تصفیه آب صنعتی

هدف از تصفیه آب تبدیل آب های شور دریا . لب شور و آبهای زیرزمینی (چاه) با سختی بالا به آب آشامیدنی با کیفیت میباشد با استفاده از سیستم اسمز معکوس امروزه میتوان آب های بی کیفیت را تصفیه و قابل استفاده نمود این سیستم با توجه به کم هزینه و ساده بودن به نسبت روش های مشابه و همچنین درصد بالای حذف املاح موجود در آب روشی کاربردی و مفید در صنایع مختلف به حساب می آید.

موارد استفاده از دستگاه تصفیه آب

_ تامین آب مورد مصرف در صتایع پلیمری داروسازی . صنایع غذایی . یخ سازی و آب مقطر

_ تامین آب مورد استفاده مصرف شستشوی قطعات حساس الکترونیکی و تولید انرژی الکتریکی

_ تامین آب مورد مصرف کشاورزان و گلخانه داران

_ استفاده از همودیالیز و واحد های پزشکی

_ تامین آب شرب برای مرغداری و دامداری

_ تامین آب شرب بهداشتب

_ شیرین کردن آب شور دریا

ضرورت استفاده از دستگاه تصفیه آب در کشاورزی  دام و طیور و دیگر مشاغل :

آبی که از چاه ها . سطح زمین و منابع شهری برای گرمایش و سرمایش . شستشو و کلیه امور مربوط با تاسیسات مراکز صنعتی و مسکونی بدست می آید. اغلب به منظور حفاظت از تجهیزات و پایین نگه داشتن هزینه ها باید کاملا تصفیه شود مواد معدنی و باکتری ها در منابع آب میتواند عمر دیگ های بخار و تاسیسات دیگر راکاهش دهد و اگر از آب خام و غیر تصفیه در فرآیند کشاورزی و دام و طیور استفاده کنیم ناخالصی ها میتوانند مستقیما در کیفیت محصول تاثیر گذار باشند.

تصفیه آب کشاورزی :

جهت مقابله با شوری آب آبیاری و جهت جلوگیری از افت تولید محصولات کشاورزی و بایر شدن زمین و خاک به کار برده میشود. مهمترین دستاوردهای تصفیه آب کشاورزی کاهش شوری . جلوگیری از سدیمی شدن خاک . حذف عناصر سمی گیاهان و کاهش ترکیبات آنیونی آب می باشد.

تصفیه آب در مرغداری ها :

بیش از 80 درصد وزن جوجه های یک روزه ار اب تشکیل شده است. در مرغ های گوشتی بیش از 70 درصد وزن بدن ا ز آب تشکیل شده است در واقع به ازای هر یک کیلو افزایش وزن در مرغ گوشتی حدود 4 لیتر آب مصرف میشود مانند هر موجود زنده دیگری در بدن جوجه ها و مرغ ها کمبود آب و همچنین مصرف آب ناسالم باعث بروز بیماری و در موارد حاد میتواند منجر به تلف شدن جوجه ها شود.

تصفیه آب در گاوداری ها :

عدم تامین آب با کیفیت برای گاو داری های شیرده باعث کاهش تولید و رشد انها شده و بیماریهای بسیاری را بوجود مب اورد تامین آب کافی و سالم برای دام . فعالیت شکمبه را بهبود بخشیده مصرف خوراک را افزایش میدهد و در بهبود جذب مواد مغذی تاثر خواهد داشت.

یکی از موارد استفاده از اسمز معکوس حذف املاح از آب بویلر ها (دیگ بخار) است آب خروجی از بویلر ها می تواند شامل مقادیر زیادی املاح و سختی باشد که عامل رسوب داخل دیگ های بخار و همچنین لوله ها شود.

 

تصفیه آب صنعتی