ارتفاع سنج مخازن

ارتفاع سنج مخازن IMC 350 IV با سنسوربدون تماس جهت قرائت و کنترل ارتفاع مخازن

مشخصات :

_ نمایش ارتفاع

_ انتقال اطلاعات

_ کنترل

_ تنظیم و کالیبراسیون ساده توس پنج دکمه

_ اسم رمز محافظت شده

_ خروجی سنسور و کانورتر بصورت 4_20 Ma

_ بدون محدودیت طول کابلسنسور

_ ارتفاع قابل اندازه گیری 0-6 m

_ انتقال اطلاعات بصورت SMS روی مبایل و وب سایت

 

امکانات قابل افزایش :

چهار رله کنترل و یک رله آلارم GSM/GPRS/MODBUS

 

ارتفاع سنج مخازنارتفاع سنج مخازن

 

نمایش ارتفاع مایع درون مخزن : تابلوی نمایشگردستگاه بدون محدودیت فاصله از سنسور در محل مناسبی در دید اپراتور نصب میگردد و ارتفاع مایع درون مخزن را بصورت گرافیکی با فونت بزرگ نشان میدهد.

انتقال اطلاعات ارتفاع مخازن: سنسور دستگاه ک بدون تماس با مایع برروی مخزن نصب میگردد اطلاعات ارتفاع مخازن یا دریاچه را بصورت جریان 4-20MA  به تابلوی نمایشگر انتقال می دهد.

کنترل و هشدار : دستگاه امکان تجهیز به 4 رله کنترکی و 1 رله هشدار دهنده را دارا میباشد.

 

ترانسمیر ارتفاع مخازن بدون تماس با مایع در مخازن آب . مواد شیمیایی ارتفاع مایع را نمایش داده و کنترلمی نماید.

مشخصات :

_ کالیبراسون ساده با پنج دکمه

_ سنسور بدون تماس با مایع و بدون نیاز به نگهداری

_ خروجی جریان سنسور و کانورتر 4-20Ma

_ چهار رله تنظیم سطوح مینیمم و ماکزیمم SPDT

_ در مدل های با صرفه و قابل توسعه با امکانات اضافی

_ دارای قابلیت اتصال در شبکه  های تله متری با پروکتل Midbus در بستر سخت افزاری  RS485

قسمت های تشکیل دهنده :

_ سنسور اولتراسونیک Non-Contact Ultrasonic Level

_ تابلوی مانیتورینگ میکروکنترکی  Micro Control Signal Convertor

 

ارتفاع سنج مخازن

 

 

تئوری عملکرد : Principle of operation

به محض روشن شدن دستگاه امواج فرا صوتی ساطع شده از سنسور به سطح مایع برخورد میکند و انعکاس امواج توسط سنسور دریافت میگردد. با توجه به مشخص بودن سرعت صوت و محاسبه زمان رفت و برگشت سیگنال ساطع شده توسط دستگاه تعیین ارتفاع مایع میسر می گردد

بدیهی است در عمل به هنگام کالیبراسیون در وضعیت خالی مخزن ارتفاع ضفر روی دستگاه تنظیم می گردد. به این ترتیب دائما ارتفاع دقیق مخزن قابل قرائت می باشدو اطلاعات ارتفاع در خروجی سنسور به صورت 4-20mA بوده و بدون محدودیت فاصله  قابل انتقال به نمایشگر می باشد.

 

 

 

 

 

 

ارتفاع سنج مخازن