دنبال چه میگردید؟

لوله فولادی درزدار

قیمت لوله فولادی درزدار - لوله هایی که از شکل دهی (نورد) ورق های فولادی ساخته میشوند و دو سر ورق به هم جوش داده می شود

بازار لوله فولادی درزدار - لوله هایی که از شکل دهی (نورد) ورق های فولادی ساخته میشوند و دو سر ورق به هم جوش داده می شود ایران - کارخانه تولید کننده لوله فولادی درزدار - لوله هایی که از شکل دهی (نورد) ورق های فولادی ساخته میشوند و دو سر ورق به هم جوش داده می شود - استعلام قیمت لوله فولادی درزدار - لوله هایی که از شکل دهی (نورد) ورق های فولادی ساخته میشوند و دو سر ورق به هم جوش داده می شود

لوله های فولادی چیست؟
لوله هایی که از آهن ساخته شده اند مثل گالوانیزه، مانیسمان، سیاه و لوله مبلی

لوله فولادی درزدار

جدول وزنی لوله های فولادی درزدار سیاه ST27
سایز mm سایز inch قطر خارجی mm 1.41.51.61.751.822.32.352.52.933.23.53.653.844.374.54.8555.45.666.357.117.888.48.899.51010.311.11212.512.71414.2716
6 1/8 10.3 0.307 0.326 0.343 0.369 0.377 0.409 0.454 0.461 0.481 0.529 0.540
8 1/4 13.7 0.425 0.451 0.477 0.516 0.528 0.577 0.647 0.658 0.690 0.772 0.792 0.829 0.880
10 3/8 17.1 0.542 0.577 0.612 0.662 0.679 0.745 0.839 0.855 0.900 1.015 1.430 1.097 1.174 1.211
15 1/2 21.3 0.687 0.732 0.777 0.844 0.866 0.952 1.078 1.098 1.159 1.316 1.354 1.428 1.536 1.589 1.640
20 3/4 26.7 0.873 0.932 0.990 1.077 1.105 1.218 1.384 1.411 1.492 1.702 1.753 1.854 2.002 2.075 2.146 2.239
25 1 33.4 1.105 1.180 1.255 1.366 1.403 1.549 1.764 1.799 1.905 2.181 2.249 2.383 2.581 2.678 2.774 2.900 3.128 3.207 3.415
32 1-1/4 42.2 1.410 1.510 1.600 1.750 1.790 1.980 2.260 2.310 2.450 2.810 2.900 3.080 3.340 3.470 3.600 3.770 4.080 4.180 4.470 4.590 4.900
40 1-1/2 48.3 1.620 1.730 1.840 2.010 2.060 2.280 2.610 2.660 2.820 3.250 3.350 3.560 3.870 4.020 4.170 4.370 4.730 4.860 5.200 5.340 5.710 5.900 6.260
50 2 60.3 2.030 2.180 2.320 2.530 2.600 2.880 3.290 3.360 3.560 4.100 4.240 4.510 4.900 5.100 5.290 5.550 6.030 6.190 6.630 6.820 7.310 7.550 8.030 8.450 9.330
65 2-1/2 73.0 2.470 2.640 2.820 3.070 3.160 3.500 4.010 4.090 4.350 5.010 5.180 5.510 6.000 6.240 6.480 6.810 7.400 7.600 8.150 8.380 9.000 9.310 9.910 10.440 11.550
80 3 88.9 3.230 3.440 3.760 3.870 4.290 4.910 5.020 5.330 6.150 60.350 6.760 7.370 4.670 7.970 8.370 9.110 9.370 10.050 10.340 11.120 11.500 12.270 12.930 14.340
90 3-1/2 101.6 3.950 4.310 4.430 4.910 5.630 5.750 6.110 7.060 7.290 7.760 8.470 8.820 9.160 9.630 10.480 10.780 11.570 11.910 12.810 13.260 14.140 14.920 16.570
