جستجو:

فلومتر (Flow meter) چیست؟ کاربرد و طرز کار فلومتر (Flow meter) چگونه است؟

فلومتر چیست؟ کاربرد و طرز کار فلومتر چگونه است؟ فلومتر یا جریان سنج جهت اندازه گیری میزان دبی سیال استفاده میشود

فلومتر یا جریان سنج جهت اندازه گیری میزان دبی سیال استفاده میشود. قیمت فلومتر. وسیله اندازه گیری دبی یا شدت جریان گاز که در خط لوله در جریان است. کنتور یا دبی سنج الکترونیکی جهت اندازه گیری حجم عبوری سیال از لوله. دستگاه اندازه گیری دبی گاز طبیعی، بخار، روغن، هیدروکربن‌ها، مواد شیمیایی و یا فاضلاب. ابزار دقیق اندازه گیری شدت جریان و دبی سنج دیجیتال. کنتور فلومتر برای اندازه گیری سرعت حرکت سیال.

فلومتر
A flowmeter is used to measure the flow rate of the fluid

کاربرد فلومتر
طرز کار فلومتر

سوالات کاربران در مورد فلومتر چیست؟