دنبال چه میگردید؟

شرکت کیا سامان پایدار K.S.P

تامین کننده قطعات کشاورزی و صنعتی

شرکت کیا سامان پایدار K.S.P

شرکت کیا سامان
با نام تجاری K.S.P تامین کننده لوازم و اتصالات کشاورزی ،
لوله اعم از :
رینگ فابریک ، رینگ تسمه ای
فلنج کور ، فلنج گلودار .بست هندلی ، ساده ، بست دو کپه.سرشلنگی ، رابط ، کمربندی.سوپاپ آهنی و چدنی
سه راهی فلنج دار ، چهارراهی فلنج دار ، تبدیلی فلنج دار.شیرآلات کشاورزی آهنی و چدنی.پیچ و مهره
کپ ، زانو ، تبدیلی خام.هیدروسیکلون ، منبع کود .لوله پلی اتیلن استاندارد و غیر استاندار و درجه 2.لوله نخدار
اتصالات پلیمری و قطره ای
لوله های PVC فاضلابی و ضدضربه و نشکن.
تماس:
09370651429
09387811219

کانال بازار لوله
 • استان: اصفهان
 • فروش: خانم نوری
 • لطفا در هنگام تماس بگویید از سایت بازار لوله ایران تماس گرفته اید.
 • تلفن: 03145829850
 • همراه: 09370651429
درخواست همکاری با شرکت کیا سامان پایدار K.S.P
نام شما:
شماره تماس:
توضیح:

لیست قیمت شرکت کیا سامان پایدار K S P تامین کننده قطعات کشاورزی و صنعتی

رابط شرکت کیا سامان پایدار K.S.P

 • رابط
نام کالا قیمت (ریال)
رابط آهنی "2 گالوانیزه 0 ریال
رابط آهنی "2/5 گالوانیزه 0 ریال
رابط آهنی "3 گالوانیزه 0 ریال
رابط آهنی "4 گالوانیزه 0 ریال
رابط آهنی "5 گالوانیزه 0 ریال
رابط آهنی "6 گالوانیزه 0 ریال

سرشلنگی شرکت کیا سامان پایدار K.S.P

 • سرشلنگی
نام کالا قیمت (ریال)
سرشلنگی آهنی "2 گالوانیزه 0 ریال
سرشلنگی آهنی "3 گالوانیزه 0 ریال
سرشلنگی آهنی "4 گالوانیزه 0 ریال
سرشلنگی آهنی "5 گالوانیزه 0 ریال
سرشلنگی آهنی "6 گالوانیزه 0 ریال
سرشلنگی آهنی "8 گالوانیزه 0 ریال

شیر شرکت کیا سامان پایدار K.S.P

 • شیر
نام کالا قیمت (ریال)
شیر آبریز آهنی "10 0 ریال
شیر آبریز آهنی "12 0 ریال
شیر آبریز آهنی "14 0 ریال
شیر آبریز آهنی "3 0 ریال
شیر آبریز آهنی "4 0 ریال
شیر آبریز آهنی "5 0 ریال
شیر آبریز آهنی "6 0 ریال
شیر آبریز آهنی "8 0 ریال

شیر تخلیه هوا شرکت کیا سامان پایدار K.S.P

 • شیر تخلیه هوا
نام کالا قیمت (ریال)
شیر تخلیه هوا پلیمری "1 0 ریال
شیر تخلیه هوا پلیمری "1/2 1 0 ریال
شیر تخلیه هوا پلیمری "1/4 1 0 ریال
شیر تخلیه هوا پلیمری "2 0 ریال

شیر پروانه ای چدنی شرکت کیا سامان پایدار K.S.P

 • شیر پروانه ای چدنی
نام کالا قیمت (ریال)
شیر پروانه ای چدنی "10 0 ریال
شیر پروانه ای چدنی "3 0 ریال
شیر پروانه ای چدنی "4 0 ریال
شیر پروانه ای چدنی "5 0 ریال
شیر پروانه ای چدنی "6 0 ریال
شیر پروانه ای چدنی "8 0 ریال

