دنبال چه میگردید؟

یزد پلیمر

تولید کننده لوله سفید، پنج لایه و اتصالات UPVC و پلی پروپیلن PP

یزد پلیمر

شرکت یزد پلیمر در سال 1382 در شهر یزد آغاز به فعالیت نمود و در طول سال های فعالیت خود در کنار حفظ و افزایش کیفیت محصولات سعی در کامل نمودن سبد محصولات خود نمود، بطوریکه هم اکنون با تولید چهار گروه محصول شامل: لوله و اتصالات پلی پروپیلن، لوله و اتصالات یو.پی.وی.سی، لوله های پنج لایه و لوله های پلی اتیلن مجموعه ای کامل از لوله و اتصالات را در تولیدات خود دارا می باشد.

کانال بازار لوله
درخواست همکاری با یزد پلیمر
نام شما:
شماره تماس:
توضیح:

لیست قیمت یزد پلیمر تولید کننده لوله سفید، پنج لایه و اتصالات UPVC و پلی پروپیلن PP

اتصال یکسر بوشن یزد پلیمر

 • اتصال یکسر بوشن
نام کالا قیمت (ریال)
اتصال یکسر بوشن 20 به 1/2 پلی پروپیلن PP 37,500 ریال
اتصال یکسر بوشن 25 به 1/2 پلی پروپیلن PP 38,300 ریال
اتصال یکسر بوشن 25 به 3/4 پلی پروپیلن PP 44,300 ریال
اتصال یکسر بوشن 32 به 1 پلی پروپیلن PP 102,000 ریال
اتصال یکسر بوشن 40 به 1،1/4 پلی پروپیلن PP 189,500 ریال
اتصال یکسر بوشن 50 به 1،1/2 پلی پروپیلن PP 217,200 ریال
اتصال یکسر بوشن 63 به 2 پلی پروپیلن PP 414,000 ریال
اتصال یکسر بوشن 75 به 2،1/2 پلی پروپیلن PP 513,000 ریال

اتصال یکسر دنده یزد پلیمر

 • اتصال یکسر دنده
نام کالا قیمت (ریال)
اتصال یکسر دنده 20 به 1/2 پلی پروپیلن PP 33,000 ریال
اتصال یکسر دنده 25 به 1/2 پلی پروپیلن PP 23,800 ریال
اتصال یکسر دنده 25 به 3/4 پلی پروپیلن PP 23,800 ریال

شیر یزد پلیمر

 • شیر
نام کالا قیمت (ریال)
بست شیر مخلوط 20 4,000 ریال

بوشن یزد پلیمر

 • بوشن
نام کالا قیمت (ریال)
بوشن 20 پلی پروپیلن PP 3,850 ریال
بوشن 25 پلی پروپیلن PP 4,400 ریال
بوشن 32 پلی پروپیلن PP 6,600 ریال
بوشن 40 پلی پروپیلن PP 11,200 ریال
بوشن 50 پلی پروپیلن PP 23,950 ریال
بوشن 63 پلی پروپیلن PP 39,600 ریال
بوشن 75 پلی پروپیلن PP 52,200 ریال

بوشن دوسر کوپله UPVC یزد پلیمر

 • بوشن دوسر کوپله UPVC
نام کالا قیمت (ریال)
بوشن دوسر کوپله UPVC سایز 110 25,000 ریال
بوشن دوسر کوپله UPVC سایز 125 27,900 ریال
بوشن دوسر کوپله UPVC سایز 63 19,800 ریال
بوشن دوسر کوپله UPVC سایز 90 22,700 ریال

بوشن مغزی یزد پلیمر

 • بوشن مغزی
نام کالا قیمت (ریال)
بوشن مغزی 20 به 1/2 پلی پروپیلن PP 42,300 ریال
بوشن مغزی 25 به 1/2 پلی پروپیلن PP 47,000 ریال
بوشن مغزی 25 به 3/4 پلی پروپیلن PP 51,300 ریال
بوشن مغزی 32 به 1 پلی پروپیلن PP 118,200 ریال
بوشن مغزی 40 به 1،1/4 پلی پروپیلن PP 217,200 ریال
بوشن مغزی 50 به 1،1/2 پلی پروپیلن PP 252,000 ریال