100 4 114.3 4.860 4.990 5.540 6.350 6.490 6.890 7.970 8.230 8.770 9.560 9.960 10.350 10.880 11.850 12.180 13.090 13.480 14.500 15.010 16.020 16.900 18.790
125 5 141.3 6.190 6.870 7.880 8.050 8.560 9.900 10.230 10.900 11.890 12.390 12.880 13.540 14.760 15.180 16.320 16.810 18.100 18.740 20.020 21.130 23.530
150 6 168.3 8.200 9.420 9.620 10.220 11.830 12.230 13.030 14.220 14.820 15.410 16.210 17.670 18.180 19.550 20.130 21.690 22.470 24.010 25.360 28.260 30.900 31.600
200 8 219.1 21.200 23.100 23.800 25.600 26.400 28.500 29.500 31.500 33.300 37.200 40.600 41.600 43.600 45.600 46.600 49.100
250 10 273.1 26.500 29.000 29.800 32.100 33.100 35.600 36.900 39.500 41.800 46.600 51.000 52.300 54.800 57.400 58.600 61.800 64.900 66.800
300 12 323.9 31.600 34.400 35.400 38.200 39.300 42.400 44.000 47.000 49.700 55.500 60.800 62.300 65.400 68.400 69.900 73.700 77.400 79.700 85.600
350 14 355.6 34.700 37.900 39.000 42.000 43.200 46.600 48.300 51.700 54.700 61.100 66.900 68.600 71.900 75.300 76.900 81.100 85.200 87.700 94.300 101.700
400 16 406.4 39.700 43.300 44.600 48.000 49.500 53.400 55.300 59.200 62.600 70.000 76.700 78.600 82.400 86.300 88.200 93.000 97.800 100.600 108.200 116.700 121.400
450 18 457.0 55.700 60.100 62.300 66.700 70.600 78.900 86.400 88.600 92.900 97.300 99.400 104.800 110.200 113.500 122.100 131.700 137.700 139.100
500 20 508.0 62.000 66.900 69.400 74.300 78.600 87.800 96.200 98.600 103.500 108.300 110.700 116.800 122.800 126.400 136.000 146.800 152.700 155.100 170.500
550 22 559.0 73.700 76.400 81.800 86.500 96.800 106.000 108.700 114.100 119.400 122.100 128.700 135.400 139.400 150.000 161.900 168.500 171.100 188.200 191.700
600 24 610.0 80.500 83.500 89.400 94.500 105.700 115.800 118.800 124.600 130.500 133.400 140.700 148.000 152.300 163.900 177.000 184.200 187.100 205.800 209.600 234.400
650 26 660.0 90.400 96.800 102.400 114.500 125.400 128.600 135.000 141.300 144.500 152.400 160.300 165.000 177.600 191.800 199.600 202.700 223.000 227.200 254.100
700 28 717.0 110.000 123.000 135.000 139.000 146.000 152.000 156.000 164.000 173.000 178.000 192.000 207.000 215.000 219.000 241.000 245.000 274.000
750 30 762.0 118.000 132.000 145.000 149.000 156.000 163.000 167.000 176.000 185.000 191.000 206.000 222.000 231.000 235.000 258.000 263.000 294.000
800 32 813.0 126.000 141.000 155.000 159.000 167.000 175.000 178.000 188.000 198.000 204.000 220.000 237.000 247.000 251.000 276.000 281.000 314.000