شیر کشویی شرکت کیا سامان پایدار K.S.P

 • شیر کشویی
نام کالا قیمت (ریال)
شیر کشویی زبانه فلزی "10 0 ریال
شیر کشویی زبانه فلزی "3 0 ریال
شیر کشویی زبانه فلزی "4 0 ریال
شیر کشویی زبانه فلزی "5 0 ریال
شیر کشویی زبانه فلزی "6 0 ریال
شیر کشویی زبانه فلزی "8 0 ریال
شیر کشویی زبانه لاستیکی "10 0 ریال
شیر کشویی زبانه لاستیکی "3 0 ریال
شیر کشویی زبانه لاستیکی "4 0 ریال
شیر کشویی زبانه لاستیکی "5 0 ریال
شیر کشویی زبانه لاستیکی "6 0 ریال
شیر کشویی زبانه لاستیکی "8 0 ریال

فلنج کور شرکت کیا سامان پایدار K.S.P

 • فلنج کور
نام کالا قیمت (ریال)
فلنج کور کن "10 0 ریال
فلنج کور کن "12 0 ریال
فلنج کور کن "14 0 ریال
فلنج کور کن "16 0 ریال
فلنج کور کن "18 0 ریال
فلنج کور کن "20 0 ریال
فلنج کور کن "3 0 ریال
فلنج کور کن "4 0 ریال
فلنج کور کن "5 0 ریال
فلنج کور کن "6 0 ریال
فلنج کور کن "8 0 ریال

فلنج شرکت کیا سامان پایدار K.S.P

 • فلنج
نام کالا قیمت (ریال)
فلنج گلودار جوشی و دنده ای سایز "2 0 ریال
فلنج گلودار جوشی و دنده ای سایز "3 0 ریال
فلنج گلودار جوشی و دنده ای سایز "4 0 ریال
فلنج گلودار جوشی و دنده ای سایز "5 0 ریال
فلنج گلودار جوشی و دنده ای سایز "6 0 ریال
فلنج گلودار جوشی و دنده ای سایز "8 0 ریال

لوله نخدار شرکت کیا سامان پایدار K.S.P

 • لوله نخدار
نام کالا قیمت (ریال)
لوله نخدار "2 0 ریال
لوله نخدار "2/5 0 ریال
لوله نخدار "3 0 ریال
لوله نخدار "4 0 ریال
لوله نخدار "5 0 ریال

لوله پلی اتیلن شرکت کیا سامان پایدار K.S.P

 • لوله پلی اتیلن
نام کالا قیمت (ریال)
لوله پلی اتیلن P100 0 ریال
لوله پلی اتیلن P63 0 ریال
لوله پلی اتیلن P80 0 ریال
لوله پلی اتیلن درجه 2 سایز 160 ، p100 0 ریال
لوله پلی اتیلن درجه 2 سایز200 ، p80 0 ریال

