دنبال چه میگردید؟

بازار لوله پلیکا یزد - فروش لوله PVC و انواع لوله در یزد

کارخانه تولید کننده لوله پلیکا یزد - فروش لوله PVC و انواع لوله در یزد - استعلام قیمت لوله پلیکا یزد - فروش لوله PVC و انواع لوله در یزد

سورک لوله پلیکا فشار ضعیف، صدرآباد لوله پلیکا فشار قوی، مزرعه نو حسن آباد لوله پلیکا نیمه قوی، چاهک لوله پلیکا زیر کار، احمد آباد لوله پلیکا رو کار، شهرسب لوله پلیکا ناودانی، اسفند آباد لوله پلیکا برقی، بنادکوک دیزه لوله پلیکا مخابراتی، رباط پشت بادام لوله پلیکا 16 فشار قوی صنعتی، مبارکه لوله پلیکا 20 فشار قوی صنعتی، فراغه لوله پلیکا 25 فشار قوی آبرسانی، بهادران لوله پلیکا 25 فشار قوی صنعتی، دهشیر لوله پلیکا 32 فشار قوی آبرسانی، بنادک سادات لوله پلیکا 32 فشار قوی صنعتی، کوشک لوله پلیکا 40 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، تنگ چنار لوله پلیکا 40 فشار قوی آبرسانی، محمد آباد لوله پلیکا 40 فشار قوی صنعتی، بنستان لوله پلیکا 50 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، اله آباد لوله پلیکا 50 فشار قوی آبرسانی، هرابر جان لوله پلیکا 50 فشار قوی صنعتی، زردین لوله پلیکا 63 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، بخ لوله پلیکا 63 فشار قوی آبرسانی، اسفیچ لوله پلیکا 63 فشار قوی صنعتی، توت لوله پلیکا 75 فشار متوسط فاضلابی معمولی، خضر آباد لوله پلیکا 75 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، طزرجان لوله پلیکا 75 فشار قوی آبرسانی، علی آباد لوله پلیکا 75 فشار قوی صنعتی، رکن آباد لوله پلیکا 90 فشار متوسط فاضلابی معمولی، نصر آباد لوله پلیکا 90 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، میرک آباد لوله پلیکا 90 فشار قوی آبرسانی، فتح آباد لوله پلیکا 90 فشار قوی صنعتی، کهدوئیه لوله پلیکا 110 فشار ضعیف ناودانی، توده لوله پلیکا 110 فشار متوسط فاضلابی معمولی، کرخنگان لوله پلیکا 110 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، احمد آباد لوله پلیکا 110 فشار قوی آبرسانی، اسلامیه لوله پلیکا 110 فشار قوی صنعتی، ارنان لوله پلیکا 125 فشار ضعیف ناودانی، خیر آباد لوله پلیکا 125 فشار متوسط فاضلابی معمولی، بساب لوله پلیکا 125 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، صدر آباد لوله پلیکا 125 فشار قوی آبرسانی، ابرکوه لوله پلیکا 125 فشار قوی صنعتی، اردکان لوله پلیکا 140 فشار ضعیف ناودانی، اشکذر لوله پلیکا 140 فشار متوسط فاضلابی معمولی، بافق لوله پلیکا 140 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، بفروئیه لوله پلیکا 140 فشار قوی آبرسانی، بهاباد لوله پلیکا 140 فشار قوی صنعتی، تفت لوله پلیکا 160 فشار ضعیف ناودانی، حمیدیا لوله پلیکا 160 فشار متوسط فاضلابی معمولی، زارچ لوله پلیکا 160 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، شاهدیه لوله پلیکا 160 فشار قوی آبرسانی، عقدا لوله پلیکا 160 فشار قوی صنعتی، مروست لوله پلیکا 180 فشار ضعیف ناودانی، مهردشت لوله پلیکا 180 فشار متوسط فاضلابی معمولی، مهریز لوله پلیکا 180 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، میبد لوله پلیکا 180 فشار قوی آبرسانی، ندوشن لوله پلیکا 180 فشار قوی صنعتی، نیر لوله پلیکا 200 فشار ضعیف ناودانی، هرات لوله پلیکا 200 فشار متوسط فاضلابی معمولی، یزد لوله پلیکا 200 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، لوله پلیکا 200 فشار قوی آبرسانی، لوله پلیکا 200 فشار قوی صنعتی، لوله پلیکا 225 فشار ضعیف ناودانی، لوله پلیکا 225 فشار متوسط فاضلابی معمولی، لوله پلیکا 225 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، لوله پلیکا 225 فشار قوی آبرسانی، لوله پلیکا 225 فشار قوی صنعتی، لوله پلیکا 250 فشار ضعیف ناودانی، لوله پلیکا 250 فشار متوسط فاضلابی معمولی، لوله پلیکا 250 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، لوله پلیکا 250 فشار قوی آبرسانی، لوله پلیکا 250 فشار قوی صنعتی، لوله پلیکا 280 فشار ضعیف ناودانی، لوله پلیکا 280 فشار متوسط فاضلابی معمولی، لوله پلیکا 280 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، لوله پلیکا 280 فشار قوی آبرسانی، لوله پلیکا 280 فشار قوی صنعتی، لوله پلیکا 315 فشار ضعیف ناودانی، لوله پلیکا 315 فشار متوسط فاضلابی معمولی، لوله پلیکا 315 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، لوله پلیکا 315 فشار قوی آبرسانی، لوله پلیکا 315 فشار قوی صنعتی، لوله پلیکا 355 فشار ضعیف ناودانی، لوله پلیکا 355 فشار متوسط فاضلابی معمولی، لوله پلیکا 355 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، لوله پلیکا 355 فشار قوی آبرسانی، لوله پلیکا 355 فشار قوی صنعتی، لوله پلیکا 400 فشار ضعیف ناودانی، لوله پلیکا 400 فشار متوسط فاضلابی معمولی، لوله پلیکا 400 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، لوله پلیکا 400 فشار قوی آبرسانی، لوله پلیکا 400 فشار قوی صنعتی، لوله پلیکا 450 فشار ضعیف ناودانی، لوله پلیکا 450 فشار متوسط فاضلابی معمولی، لوله پلیکا 450 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، لوله پلیکا 450 فشار قوی آبرسانی، لوله پلیکا 500 فشار ضعیف ناودانی، لوله پلیکا 500 فشار متوسط فاضلابی معمولی، لوله پلیکا 500 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، لوله پلیکا 500 فشار قوی آبرسانی، لوله پلیکا 560 فشار ضعیف ناودانی، لوله پلیکا 560 فشار متوسط فاضلابی معمولی، لوله پلیکا 560 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، لوله پلیکا 560 فشار قوی آبرسانی، لوله پلیکا 630 فشار ضعیف ناودانی، لوله پلیکا 630 فشار متوسط فاضلابی معمولی، لوله پلیکا 630 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، لوله پلیکا 630 فشار قوی آبرسانی، لوله پلیکا 710 فشار ضعیف ناودانی، لوله پلیکا 710 فشار متوسط فاضلابی معمولی، لوله پلیکا 710 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی

