دنبال چه میگردید؟

بازار لوله پلیکا چهار محال و بختیاری - فروش لوله PVC و انواع لوله در شهرکرد

کارخانه تولید کننده لوله پلیکا چهار محال و بختیاری - فروش لوله PVC و انواع لوله در شهرکرد - استعلام قیمت لوله پلیکا چهار محال و بختیاری - فروش لوله PVC و انواع لوله در شهرکرد

خیرآباد لوله پلیکا فشار ضعیف، نافچ لوله پلیکا فشار قوی، شیخ شبان لوله پلیکا نیمه قوی، حیدری لوله پلیکا زیر کار، گرم دره لوله پلیکا رو کار، چم چنگ لوله پلیکا ناودانی، راستاب لوله پلیکا برقی، فیل آباد لوله پلیکا مخابراتی، قلعه شریف لوله پلیکا 16 فشار قوی صنعتی، مامور لوله پلیکا 20 فشار قوی صنعتی، اورگان لوله پلیکا 25 فشار قوی آبرسانی، شلمزار لوله پلیکا 25 فشار قوی صنعتی، صالح آباد دشت زری لوله پلیکا 32 فشار قوی آبرسانی، ده کهنه لوله پلیکا 32 فشار قوی صنعتی، آقبلاغ لوله پلیکا 40 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، رستم آباد لوله پلیکا 40 فشار قوی آبرسانی، شهریاری لوله پلیکا 40 فشار قوی صنعتی، مال خلیفه لوله پلیکا 50 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، دره نامدار لوله پلیکا 50 فشار قوی آبرسانی، آزادگان لوله پلیکا 50 فشار قوی صنعتی، ارمند علیا لوله پلیکا 63 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، چلیچه لوله پلیکا 63 فشار قوی آبرسانی، مرغملک لوله پلیکا 63 فشار قوی صنعتی، کلار لوله پلیکا 75 فشار متوسط فاضلابی معمولی، شکر آباد لوله پلیکا 75 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، خویه لوله پلیکا 75 فشار قوی آبرسانی، سردشت لوله پلیکا 75 فشار قوی صنعتی، هوره لوله پلیکا 90 فشار متوسط فاضلابی معمولی، چمن گلی لوله پلیکا 90 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، دستگرد امامزاده لوله پلیکا 90 فشار قوی آبرسانی، گوجان لوله پلیکا 90 فشار قوی صنعتی، وردنجان لوله پلیکا 110 فشار ضعیف ناودانی، قلعه مدرسه لوله پلیکا 110 فشار متوسط فاضلابی معمولی، هارونی لوله پلیکا 110 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، دزک لوله پلیکا 110 فشار قوی آبرسانی، کردشامی لوله پلیکا 110 فشار قوی صنعتی، لیرابی لوله پلیکا 125 فشار ضعیف ناودانی، چلگرد لوله پلیکا 125 فشار متوسط فاضلابی معمولی، گندمان لوله پلیکا 125 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، جوانمردی لوله پلیکا 125 فشار قوی آبرسانی، شوراب صغیر لوله پلیکا 125 فشار قوی صنعتی، آلونی لوله پلیکا 140 فشار ضعیف ناودانی، نقنه لوله پلیکا 140 فشار متوسط فاضلابی معمولی، دهناش لوله پلیکا 140 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، گوشه لوله پلیکا 140 فشار قوی آبرسانی، دوپلان لوله پلیکا 140 فشار قوی صنعتی، منج بر آفتاب لوله پلیکا 160 فشار ضعیف ناودانی، اردل لوله پلیکا 160 فشار متوسط فاضلابی معمولی، باباحیدر لوله پلیکا 160 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، بازفت لوله پلیکا 160 فشار قوی آبرسانی، بروجن لوله پلیکا 160 فشار قوی صنعتی، بلداجی لوله پلیکا 180 فشار ضعیف ناودانی، بن لوله پلیکا 180 فشار متوسط فاضلابی معمولی، پردنجان لوله پلیکا 180 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، جونقان لوله پلیکا 180 فشار قوی آبرسانی، چلگرد لوله پلیکا 180 فشار قوی صنعتی، دستناء لوله پلیکا 200 فشار ضعیف ناودانی، دشتک لوله پلیکا 200 فشار متوسط فاضلابی معمولی، سامان لوله پلیکا 200 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، سرخون لوله پلیکا 200 فشار قوی آبرسانی، سردشت لردگان لوله پلیکا 200 فشار قوی صنعتی، سفید دشت لوله پلیکا 225 فشار ضعیف ناودانی، سودجان لوله پلیکا 225 فشار متوسط فاضلابی معمولی، سورشجان لوله پلیکا 225 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، شلمزار لوله پلیکا 225 فشار قوی آبرسانی، شهرکرد لوله پلیکا 225 فشار قوی صنعتی، صمصامی لوله پلیکا 250 فشار ضعیف ناودانی، طاقانک لوله پلیکا 250 فشار متوسط فاضلابی معمولی، فارسان لوله پلیکا 250 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، فرادنبه لوله پلیکا 250 فشار قوی آبرسانی، فرخ شهر لوله پلیکا 250 فشار قوی صنعتی، کاج لوله پلیکا 280 فشار ضعیف ناودانی، کیان لوله پلیکا 280 فشار متوسط فاضلابی معمولی، گهرو لوله پلیکا 280 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، لردگان لوله پلیکا 280 فشار قوی آبرسانی، منج لوله پلیکا 280 فشار قوی صنعتی، ناغان لوله پلیکا 315 فشار ضعیف ناودانی، هفشجان لوله پلیکا 315 فشار متوسط فاضلابی معمولی، لوله پلیکا 315 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، لوله پلیکا 315 فشار قوی آبرسانی، لوله پلیکا 315 فشار قوی صنعتی، لوله پلیکا 355 فشار ضعیف ناودانی، لوله پلیکا 355 فشار متوسط فاضلابی معمولی، لوله پلیکا 355 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، لوله پلیکا 355 فشار قوی آبرسانی، لوله پلیکا 355 فشار قوی صنعتی، لوله پلیکا 400 فشار ضعیف ناودانی، لوله پلیکا 400 فشار متوسط فاضلابی معمولی، لوله پلیکا 400 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، لوله پلیکا 400 فشار قوی آبرسانی، لوله پلیکا 400 فشار قوی صنعتی، لوله پلیکا 450 فشار ضعیف ناودانی، لوله پلیکا 450 فشار متوسط فاضلابی معمولی، لوله پلیکا 450 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، لوله پلیکا 450 فشار قوی آبرسانی، لوله پلیکا 500 فشار ضعیف ناودانی، لوله پلیکا 500 فشار متوسط فاضلابی معمولی، لوله پلیکا 500 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، لوله پلیکا 500 فشار قوی آبرسانی، لوله پلیکا 560 فشار ضعیف ناودانی، لوله پلیکا 560 فشار متوسط فاضلابی معمولی، لوله پلیکا 560 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، لوله پلیکا 560 فشار قوی آبرسانی، لوله پلیکا 630 فشار ضعیف ناودانی، لوله پلیکا 630 فشار متوسط فاضلابی معمولی، لوله پلیکا 630 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، لوله پلیکا 630 فشار قوی آبرسانی، لوله پلیکا 710 فشار ضعیف ناودانی، لوله پلیکا 710 فشار متوسط فاضلابی معمولی، لوله پلیکا 710 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی

شهرکرد ، بن ، سامان ، فارسان ، لردگان ، بروجن ، کیار ، کوهرنگ ، اردل ،

چهار محال و بختیاری

قیمت لوله پلیکا چهار محال و بختیاری 940,477 ریال رتبه 4.6 از 7,599 رأی.

قیمت لوله 2.2*110چندهست لوله پولیکا. چه نوع لول پلیکا یا غیره............... . قیمت 160 رو میخواستم فشار متوسط فاضلابی معمولی. قیمت لوله ونیکا نمره 2 لطفا لوله برق ونیکا برای کار برق می باشد. salam roozetoon bekheyr. با قصد خرید با ضخامت 1/8 نسوز دارم مارک ی برند لوله برام مهم نیست نجف آباد اصفهان با سپاس از لطف شما. ببخشید من مصرف کننده ام لوله پلی کا برای فاضلاب ولوله برای مصارف منزل اصفهان. قیمت کار کرد در همهی سایز. بنده کشاورز هستم و برای باغ گرانول 10 اینچ میخوام 250 . لیست قیمت . تولید کننده لوله هستید؟ لوله آب پی وی سی من لوله آب میخوام پلاستیک پی وی سی. قیمت چنده ی نسمه قوی برای ابیاری زیر سطحی کشاورزی حراسان رضوی شهر بردسکن. فروش لوله پلیکا خسته نباشید من 8"میخوام جهت کار کشاورزی 200 میلیمتر شش بار فشار میخوام تهران جای را معرفی نمیکنید.

