دنبال چه میگردید؟

جهد لوله خراسان

تولیدکننده انواع لوله های پلی اتیلن

جهد لوله خراسان

تنها دارنده ایزو 4427 آب آشامیدنی برای لوله های پلی اتیلن آبرسانی از شرکت BQS انگلستان.
تولید کننده انواع لوله های پلی اتیلن تک لایه و دولایه آبرسانی و آبیاری تا سایز 500 میلیمتر.
تولید کننده لوله های پلی اتیلن دوجداره کاروگیت و اسپیرال کاروگیت تا سایز 1400 میلیمتر.
لوله های زهکشی وجمع آوری آبهای سطحی از سایز 100 میلیمتر الی 200 میلیمتر به صورت مشبک و نیمه مشبک.
لوله دوجداره کاروگیت PVC-U کوپلر دار سایزهای 160 الی 500 میلیمتر همراه با واشر با مقاومت حلقوی 32 کیلو نیوتن بر متر مربع.
اتصالات پلی اتیلن و PVC-U لوله های دوجداره کاروگیت.

کانال بازار لوله
درخواست همکاری با جهد لوله خراسان
نام شما:
شماره تماس:
توضیح:

لیست قیمت جهد لوله خراسان تولیدکننده انواع لوله های پلی اتیلن

اتصالات کاروگیت جهد لوله خراسان

  • اتصالات کاروگیت
نام کالا قیمت (ریال)
اتصالات کاروگیت دوجداره پلی اتیلن و PVC-U 0 ریال

تبدیل جهد لوله خراسان

  • تبدیل
نام کالا قیمت (ریال)
تبدیل دوجداره به تکجداره 0 ریال

سه راهی جهد لوله خراسان

  • سه راهی
نام کالا قیمت (ریال)
سه راهی دوجداره 60 درجه کاروگیت 0 ریال

سیفون جهد لوله خراسان

  • سیفون
نام کالا قیمت (ریال)
سیفون دوجداره کاروگیت 0 ریال

لوله UPVC جهد لوله خراسان

  • لوله UPVC
نام کالا قیمت (ریال)
لوله UPVC زهکشی مشبک سایز 100 میلیمتر 0 ریال
لوله UPVC زهکشی مشبک سایز 100 میلیمتر با پوشش الیاف مصنوعی PP450 0 ریال
لوله UPVC زهکشی مشبک سایز 125 میلیمتر 0 ریال
لوله UPVC زهکشی مشبک سایز 125 میلیمتر با پوشش الیاف مصنوعی PP450 0 ریال
لوله UPVC زهکشی مشبک سایز 160 میلیمتر 0 ریال
لوله UPVC زهکشی مشبک سایز 160 میلیمتر با پوشش الیاف مصنوعی PP450 0 ریال
لوله UPVC زهکشی مشبک سایز 200 میلیمتر 0 ریال
لوله UPVC زهکشی مشبک سایز 200 میلیمتر با پوشش الیاف مصنوعی PP450 0 ریال

لوله پلی اتیلن دوجداره اسپیرال جهد لوله خراسان

  • لوله پلی اتیلن دوجداره اسپیرال
نام کالا قیمت (ریال)
لوله پلی اتیلن دوجداره اسپیرال کاروگیت سایز 1000 میلیمتر 0 ریال
لوله پلی اتیلن دوجداره اسپیرال کاروگیت سایز 1200 میلیمتر 0 ریال
لوله پلی اتیلن دوجداره اسپیرال کاروگیت سایز 1400 میلیمتر 0 ریال
لوله پلی اتیلن دوجداره اسپیرال کاروگیت سایز 800 میلیمتر 0 ریال
لوله پلی اتیلن دوجداره اسپیرال کاروگیت سایز 900 میلیمتر 0 ریال
لوله پلی اتیلن دوجداره اسپیرال سایز 1000 میلیمتر 0 ریال
لوله پلی اتیلن دوجداره اسپیرال سایز 1200 میلیمتر 0 ریال
لوله پلی اتیلن دوجداره اسپیرال سایز 1400 میلیمتر 0 ریال
لوله پلی اتیلن دوجداره اسپیرال سایز 200 میلیمتر 0 ریال
لوله پلی اتیلن دوجداره اسپیرال سایز 250 میلیمتر 0 ریال
لوله پلی اتیلن دوجداره اسپیرال سایز 315 میلیمتر 0 ریال
لوله پلی اتیلن دوجداره اسپیرال سایز 400 میلیمتر 0 ریال
لوله پلی اتیلن دوجداره اسپیرال سایز 500 میلیمتر 0 ریال
لوله پلی اتیلن دوجداره اسپیرال سایز 600 میلیمتر 0 ریال
لوله پلی اتیلن دوجداره اسپیرال سایز 700 میلیمتر 0 ریال
لوله پلی اتیلن دوجداره اسپیرال سایز 800 میلیمتر 0 ریال
لوله پلی اتیلن دوجداره اسپیرال سایز 900 میلیمتر 0 ریال
لوله پلی اتیلن دوجداره اسپیرال و اسپیرال کاروگیت از سایز 200 تا 1400 میلیم 0 ریال

