیکا 560 فشار متوسط فاضلابی معمولی، نودشه لوله پلیکا 560 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، نوسود لوله پلیکا 560 فشار قوی آبرسانی، هرسین لوله پلیکا 630 فشار ضعیف ناودانی، هلشی لوله پلیکا 630 فشار متوسط فاضلابی معمولی، لوله پلیکا 630 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، لوله پلیکا 630 فشار قوی آبرسانی، لوله پلیکا 710 فشار ضعیف ناودانی، لوله پلیکا 710 فشار متوسط فاضلابی معمولی، لوله پلیکا 710 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی

سر پل ذهاب ، سنقر ، گیلانغرب ، صحنه ، کنگاور ، قصر شیرین ، ثلاث باباجانی ، کرمانشاه ، دالاهو ، هرسین ، اسلام آباد غرب ، روانسر ، جوانرود ، پاوه ،

کرمانشاه

قیمت لوله پلیکا کرمانشاه 940,477 ریال رتبه 4.6 از 7,669 رأی.

قیمت می خاستم ممنون پلیکا. قیمت؟ . خسته نباشید من سه راهی کنج میخواهم باید کجا پیداش کنم سه راهی کنج پی وی سی. قیمت 160 رو میخواستم فشار متوسط فاضلابی معمولی. قیمت لوله ونیکا نمره 2 لطفا لوله برق ونیکا برای کار برق می باشد. salam roozetoon bekheyr. با قصد خرید با ضخامت 1/8 نسوز دارم مارک ی برند لوله برام مهم نیست نجف آباد اصفهان با سپاس از لطف شما. ببخشید من مصرف کننده ام لوله پلی کا برای فاضلاب ولوله برای مصارف منزل اصفهان. قیمت کار کرد در همهی سایز. بنده کشاورز هستم و برای باغ گرانول 10 اینچ میخوام 250 . قیمت لوله 2.2*110چندهست لوله پولیکا. لیست قیمت . فروش لوله پلیکا قیمت چنده ی نسمه قوی برای ابیاری زیر سطحی کشاورزی حراسان رضوی شهر بردسکن.

لوله پلیکا ضایعاتی

خسته نباشید من 8"میخوام جهت کار کشاورزی 200 میلیمتر شش بار فشار میخوام تهران جای را معرفی نمیکنید. قطر 250 یک شاخه قطر 315 یک شاخه 315 فشار قوی 16 یک شاخه و 250 فشار قوی16 . وقت بخیر قیمت 200برای کشاورزی چند است قیمت 200 چند است برای کشاورزی استفاده کنم. قیمت لوله 200 جهت آبیاری را محبت کنید نه تعداد محدودی نیاز دارم 200شاخه 6متری چند است. شما پی وی سی بازیافتی گرانول جهت تولید دارید من مواد اولیه تولید میخواهم. کارخانه در استانخراسان کجاست؟. .فاضلابی فشارضعیف سایز 110شاخه ای چنده. لیست قیمت های یزد پلیکا فاضلاب و آب را میخوام. قیمت لوله 110 *3.2؟ لوله 110میلیمتر به ضخامت 3.2(جنس pvc( اصفهان. اخرین قیمت گرانولی سایز 90. قیمت لوله پلیکا لطفا قیمت پلیکای نمره 15 فشار قوی. مصرف در گلخانه سایز 120 یا 180 فشار ضعیف سایز 180 اصفهان. سایز .

قیمت به روز لوله پلیکا رو میخواستم لوله پلیکا ضعیف با قیمت پایین63 90 110 125

قیمت لوله با فشار 6 رو میخوام قیمت لوله با فشار 6 رو میخوام قیمت ل.له پلیکا با فشار 6 رو میخوام. قیمت 40 میلی متر رو میخواستم نه خریدار هستم پایین ترین قیمت. شماره نماینده تان درگرگان میخواستم شماره میخوام خریدارم لوله نیم قوی پلیکاه سایز 200 ناودانی نیمه قوی سایز 200 . قیمت هر شاخه اس دیکه درسته ؟. قیمت 8 اینچ. پولیکا شماره تماس. قیمت فشار ضعیف 250 و 300 رو میخوام 200 شاخه 250 فشار ضعیف برای انتقال اب نیاز دارم ممشهدم برای شهر کاشمر میخوام. قیمت هر شاخه سایز 110 چقدره؟. خرید لوله پلیکا و خسته نباشید نمره 2 و 3 برق ساختماان هم دارین لوله لرق ساختمان. قیمت شاخه 12 اینچ 6 متری رو میخواستم. 110چند قیمته 90و 125 هم بگید لوله زیر کارفشار قوی برا فاضلاب ساختمون. ی اینگل بهتره یا نگین. قیمت لوله 63 نوین .

لیست تقدیم کنم میشه لطفا قیمت بدید؟ لوله پیکا و لوله 5لایه

میخواستم قبمت لوله پولیکا و لوله سبز و لوله پکیج و بدونم قیمت میخواستم مشکین شهر. با فشار ضعیف در همدان نیاز دارم فشار ضعیف برای مصرف در همدان نیاز داریم ، اگر فروشنده ای در همدان دارید معرفی نما. در مورد تبدیل قطر به اینچ چجوری تبدیل کنم لوله پولیکا 2 اینچ -قطر خارجیش چقد میشه. لیست قیمت لوله های پلیکا برقی آب و فاضلاب لطفا بیشتر چه سایزها و اتصالاتی پرفروشه برای ابزار ساختمانی میخام بنده مغازه ابزار ساختمان. ضخامت لوله 110 ناودانی ضخامت دیواره چنده.