لوله پلیکا قطر 250 یک شاخه لوله پلیکا قطر 315 یک شاخه لوله پلیکا 315 فشار قوی 16 یک شاخه و لوله پلیکا 250 فشار قوی16

وقت بخیر قیمت 200برای کشاورزی چند است قیمت 200 چند است برای کشاورزی استفاده کنم. قیمت لوله 200 جهت آبیاری را محبت کنید نه تعداد محدودی نیاز دارم 200شاخه 6متری چند است. شما پی وی سی بازیافتی گرانول جهت تولید دارید من مواد اولیه تولید میخواهم. کارخانه در استانخراسان کجاست؟. .فاضلابی فشارضعیف سایز 110شاخه ای چنده. لیست قیمت های یزد پلیکا فاضلاب و آب را میخوام. قیمت لوله 110 *3.2؟ لوله 110میلیمتر به ضخامت 3.2(جنس pvc( اصفهان. اخرین قیمت گرانولی سایز 90. سئوالی در مورد سایز لوله های پلیکا دارم چیزی که در زبان عامیانه در مورد سایز بیان میشه مثلا 8 یا 10 به اینچ هست؟. لطفا قیمت پلیکای نمره 15 فشار قوی. قیمت لوله پلیکا سایز . قیمت به روز رو میخواستم ضعیف با قیمت پایین63 90 110 125. قیمت لوله با فشار 6 رو میخوام قیمت لوله با فشار 6 رو میخوام قیمت ل.له پلیکا با فشار 6 رو میخوام.

قیمت لوله پلیکا 40 میلی متر رو میخواستم نه خریدار هستم پایین ترین قیمت

شماره نماینده تان درگرگان میخواستم شماره میخوام خریدارم لوله نیم قوی پلیکاه سایز 200 ناودانی نیمه قوی سایز 200 . قیمت هر شاخه اس دیکه درسته ؟. قیمت 8 اینچ. پولیکا شماره تماس. قیمت فشار ضعیف 250 و 300 رو میخوام 200 شاخه 250 فشار ضعیف برای انتقال اب نیاز دارم ممشهدم برای شهر کاشمر میخوام. قیمت هر شاخه سایز 110 چقدره؟. قیمت لوله جدار پولیکا چنده؟ هرشاخه آن چند متره؟ سایز 10 اینچ لوله upvc سایز 10 اینچ اصفهان. و خسته نباشید نمره 2 و 3 برق ساختماان هم دارین لوله لرق ساختمان. خرید لوله پلیکا 110چند قیمته 90و 125 هم بگید لوله زیر کارفشار قوی برا فاضلاب ساختمون. ی اینگل بهتره یا نگین. قیمت لوله 63 نوین . لیست تقدیم کنم میشه لطفا قیمت بدید؟ لوله پیکا و لوله 5لایه. میخواستم قبمت لوله پولیکا و لوله سبز و لوله پکیج و بدونم قیمت میخواستم مشکین شهر.

با لوله پلیکا فشار ضعیف در همدان نیاز دارم لوله پلیکا فشار ضعیف برای مصرف در همدان نیاز داریم ، اگر فروشنده ای در همدان دارید معرفی نما

در مورد تبدیل قطر به اینچ چجوری تبدیل کنم لوله پولیکا 2 اینچ -قطر خارجیش چقد میشه. لیست قیمت لوله های پلیکا برقی آب و فاضلاب لطفا بیشتر چه سایزها و اتصالاتی پرفروشه برای ابزار ساختمانی میخام بنده مغازه ابزار ساختمان. ضخامت لوله 110 ناودانی ضخامت دیواره چنده. ببخشید طول شاخه های چقدر خستش لوله 110 200 250 استان لرستان شهر خرم اباد شرکت کشت و صنعت. 10 اینچ یا همون 250 موجود دارین؟ مورد نیاز ما : 250 میلیمتر فشار متوسط فاضلابی معمولی .

لوله پلیکا چهار محال و بختیاری
لوله پلیکا چهار محال و بختیاری لوله پلیکا از جنس PVC جهت مصارف فشارقوی، متوسط و ضعیف لوله پلیکا چهار محال و بختیاری

لوله پلیکا چهار محال و بختیاری لوله پلیکا از جنس PVC جهت مصارف فشارقوی، متوسط و ضعیف قیمت لوله پلیکا چهار محال و بختیاری

لوله پلیکا چیست؟

فروش لوله پلیکا در چهار محال و بختیاری

کانال بازار لوله
لوله پلیکا

پخش عمده لوله پلیکا در چهار محال و بختیاری
تلفن تماس: 09033669994 - 09033669992

لیست قیمت لوله پلیکا
قیمت لوله پلیکا

لوله پلیکا

لوله و اتصالات چهار محال و بختیاری

ثبت سفارش خرید لوله پلیکا:

  • خریدار لوله پلیکا
  • فروشنده و تأمین کننده هستم
  • تولید کننده هستم
  • مجری و پیمانکار لوله پلیکا

اگر خریدار، فروشنده، تولید کننده یا پیمانکار در زمینه لوله پلیکا هستید سفارش خود را ثبت کنید تا برای همکاری با شما تماس بگیریم.