تبدیل یزد پلیمر

 • تبدیل
نام کالا قیمت (ریال)
تبدیل 25 به 20 پلی پروپیلن PP 4,200 ریال
تبدیل 32 به 20 پلی پروپیلن PP 5,950 ریال
تبدیل 32 به 25 پلی پروپیلن PP 5,950 ریال
تبدیل 40 به 20 پلی پروپیلن PP 9,850 ریال
تبدیل 40 به 25 پلی پروپیلن PP 9,850 ریال
تبدیل 40 به 32 پلی پروپیلن PP 9,850 ریال
تبدیل 50 به 20 پلی پروپیلن PP 12,850 ریال
تبدیل 50 به 25 پلی پروپیلن PP 12,850 ریال
تبدیل 50 به 32 پلی پروپیلن PP 12,850 ریال
تبدیل 50 به 40 پلی پروپیلن PP 12,850 ریال
تبدیل 63 به 32 پلی پروپیلن PP 22,200 ریال
تبدیل 63 به 40 پلی پروپیلن PP 22,200 ریال
تبدیل 63 به 50 پلی پروپیلن PP 22,200 ریال
تبدیل 75 به 63 پلی پروپیلن PP 30,600 ریال
زانو تبدیل 20 به 25 پلی پروپیلن PP 7,950 ریال

تبدیل UPVC یزد پلیمر

 • تبدیل UPVC
نام کالا قیمت (ریال)
تبدیل UPVC سایز 110 به 125 45,000 ریال
تبدیل UPVC سایز 110 به 160 53,000 ریال
تبدیل UPVC سایز 110 به 90 28,500 ریال
تبدیل UPVC سایز 125 به 160 53,000 ریال
تبدیل UPVC سایز 63 به 110 27,000 ریال
تبدیل UPVC سایز 63 به 90 19,000 ریال

درپوش رزوه یزد پلیمر

 • درپوش رزوه
نام کالا قیمت (ریال)
درپوش رزوه دار 20 پلی پروپیلن PP 1,800 ریال
درپوش رزوه دار 25 پلی پروپیلن PP 2,200 ریال
درپوش رزوه دار 32 پلی پروپیلن PP 3,200 ریال
درپوش رزوه دار 40 پلی پروپیلن PP 4,000 ریال
درپوش رزوه دار بلند 20 پلی پروپیلن PP 5,000 ریال

درپوش یزد پلیمر

 • درپوش
نام کالا قیمت (ریال)
درپوش مخروطی اورینگ 20 6,800 ریال

درپوش کپ UPVC یزد پلیمر

 • درپوش کپ UPVC
نام کالا قیمت (ریال)
درپوش کپ UPVC سایز 110 19,500 ریال
درپوش کپ UPVC سایز 125 35,000 ریال
درپوش کپ UPVC سایز 63 8,000 ریال
درپوش کپ UPVC سایز 90 15,500 ریال

زانو یزد پلیمر

 • زانو
نام کالا قیمت (ریال)
زانو 45 درجه 20 پلی پروپیلن PP 5,300 ریال
زانو 45 درجه 25 پلی پروپیلن PP 7,400 ریال
زانو 45 درجه 32 پلی پروپیلن PP 11,500 ریال
زانو 45 درجه 40 پلی پروپیلن PP 18,900 ریال
زانو 45 درجه 50 پلی پروپیلن PP 37,500 ریال
زانو 45 درجه 63 پلی پروپیلن PP 56,100 ریال
زانو 45 درجه 75 پلی پروپیلن PP 73,900 ریال
زانو 90 درجه 20 پلی پروپیلن PP 5,950 ریال
زانو 90 درجه 25 پلی پروپیلن PP 7,400 ریال
زانو 90 درجه 32 پلی پروپیلن PP 11,400 ریال
زانو 90 درجه 40 پلی پروپیلن PP 18,300 ریال
زانو 90 درجه 50 پلی پروپیلن PP 41,700 ریال
زانو 90 درجه 63 پلی پروپیلن PP 58,800 ریال
زانو 90 درجه 75 پلی پروپیلن PP 79,900 ریال
زانو مغزی 20 به 1/2 پلی پروپیلن PP 44,500 ریال
زانو مغزی 25 به 1/2 پلی پروپیلن PP 47,500 ریال
زانو مغزی 25 به 3/4 پلی پروپیلن PP 51,500 ریال
زانو مغزی بست دار 20 به 1/2 پلی پروپیلن PP 45,900 ریال
زانو مغزی بست دار 20 به 3/4 پلی پروپیلن PP 52,600 ریال
زانو یکسر دنده 20 به 1/2 پلی پروپیلن PP 22,200 ریال
زانو یکسر دنده 25 به 1/2 پلی پروپیلن PP 23,800 ریال
زانو یکسر دنده 25 به 3/4 پلی پروپیلن PP 23,800 ریال

