دنبال چه میگردید؟

مجتمع تولیدی صنعتی a.s

تولید کننده لوله و اتصالات pp- لوله و اتصالات آبیاری - ورق های کامپوزیت-نوار تیپ

مجتمع تولیدی صنعتی a.s

فعالیت ساختمانی :این بخش شامل اطلاعاتی در مورد قالب سقف، اجرای تخصصی سقف های گرین وافل، اجرای کامل تاسیسات ساختمانی می باشد.

قالب سقف گرین وافل : این بخش در راستای معرفی سقف های گرین وافل، مراحل و نحوه کار و پروژه های انجام گرفته در این زمینه را معرفی می نماید.

کانال بازار لوله
درخواست همکاری با مجتمع تولیدی صنعتی a.s
نام شما:
شماره تماس:
توضیح:

لیست قیمت مجتمع تولیدی صنعتی a s تولید کننده لوله و اتصالات pp- لوله و اتصالات آبیاری - ورق های کامپوزیت-نوار تیپ

اتصال بوشن فلزی سفید مجتمع تولیدی صنعتی a.s

 • اتصال بوشن فلزی سفید
نام کالا قیمت (ریال)
اتصال بوشن فلزی سفید 20 به 1/2 18,670 ریال
اتصال بوشن فلزی سفید 25 به 1/2 19,870 ریال
اتصال بوشن فلزی سفید 25 به 3/4 27,490 ریال
اتصال بوشن فلزی سفید 32 به 1 46,990 ریال
اتصال بوشن فلزی سفید 40 به 1،1/4 98,150 ریال
اتصال بوشن فلزی سفید 50 به 1،1/2 183,990 ریال
اتصال بوشن فلزی سفید 63 به 2 253,910 ریال

بست لوله سفید مجتمع تولیدی صنعتی a.s

 • بست لوله سفید
نام کالا قیمت (ریال)
بست لوله سفید 16 830 ریال
بست لوله سفید 20 830 ریال
بست لوله سفید 25 1,010 ریال
بست لوله سفید 32 1,470 ریال

بوشن upvc مجتمع تولیدی صنعتی a.s

 • بوشن upvc
نام کالا قیمت (ریال)
بوشن upvc سایز 110 33,000 ریال
بوشن upvc سایز 125 49,500 ریال
بوشن upvc سایز 63 15,400 ریال
بوشن upvc سایز 90 23,100 ریال

بوشن سفید مجتمع تولیدی صنعتی a.s

 • بوشن سفید
نام کالا قیمت (ریال)
بوشن سفید 20 1,650 ریال
بوشن سفید 25 2,570 ریال
بوشن سفید 32 5,150 ریال
بوشن سفید 40 9,110 ریال
بوشن سفید 50 16,470 ریال
بوشن سفید 63 28,070 ریال
بوشن سفید 75 47,930 ریال

بوشن مجتمع تولیدی صنعتی a.s

 • بوشن
نام کالا قیمت (ریال)
بوشن مخصوص سفید 20 به 25 2,390 ریال
بوشن مخصوص سفید 20 به 32 3,030 ریال
بوشن مخصوص سفید 25 به 32 3,030 ریال
بوشن مخصوص سفید 32 به 40 5,990 ریال

تبدیل UPVC مجتمع تولیدی صنعتی a.s

 • تبدیل UPVC
نام کالا قیمت (ریال)
تبدیل upvc سایز 110 به 125 34,100 ریال
تبدیل upvc سایز 110 به 160 58,300 ریال
تبدیل upvc سایز 110 به 200 105,270 ریال
تبدیل upvc سایز 125 به 160 58,300 ریال
تبدیل upvc سایز 160 به 200 111,320 ریال
تبدیل upvc سایز 63 به 110 28,600 ریال
تبدیل upvc سایز 63 به 125 31,900 ریال
تبدیل upvc سایز 63 به 90 20,900 ریال
تبدیل upvc سایز 90 به 110 29,700 ریال
تبدیل upvc سایز 90 به 125 34,100 ریال