لوله پلیکا کرمانشاه
لوله پلیکا کرمانشاه لوله پلیکا از جنس PVC جهت مصارف فشارقوی، متوسط و ضعیف لوله پلیکا کرمانشاه

لوله پلیکا کرمانشاه لوله پلیکا از جنس PVC جهت مصارف فشارقوی، متوسط و ضعیف قیمت لوله پلیکا کرمانشاه

لوله پلیکا چیست؟

فروش لوله پلیکا در کرمانشاه

کانال بازار لوله
لوله پلیکا

پخش عمده لوله پلیکا در کرمانشاه
تلفن تماس: 09033669992 - 09033669994

لیست قیمت لوله پلیکا
قیمت لوله پلیکا

لوله پلیکا

لوله و اتصالات کرمانشاه

ثبت سفارش خرید لوله پلیکا:

  • خریدار لوله پلیکا
  • فروشنده و تأمین کننده هستم
  • تولید کننده هستم
  • مجری و پیمانکار لوله پلیکا

اگر خریدار، فروشنده، تولید کننده یا پیمانکار در زمینه لوله پلیکا هستید سفارش خود را ثبت کنید تا برای همکاری با شما تماس بگیریم.

لوله پلیکا کرمانشاه - فروش لوله PVC و انواع لوله در کرمانشاه لوله پلیکا از جنس PVC جهت مصارف فشارقوی، متوسط و ضعیف

قیمت انواع لوله پلیکا

پلیکا لوله پلیکا لوله لوله PVC PVC

نام کالا قیمت (ریال)برندتاریخ اعلامکد
لوله واتصالات پلیکا و سفید 2,800 فروشگاه شرفی7 مهر 98 16587-24426
لوله پلیکا آذر 4 اینچ 1,610,000 پخش تاسیسات پورمهر 6 شهریور 98 16156-24243
لوله پلیکا ارشق پویا 620,000پخش تاسیسات پورمهر 6 شهریور 98 16156-24204
لوله پلیکا دولایه 13,500 آرتا پلاست12 اسفند 96 6801-15673
لوله پلیکا 250 ضخامت 4.9 3,180,000 توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7702
لوله پلیکا 200 ضخامت 7.7 4,125,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7701
لوله پلیکا 200 ضخامت 4.9 2,560,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7700
لوله پلیکا 200 ضخامت 4 2,068,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7699
لوله پلیکا 160 ضخامت 6.2 2,670,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7698
لوله پلیکا 160 ضخامت 4 1,665,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7697
لوله پلیکا 160 ضخامت 3.2 1,335,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7696
لوله پلیکا 125 ضخامت 4.8 1,610,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7695
لوله پلیکا 125 ضخامت 3.2 1,050,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7694
لوله پلیکا 110 ضخامت 4.8 1,240,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7693
لوله پلیکا 110 ضخامت 3.2 920,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7692
لوله پلیکا 110 ضخامت 2.2 640,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7691
لوله پلیکا 90 ضخامت 4.3 1,016,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7690
لوله پلیکا 90 ضخامت 3 710,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7689
لوله پلیکا 90 ضخامت 1.8 428,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7688
لوله پلیکا 75 ضخامت 3 590,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7687
لوله پلیکا 63 ضخامت 4.7 764,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7686
لوله پلیکا 63 ضخامت 3 485,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7685
لوله پلیکا 63 ضخامت 1.5 247,500توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7684
لوله پلیکا 50 ضخامت 3 390,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7683
لوله پلیکا 40 ضخامت 3 295,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7682
لوله پلیکا 32 ضخامت 3 238,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7681
لوله پلیکا 160 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 2,071,076 صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-140
لوله پلیکا 125 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 1,256,752صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-139
لوله پلیکا 110 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 981,036صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-138
لوله پلیکا 90 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 641,200صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-137
لوله پلیکا 75 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 448,840صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-136
لوله پلیکا 63 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 480,900صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-135
لوله پلیکا 50 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 314,188صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-134
لوله پلیکا 160 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 1,122,100صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-133
لوله پلیکا 125 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 705,320صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-132
لوله پلیکا 110 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 618,758صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-131
لوله پلیکا 90 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 474,488صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-130
لوله پلیکا 75 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 397,544صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-129
لوله پلیکا 63 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 327,012صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-128
لوله پلیکا 50 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 262,892صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-127
لوله پلیکا 160 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 929,740صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-126
لوله پلیکا 125 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 551,432صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-125
لوله پلیکا 110 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 426,398صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-124
لوله پلیکا 90 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 285,334صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-123
لوله پلیکا 75 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 198,772صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-122
لوله پلیکا 63 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 166,712صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-121
لوله پلیکا 50 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 131,446صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-120
شرکت های تولید کننده لوله پلیکا

لیست قیمت کلیه محصولات شرکت های صنعت لوله و اتصالات ایران در این نرم افزار موجود میباشد.

نظرات کاربران در مورد لوله پلیکا کرمانشاه - فروش لوله PVC و انواع لوله در کرمانشاه

لوله پلیکا کرمانشاه - فروش لوله PVC و انواع لوله در کرمانشاه.

RSS