زانو 45 درجه UPVC یزد پلیمر

 • زانو 45 درجه UPVC
نام کالا قیمت (ریال)
زانو 45 درجه UPVC سایز 110 36,700 ریال
زانو 45 درجه UPVC سایز 125 44,200 ریال
زانو 45 درجه UPVC سایز 160 80,000 ریال
زانو 45 درجه UPVC سایز 63 13,000 ریال
زانو 45 درجه UPVC سایز 90 27,800 ریال

زانو 90 درجه UPVC یزد پلیمر

 • زانو 90 درجه UPVC
نام کالا قیمت (ریال)
زانو 90 درجه UPVC سایز 110 42,700 ریال
زانو 90 درجه UPVC سایز 125 52,300 ریال
زانو 90 درجه UPVC سایز 160 103,000 ریال
زانو 90 درجه UPVC سایز 63 16,300 ریال
زانو 90 درجه UPVC سایز 90 30,000 ریال

زانو یکسر بوشن یزد پلیمر

 • زانو یکسر بوشن
نام کالا قیمت (ریال)
زانو یکسر بوشن 20 به 1/2 پلی پروپیلن PP 37,400 ریال
زانو یکسر بوشن 25 به 1/2 پلی پروپیلن PP 41,600 ریال
زانو یکسر بوشن 25 به 3/4 پلی پروپیلن PP 44,300 ریال
زانو یکسر بوشن 32 به 1 پلی پروپیلن PP 69,300 ریال

زانو یکسر بوشن بست دار یزد پلیمر

 • زانو یکسر بوشن بست دار
نام کالا قیمت (ریال)
زانو یکسر بوشن بست دار 20 به 1/2 پلی پروپیلن PP 37,700 ریال
زانو یکسر بوشن بست دار 20 به 3/4 پلی پروپیلن PP 45,900 ریال
زانو یکسر بوشن بست دار 25 به 1/2 پلی پروپیلن PP 44,300 ریال
زانو یکسر بوشن بست دار 25 به 3/4 پلی پروپیلن PP 45,900 ریال

سه راه 45 درجه UPVC یزد پلیمر

 • سه راه 45 درجه UPVC
نام کالا قیمت (ریال)
سه راه 45 درجه UPVC سایز 110 75,000 ریال
سه راه 45 درجه UPVC سایز 125 97,000 ریال
سه راه 45 درجه UPVC سایز 160 196,000 ریال
سه راه 45 درجه UPVC سایز 63 29,000 ریال
سه راه 45 درجه UPVC سایز 90 51,000 ریال

سه راه 90 درجه UPVC یزد پلیمر

 • سه راه 90 درجه UPVC
نام کالا قیمت (ریال)
سه راه 90 درجه UPVC سایز 110 63,000 ریال
سه راه 90 درجه UPVC سایز 125 70,000 ریال
سه راه 90 درجه UPVC سایز 160 133,000 ریال
سه راه 90 درجه UPVC سایز 63 28,000 ریال
سه راه 90 درجه UPVC سایز 90 42,000 ریال

سه راه یزد پلیمر

 • سه راه
نام کالا قیمت (ریال)
سه راه بازدید 110 101,000 ریال
سه راه تبدیلی 90 درجه UPVC سایز 110 به 63 42,000 ریال
سه راه تبدیلی 90 درجه UPVC سایز 90 به 63 31,000 ریال

