قطعات لاستیکی

رول و ورق لاستیکی

رول هاو ورق های لاستیکی مقاوم در برابر اسید . روغن . مواد نفتی . سایش NR – SBR – NBR – EPDM – SBR) ) از ضخامت 1 میلیمتر ت 100 میلیمتر تا عرض 1200 میلیمتر

 

قطعات لاستیکی

 

نوار های لاستیکی و اسفنجی

تولید انواع نوارهای لاستیکی و اسفنجی (اکسترودری) طبق نقشه و نمونه مقاوم در برابر اسید . روغن . مواد نفتی و سایش NBR – EPDM – SBR – NR – SBR

 

قطعات لاستیکی

 

قطعات لاستیکی :

 

قطعه لاستیکی

قطعات لاستیکی

 

 

واشر های لاستیکی

 

قطعات لاستیکی

 

لاستیک دیافراگمی

 

قطعات لاستیکی

 

 

لرزه گیر

 

قطعات لاستیکی

 

 

انواع رولیک

 

 

 

قطعات لاستیکی

 

 

انواع غلتک

 

قطعات لاستیکی