لوله پلیکا چهار محال و بختیاری - فروش لوله PVC و انواع لوله در شهرکرد لوله پلیکا از جنس PVC جهت مصارف فشارقوی، متوسط و ضعیف

قیمت انواع لوله پلیکا

پلیکا لوله پلیکا لوله لوله PVC PVC

نام کالا قیمت (ریال)برندتاریخ اعلامکد
لوله واتصالات پلیکا و سفید 2,800 فروشگاه شرفی7 مهر 98 16587-24426
لوله پلیکا آذر 4 اینچ 1,610,000 پخش تاسیسات پورمهر 6 شهریور 98 16156-24243
لوله پلیکا ارشق پویا 620,000پخش تاسیسات پورمهر 6 شهریور 98 16156-24204
لوله پلیکا دولایه 13,500 آرتا پلاست12 اسفند 96 6801-15673
لوله پلیکا 250 ضخامت 4.9 3,180,000 توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7702
لوله پلیکا 200 ضخامت 7.7 4,125,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7701
لوله پلیکا 200 ضخامت 4.9 2,560,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7700
لوله پلیکا 200 ضخامت 4 2,068,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7699
لوله پلیکا 160 ضخامت 6.2 2,670,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7698
لوله پلیکا 160 ضخامت 4 1,665,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7697
لوله پلیکا 160 ضخامت 3.2 1,335,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7696
لوله پلیکا 125 ضخامت 4.8 1,610,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7695
لوله پلیکا 125 ضخامت 3.2 1,050,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7694
لوله پلیکا 110 ضخامت 4.8 1,240,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7693
لوله پلیکا 110 ضخامت 3.2 920,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7692
لوله پلیکا 110 ضخامت 2.2 640,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7691
لوله پلیکا 90 ضخامت 4.3 1,016,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7690
لوله پلیکا 90 ضخامت 3 710,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7689
لوله پلیکا 90 ضخامت 1.8 428,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7688
لوله پلیکا 75 ضخامت 3 590,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7687
لوله پلیکا 63 ضخامت 4.7 764,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7686
لوله پلیکا 63 ضخامت 3 485,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7685
لوله پلیکا 63 ضخامت 1.5 247,500توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7684
لوله پلیکا 50 ضخامت 3 390,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7683
لوله پلیکا 40 ضخامت 3 295,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7682
لوله پلیکا 32 ضخامت 3 238,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7681
لوله پلیکا 160 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 2,071,076 صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-140
لوله پلیکا 125 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 1,256,752صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-139
لوله پلیکا 110 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 981,036صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-138
لوله پلیکا 90 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 641,200صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-137
لوله پلیکا 75 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 448,840صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-136
لوله پلیکا 63 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 480,900صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-135
لوله پلیکا 50 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 314,188صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-134
لوله پلیکا 160 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 1,122,100صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-133
لوله پلیکا 125 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 705,320صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-132
لوله پلیکا 110 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 618,758صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-131
لوله پلیکا 90 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 474,488صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-130
لوله پلیکا 75 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 397,544صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-129
لوله پلیکا 63 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 327,012صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-128
لوله پلیکا 50 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 262,892صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-127
لوله پلیکا 160 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 929,740صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-126
لوله پلیکا 125 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 551,432صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-125
لوله پلیکا 110 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 426,398صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-124
لوله پلیکا 90 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 285,334صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-123
لوله پلیکا 75 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 198,772صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-122
لوله پلیکا 63 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 166,712صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-121
لوله پلیکا 50 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 131,446صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-120
شرکت های تولید کننده لوله پلیکا

لیست قیمت کلیه محصولات شرکت های صنعت لوله و اتصالات ایران در این نرم افزار موجود میباشد.

نظرات کاربران در مورد لوله پلیکا چهار محال و بختیاری - فروش لوله PVC و انواع لوله در شهرکرد

لوله پلیکا چهار محال و بختیاری - فروش لوله PVC و انواع لوله در شهرکرد.

RSS