محاسبات فنی لوله های گالوانیزه

محاسبات لوله گالوانیزه گرم و تست و گلخانه ای و جدول وزنی لوله گالوانیزه

نکاتی در رابطه با لوله های PVC، UPVC (پلیکا):
  • لوله های گالوانیزه گرم و سرد را طبق جدول زیر میتوان محاسبه کرد
  • برای استفاده لوله گالوانیزه در طرح های سازه های گلخانه ای نیازی به استفاده از لوله گالوانیزه تست یا بدون درز نیست
  • نظریات فوق طبق تجربیات بنده حقیر و همکارانم در تیم مدیریت سایت بازار لوله ایران میباشد. اگر ایرادی میبینید به شماره 09120338411(گوگونانی) اطلاع دهید.
فرم محاسبه قیمت هر شاخه لوله گالوانیزه
لطفا قبل از استفاده از فرم زیر نکات فوق را مطالعه بفرمایید
قیمت هر کیلو: تومان
جهت اطلاع از قیمت روز لوله گالوانیزه با شماره 09033669991 تماس بگیرید
قطر لوله: میلیمتر
ضخامت: میلیمتر
 
جدول وزنی لوله های گالوانیزه
ضخامت 2 2.5 3 3.6 4 4.5 5 6 8
نمره cm سایز inch قطر واقعی mm وزن شاخه قطر داخلی وزن شاخه قطر داخلی وزن شاخه قطر داخلی وزن شاخه قطر داخلی وزن شاخه قطر داخلی وزن شاخه قطر داخلی وزن شاخه قطر داخلی وزن شاخه قطر داخلی وزن شاخه قطر داخلی
2 1/2 21.3 5.900 17.3 7.200 16.3
2.5 3/4 26.9 7.600 22.9 9.300 21.9
3 1 33.7 9.650 29.7 11.900 28.7 14.100 27.7
4 1-1/4 42.4 12.350 38.4 15.250 37.4 18.100 36.4
5 1-1/2 48.3 14.150 44.3 17.500 43.3 20.800 42.3
6 2 60.3 17.850 56.3 22.100 55.3 26.330 54.3
7 2-1/2 76.1 22.660 72.1 28.190 71.1 33.590 70.1
8 3 88.9 33.100 83.9 39.500 82.9 47.00 81.7 52.00 80.9
10 4 114.3 42.800 109.3 51.100 108.3 61.00 107.1 67.700 106.3 75.630 105.3 83.830 104.3
12 5 139.7 62.700 133.7 74.900 132.5 83.200 131.7 93.150 130.7 103.100 129.7
15 6 168.3 75.750 162.3 88.100 161.1 100.600 160.3 112.150 159.3 124.800 158.3 148.300 156.3
20 8 219.1 118.250 211.9 131.00 211.1 147.00 210.1 163.150 209.1 194.600 207.1 257.00 203.1

واحد کلیه سایز ها به میلیمتر است.
منظور از وزن، وزن یک شاخه 6 متری است و واحد آن کیلوگرم است