کپ شرکت کیا سامان پایدار K.S.P

 • کپ
نام کالا قیمت (ریال)
کپ عدسی جوشی "10 0 ریال
کپ عدسی جوشی "12 0 ریال
کپ عدسی جوشی "14 0 ریال
کپ عدسی جوشی "16 0 ریال
کپ عدسی جوشی "18 0 ریال
کپ عدسی جوشی "20 0 ریال
کپ عدسی جوشی "22 0 ریال
کپ عدسی جوشی "24 0 ریال
کپ عدسی جوشی "26 0 ریال
کپ عدسی جوشی "28 0 ریال
کپ عدسی جوشی "3 0 ریال
کپ عدسی جوشی "30 0 ریال
کپ عدسی جوشی "4 0 ریال
کپ عدسی جوشی "5 0 ریال
کپ عدسی جوشی "6 0 ریال
کپ عدسی جوشی "8 0 ریال
نام کالا قیمت (ریال)
بست ساده " 1/2 1 آهنی گالوانیزه 0 ریال
بست ساده " 1/4 1 آهنی گالوانیزه 0 ریال
بست ساده "1 آهنی گالوانیزه 0 ریال
بست ساده "2 آهنی گالوانیزه 0 ریال
بست ساده "3 آهنی گالوانیزه 0 ریال
بست ساده "4 آهنی گالوانیزه 0 ریال
بست ساده "5 آهنی گالوانیزه 0 ریال
بست ساده "6 آهنی گالوانیزه 0 ریال
بست هندلی "2 آهنی گالوانیزه 0 ریال
بست هندلی "2/5 آهنی گالوانیزه 0 ریال
بست هندلی "3 آهنی گالوانیزه 0 ریال
بست هندلی "4 آهنی گالوانیزه 0 ریال
بست هندلی "5 آهنی گالوانیزه 0 ریال
بست هندلی "6 آهنی گالوانیزه 0 ریال
رینگ تسمه ای "10 0 ریال
رینگ تسمه ای "12 0 ریال
رینگ تسمه ای "14 0 ریال
رینگ تسمه ای "3 0 ریال
رینگ تسمه ای "4 0 ریال
رینگ تسمه ای "5 0 ریال
رینگ تسمه ای "6 0 ریال
رینگ تسمه ای "8 0 ریال
رینگ پلی اتیلن "10 0 ریال
رینگ پلی اتیلن "12 0 ریال
رینگ پلی اتیلن "14 0 ریال
رینگ پلی اتیلن "16 0 ریال
رینگ پلی اتیلن "18 0 ریال
رینگ پلی اتیلن "20 0 ریال
رینگ پلی اتیلن "3 0 ریال
رینگ پلی اتیلن "4 0 ریال
رینگ پلی اتیلن "5 0 ریال
رینگ پلی اتیلن "6 0 ریال
رینگ پلی اتیلن "8 0 ریال
سوپاپ آهنی "1 گالوانیزه 0 ریال
سوپاپ آهنی "1/4 1 گالوانیزه 0 ریال
سوپاپ آهنی "2 گالوانیزه 0 ریال
سوپاپ آهنی "3 گالوانیزه 0 ریال
سوپاپ آهنی "4 گالوانیزه 0 ریال
سوپاپ آهنی "5 گالوانیزه 0 ریال
سوپاپ آهنی "6 گالوانیزه 0 ریال
سوپاپ چدنی "2 0 ریال
سوپاپ چدنی "3 0 ریال
سوپاپ چدنی "4 0 ریال
سوپاپ چدنی "5 0 ریال
سوپاپ چدنی "6 0 ریال
پانچر سوزنی پلی اتیلن لوله 16 0 ریال
پانچر لی فلت 0 ریال
رابط
رابط

نوعی از اتصالات است که دو لوله را در امتداد هم به یکدیگر متصل و آب بندی میکند

سرشلنگی
سرشلنگی

سر شلنگی های پلاستیکی و فلزی

شیر
شیر

پخش عمده انواع شیرآلات چدنی، پلیمری استیل و برنجی

شیر پروانه ای چدنی
شیر پروانه ای چدنی

شیر های ویفری که بدنه آن از جنس چدن و دارای دیسک فلزی میباشد

شیر تخلیه هوا
شیر تخلیه هوا

شیرهای چدنی و پلیمری تخلیه هوا با بهترین کیفیت و نازلترین قیمت

شیر کشویی
شیر کشویی

شیر های فلکه که باز و بسته شدن آن به صورت کشویی هست و جهت تنظیم دقیق شدت جریان به کار می رود

فلنج
فلنج

پخش عمده فلنج های فلزی و پلی اتیلن برای مصارف کشاورزی، آبرسانی و پتروشیمی

فلنج کور
فلنج کور

فلنج هایی که جهت بستن انتهای خط لوله استفاده میشود

کپ
کپ

اتصالی است که جهت بستن و مسدود کردن انتهای لوله استفاده میشود

لوله پلی اتیلن
لوله پلی اتیلن

انواع لوله پلی اتیلن فشار قوی و درجه 2

لوله نخدار
لوله نخدار

شیلنگ های تخت لی فلت مخصوص آبیاری دارای چند لایه بافته شده از نخ های پلی استر

لیست قیمت کلیه محصولات شرکت های صنعت لوله و اتصالات ایران در این نرم افزار موجود میباشد.

شرکت کیا سامان پایدار K.S.P - تامین کننده قطعات کشاورزی و صنعتی. شیرآلات کشویی شیرآلات کشویی در نوع چدنی، استیل، برنجی و پلیمری هستند و کاربردهای کشاورزی و صنعتی دارند.

RSS