لوله پلی اتیلن دوجداره کاروگیت کوپلر دار جهد لوله خراسان

  • لوله پلی اتیلن دوجداره کاروگیت کوپلر دار
نام کالا قیمت (ریال)
لوله پلی اتیلن دوجداره کاروگیت کوپلر دار سایز 1000 میلیمتر همراه با واشر 0 ریال
لوله پلی اتیلن دوجداره کاروگیت کوپلر دار سایز 200 میلیمتر همراه با واشر 0 ریال
لوله پلی اتیلن دوجداره کاروگیت کوپلر دار سایز 250 میلیمتر همراه با واشر 0 ریال
لوله پلی اتیلن دوجداره کاروگیت کوپلر دار سایز 315 میلیمتر همراه با واشر 0 ریال
لوله پلی اتیلن دوجداره کاروگیت کوپلر دار سایز 400 میلیمتر همراه با واشر 0 ریال
لوله پلی اتیلن دوجداره کاروگیت کوپلر دار سایز 500 میلیمتر همراه با واشر 0 ریال
لوله پلی اتیلن دوجداره کاروگیت کوپلر دار سایز 600 میلیمتر همراه با واشر 0 ریال
لوله پلی اتیلن دوجداره کاروگیت کوپلر دار سایز 700 میلیمتر همراه با واشر 0 ریال
لوله پلی اتیلن دوجداره کاروگیت کوپلر دار سایز 800 میلیمتر همراه با واشر 0 ریال
لوله پلی اتیلن دوجداره کاروگیت کوپلر دار سایز 900 میلیمتر همراه با واشر 0 ریال
لوله پلی اتیلن دوجداره کاروگیت کوپلر دار همراه با واشر از سایز 110 تا 1000م 0 ریال