تبدیل سفید مجتمع تولیدی صنعتی a.s

 • تبدیل سفید
نام کالا قیمت (ریال)
تبدیل سفید 20 به 50 7,070 ریال
تبدیل سفید 25 به 20 2,110 ریال
تبدیل سفید 25 به 50 7,070 ریال
تبدیل سفید 32 به 20 2,650 ریال
تبدیل سفید 32 به 25 2,930 ریال
تبدیل سفید 32 به 40 5,970 ریال
تبدیل سفید 32 به 50 7,450 ریال
تبدیل سفید 32 به 63 11,490 ریال
تبدیل سفید 40 به 20 4,590 ریال
تبدیل سفید 40 به 25 3,850 ریال
تبدیل سفید 50 به 40 7,630 ریال
تبدیل سفید 63 به 20 9,190 ریال
تبدیل سفید 63 به 25 1,093 ریال
تبدیل سفید 63 به 40 13,990 ریال
تبدیل سفید 63 به 50 16,290 ریال

درپوش سفید مجتمع تولیدی صنعتی a.s

 • درپوش سفید
نام کالا قیمت (ریال)
درپوش سفید 20 1,010 ریال
درپوش سفید 20 بلند 2,750 ریال
درپوش سفید 25 1,370 ریال
درپوش سفید 32 2,110 ریال

درپوش کپ UPVC مجتمع تولیدی صنعتی a.s

 • درپوش کپ UPVC
نام کالا قیمت (ریال)
درپوش کپ upvc سایز 110 27,500 ریال
درپوش کپ upvc سایز 63 34,650 ریال
درپوش کپ upvc سایز 90 50,600 ریال

دریچه بازدید upvc مجتمع تولیدی صنعتی a.s

 • دریچه بازدید upvc
نام کالا قیمت (ریال)
دریچه بازدید upvc سایز 110 68,200 ریال
دریچه بازدید upvc سایز 125 70,400 ریال
دریچه بازدید upvc سایز 160 145,200 ریال
دریچه بازدید upvc سایز 63 33,000 ریال
دریچه بازدید upvc سایز 90 55,000 ریال

زانو 135 درجه upvc مجتمع تولیدی صنعتی a.s

 • زانو 135 درجه upvc
نام کالا قیمت (ریال)
زانو 135 درجه upvc سایز 110 82,500 ریال
زانو 135 درجه upvc سایز 125 به 110 88,000 ریال
زانو 135 درجه upvc سایز 63 36,850 ریال
زانو 135 درجه upvc سایز 90 48,400 ریال

زانو 45 درجه UPVC مجتمع تولیدی صنعتی a.s

 • زانو 45 درجه UPVC
نام کالا قیمت (ریال)
زانو 45 درجه UPVC سایز 110 42,350 ریال
زانو 45 درجه UPVC سایز 125 51,150 ریال
زانو 45 درجه UPVC سایز 160 82,500 ریال
زانو 45 درجه UPVC سایز 200 247,500 ریال
زانو 45 درجه UPVC سایز 63 15,400 ریال
زانو 45 درجه UPVC سایز 90 29,150 ریال

زانو 90 درجه UPVC مجتمع تولیدی صنعتی a.s

 • زانو 90 درجه UPVC
نام کالا قیمت (ریال)
زانو 90 درجه UPVC سایز 110 47,850 ریال
زانو 90 درجه UPVC سایز 125 61,600 ریال
زانو 90 درجه UPVC سایز 160 121,000 ریال
زانو 90 درجه UPVC سایز 200 231,000 ریال
زانو 90 درجه UPVC سایز 63 18,150 ریال
زانو 90 درجه UPVC سایز 90 36,300 ریال

زانو برنجی مجتمع تولیدی صنعتی a.s

 • زانو برنجی
نام کالا قیمت (ریال)
زانو برنجی سفید بست دار 20 به 1/2 19,050 ریال
زانو برنجی سفید بست دار 25 به 1/2 20,050 ریال
زانو برنجی سفید بست دار 25 به 3/4 31,370 ریال

