جستجو:

لوله قطره ای (Drip pipe) چیست؟ کاربرد و طرز کار لوله قطره ای (Drip pipe) چگونه است؟

لوله قطره ای چیست؟ کاربرد و طرز کار لوله قطره ای چگونه است؟ لوله های مورد استفاده در آبیاری قطره ای

لوله های مورد استفاده در آبیاری قطره ای. قیمت لوله قطره ای. لوله هایی از قطر خارجی ۶ میلیمتر به بالا از جنس پلی اتیلن که در آبیاری قطره ای استفاده میشوند . لوله، اتصالات و شیرآلاتی که در آبیاری فضای سبز ویلا، باغچه حیاط منزل، بالکن، تراس و گلدان های آپارتمانی کاربرد دارند. لوله هایی که برای آبیاری قطره ای گلخانه استفاده میشوند. کلیه لوله هایی که در سامانه های نوین آبیاری قطره ای کاربرد دارند. کلیه لوله و اتصالات مورد استفاده در سامانه های نوین آبیاری قطره ای. کلیه لوله هایی که برای آبیاری جالیز مورد استفاده قرار میگیرند.

  • لوله قطره ای لوله قطره ای
  • لوله آبیاری قطره ای لوله آبیاری قطره ای
  • لوله و اتصالات آبیاری قطره ای باغچه منازل لوله و اتصالات آبیاری قطره ای باغچه منازل
  • لوله های آبیاری قطره ای گلخانه لوله های آبیاری قطره ای گلخانه
  • لوله های آبیاری قطره ای لوله های آبیاری قطره ای
  • لوله و اتصالات آبیاری قطره ای لوله و اتصالات آبیاری قطره ای
  • لوله های آبیاری قطره ای جالیز لوله های آبیاری قطره ای جالیز

شرکت های تولید کننده لوله قطره ای

  • فروشگاه لوله و اتصالات آرمان شهریار - فروش و نصب تجهیزات سیستم بارانی و قطره ای

لوله های پلی اتیلن که جهت آبیاری قطره ای باغ ها استفاده میشود. لوله های 16 و 6 میلیمتری مخصوص آبیاری قطره ای از جنس پلی اتیلن. لوله آهنی 600 میلیمتر سیملس به ضخامت 14.27 میلیمتر 209.37 کیلوگرم در سایز 609.6 میلیمتر 30. لوله فولادی 900 میلیمتر جوشی 1,206 کیلویی درز اسپیرال. لوله آهنی 600 میلیمتر سیملس به ضخامت 17.48 میلیمتر 254.92 کیلوگرم در سایز 609.6 میلیمتر 40. لوله فولادی 900 میلیمتر جوشی 1,272 کیلویی درز اسپیرال. فروش کلیه تجهیزات آبیاری قطره ای.

لوله آهنی 600 میلیمتر سیملس به ضخامت 24.61 میلیمتر 354.72 کیلوگرم در سایز 609.6 میلیمتر 60. لوله فولادی 900 میلیمتر جوشی 1,338 کیلویی درز اسپیرال. لوله آهنی 600 میلیمتر سیملس به ضخامت 30.96 میلیمتر 441.39 کیلوگرم در سایز 609.6 میلیمتر 80. لوله فولادی 900 میلیمتر جوشی 1,380 کیلویی درز اسپیرال. لوله آهنی 600 میلیمتر سیملس به ضخامت 38.89 میلیمتر 546.77 کیلوگرم در سایز 609.6 میلیمتر 100. لوله فولادی 900 میلیمتر جوشی 1,482 کیلویی درز اسپیرال. لوله آهنی 600 میلیمتر سیملس به ضخامت 46.02 میلیمتر 639.04 کیلوگرم در سایز 609.6 میلیمتر 120.

لوله فولادی 900 میلیمتر جوشی 1,602 کیلویی درز اسپیرال. لوله آهنی 600 میلیمتر سیملس به ضخامت 52.37 میلیمتر 718.97 کیلوگرم در سایز 609.6 میلیمتر 140. لوله فولادی 900 میلیمتر جوشی 1,668 کیلویی درز اسپیرال. کلیه لوازم شامل لوله، اتصالات، شیرآلات و تجهیزات مورد نیاز سامانه های نوین آبیاری. لوله آهنی 600 میلیمتر سیملس به ضخامت 59.54 میلیمتر 806.83 کیلوگرم در سایز 609.6 میلیمتر 160. لوله فولادی 900 میلیمتر جوشی 1,692 کیلویی درز اسپیرال. اتصالات مرتبط با انجام آبیاری قطره ای..

لوله هایی از سایز 16 تا 800 میلیمتر از جنس پلی اتیلن. لوله آهنی 600 میلیمتر سیملس به ضخامت 9.53 میلیمتر 140.82 کیلوگرم در سایز 609.6 میلیمتر STD/20/40S. لوله فولادی 900 میلیمتر جوشی 1,866 کیلویی درز اسپیرال. لوله آهنی 600 میلیمتر سیملس به ضخامت 12.70 میلیمتر 186.76 کیلوگرم در سایز 609.6 میلیمتر XS/80S. لوله فولادی 250 میلیمتر جوشی 159 کیلویی درز مستقیم و اسپیرال. لوله فولادی 900 میلیمتر جوشی 1,902 کیلویی درز اسپیرال. لوله آهنی 750 میلیمتر سیملس به ضخامت 7.92 میلیمتر 147.23 کیلوگرم در سایز 762 میلیمتر 10.

لوله فولادی 250 میلیمتر جوشی 174 کیلویی درز مستقیم و اسپیرال. لوله فولادی 900 میلیمتر جوشی 2,124 کیلویی درز اسپیرال. لوله آهنی 750 میلیمتر سیملس به ضخامت 15.88 میلیمتر 291.82 کیلوگرم در سایز 762 میلیمتر 30. لوله فولادی 250 میلیمتر جوشی 179 کیلویی درز مستقیم و اسپیرال. لوله فولادی 950 میلیمتر جوشی 900 کیلویی درز اسپیرال. لوله خرطومی را میتوان جهت انتقال آب از کفکش به مزرعه استفاده کرد. لوله آهنی 750 میلیمتر سیملس به ضخامت 9.53 میلیمتر 176.58 کیلوگرم در سایز 762 میلیمتر STD/40S.

لوله فولادی 250 میلیمتر جوشی 193 کیلویی درز مستقیم و اسپیرال. لوله فولادی 950 میلیمتر جوشی 1,008 کیلویی درز اسپیرال. نقشه ای که توسط مهندس آبیاری تهیه میشود و در آن جزئیات دقیق لوله کشی باغ یا مزرعه مشخص شده. لوله های پنج لایه مخصوص لوله کشی مارپیچ کف ساختمان جهت گرم کردن زمین. لوله آهنی 750 میلیمتر سیملس به ضخامت 12.70 میلیمتر 234.44 کیلوگرم در سایز 762 میلیمتر XS/20/80S. لوله فولادی 250 میلیمتر جوشی 199 کیلویی درز مستقیم و اسپیرال. لوله فولادی 950 میلیمتر جوشی 1,104 کیلویی درز اسپیرال.

لوله قطره ای
Tubes used in drip irrigation

کاربرد لوله قطره ای
طرز کار لوله قطره ای

سوالات کاربران در مورد لوله قطره ای چیست؟