لوله پلی اتیلن جهد لوله خراسان

  • لوله پلی اتیلن
نام کالا قیمت (ریال)
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 110 میلیمتر فشار 10 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 110 میلیمتر فشار 10 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 110 میلیمتر فشار 12.5 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 110 میلیمتر فشار 12.5 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 110 میلیمتر فشار 16 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 110 میلیمتر فشار 16 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 110 میلیمتر فشار 20 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 110 میلیمتر فشار 20 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 110 میلیمتر فشار 25 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 110 میلیمتر فشار 25 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 110 میلیمتر فشار 32 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 110 میلیمتر فشار 32 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 110 میلیمتر فشار 4 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 110 میلیمتر فشار 40 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 110 میلیمتر فشار 5 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 110 میلیمتر فشار 5 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 110 میلیمتر فشار 6 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 110 میلیمتر فشار 6 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 110 میلیمتر فشار 8 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 110 میلیمتر فشار 8 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 125 میلیمتر فشار 10 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 125 میلیمتر فشار 10 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 125 میلیمتر فشار 12.5 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 125 میلیمتر فشار 12.5 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 125 میلیمتر فشار 16 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 125 میلیمتر فشار 16 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 125 میلیمتر فشار 20 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 125 میلیمتر فشار 20 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 125 میلیمتر فشار 25 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 125 میلیمتر فشار 25 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 125 میلیمتر فشار 32 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 125 میلیمتر فشار 32 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 125 میلیمتر فشار 4 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 125 میلیمتر فشار 40 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 125 میلیمتر فشار 5 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 125 میلیمتر فشار 5 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 125 میلیمتر فشار 6 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 125 میلیمتر فشار 6 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 125 میلیمتر فشار 8 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 125 میلیمتر فشار 8 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 160 میلیمتر فشار 10 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 160 میلیمتر فشار 10 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 160 میلیمتر فشار 12.5 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 160 میلیمتر فشار 12.5 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 160 میلیمتر فشار 16 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 160 میلیمتر فشار 16 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 160 میلیمتر فشار 20 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 160 میلیمتر فشار 20 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 160 میلیمتر فشار 25 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 160 میلیمتر فشار 25 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 160 میلیمتر فشار 32 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 160 میلیمتر فشار 32 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 160 میلیمتر فشار 4 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 160 میلیمتر فشار 4 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 160 میلیمتر فشار 40 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 160 میلیمتر فشار 5 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 160 میلیمتر فشار 5 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 160 میلیمتر فشار 6 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 160 میلیمتر فشار 6 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 160 میلیمتر فشار 8 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 160 میلیمتر فشار 8 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 200 میلیمتر فشار 10 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 200 میلیمتر فشار 10 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 200 میلیمتر فشار 12.5 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 200 میلیمتر فشار 12.5 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 200 میلیمتر فشار 16 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 200 میلیمتر فشار 16 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 200 میلیمتر فشار 20 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 200 میلیمتر فشار 20 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 200 میلیمتر فشار 25 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 200 میلیمتر فشار 25 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 200 میلیمتر فشار 32 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 200 میلیمتر فشار 32 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 200 میلیمتر فشار 4 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 200 میلیمتر فشار 4 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 200 میلیمتر فشار 40 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 200 میلیمتر فشار 5 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 200 میلیمتر فشار 5 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 200 میلیمتر فشار 6 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 200 میلیمتر فشار 6 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 200 میلیمتر فشار 8 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 200 میلیمتر فشار 8 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 250 میلیمتر فشار 10 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 250 میلیمتر فشار 10 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 250 میلیمتر فشار 12.5 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 250 میلیمتر فشار 12.5 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 250 میلیمتر فشار 16 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 250 میلیمتر فشار 16 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 250 میلیمتر فشار 20 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 250 میلیمتر فشار 20 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 250 میلیمتر فشار 25 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 250 میلیمتر فشار 25 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 250 میلیمتر فشار 32 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 250 میلیمتر فشار 32 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 250 میلیمتر فشار 4 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 250 میلیمتر فشار 4 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 250 میلیمتر فشار 40 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 250 میلیمتر فشار 5 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 250 میلیمتر فشار 5 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 250 میلیمتر فشار 6 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 250 میلیمتر فشار 6 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 250 میلیمتر فشار 8 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 250 میلیمتر فشار 8 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 315 میلیمتر فشار 10 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 315 میلیمتر فشار 10 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 315 میلیمتر فشار 12.5 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 315 میلیمتر فشار 12.5 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 315 میلیمتر فشار 16 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 315 میلیمتر فشار 16 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 315 میلیمتر فشار 20 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 315 میلیمتر فشار 20 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 315 میلیمتر فشار 25 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 315 میلیمتر فشار 25 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 315 میلیمتر فشار 32 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 315 میلیمتر فشار 32 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 315 میلیمتر فشار 4 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 315 میلیمتر فشار 4 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 315 میلیمتر فشار 40 