سه راه تبدیلی 45 درجه UPVC یزد پلیمر

 • سه راه تبدیلی 45 درجه UPVC
نام کالا قیمت (ریال)
سه راه تبدیلی 45 درجه UPVC سایز 110 به 63 46,000 ریال
سه راه تبدیلی 45 درجه UPVC سایز 110 به 90 63,500 ریال
سه راه تبدیلی 45 درجه UPVC سایز 125 به 110 91,000 ریال
سه راه تبدیلی 45 درجه UPVC سایز 90 به 63 35,000 ریال

سه راهی یزد پلیمر

 • سه راهی
نام کالا قیمت (ریال)
سه راهی 20 پلی پروپیلن PP 6,500 ریال
سه راهی 25 پلی پروپیلن PP 8,500 ریال
سه راهی 32 پلی پروپیلن PP 13,850 ریال
سه راهی 40 پلی پروپیلن PP 21,850 ریال
سه راهی 50 پلی پروپیلن PP 42,300 ریال
سه راهی 63 پلی پروپیلن PP 69,400 ریال
سه راهی 75 پلی پروپیلن PP 87,200 ریال

سه راهی بوشن فلزی یزد پلیمر

 • سه راهی بوشن فلزی
نام کالا قیمت (ریال)
سه راهی بوشن فلزی 20 به 1/2 پلی پروپیلن PP 38,000 ریال
سه راهی بوشن فلزی 25 به 1/2 پلی پروپیلن PP 41,700 ریال
سه راهی بوشن فلزی 25 به 3/4 پلی پروپیلن PP 45,900 ریال

سه راهی بوشن فلزی بست دار یزد پلیمر

 • سه راهی بوشن فلزی بست دار
نام کالا قیمت (ریال)
سه راهی بوشن فلزی بست دار 20 به 1/2 پلی پروپیلن PP 38,400 ریال
سه راهی بوشن فلزی بست دار 20 به 3/4 پلی پروپیلن PP 51,000 ریال
سه راهی بوشن فلزی بست دار 25 به 1/2 پلی پروپیلن PP 46,600 ریال
سه راهی بوشن فلزی بست دار 25 به 3/4 پلی پروپیلن PP 51,000 ریال

سه راهی تبدیل یزد پلیمر

 • سه راهی تبدیل
نام کالا قیمت (ریال)
سه راهی تبدیل 25 × 20 × 20 پلی پروپیلن PP 8,600 ریال
سه راهی تبدیل 25 به 20 پلی پروپیلن PP 8,600 ریال
سه راهی تبدیل 32 به 20 پلی پروپیلن PP 12,600 ریال
سه راهی تبدیل 32 به 25 پلی پروپیلن PP 12,600 ریال
سه راهی تبدیل 40 به 20 پلی پروپیلن PP 24,800 ریال
سه راهی تبدیل 40 به 25 پلی پروپیلن PP 24,800 ریال
سه راهی تبدیل 40 به 32 پلی پروپیلن PP 24,800 ریال
سه راهی تبدیل 50 به 20 پلی پروپیلن PP 48,300 ریال
سه راهی تبدیل 50 به 25 پلی پروپیلن PP 48,300 ریال
سه راهی تبدیل 50 به 32 پلی پروپیلن PP 48,300 ریال
سه راهی تبدیل 50 به 40 پلی پروپیلن PP 48,300 ریال
سه راهی تبدیل 63 به 50 پلی پروپیلن PP 79,200 ریال

سیفون UPVC یزد پلیمر

 • سیفون UPVC
نام کالا قیمت (ریال)
سیفون UPVC سایز 110 81,000 ریال
سیفون UPVC سایز 125 به 110 89,000 ریال
سیفون UPVC سایز 63 21,000 ریال
سیفون UPVC سایز 90 54,000 ریال

شیر فلکه یزد پلیمر

 • شیر فلکه
نام کالا قیمت (ریال)
شیر فلکه 20 پلی پروپیلن PP 76,600 ریال
شیر فلکه 25 پلی پروپیلن PP 115,200 ریال
شیر فلکه 32 پلی پروپیلن PP 182,000 ریال

لوله ALOPEX یزد پلیمر

 • لوله ALOPEX
نام کالا قیمت (ریال)
لوله ALOPEX سایز 20 35,500 ریال
لوله ALOPEX سایز 25 55,500 ریال
لوله ALOPEX سایز 32 77,500 ریال
لوله ALOPEX سایز 40 108,500 ریال