زانو سفید مجتمع تولیدی صنعتی a.s

 • زانو سفید
نام کالا قیمت (ریال)
زانو سفید 20 2,930 ریال
زانو سفید 20 شوفاژی 8,750 ریال
زانو سفید 25 4,130 ریال
زانو سفید 25 شوفاژی 10,130 ریال
زانو سفید 32 8,370 ریال
زانو سفید 32 شوفاژی 15,190 ریال
زانو سفید 40 16,650 ریال
زانو سفید 45 درجه 20 3,310 ریال
زانو سفید 45 درجه 25 4,770 ریال
زانو سفید 45 درجه 32 8,090 ریال
زانو سفید 45 درجه 40 14,150 ریال
زانو سفید 45 درجه 50 22,710 ریال
زانو سفید 45 درجه 63 30,810 ریال
زانو سفید 50 28,150 ریال
زانو سفید 63 49,310 ریال
زانو سفید تبدیلی 20 به 25 5,330 ریال
زانو سفید تبدیلی 25 به 32 6,530 ریال

زانو سفید بوشن برنجی مجتمع تولیدی صنعتی a.s

 • زانو سفید بوشن برنجی
نام کالا قیمت (ریال)
زانو سفید بوشن برنجی 20 به 1/2 19,130 ریال
زانو سفید بوشن برنجی 25 به 1/2 19,510 ریال
زانو سفید بوشن برنجی 25 به 3/4 30,550 ریال
زانو سفید بوشن برنجی 32 به 1 47,570 ریال

زانو مجتمع تولیدی صنعتی a.s

 • زانو
نام کالا قیمت (ریال)
زانو فلزی دوقلو شابلوندار 20 به 1/2 51,790 ریال
زانو فلزی دوقلو شابلوندار 25 به 1/2 57,970 ریال
زانو مغزی سفید 20 به 1/2 بستدار 31,930 ریال
زانو مغزی سفید 20 به 3/4 بستدار 42,330 ریال
زانو مغزی سفید 25 به 1/2 بستدار 35,050 ریال
زانو مغزی سفید 25 به 3/4 بستدار 44,430 ریال

زانو چپقی سفید مجتمع تولیدی صنعتی a.s

 • زانو چپقی سفید
نام کالا قیمت (ریال)
زانو چپقی سفید 20 3,670 ریال
زانو چپقی سفید 25 4,310 ریال
زانو چپقی سفید 32 12,050 ریال

سه راه 45 درجه UPVC مجتمع تولیدی صنعتی a.s

 • سه راه 45 درجه UPVC
نام کالا قیمت (ریال)
سه راه 45 درجه UPVC سایز 110 84,700 ریال
سه راه 45 درجه UPVC سایز 110 به 63 55,000 ریال
سه راه 45 درجه UPVC سایز 110 به 90 73,700 ریال
سه راه 45 درجه UPVC سایز 125 110,000 ریال
سه راه 45 درجه UPVC سایز 125 به 110 106,700 ریال
سه راه 45 درجه UPVC سایز 125 به 90 102,300 ریال
سه راه 45 درجه UPVC سایز 160 187,000 ریال
سه راه 45 درجه UPVC سایز 160 به 110 143,000 ریال
سه راه 45 درجه UPVC سایز 160 به 125 0 ریال
سه راه 45 درجه UPVC سایز 200 418,000 ریال
سه راه 45 درجه UPVC سایز 200 به 110 522,500 ریال
سه راه 45 درجه UPVC سایز 63 29,700 ریال
سه راه 45 درجه UPVC سایز 90 30,500 ریال
سه راه 45 درجه UPVC سایز 90 به 63 46,200 ریال

سه راه 45 درجه مجتمع تولیدی صنعتی a.s

 • سه راه 45 درجه
نام کالا قیمت (ریال)
سه راه 45 درجه سفید 20 3,390 ریال
سه راه 45 درجه سفید 25 5,610 ریال
سه راه 45 درجه سفید 32 10,470 ریال