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 315 میلیمتر فشار 5 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 315 میلیمتر فشار 5 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 315 میلیمتر فشار 6 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 315 میلیمتر فشار 6 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 315 میلیمتر فشار 8 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 315 میلیمتر فشار 8 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 355 میلیمتر فشار 10 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 355 میلیمتر فشار 10 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 355 میلیمتر فشار 12.5 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 355 میلیمتر فشار 12.5 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 355 میلیمتر فشار 16 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 355 میلیمتر فشار 16 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 355 میلیمتر فشار 20 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 355 میلیمتر فشار 20 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 355 میلیمتر فشار 25 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 355 میلیمتر فشار 25 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 355 میلیمتر فشار 32 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 355 میلیمتر فشار 32 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 355 میلیمتر فشار 4 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 355 میلیمتر فشار 4 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 355 میلیمتر فشار 40 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 355 میلیمتر فشار 5 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 355 میلیمتر فشار 5 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 355 میلیمتر فشار 6 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 355 میلیمتر فشار 6 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 355 میلیمتر فشار 8 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 355 میلیمتر فشار 8 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 400 میلیمتر فشار 10 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 400 میلیمتر فشار 10 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 400 میلیمتر فشار 12.5 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 400 میلیمتر فشار 12.5 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 400 میلیمتر فشار 16 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 400 میلیمتر فشار 16 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 400 میلیمتر فشار 20 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 400 میلیمتر فشار 20 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 400 میلیمتر فشار 25 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 400 میلیمتر فشار 25 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 400 میلیمتر فشار 32 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 400 میلیمتر فشار 32 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 400 میلیمتر فشار 4 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 400 میلیمتر فشار 4 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 400 میلیمتر فشار 40 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 400 میلیمتر فشار 5 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 400 میلیمتر فشار 5 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 400 میلیمتر فشار 6 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 400 میلیمتر فشار 6 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 400 میلیمتر فشار 8 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 400 میلیمتر فشار 8 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 40میلیمتر فشار 10 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 40میلیمتر فشار 10 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 40میلیمتر فشار 12.5 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 40میلیمتر فشار 12.5 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 40میلیمتر فشار 16 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 40میلیمتر فشار 16 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 40میلیمتر فشار 20 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 40میلیمتر فشار 20 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 40میلیمتر فشار 25 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 40میلیمتر فشار 25 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 40میلیمتر فشار 32 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 40میلیمتر فشار 32 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 40میلیمتر فشار 40 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 40میلیمتر فشار 6 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 40میلیمتر فشار 8 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 40میلیمتر فشار 8 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 450 میلیمتر فشار 10 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 450 میلیمتر فشار 10 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 450 میلیمتر فشار 12.5 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 450 میلیمتر فشار 12.5 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 450 میلیمتر فشار 16 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 450 میلیمتر فشار 16 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 450 میلیمتر فشار 20 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 450 میلیمتر فشار 20 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 450 میلیمتر فشار 25 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 450 میلیمتر فشار 25 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 450 میلیمتر فشار 32 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 450 میلیمتر فشار 32 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 450 میلیمتر فشار 4 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 450 میلیمتر فشار 4 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 450 میلیمتر فشار 40 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 450 میلیمتر فشار 5 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 450 میلیمتر فشار 5 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 450 میلیمتر فشار 6 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 450 میلیمتر فشار 6 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 450 میلیمتر فشار 8 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 450 میلیمتر فشار 8 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 50 میلیمتر فشار 10 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 50 میلیمتر فشار 10 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 50 میلیمتر فشار 12.5 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 50 میلیمتر فشار 12.5 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 50 میلیمتر فشار 16 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 50 میلیمتر فشار 16 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 50 میلیمتر فشار 20 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 50 میلیمتر فشار 20 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 50 میلیمتر فشار 25 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 50 میلیمتر فشار 25 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 50 میلیمتر فشار 32 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 50 میلیمتر فشار 32 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 50 میلیمتر فشار 40 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 50 میلیمتر فشار 6 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 50 میلیمتر فشار 8 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 50 میلیمتر فشار 8 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 500 میلیمتر فشار 10 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 500 میلیمتر فشار 10 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 500 میلیمتر فشار 12.5 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 500 میلیمتر فشار 12.5 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 500 میلیمتر فشار 16 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 500 میلیمتر فشار 16 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 500 میلیمتر فشار 20 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 500 میلیمتر فشار 20 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 500 میلیمتر فشار 25 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 500 میلیمتر فشار 25 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 500 میلیمتر فشار 32 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 500 میلیمتر فشار 32 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 500 میلیمتر فشار 4 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 500 میلیمتر فشار 4 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 500 میلیمتر فشار 40 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 500 میلیمتر فشار 5 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 500 میلیمتر فشار 5 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 500 میلیمتر فشار 6 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 500 میلیمتر فشار 6 