850 34 864.0 134.000 150.000 165.000 169.000 177.000 186.000 190.000 200.000 211.000 217.000 233.000 252.000 262.000 267.000 293.000 299.000 335.000
900 36 914.0 142.000 159.000 174.000 179.000 188.000 196.000 201.000 212.000 223.000 230.000 247.000 267.000 278.000 282.000 311.000 317.000 354.000
950 38 965.0 150.000 168.000 184.000 189.000 198.000 208.000 212.000 224.000 236.000 242.000 261.000 282.000 294.000 298.000 328.000 335.000 374.000
1000 40 1016.0 158.000 177.000 194.000 199.000 209.000 219.000 223.000 236.000 248.000 255.000 275.000 297.000 309.000 314.000 346.000 353.000 395.000
1050 42 1067.0 166.000 186.000 204.000 209.000 219.000 230.000 235.000 248.000 261.000 268.000 289.000 312.000 325.000 330.000 364.000 370.000 415.000
1100 44 1118.0 195.000 214.000 219.000 230.000 241.000 246.000 260.000 273.000 281.000 303.000 327.000 341.000 346.000 381.000 388.000 435.000
1150 46 1168.0 204.000 223.000 229.000 240.000 252.000 257.000 271.000 286.000 294.000 317.000 342.000 356.000 362.000 398.000 406.000 455.000
1200 48 1219.0 212.000 233.000 239.000 251.000 263.000 269.000 283.000 298.000 307.000 331.000 357.000 372.000 378.000 416.000 424.000 475.000
1300 52 1321.0 253.000 259.000 272.000 285.000 291.000 307.000 323.000 333.000 359.000 387.000 403.000 410.000 451.000 460.000 515.000
1400 56 1422.0 272.000 279.000 293.000 307.000 314.000 331.000 348.000 359.000 386.000 417.000 434.000 441.000 486.000 495.000 555.000
1500 60 1524.0 292.000 299.000 314.000 329.000 336.000 355.000 373.000 384.000 414.000 447.000 466.000 473.000 521.000 531.000 595.000
1600 64 1626.0 319.000 335.000 351.000 359.000 379.000 399.000 410.000 442.000 478.000 497.000 505.000 557.000 567.000 635.000
1700 68 1727.0 339.000 356.000 373.000 381.000 402.000 423.000 436.000 470.000 508.000 528.000 537.000 591.000 603.000 675.000
1800 72 1829.0 359.000 377.000 395.000 404.000 426.000 449.000 462.000 498.000 538.000 560.000 569.000 627.000 639.000 715.000
1900 76 1930.0 379.000 398.000 417.000 426.000 450.000 473.000 488.000 525.000 568.000 591.000 600.000 661.000 674.000 755.000
2000 80 2032.0 399.000 419.000 439.000 449.000 474.000 499.000 514.000 553.000 598.000 623.000 632.000 697.000 710.000 795.000
2400 96 2438.0 479.000 503.000 527.000 539.000 569.000 599.000 617.000 664.000 718.000 748.000 760.000 837.000 853.000 956.000
کانال بازار لوله
 • استان: ارسال به تمام ایران
 • فروش: مهندس غلامی
 • لطفا در هنگام تماس بگویید از سایت بازار لوله ایران تماس گرفته اید.
 • تلفن: 02166648108
 • همراه: 09121710840