سه راه 90 درجه UPVC مجتمع تولیدی صنعتی a.s

 • سه راه 90 درجه UPVC
نام کالا قیمت (ریال)
سه راه 90 درجه UPVC سایز 110 63,250 ریال
سه راه 90 درجه UPVC سایز 110 به 63 48,400 ریال
سه راه 90 درجه UPVC سایز 125 81,400 ریال
سه راه 90 درجه UPVC سایز 160 132,000 ریال
سه راه 90 درجه UPVC سایز 160 به 110 187,000 ریال
سه راه 90 درجه UPVC سایز 200 319,000 ریال
سه راه 90 درجه UPVC سایز 63 25,300 ریال
سه راه 90 درجه UPVC سایز 90 46,200 ریال
سه راه 90 درجه UPVC سایز 90 به 63 44,000 ریال

سه راه دریچه بازدید مجتمع تولیدی صنعتی a.s

 • سه راه دریچه بازدید
نام کالا قیمت (ریال)
سه راه دریچه بازدید upvc سایز 110 220,000 ریال

سه راهی بوشن برنجی مجتمع تولیدی صنعتی a.s

 • سه راهی بوشن برنجی
نام کالا قیمت (ریال)
سه راهی بوشن برنجی 40 به 1،1/4 108,570 ریال
سه راهی بوشن برنجی 50 به 1،1/2 126,970 ریال
سه راهی بوشن برنجی 63 به 2 293,390 ریال
سه راهی بوشن برنجی 75 به 2،1/2 324,570 ریال
سه راهی بوشن برنجی سفید 20 بست دار 23,370 ریال
سه راهی بوشن برنجی سفید 25 بست دار 23,930 ریال

سه راهی سفید مجتمع تولیدی صنعتی a.s

 • سه راهی سفید
نام کالا قیمت (ریال)
سه راهی سفید 20 3,590 ریال
سه راهی سفید 25 5,150 ریال
سه راهی سفید 32 9,850 ریال
سه راهی سفید 40 20,250 ریال
سه راهی سفید 50 32,390 ریال
سه راهی سفید 63 57,770 ریال
سه راهی سفید بوشن برنجی 20 به 1/2 22,170 ریال
سه راهی سفید بوشن برنجی 25 به 1/2 25,110 ریال
سه راهی سفید بوشن برنجی 25 به 3/4 31,750 ریال
سه راهی سفید بوشن برنجی 32 به 1 55,010 ریال
سه راهی سفید بوشن برنجی 32 به 3/4 44,430 ریال
سه راهی سفید تبدیل 20 در 20 به 25 6,150 ریال
سه راهی سفید تبدیل 20 در 25 به 25 6,790 ریال
سه راهی سفید تبدیل 25 به 20 5,870 ریال
سه راهی سفید تبدیل 32 به 20 7,350 ریال
سه راهی سفید تبدیل 32 به 25 9,190 ریال
سه راهی سفید تبدیل 32 در 25 به 20 6,790 ریال
سه راهی سفید تبدیل 40 به 20 14,810 ریال
سه راهی سفید تبدیل 40 به 25 15,270 ریال
سه راهی سفید تبدیل 40 به 32 18,910 ریال
سه راهی سفید تبدیل 50 به 20 27,590 ریال
سه راهی سفید تبدیل 50 به 25 29,430 ریال
سه راهی سفید تبدیل 50 به 32 33,110 ریال
سه راهی سفید تبدیل 50 به 40 36,790 ریال

شیر فلکه مجتمع تولیدی صنعتی a.s

 • شیر فلکه
نام کالا قیمت (ریال)
شیر فلکه 20 65,030 ریال
شیر فلکه 25 99,450 ریال
شیر فلکه 32 166,050 ریال

شیر یکضرب مجتمع تولیدی صنعتی a.s

 • شیر یکضرب
نام کالا قیمت (ریال)
شیر یکضرب 20 61,630 ریال
شیر یکضرب 25 63,830 ریال
شیر یکضرب 32 143,330 ریال
شیر یکضرب 40 177,830 ریال