لوله Pex Al Pex یزد پلیمر

 • لوله Pex Al Pex
نام کالا قیمت (ریال)
لوله Pex Al Pex سایز 16 19,950 ریال
لوله Pex Al Pex سایز 20 31,500 ریال
لوله Pex Al Pex سایز 25 51,950 ریال
لوله Pex Al Pex سایز 32 69,500 ریال

لوله UPVC یزد پلیمر

 • لوله UPVC
نام کالا قیمت (ریال)
لوله UPVC سایز 110 × 3/2 615,000 ریال
لوله UPVC سایز 110 × 5/3 903,000 ریال
لوله UPVC سایز 125 × 3/2 713,000 ریال
لوله UPVC سایز 125 × 6 1,110,000 ریال
لوله UPVC سایز 160 × 3/2 903,000 ریال
لوله UPVC سایز 160 × 4/7 1,170,000 ریال
لوله UPVC سایز 200 × 4 1,350,000 ریال
لوله UPVC سایز 200 × 4/9 1,690,000 ریال
لوله UPVC سایز 250 × 4/9 2,110,000 ریال
لوله UPVC سایز 250 × 6/2 2,700,000 ریال
لوله UPVC سایز 250 × 7/7 3,140,000 ریال
لوله UPVC سایز 315 × 6/2 328,000 ریال
لوله UPVC سایز 315 × 7/7 4,150,000 ریال
لوله UPVC سایز 63 × 3 325,000 ریال
لوله UPVC سایز 75 × 3 449,000 ریال
لوله UPVC سایز 90 × 3 482,000 ریال
لوله UPVC سایز 90 × 4/3 615,000 ریال

لوله UPVC ناودانی یزد پلیمر

 • لوله UPVC ناودانی
نام کالا قیمت (ریال)
لوله UPVC ناودانی 110 × 2/2 434,000 ریال
لوله UPVC ناودانی 63 × 1/9 229,000 ریال
لوله UPVC ناودانی 90 × 1/8 310,000 ریال

لوله خم یزد پلیمر

 • لوله خم
نام کالا قیمت (ریال)
لوله خم دار (پل) 20 پلی پروپیلن PP 13,400 ریال
لوله خم دار (پل) 25 پلی پروپیلن PP 20,100 ریال
لوله خم دار (پل) 32 پلی پروپیلن PP 29,700 ریال
لوله خم دار کامل (پل) 20 پلی پروپیلن PP 19,200 ریال
لوله خم دار کامل (پل) 25 پلی پروپیلن PP 24,600 ریال

لوله سفید 20 یزد پلیمر

 • لوله سفید 20
نام کالا قیمت (ریال)
لوله سفید 20 پلی پروپیلن 20 اتمسفر PP 19,950 ریال

لوله سفید 25 یزد پلیمر

 • لوله سفید 25
نام کالا قیمت (ریال)
لوله سفید 25 پلی پروپیلن 20 اتمسفر PP 33,950 ریال

لوله سفید 32 یزد پلیمر

 • لوله سفید 32
نام کالا قیمت (ریال)
لوله سفید 32 پلی پروپیلن 20 اتمسفر PP 58,900 ریال

لوله سفید 40 یزد پلیمر

 • لوله سفید 40
نام کالا قیمت (ریال)
لوله سفید 40 پلی پروپیلن 20 اتمسفر PP 95,000 ریال

لوله سفید 50 یزد پلیمر

 • لوله سفید 50
نام کالا قیمت (ریال)
لوله سفید 50 پلی پروپیلن 20 اتمسفر PP 147,000 ریال

لوله سفید 63 یزد پلیمر

 • لوله سفید 63
نام کالا قیمت (ریال)
لوله سفید 63 پلی پروپیلن 20 اتمسفر PP 249,000 ریال

لوله سفید 75 یزد پلیمر

 • لوله سفید 75
نام کالا قیمت (ریال)
لوله سفید 75 پلی پروپیلن 20 اتمسفر PP 325,000 ریال

لوله سفید 90 یزد پلیمر

 • لوله سفید 90
نام کالا قیمت (ریال)
لوله سفید 90 پلی پروپیلن 20 اتمسفر PP 525,000 ریال