میبد ، اردکان ، خاتم ، ابرکوه ، تفت ، بافق ، مهریز ، یزد ، بهاباد ، صدوق ،

یزد

قیمت لوله پلیکا یزد 940,477 ریال رتبه 4.6 از 7,669 رأی.

لیست قیمت های یزد پلیکا فاضلاب و آب را میخوام. جهت استان یزد متأسفانه بی فایده بود.چون هیچکدام لوله پولیکابازیافتی تولید نمیکنند. مچکرم لوله پولیکا ارزون قیمت میخوام سایز400.350 .250 برای غلاف میخوام محل کارم بافق یزد شما قیمت ندارید خودتون. ضایعاتی. خسته نباشید من 8"میخوام جهت کار کشاورزی 200 میلیمتر شش بار فشار میخوام تهران جای را معرفی نمیکنید. شما ایا لوله پولیکا 160 دارید جهت ابیاری کشاورزی. لوله 250 با مواد کهنه کیلویی چند.ممنون ببخشید پولیکا. ببخشید میخواستم بدونم شما لوله بازیافتی هم دارین؟ لطفاً از شهرستان رفسنجان هم معرفی کنید لوله بازیافتی میخواستم. ببخشید قیمت لوله 110 شیراز پلاستیک چند است . سایز 400 و 300 میخوام برای کانال کولرمیخوام استفاده کنم لولهپلیکا سایز 400. لوله پولیکا 63 فشار قوی برا فاظلاب میخام برای فاظلاب. قیمت لوله pvc 160 ضخامت 1.8 میخواستم لوله پولیکا سایز 160 ضخامت 1.8. فروش لوله پلیکا سفید سایز 50 بله 50 فشار متوسط فاضلابی رنگ سفیدش رو میخام لوله رو برای ابرکوه میخام،اصفهان شهرضا یا یزد برام مناسبه.