لوله PP AL PERT مجتمع تولیدی صنعتی a.s

 • لوله PP AL PERT
نام کالا قیمت (ریال)
لوله PP AL PERT 20 26,990 ریال
لوله PP AL PERT 25 43,590 ریال
لوله PP AL PERT 32 68,250 ریال
لوله PP AL PERT 40 126,490 ریال
لوله PP AL PERT 50 206,990 ریال

لوله upvc برق مجتمع تولیدی صنعتی a.s

 • لوله upvc برق
نام کالا قیمت (ریال)
لوله upvc برق 20 ضخامت 1/2 قوی 73,000 ریال
لوله upvc برق 20 ضخامت 1/55 ضعیف 58,400 ریال
لوله upvc برق 25 ضخامت 1/45 ضعیف 73,000 ریال
لوله upvc برق 25 ضخامت 1/9 قوی 87,600 ریال
لوله upvc برق 32 ضخامت 1/8 ضعیف 99,000 ریال

لوله upvc فاضلابی مجتمع تولیدی صنعتی a.s

 • لوله upvc فاضلابی
نام کالا قیمت (ریال)
لوله upvc فاضلابی 110 ضخامت 3/2 متوسط 660,000 ریال
لوله upvc فاضلابی 110 ضخامت 5 قوی 937,200 ریال
لوله upvc فاضلابی 125 ضخامت 3/2 متوسط 759,000 ریال
لوله upvc فاضلابی 125 ضخامت 6 قوی 1,188,000 ریال
لوله upvc فاضلابی 160 ضخامت 3/2 ضعیف 877,800 ریال
لوله upvc فاضلابی 160 ضخامت 4 متوسط 1,188,000 ریال
لوله upvc فاضلابی 160 ضخامت 7/7 قوی 1,993,200 ریال
لوله upvc فاضلابی 200 ضخامت 4 ضعیف 1,452,000 ریال
لوله upvc فاضلابی 200 ضخامت 4/9 متوسط 1,841,400 ریال
لوله upvc فاضلابی 250 ضخامت 4/9 ضعیف 2,257,200 ریال
لوله upvc فاضلابی 250 ضخامت 6/2 متوسط 3,029,400 ریال
لوله upvc فاضلابی 315 ضخامت 6/2 ضعیف 3,280,000 ریال
لوله upvc فاضلابی 315 ضخامت 7/7 متوسط 4,521,000 ریال
لوله upvc فاضلابی 32 ضخامت 2/7 قوی 165,000 ریال
لوله upvc فاضلابی 40 ضخامت 3 قوی 191,400 ریال
لوله upvc فاضلابی 50 ضخامت 3 قوی 297,000 ریال
لوله upvc فاضلابی 63 ضخامت 3 متوسط 363,000 ریال
لوله upvc فاضلابی 63 ضخامت 4/7 قوی 52,800 ریال
لوله upvc فاضلابی 75 ضخامت 3 متوسط 424,400 ریال
لوله upvc فاضلابی 75 ضخامت 3/6 قوی 448,800 ریال
لوله upvc فاضلابی 90 ضخامت 3 متوسط 481,800 ریال
لوله upvc فاضلابی 90 ضخامت 4/3 قوی 640,200 ریال

لوله UPVC ناودانی مجتمع تولیدی صنعتی a.s

 • لوله UPVC ناودانی
نام کالا قیمت (ریال)
لوله upvc ناودانی 110 ضخامت 2/2 ضعیف 422,400 ریال
لوله upvc ناودانی 125 ضخامت 2/2 ضعیف 541,200 ریال
لوله upvc ناودانی 40 ضخامت 1/8 ضعیف 125,400 ریال
لوله upvc ناودانی 50 ضخامت 1/8 ضعیف 158,400 ریال
لوله upvc ناودانی 63 ضخامت 1/8 ضعیف 204,600 ریال
لوله upvc ناودانی 75 ضخامت 1/8 ضعیف 237,600 ریال
لوله upvc ناودانی 90 ضخامت 1/8 ضعیف 283,800 ریال