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 500 میلیمتر فشار 8 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 500 میلیمتر فشار 8 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 63 میلیمتر فشار 10 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 63 میلیمتر فشار 10 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 63 میلیمتر فشار 12.5 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 63 میلیمتر فشار 12.5 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 63 میلیمتر فشار 16 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 63 میلیمتر فشار 16 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 63 میلیمتر فشار 20 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 63 میلیمتر فشار 20 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 63 میلیمتر فشار 25 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 63 میلیمتر فشار 25 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 63 میلیمتر فشار 32 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 63 میلیمتر فشار 32 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 63 میلیمتر فشار 40 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 63 میلیمتر فشار 6 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 63 میلیمتر فشار 8 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 63 میلیمتر فشار 8 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 75 میلیمتر فشار 10 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 75 میلیمتر فشار 10 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 75 میلیمتر فشار 12.5 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 75 میلیمتر فشار 12.5 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 75 میلیمتر فشار 16 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 75 میلیمتر فشار 16 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 75 میلیمتر فشار 20 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 75 میلیمتر فشار 20 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 75 میلیمتر فشار 25 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 75 میلیمتر فشار 25 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 75 میلیمتر فشار 32 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 75 میلیمتر فشار 32 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 75 میلیمتر فشار 5 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 75 میلیمتر فشار 6 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 75 میلیمتر فشار 6 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 75 میلیمتر فشار 8 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 75 میلیمتر فشار 8 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 90 میلیمتر فشار 10 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 90 میلیمتر فشار 10 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 90 میلیمتر فشار 12.5 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 90 میلیمتر فشار 12.5 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 90 میلیمتر فشار 16 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 90 میلیمتر فشار 16 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 90 میلیمتر فشار 20 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 90 میلیمتر فشار 20 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 90 میلیمتر فشار 25 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 90 میلیمتر فشار 25 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 90 میلیمتر فشار 32 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 90 میلیمتر فشار 32 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 90 میلیمتر فشار 40 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 90 میلیمتر فشار 5 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 90 میلیمتر فشار 6 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 90 میلیمتر فشار 6 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 90 میلیمتر فشار 8 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 90 میلیمتر فشار 8 اتمسفر PE80 0 ریال
نام کالا قیمت (ریال)
لوله تک جداره پلی اتیلن از نوع مواد PE100وPE80 از سایز 20 تا 500 میلیمتر 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن دولایه از نوع مواد PE100وPE80 از سایز 20 تا 500 میلی 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 110 میلیمتر فشار 10 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 110 میلیمتر فشار 10 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 110 میلیمتر فشار 12.5 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 110 میلیمتر فشار 12.5 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 110 میلیمتر فشار 16 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 110 میلیمتر فشار 16 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 110 میلیمتر فشار 20 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 110 میلیمتر فشار 20 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 110 میلیمتر فشار 25 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 110 میلیمتر فشار 25 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 110 میلیمتر فشار 32 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 110 میلیمتر فشار 32 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 110 میلیمتر فشار 4 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 110 میلیمتر فشار 40 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 110 میلیمتر فشار 5 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 110 میلیمتر فشار 5 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 110 میلیمتر فشار 6 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 110 میلیمتر فشار 6 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 110 میلیمتر فشار 8 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 110 میلیمتر فشار 8 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 125 میلیمتر فشار 10 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 125 میلیمتر فشار 10 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 125 میلیمتر فشار 12.5 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 125 میلیمتر فشار 12.5 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 125 میلیمتر فشار 16 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 125 میلیمتر فشار 16 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 125 میلیمتر فشار 20 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 125 میلیمتر فشار 20 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 125 میلیمتر فشار 25 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 125 میلیمتر فشار 25 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 125 میلیمتر فشار 32 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 125 میلیمتر فشار 32 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 125 میلیمتر فشار 4 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 125 میلیمتر فشار 40 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 125 میلیمتر فشار 5 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 125 میلیمتر فشار 5 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 125 میلیمتر فشار 6 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 125 میلیمتر فشار 6 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 125 میلیمتر فشار 8 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 125 میلیمتر فشار 8 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 160 میلیمتر فشار 10 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 160 میلیمتر فشار 10 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 160 میلیمتر فشار 12.5 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 160 میلیمتر فشار 12.5 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 160 میلیمتر فشار 16 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 160 میلیمتر فشار 16 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 160 میلیمتر فشار 20 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 160 میلیمتر فشار 20 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 160 میلیمتر فشار 25 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 160 میلیمتر فشار 25 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 160 میلیمتر فشار 32 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 160 میلیمتر فشار 32 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 160 میلیمتر فشار 4 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 160 میلیمتر فشار 4 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 160 میلیمتر فشار 40 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 160 میلیمتر فشار 5 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 160 میلیمتر فشار 5 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 160 میلیمتر فشار 6 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 160 میلیمتر فشار 6 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 160 میلیمتر فشار 8 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 160 میلیمتر فشار 8 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 200 میلیمتر فشار 10 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 200 میلیمتر فشار 10 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 200 میلیمتر فشار 12.5 