لوله فولادی درزدار

میخواهید کارشناس فروش ما با شما تماس بگیرد؟

شماره همراه خود را در کادر زیر وارد کنید
لوله فولادی درزدار

ثبت سفارش خرید لوله فولادی درزدار:

 • خریدار لوله فولادی درزدار
 • فروشنده و تأمین کننده هستم
 • تولید کننده هستم
 • مجری و پیمانکار لوله فولادی درزدار

اگر خریدار، فروشنده، تولید کننده یا پیمانکار در زمینه لوله فولادی درزدار هستید سفارش خود را ثبت کنید تا برای همکاری با شما تماس بگیریم.

لوله هایی که از شکل دهی (نورد) ورق های فولادی ساخته میشوند و دو سر ورق به هم جوش داده می شود

قیمت انواع لوله فولادی درزدار

فولادی درزدار لوله فولادی درزدار درزدار لوله فولادی فولادی لوله های فولادی لوله های فولادی لوله های های

نام کالا قیمت (ریال)برندتاریخ اعلامکد
لوله های فولادی 32 میلیمتر رده 5S مانیسمان 1.65 میل 1,007,990 ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16557
لوله های فولادی 32 میلیمتر رده XXS مانیسمان 9.7 میل 4,661,953ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16555
لوله های فولادی 32 میلیمتر رده 160 مانیسمان 6.35 میل 3,365,966ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16553
لوله های فولادی 32 میلیمتر رده 80 مانیسمان 4.85 میل 2,681,973ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16551
لوله های فولادی 32 میلیمتر رده XS مانیسمان 4.85 میل 2,681,973ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16549
لوله های فولادی 32 میلیمتر رده 40 مانیسمان 3.56 میل 2,033,980ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16547
لوله های فولادی 32 میلیمتر رده STD مانیسمان 3.56 میل 2,033,980ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16545
لوله های فولادی 32 میلیمتر رده 30 مانیسمان 2.9 میل 1,721,983ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16543
لوله های فولادی 32 میلیمتر رده 10 مانیسمان 2.77 میل 1,619,984ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16541
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده 80S مانیسمان 4.55 میل 1,973,980ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16539
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده 40S مانیسمان 3.38 میل 1,529,985ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16537
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده 10S مانیسمان 2.77 میل 1,277,987ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16535
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده 5S مانیسمان 1.65 میل 797,992ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16533
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده XXS مانیسمان 9.09 میل 3,269,967ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16531
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده 160 مانیسمان 6.35 میل 2,543,975ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16529
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده 80 مانیسمان 4.55 میل 1,943,981ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16527
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده XS مانیسمان 4.55 میل 1,943,981ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16525
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده 40 مانیسمان 3.38 میل 1,499,985ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16523
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده STD مانیسمان 3.38 میل 1,499,985ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16521
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده 30 مانیسمان 2.41 میل 1,307,987ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16519
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده 10 مانیسمان 2.77 میل 1,253,987ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16517
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده 80S مانیسمان 3.91 میل 1,343,987ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16515
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده 40S مانیسمان 2.87 میل 1,025,990ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16513
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده 10S مانیسمان 2.11 میل 785,992ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16511
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده 5S مانیسمان 1.65 میل 623,994ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16509
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده XXS مانیسمان 7.82 میل 2,183,978ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16507
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده 160 مانیسمان 5.56 میل 1,739,983ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16505
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده 80 مانیسمان 3.9 میل 1,319,987ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16503
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده XS مانیسمان 3.9 میل 1,319,987ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16501
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده 40 مانیسمان 2.87 میل 1,013,990ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16499
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده STD مانیسمان 2.87 میل 1,013,990ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16497
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده 30 مانیسمان 2.41 میل 863,991ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16495