لوله خم مجتمع تولیدی صنعتی a.s

 • لوله خم
نام کالا قیمت (ریال)
لوله خم سفید بوشن دار 20 بلند 14,910 ریال
لوله خم سفید بوشن دار 20 کوتاه 13,230 ریال
لوله خم سفید بوشن دار 25 بلند 20,150 ریال
لوله خم سفید بوشن دار 25 کوتاه 15,350 ریال
لوله خمدار سفید 20 8,750 ریال
لوله خمدار سفید 20 بستدار 5,990 ریال
لوله خمدار سفید 25 12,330 ریال
لوله خمدار سفید 25 بستدار 7,370 ریال
لوله خمدار سفید 32 27,330 ریال

لوله سفید 20 مجتمع تولیدی صنعتی a.s

 • لوله سفید 20
نام کالا قیمت (ریال)
لوله سفید 20 15,990 ریال
لوله سفید 20 16Atm 13,890 ریال

لوله سفید 25 مجتمع تولیدی صنعتی a.s

 • لوله سفید 25
نام کالا قیمت (ریال)
لوله سفید 25 25,390 ریال
لوله سفید 25 16Atm 22,170 ریال

لوله سفید 32 مجتمع تولیدی صنعتی a.s

 • لوله سفید 32
نام کالا قیمت (ریال)
لوله سفید 32 45,430 ریال
لوله سفید 32 16Atm 39,110 ریال

لوله سفید 40 مجتمع تولیدی صنعتی a.s

 • لوله سفید 40
نام کالا قیمت (ریال)
لوله سفید 40 73,130 ریال
لوله سفید 40 16Atm 62,370 ریال

لوله سفید 50 مجتمع تولیدی صنعتی a.s

 • لوله سفید 50
نام کالا قیمت (ریال)
لوله سفید 50 114,250 ریال
لوله سفید 50 16Atm 101,110 ریال

لوله سفید 63 مجتمع تولیدی صنعتی a.s

 • لوله سفید 63
نام کالا قیمت (ریال)
لوله سفید 63 181,870 ریال
لوله سفید 63 16Atm 153,370 ریال

لوله سفید 75 مجتمع تولیدی صنعتی a.s

 • لوله سفید 75
نام کالا قیمت (ریال)
لوله سفید 75 259,790 ریال

لوله های پلی اتیلن مجتمع تولیدی صنعتی a.s

 • لوله های پلی اتیلن
نام کالا قیمت (ریال)
لوله های پلی اتیلن ۱۶ تا۲۵۰ 58,000 ریال

مهره ماسوره مجتمع تولیدی صنعتی a.s

 • مهره ماسوره
نام کالا قیمت (ریال)
مهره ماسوره سفید 20 دو طرف جوش 13,990 ریال
مهره ماسوره سفید 25 دو طرف جوش 18,310 ریال
مهره ماسوره سفید 32 دو طرف جوش 24,110 ریال
مهره ماسوره سفید برنجی 20 به 1/2 58,690 ریال
مهره ماسوره سفید برنجی 25 به 3/4 72,950 ریال
مهره ماسوره سفید برنجی 32 به 1 95,690 ریال