قیمت لوله پلیکا یزد 110 چقدره!؟

قیمت 160 رو میخواستم فشار متوسط فاضلابی معمولی. قیمت لوله ونیکا نمره 2 لطفا لوله برق ونیکا برای کار برق می باشد. salam roozetoon bekheyr. با قصد خرید با ضخامت 1/8 نسوز دارم مارک ی برند لوله برام مهم نیست نجف آباد اصفهان با سپاس از لطف شما. ببخشید من مصرف کننده ام لوله پلی کا برای فاضلاب ولوله برای مصارف منزل اصفهان. قیمت کار کرد در همهی سایز. بنده کشاورز هستم و برای باغ گرانول 10 اینچ میخوام 250 . قیمت لوله 2.2*110چندهست لوله پولیکا. لیست قیمت . تولید کننده لوله هستید؟ لوله آب پی وی سی من لوله آب میخوام پلاستیک پی وی سی. قیمت لوله پلیکا قطر 250 یک شاخه قطر 315 یک شاخه 315 فشار قوی 16 یک شاخه و 250 فشار قوی16 . وقت بخیر قیمت 200برای کشاورزی چند است قیمت 200 چند است برای کشاورزی استفاده کنم. قیمت لوله 200 جهت آبیاری را محبت کنید نه تعداد محدودی نیاز دارم 200شاخه 6متری چند است.

شما پی وی سی بازیافتی گرانول جهت تولید لوله پلیکا دارید من مواد اولیه تولید میخواهم

کارخانه در استانخراسان کجاست؟. .فاضلابی فشارضعیف سایز 110شاخه ای چنده. قیمت لوله 110 *3.2؟ لوله 110میلیمتر به ضخامت 3.2(جنس pvc( اصفهان. اخرین قیمت گرانولی سایز 90. سئوالی در مورد سایز لوله های پلیکا دارم چیزی که در زبان عامیانه در مورد سایز بیان میشه مثلا 8 یا 10 به اینچ هست؟. لطفا قیمت پلیکای نمره 15 فشار قوی. مصرف در گلخانه سایز 120 یا 180 فشار ضعیف سایز 180 اصفهان. سایز . خرید لوله پلیکا قیمت لوله با فشار 6 رو میخوام قیمت لوله با فشار 6 رو میخوام قیمت ل.له پلیکا با فشار 6 رو میخوام. قیمت 40 میلی متر رو میخواستم نه خریدار هستم پایین ترین قیمت. شماره نماینده تان درگرگان میخواستم شماره میخوام خریدارم لوله نیم قوی پلیکاه سایز 200 ناودانی نیمه قوی سایز 200 . قیمت هر شاخه اس دیکه درسته ؟. قیمت 8 اینچ.

پولیکا شماره تماس

قیمت فشار ضعیف 250 و 300 رو میخوام 200 شاخه 250 فشار ضعیف برای انتقال اب نیاز دارم ممشهدم برای شهر کاشمر میخوام. قیمت هر شاخه سایز 110 چقدره؟. قیمت لوله جدار پولیکا چنده؟ هرشاخه آن چند متره؟ سایز 10 اینچ لوله upvc سایز 10 اینچ اصفهان. و خسته نباشید نمره 2 و 3 برق ساختماان هم دارین لوله لرق ساختمان. قیمت شاخه 12 اینچ 6 متری رو میخواستم.

لوله پلیکا یزد
لوله پلیکا یزد لوله پلیکا از جنس PVC جهت مصارف فشارقوی، متوسط و ضعیف لوله پلیکا یزد

لوله پلیکا یزد لوله پلیکا از جنس PVC جهت مصارف فشارقوی، متوسط و ضعیف قیمت لوله پلیکا یزد

لوله پلیکا چیست؟

فروش لوله پلیکا در یزد

کانال بازار لوله
لوله پلیکا

پخش عمده لوله پلیکا در یزد
تلفن تماس: 09033669994 - 09033669992

لیست قیمت لوله پلیکا
قیمت لوله پلیکا

لوله پلیکا

لوله و اتصالات یزد

ثبت سفارش خرید لوله پلیکا:

  • خریدار لوله پلیکا
  • فروشنده و تأمین کننده هستم
  • تولید کننده هستم
  • مجری و پیمانکار لوله پلیکا

اگر خریدار، فروشنده، تولید کننده یا پیمانکار در زمینه لوله پلیکا هستید سفارش خود را ثبت کنید تا برای همکاری با شما تماس بگیریم.