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده 10 مانیسمان 2.11 میل 767,992ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16493
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده 80S مانیسمان 3.73 میل 989,990ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16491
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده 40S مانیسمان 2.77 میل 779,992ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16489
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده 10S مانیسمان 2.11 میل 605,994ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16487
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده 5S مانیسمان 1.65 میل 491,995ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16485
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده XXS مانیسمان 7.47 میل 1,529,985ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16483
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده 160 مانیسمان 4.78 میل 1,169,988ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16481
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده 80 مانیسمان 3.73 میل 971,990ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16479
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده XS مانیسمان 3.73 میل 971,990ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16477
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده 40 مانیسمان 2.77 میل 761,992ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16475
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده STD مانیسمان 2.77 میل 761,992ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16473
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده 30 مانیسمان 1.85 میل 671,993ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16471
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده 10 مانیسمان 2.11 میل 599,994ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16469
لوله های فولادی 10 میلیمتر رده 80S مانیسمان 3.2 میل 671,993ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16467
لوله های فولادی 10 میلیمتر رده 40S مانیسمان 2.31 میل 515,995ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16465
لوله های فولادی 10 میلیمتر رده 10S مانیسمان 1.65 میل 383,996ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16463
لوله های فولادی 10 میلیمتر رده 80 مانیسمان 3.2 میل 659,993ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16461
لوله های فولادی 10 میلیمتر رده XS مانیسمان 3.2 میل 659,993ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16459
لوله های فولادی 10 میلیمتر رده 40 مانیسمان 2.31 میل 503,995ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16457
لوله های فولادی 10 میلیمتر رده STD مانیسمان 2.31 میل 503,995ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16455
لوله های فولادی 10 میلیمتر رده 30 مانیسمان 1.85 میل 419,996ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16453
لوله های فولادی 10 میلیمتر رده 10 مانیسمان 1.65 میل 377,996ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16451
لوله های فولادی 8 میلیمتر رده 80S مانیسمان 3.02 میل 491,995ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16449
لوله های فولادی 8 میلیمتر رده 40S مانیسمان 2.24 میل 383,996ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16447
لوله های فولادی 8 میلیمتر رده 10S مانیسمان 1.65 میل 305,997ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16445
لوله های فولادی 8 میلیمتر رده 80 مانیسمان 3.02 میل 479,995ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16443
لوله های فولادی 8 میلیمتر رده XS مانیسمان 3.02 میل 479,995ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16441
لوله های فولادی 8 میلیمتر رده 40 مانیسمان 2.24 میل 377,996ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16439
لوله های فولادی 8 میلیمتر رده STD مانیسمان 2.24 میل 377,996ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16437
لوله های فولادی 8 میلیمتر رده 30 مانیسمان 1.85 میل 323,997ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16435
لوله های فولادی 8 میلیمتر رده 10 مانیسمان 1.65 میل 293,997ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16433
لوله های فولادی 6 میلیمتر رده 80S مانیسمان 2.41 میل 287,997ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16431
لوله های فولادی 6 میلیمتر رده 40S مانیسمان 1.73 میل 215,998ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16429
لوله های فولادی 6 میلیمتر رده 10S مانیسمان 1.24 میل 167,998ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16427
لوله های فولادی 6 میلیمتر رده 80 مانیسمان 2.41 میل 281,997ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16425
لوله های فولادی 6 میلیمتر رده XS مانیسمان 2.41 میل 281,997ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16423
لوله های فولادی 6 میلیمتر رده 40 مانیسمان 1.73 میل 221,998ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16421
لوله های فولادی 6 میلیمتر رده STD مانیسمان 1.73 میل 221,998ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16419
لوله های فولادی 6 میلیمتر رده 30 مانیسمان 1.45 میل 191,998ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16417
لوله های فولادی 6 میلیمتر رده 10 مانیسمان 1.24 میل 167,998ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16415
شرکت های تولید کننده لوله فولادی درزدار