نوار تیپ آبیاری مجتمع تولیدی صنعتی a.s

 • نوار تیپ آبیاری
نام کالا قیمت (ریال)
نوار تیپ آبیاری a.s 750 ریال

کپ مجتمع تولیدی صنعتی a.s

 • کپ
نام کالا قیمت (ریال)
کپ سفید 20 2,110 ریال
کپ سفید 25 2,950 ریال
کپ سفید 32 4,050 ریال
کپ سفید 40 5,610 ریال
کپ سفید 50 8,830 ریال
کپ سفید 63 12,050 ریال
نام کالا قیمت (ریال)
اتصال مغز برنجی سفید 20 به 1/2 28,530 ریال
اتصال مغز برنجی سفید 25 به 1/2 29,630 ریال
اتصال مغز برنجی سفید 25 به 3/4 38,550 ریال
اتصال مغز برنجی سفید 32 به 1 72,950 ریال
بست سفید دوقلو 20 1,650 ریال
بست سفید دوقلو 25 1,930 ریال
شابلون 20 سفید 2,770 ریال
شابلون خط کش دار 20 سفید 2,770 ریال
شابلون پلاستیکی دوقلو بست دار 20 سفید 10,670 ریال
لوله پلی اتیلن 110 0 ریال
لوله پلی اتیلن 125 0 ریال
لوله پلی اتیلن 16 0 ریال
لوله پلی اتیلن 160 0 ریال
لوله پلی اتیلن 20 0 ریال
لوله پلی اتیلن 200 0 ریال
لوله پلی اتیلن 25 0 ریال
لوله پلی اتیلن 250 0 ریال
لوله پلی اتیلن 32 0 ریال
لوله پلی اتیلن 40 0 ریال
لوله پلی اتیلن 50 0 ریال
لوله پلی اتیلن 63 0 ریال
لوله پلی اتیلن 75 0 ریال
لوله پلی اتیلن 90 0 ریال
اتصال بوشن فلزی سفید
اتصال بوشن فلزی سفید

رابط پلی پروپیلن یک سر رزوه دار برنجی

بست لوله سفید
بست لوله سفید

بست های پلاستیکی که جهت محکم نگهداشتن لوله های PP در لوله کشی روکار (مثلا روی دیوار) استفاده میشوند

بوشن
بوشن

بوشن ها انواع مختلف دارند که اغلب به عنوان رابط بین دو لوله استفاده می شوند

بوشن upvc
بوشن upvc

جهت اتصال دو لوله با سایزهای مساوی در لوله کشی برق یا فاضلاب ساختمانی

بوشن سفید
بوشن سفید

رابط دو سر مساوی پلی پروپیلن

تبدیل UPVC
تبدیل UPVC

تبدیل یو پی وی سی جهت استفاده در لوله کشی فاضلابی ساختمان

تبدیل سفید
تبدیل سفید

رابط تبدیلی پلی پروپیلن که دو لوله نامساوی در لوله کشی آب شرب ساختمانی را به هم مرتبط میکند

درپوش سفید
درپوش سفید

کپ مورد استفاده در لوله کشی PP برای بستن انتهای لوله

درپوش کپ UPVC
درپوش کپ UPVC

اتصالات پی وی سی جهت بستن انتهای لوله های فاضلابی

دریچه بازدید upvc
دریچه بازدید upvc

سه راهی بازدید مخصوص لوله کشی فاضلابی ساختمان

زانو 135 درجه upvc
زانو 135 درجه upvc

اتصال زانویی یو پی وی سی مخصوص لوله کشی فاضلابی ساختمان

لیست قیمت کلیه محصولات شرکت های صنعت لوله و اتصالات ایران در این نرم افزار موجود میباشد.

مجتمع تولیدی صنعتی a.s - تولید کننده لوله و اتصالات pp- لوله و اتصالات آبیاری - ورق های کامپوزیت-نوار تیپ. لوله و اتصالات آبیاری قطره ای کلیه لوله و اتصالات مورد استفاده در سامانه های نوین آبیاری قطره ای. لوله و اتصالات ldpe لوله و اتصالات آبیاری قطره ای برای استفاده در لوله کشی های 16 میلیمتری میکرو در لوله های LDPE. لوله و اتصالات آبیاری قطره ای باغچه منازل لوله، اتصالات و شیرآلاتی که در آبیاری فضای سبز ویلا، باغچه حیاط منزل، بالکن، تراس و گلدان های آپارتمانی کاربرد دارند. محصولات آبیاری قطره ای کنترلرهای آبیاری، قطره چکان ها، شیرآلات، لوله و اتصالات آبیاری قطره ای.

RSS