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 200 میلیمتر فشار 12.5 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 200 میلیمتر فشار 16 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 200 میلیمتر فشار 16 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 200 میلیمتر فشار 20 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 200 میلیمتر فشار 20 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 200 میلیمتر فشار 25 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 200 میلیمتر فشار 25 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 200 میلیمتر فشار 32 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 200 میلیمتر فشار 32 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 200 میلیمتر فشار 4 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 200 میلیمتر فشار 4 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 200 میلیمتر فشار 40 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 200 میلیمتر فشار 5 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 200 میلیمتر فشار 5 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 200 میلیمتر فشار 6 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 200 میلیمتر فشار 6 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 200 میلیمتر فشار 8 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 200 میلیمتر فشار 8 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 250 میلیمتر فشار 10 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 250 میلیمتر فشار 10 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 250 میلیمتر فشار 12.5 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 250 میلیمتر فشار 12.5 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 250 میلیمتر فشار 16 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 250 میلیمتر فشار 16 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 250 میلیمتر فشار 20 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 250 میلیمتر فشار 20 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 250 میلیمتر فشار 25 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 250 میلیمتر فشار 25 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 250 میلیمتر فشار 32 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 250 میلیمتر فشار 32 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 250 میلیمتر فشار 4 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 250 میلیمتر فشار 4 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 250 میلیمتر فشار 40 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 250 میلیمتر فشار 5 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 250 میلیمتر فشار 5 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 250 میلیمتر فشار 6 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 250 میلیمتر فشار 6 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 250 میلیمتر فشار 8 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 250 میلیمتر فشار 8 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 315 میلیمتر فشار 10 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 315 میلیمتر فشار 10 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 315 میلیمتر فشار 12.5 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 315 میلیمتر فشار 12.5 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 315 میلیمتر فشار 16 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 315 میلیمتر فشار 16 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 315 میلیمتر فشار 20 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 315 میلیمتر فشار 20 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 315 میلیمتر فشار 25 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 315 میلیمتر فشار 25 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 315 میلیمتر فشار 32 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 315 میلیمتر فشار 32 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 315 میلیمتر فشار 4 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 315 میلیمتر فشار 4 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 315 میلیمتر فشار 40 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 315 میلیمتر فشار 5 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 315 میلیمتر فشار 5 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 315 میلیمتر فشار 6 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 315 میلیمتر فشار 6 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 315 میلیمتر فشار 8 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 315 میلیمتر فشار 8 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 355 میلیمتر فشار 10 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 355 میلیمتر فشار 10 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 355 میلیمتر فشار 12.5 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 355 میلیمتر فشار 12.5 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 355 میلیمتر فشار 16 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 355 میلیمتر فشار 16 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 355 میلیمتر فشار 20 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 355 میلیمتر فشار 20 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 355 میلیمتر فشار 25 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 355 میلیمتر فشار 25 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 355 میلیمتر فشار 32 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 355 میلیمتر فشار 32 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 355 میلیمتر فشار 4 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 355 میلیمتر فشار 4 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 355 میلیمتر فشار 40 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 355 میلیمتر فشار 5 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 355 میلیمتر فشار 5 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 355 میلیمتر فشار 6 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 355 میلیمتر فشار 6 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 355 میلیمتر فشار 8 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 355 میلیمتر فشار 8 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 400 میلیمتر فشار 10 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 400 میلیمتر فشار 10 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 400 میلیمتر فشار 12.5 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 400 میلیمتر فشار 12.5 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 400 میلیمتر فشار 16 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 400 میلیمتر فشار 16 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 400 میلیمتر فشار 20 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 400 میلیمتر فشار 20 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 400 میلیمتر فشار 25 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 400 میلیمتر فشار 25 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 400 میلیمتر فشار 32 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 400 میلیمتر فشار 32 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 400 میلیمتر فشار 4 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 400 میلیمتر فشار 4 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 400 میلیمتر فشار 40 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 400 میلیمتر فشار 5 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 400 میلیمتر فشار 5 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 400 میلیمتر فشار 6 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 400 میلیمتر فشار 6 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 400 میلیمتر فشار 8 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 400 میلیمتر فشار 8 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 40میلیمتر فشار 10 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 40میلیمتر فشار 10 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 40میلیمتر فشار 12.5 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 40میلیمتر فشار 12.5 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 40میلیمتر فشار 16 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 40میلیمتر فشار 16 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 40میلیمتر فشار 20 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 40میلیمتر فشار 20 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 40میلیمتر فشار 25 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 40میلیمتر فشار 25 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 40میلیمتر فشار 32 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 40میلیمتر فشار 32 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 40میلیمتر فشار 40 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 40میلیمتر فشار 6 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 40میلیمتر فشار 8 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 40میلیمتر فشار 8 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 450 میلیمتر فشار 10 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 450 میلیمتر فشار 10 