مهره ماسوره یزد پلیمر

 • مهره ماسوره
نام کالا قیمت (ریال)
مهره ماسوره 20 به 1/2 پلی پروپیلن PP 94,500 ریال
مهره ماسوره 25 به 3/4 پلی پروپیلن PP 117,500 ریال
مهره ماسوره 32 به 1 پلی پروپیلن PP 189,500 ریال
مهره ماسوره 40 به 1،1/4 پلی پروپیلن PP 223,000 ریال
مهره ماسوره 50 به 1،1/2 پلی پروپیلن PP 290,000 ریال

پل بست دار یزد پلیمر

 • پل بست دار
نام کالا قیمت (ریال)
پل بست دار 20 پلی پروپیلن PP 15,850 ریال
پل بست دار 25 پلی پروپیلن PP 22,500 ریال

کف شور یزد پلیمر

 • کف شور
نام کالا قیمت (ریال)
کف شور 63 20,000 ریال

کپ یزد پلیمر

 • کپ
نام کالا قیمت (ریال)
کپ 20 پلی پروپیلن PP 4,200 ریال
کپ 25 پلی پروپیلن PP 4,700 ریال
کپ 32 پلی پروپیلن PP 6,000 ریال
کپ 40 پلی پروپیلن PP 11,300 ریال
کپ 50 پلی پروپیلن PP 22,200 ریال
نام کالا قیمت (ریال)
بست 20 پلی پروپیلن PP 1,800 ریال
بست 25 پلی پروپیلن PP 2,200 ریال
بست 32 پلی پروپیلن PP 3,000 ریال
بست دو پل 20 پلی پروپیلن PP 4,000 ریال
بست دو پل 25 پلی پروپیلن PP 5,200 ریال
حلقه انبساط 20 23,200 ریال
حلقه انبساط 25 26,000 ریال
لوله پلی پروپیلن سایز 20 میلیمتر 0 ریال
اتصال یکسر بوشن
اتصال یکسر بوشن

اتصالات پلی پروپیلن یا PP که یک سر آن رابط فلزی استفاده شده

اتصال یکسر دنده
اتصال یکسر دنده

رابط تبدیلی یک سر کوپلر و طرف دیگر پیچ رزوه

بوشن
بوشن

بوشن ها انواع مختلف دارند که اغلب به عنوان رابط بین دو لوله استفاده می شوند

بوشن دوسر کوپله UPVC
بوشن دوسر کوپله UPVC

رابط دو سر مساوی برای اتصال دو لوله یو پی وی سی

بوشن مغزی
بوشن مغزی

اتصال رابط دو سر نر (روپیچ)

تبدیل
تبدیل

اتصالات تبدیلی جهت تغییر سایز در انشعاب لوله ها کاربرد دارد

تبدیل UPVC
تبدیل UPVC

تبدیل یو پی وی سی جهت استفاده در لوله کشی فاضلابی ساختمان

درپوش
درپوش

برای مسدود کردن انتهای لوله از درپوش استفاده میشود

درپوش رزوه
درپوش رزوه

جهت بستن یا کور کردن انتهای خط لوله از درپوش های رزوه دار پیچی استفاده میشود

درپوش کپ UPVC
درپوش کپ UPVC

اتصالات پی وی سی جهت بستن انتهای لوله های فاضلابی

زانو
زانو

زانو ها نوعی از اتصالات هستند که جهت ایجاد زاویه در خطوط لوله استفاده میشوند

زانو 45 درجه UPVC
زانو 45 درجه UPVC

زانو های فاضلابی یو پی وی سی با زاویه 45 درجه مورد استفاده در لوله کشی ساختمانی

شیر
شیر

پخش عمده انواع شیرآلات چدنی، پلیمری استیل و برنجی

لیست قیمت کلیه محصولات شرکت های صنعت لوله و اتصالات ایران در این نرم افزار موجود میباشد.

یزد پلیمر - تولید کننده لوله سفید، پنج لایه و اتصالات UPVC و پلی پروپیلن PP. اتصالات upvc کلیه اتصالات مرتبط با لوله کشی یو پی وی سی. اتصالات پوش فیت انواع اتصالات UPVC و PP مخصوص لوله کشی فاضلابی پوش فیت (Pushfit) سوکت دار .

RSS