لوله پلیکا یزد - فروش لوله PVC و انواع لوله در یزد لوله پلیکا از جنس PVC جهت مصارف فشارقوی، متوسط و ضعیف

قیمت انواع لوله پلیکا

پلیکا لوله پلیکا لوله لوله PVC PVC

نام کالا قیمت (ریال)برندتاریخ اعلامکد
لوله واتصالات پلیکا و سفید 2,800 فروشگاه شرفی7 مهر 98 16587-24426
لوله پلیکا آذر 4 اینچ 1,610,000 پخش تاسیسات پورمهر 6 شهریور 98 16156-24243
لوله پلیکا ارشق پویا 620,000پخش تاسیسات پورمهر 6 شهریور 98 16156-24204
لوله پلیکا دولایه 13,500 آرتا پلاست12 اسفند 96 6801-15673
لوله پلیکا 250 ضخامت 4.9 3,180,000 توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7702
لوله پلیکا 200 ضخامت 7.7 4,125,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7701
لوله پلیکا 200 ضخامت 4.9 2,560,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7700
لوله پلیکا 200 ضخامت 4 2,068,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7699
لوله پلیکا 160 ضخامت 6.2 2,670,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7698
لوله پلیکا 160 ضخامت 4 1,665,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7697
لوله پلیکا 160 ضخامت 3.2 1,335,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7696
لوله پلیکا 125 ضخامت 4.8 1,610,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7695
لوله پلیکا 125 ضخامت 3.2 1,050,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7694
لوله پلیکا 110 ضخامت 4.8 1,240,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7693
لوله پلیکا 110 ضخامت 3.2 920,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7692
لوله پلیکا 110 ضخامت 2.2 640,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7691
لوله پلیکا 90 ضخامت 4.3 1,016,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7690
لوله پلیکا 90 ضخامت 3 710,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7689
لوله پلیکا 90 ضخامت 1.8 428,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7688
لوله پلیکا 75 ضخامت 3 590,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7687
لوله پلیکا 63 ضخامت 4.7 764,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7686
لوله پلیکا 63 ضخامت 3 485,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7685
لوله پلیکا 63 ضخامت 1.5 247,500توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7684
لوله پلیکا 50 ضخامت 3 390,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7683
لوله پلیکا 40 ضخامت 3 295,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7682
لوله پلیکا 32 ضخامت 3 238,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7681
لوله پلیکا 160 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 2,071,076 صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-140
لوله پلیکا 125 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 1,256,752صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-139
لوله پلیکا 110 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 981,036صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-138
لوله پلیکا 90 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 641,200صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-137
لوله پلیکا 75 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 448,840صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-136
لوله پلیکا 63 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 480,900صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-135
لوله پلیکا 50 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 314,188صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-134
لوله پلیکا 160 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 1,122,100صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-133
لوله پلیکا 125 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 705,320صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-132
لوله پلیکا 110 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 618,758صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-131
لوله پلیکا 90 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 474,488صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-130
لوله پلیکا 75 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 397,544صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-129
لوله پلیکا 63 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 327,012صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-128
لوله پلیکا 50 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 262,892صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-127
لوله پلیکا 160 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 929,740صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-126
لوله پلیکا 125 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 551,432صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-125
لوله پلیکا 110 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 426,398صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-124
لوله پلیکا 90 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 285,334صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-123
لوله پلیکا 75 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 198,772صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-122
لوله پلیکا 63 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 166,712صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-121
لوله پلیکا 50 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 131,446صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-120
شرکت های تولید کننده لوله پلیکا

لیست قیمت کلیه محصولات شرکت های صنعت لوله و اتصالات ایران در این نرم افزار موجود میباشد.

نظرات کاربران در مورد لوله پلیکا یزد - فروش لوله PVC و انواع لوله در یزد

لوله پلیکا یزد - فروش لوله PVC و انواع لوله در یزد.

RSS