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 450 میلیمتر فشار 12.5 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 450 میلیمتر فشار 12.5 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 450 میلیمتر فشار 16 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 450 میلیمتر فشار 16 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 450 میلیمتر فشار 20 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 450 میلیمتر فشار 20 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 450 میلیمتر فشار 25 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 450 میلیمتر فشار 25 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 450 میلیمتر فشار 32 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 450 میلیمتر فشار 32 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 450 میلیمتر فشار 4 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 450 میلیمتر فشار 4 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 450 میلیمتر فشار 40 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 450 میلیمتر فشار 5 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 450 میلیمتر فشار 5 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 450 میلیمتر فشار 6 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 450 میلیمتر فشار 6 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 450 میلیمتر فشار 8 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 450 میلیمتر فشار 8 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 50 میلیمتر فشار 10 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 50 میلیمتر فشار 10 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 50 میلیمتر فشار 12.5 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 50 میلیمتر فشار 12.5 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 50 میلیمتر فشار 16 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 50 میلیمتر فشار 16 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 50 میلیمتر فشار 20 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 50 میلیمتر فشار 20 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 50 میلیمتر فشار 25 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 50 میلیمتر فشار 25 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 50 میلیمتر فشار 32 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 50 میلیمتر فشار 32 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 50 میلیمتر فشار 40 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 50 میلیمتر فشار 6 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 50 میلیمتر فشار 8 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 50 میلیمتر فشار 8 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 500 میلیمتر فشار 10 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 500 میلیمتر فشار 10 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 500 میلیمتر فشار 12.5 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 500 میلیمتر فشار 12.5 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 500 میلیمتر فشار 16 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 500 میلیمتر فشار 16 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 500 میلیمتر فشار 20 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 500 میلیمتر فشار 20 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 500 میلیمتر فشار 25 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 500 میلیمتر فشار 25 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 500 میلیمتر فشار 32 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 500 میلیمتر فشار 32 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 500 میلیمتر فشار 4 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 500 میلیمتر فشار 4 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 500 میلیمتر فشار 40 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 500 میلیمتر فشار 5 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 500 میلیمتر فشار 5 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 500 میلیمتر فشار 6 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 500 میلیمتر فشار 6 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 500 میلیمتر فشار 8 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 500 میلیمتر فشار 8 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 63 میلیمتر فشار 10 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 63 میلیمتر فشار 10 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 63 میلیمتر فشار 12.5 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 63 میلیمتر فشار 12.5 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 63 میلیمتر فشار 16 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 63 میلیمتر فشار 16 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 63 میلیمتر فشار 20 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 63 میلیمتر فشار 20 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 63 میلیمتر فشار 25 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 63 میلیمتر فشار 25 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 63 میلیمتر فشار 32 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 63 میلیمتر فشار 32 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 63 میلیمتر فشار 40 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 63 میلیمتر فشار 6 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 63 میلیمتر فشار 8 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 63 میلیمتر فشار 8 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 75 میلیمتر فشار 10 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 75 میلیمتر فشار 10 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 75 میلیمتر فشار 12.5 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 75 میلیمتر فشار 12.5 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 75 میلیمتر فشار 16 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 75 میلیمتر فشار 16 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 75 میلیمتر فشار 20 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 75 میلیمتر فشار 20 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 75 میلیمتر فشار 25 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 75 میلیمتر فشار 25 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 75 میلیمتر فشار 32 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 75 میلیمتر فشار 32 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 75 میلیمتر فشار 5 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 75 میلیمتر فشار 6 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 75 میلیمتر فشار 6 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 75 میلیمتر فشار 8 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 75 میلیمتر فشار 8 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 90 میلیمتر فشار 10 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 90 میلیمتر فشار 10 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 90 میلیمتر فشار 12.5 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 90 میلیمتر فشار 12.5 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 90 میلیمتر فشار 16 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 90 میلیمتر فشار 16 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 90 میلیمتر فشار 20 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 90 میلیمتر فشار 20 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 90 میلیمتر فشار 25 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 90 میلیمتر فشار 25 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 90 میلیمتر فشار 32 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 90 میلیمتر فشار 32 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 90 میلیمتر فشار 40 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 90 میلیمتر فشار 5 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 90 میلیمتر فشار 6 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 90 میلیمتر فشار 6 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 90 میلیمتر فشار 8 اتمسفر PE100 0 ریال
لوله تکجداره پلی اتیلن سایز 90 میلیمتر فشار 8 اتمسفر PE80 0 ریال
لوله دوجداره کاروگیت PVC-U کوپلر دار سایزهای 160 الی 500 میلیمتر همراه با 0 ریال
لوله دوجداره کاروگیت PVC-U کوپلر دار همراه با واشر سایز 160 میلیمتر 0 ریال
لوله دوجداره کاروگیت PVC-U کوپلر دار همراه با واشر سایز 200 میلیمتر 0 ریال
لوله دوجداره کاروگیت PVC-U کوپلر دار همراه با واشر سایز 250 میلیمتر 0 ریال
لوله دوجداره کاروگیت PVC-U کوپلر دار همراه با واشر سایز 315 میلیمتر 0 ریال
لوله دوجداره کاروگیت PVC-U کوپلر دار همراه با واشر سایز 400 میلیمتر 0 ریال
لوله دوجداره کاروگیت PVC-U کوپلر دار همراه با واشر سایز 500 میلیمتر 0 ریال
لوله زهکشی مشبک و نیمه مشبک سایز 100 الی 200 میلیمتر 0 ریال
چهارراهی دوجداره کاروگیت 0 ریال
کوپلر لوله دوجداره پلی اتیلن کاروگیت سایز 200 میلیمتر 0 ریال
کوپلر لوله دوجداره پلی اتیلن کاروگیت سایز 250 میلیمتر 0 ریال
کوپلر لوله دوجداره پلی اتیلن کاروگیت سایز 315 میلیمتر 0 ریال
کوپلر لوله دوجداره پلی اتیلن کاروگیت سایز 400 میلیمتر 0 ریال
کوپلر لوله دوجداره پلی اتیلن کاروگیت سایز 500 میلیمتر 0 ریال
اتصالات کاروگیت
اتصالات کاروگیت

کلیه اتصالاتی که در خطوط لوله پلی اتیلن کاروگلیت فاضلابی استفاده میشود

تبدیل
تبدیل

اتصالات تبدیلی جهت تغییر سایز در انشعاب لوله ها کاربرد دارد

سه راهی
سه راهی

سه راهی جهت گرفتن انشعاب از یک لوله به کار میرود

سیفون
سیفون

انواع سیفون و اتصالات فاضلابی جهت مصارف تأسیساتی

لوله UPVC
لوله UPVC

لوله های پلیمری که از مواد یو پی وی سی ساخته میشود (شبیه پولیکا) و اغلب کاربرد برق رسانی و فاضلابی دارد

لوله پلی اتیلن
لوله پلی اتیلن

انواع لوله پلی اتیلن فشار قوی و درجه 2

لیست قیمت کلیه محصولات شرکت های صنعت لوله و اتصالات ایران در این نرم افزار موجود میباشد.

جهد لوله خراسان - تولیدکننده انواع لوله های پلی اتیلن. اره تمیز بر تیغه های عمود بر مخصوص انواع لوله های پلی اتیلن و پی وی سی. لوله های پلی اتیلن آبیاری لوله های پلی اتیلن مخصوص زراعت و باغداری. لوله محافظ فیبر نوری لوله های پلی اتیلن که برای غلاف کابل های برق یا فیبرهای نوری مخابراتی استفاده میشوند. لوله های پلی اتیلن لوله هایی از سایز 16 تا 800 میلیمتر از جنس پلی اتیلن. لوله پوشش فیبر نوری لوله های پلی اتیلن کابلی مخصوص غلاف کابل های فیبر نوری مخابراتی. سه راه پلی اتیلن اتصالات سه راهی برای گرفتن انشعاب از لوله های پلی اتیلن. زانو پلی اتیلن اتصال زانو برای لوله های پلی اتیلن به کار میرود. سه راهی پلی اتیلن سه راهی ساخته شده از مواد پلی پروپیلن کوپلیمر جهت استفاده در لوله های پلی اتیلن. لوله دریپر دار لوله های پلی اتیلن نرم 16 میلیمتر که دارای قطره چکان هستند. لوله پلی اتیلن برق لوله های پلی اتیلن استاندارد جهت محافظت از لوله های برق و فیبر نوری. لوله پلی اتیلن5.5 اینچ لوله های پلی اتیلن با قطر خارجی 140 میلیمتر. لوله پلی اتیلن 560 میلیمتر لوله های پلی اتیلن 560 میلیمتر از جنس HDPE. لوله 16 میلیمتر لوله های پلی اتیلن LDPE با قطر 16 میلیمتر که بیشتر برای آبیاری قطره ای استفاده میشوند. لوله های PE100 لوله های پلی اتیلن که با مواد pe100 تولید میشوند. ژوئن ژیبو چدنی از اتصالات مخصوص لوله های پلی اتیلن است که با چدن ساخته میشود. گلند چدنی یک نوع رابط از جنس چدن میباشد که برای لوله های پلی اتیلن نیز قابل استفاده میباشد. خط تولید لوله پلی اتیلن تجهیزات دستگاه تولید لوله های پلی اتیلن تک لایه و دو لایه. لوله پلی اتیلن3 اینچ لوله های پلی اتیلن HDPE با قطر خارجی 90 میلیمتر یا 3 اینچ برای استفاده در خطوط لوله آب، فاضلاب، نفت و گاز. لوله غلاف آبپاش لوله های پلی اتیلن یا پی وی سی برای محافظت از رایزر های آبیاری بارانی. کاروگیت اسپیرال لوله های پلی اتیلن فاضلابی کاروگیت که به روش اسپیرال (خرطومی - فنری) تولید شده اند. کالیبراتور قالب تولید لوله های پلی اتیلن از جنس آلیاژ فسفر، برنز و برنج . دستگاه جوش پلی اتیلن دستی دستگاه بات فیوژن دستی جهت جوش لب به لب لوله های پلی اتیلن. دستگاه جوش پلی اتیلن هیدرولیک دستگاه تمام هیدرولیک بات فیوژن مخصوص جوش لب به لب لوله های پلی اتیلن. لوله های استاندارد جهاد لوله های پلی اتیلن گرید دار از دفتر توسعه سامانه های نوین آبیاری سازمان جهاد کشاورزی. لوله پلی اتیلن 125 میلیمتر آب لوله های پلی اتیلن سخت که قطر خارجی آنها ۱۲۵ میلیمتر یا ۵ اینچ هستند.

RSS