لیست قیمت کلیه محصولات شرکت های صنعت لوله و اتصالات ایران در این نرم افزار موجود میباشد.

فهرست خریداران لوله فولادی درزدار

خرید 2500متر لوله فولادی درزدار سایز 200میلیمتر("8)به ضخامت 7 میلیمتر جهت آبرسانی به شهرک صنعتی سنندج
خرید 2500متر لوله فولادی درزدار سایز 200میلیمتر("8)به ضخامت 7میلیمتر جهت آبرسانی به شهرک صنعتی سنندج
لوله فولادی 6 اینچ 0.172 API grade B
لوله درزدار سیاه جهت سازه گلخونه میخوام
خرید لوله جهت پروژه اداری 16طبقه تهران
با ادای احترام لوله فولادی درزدار با قطر180 و ضخامت 5 موجود هست؟
سلام وقت بخیر. لوله فولادی درزدار قطر 8 دارین؟
شرکت فراگیر سپنتا عاملیت فروش لوله های سپنتا میباشد و عرضه لوله های سپنتا را داریم.
قیمت لوله فولادی درزدار

لوله فولادی درزدار - لوله هایی که از شکل دهی (نورد) ورق های فولادی ساخته میشوند و دو سر ورق به هم جوش داده می شود . لوله فولادی درزدار لوله هایی که از شکل دهی (نورد) ورق های فولادی ساخته میشوند و دو سر ورق به هم جوش داده می شود . انواع لوله پلی اتیلن کلیه لوله هایی که از مواد HDPE یا LDPE طبق استاندارد 14427 ایران تولید میشوند. لوله های خرطومی PVC لوله هایی که از مواد پی وی سی ساخته شده اند و حالت فنری دارند. لوله های فولادی لوله هایی که از آهن ساخته شده اند مثل گالوانیزه، مانیسمان، سیاه و لوله مبلی. لوله پلیمری انواع مختلف لوله هایی که از مواد پلیمری ساخته شده اند. لوله پلی اتیلن اسپیرال لوله هایی که از مارپیچ کردن (مثل فنر یا لوله های خرطومی) ورقه های پلی اتیلن و جوش دادن درز های آن تولید میشود. لوله فولادی ضد زنگ لوله هایی که از فولاد ضد زنگ ساخته میشوند. لوله پلی اتیلن 250 میلیمتر آب لوله هایی که از مواد پلی اتیلن (EX3 - PE63,80-100) تولید میشوند و قطر آنها ۲۵۰ میلیمتر یا ده اینچ میباشد. لوله های آبرسانی پلی اتیلن لوله هایی که از مواد پلی اتیلن ساخته شده اند و برای آب رسانی استفاده میشوند. لوله پلی اتیلن 180 میلیمتر آب لوله هایی که از مواد HDPE تولید میشوند و قطر خارجی آن 180 میلیمتر میباشد. لوله پی وی سی لوله هایی که از pvc ساخته شده اند و اغلب کاربرد فاضلاب ساختمانی دارند. شیر پلیمری ربع گرد شیر هایی که اغلب از مواد PVC ساخته میشوند و دو حالته قطع و وصل هستند. زانو جوشی زانویی که به لوله جوش داده می شود. سردنده جوشی فولادی یک لوله رزوه دار کوتاه است که به لوله های فولادی جوش داده می شود. لوله BS 1387 لوله های فولادی درزدار جوشی تا 6 اینچ با کاربرد های ساختمانی با سه کلاس وزنی سبک، متوسط و سنگین. لوله داربستی لوله های فولادی درزدار به قطر 48 میلیمتر که برای سازه های داربستی پروژه های ساختمانی به کار میروند. لوله فولادی ASTM لوله هایی که طبق استاندارد ASTM (انجمن مواد و آزمون آمریکا) تولید می شوند و کاربرد های صنعتی و پالایشگاهی دارند. لوله پلی اتیلن 280 میلیمتر آب لوله هایی که قطر آنها 280 میلیمتر هستند و از مواد hdpe مخصوص انتقال آب آشامیدنی ساخته میشوند. لوله رابط لوله هایی که در لوله کشی های خطوط انتقال برای وصل کردن دو لوله به همدیگر کاربرد رابط را دارند. لوله کشاورزی لوله هایی که در کشاورزی جهت انتقال آب و زهکشی استفاده میشوند . لوله گلخانه لوله هایی که اغلب از جنس گالوانیزه هستند و جهت ساخت سازه های گلخانه ای استفاده میشوند. لوله آبیاری قطره ای لوله هایی از قطر خارجی ۶ میلیمتر به بالا از جنس پلی اتیلن که در آبیاری قطره ای استفاده میشوند . لوله های پلی اتیلن لوله هایی از سایز 16 تا 800 میلیمتر از جنس پلی اتیلن. لوله فولادی AWWA لوله هایی که طبق استاندارد انجمن تأمین آب آمریکا تولید می شوند که اغلب در خطوط انتقال آب استفاده می شوند. لوله انتقال برق لوله هایی اغلب از جنس پلی اتیلن که در انتقال کابل برق و به عنوان پوشش و محافظ کابل برق کاربرد دارند.
لوله هایی که از شکل دهی (نورد) ورق های فولادی ساخته میشوند و دو سر ورق به هم جوش داده می شود , مناقصات لوله فولادی درزدار, نمایندگی لوله فولادی درزدار, استعلام قیمت لوله فولادی درزدار, ارسال لوله فولادی درزدار, پخش عمده لوله فولادی درزدار, قیمت لوله فولادی درزدار, خرید لوله فولادی درزدار, فروش لوله فولادی درزدار, قیمت انواع لوله فولادی درزدار, لیست قیمت لوله فولادی درزدار, کارخانه تولید لوله فولادی درزدار, تولید لوله فولادی درزدار, تأمین لوله فولادی درزدار, کاتالوگ لوله فولادی درزدار, انواع لوله فولادی درزدار, فیلم لوله فولادی درزدار, آموزش لوله فولادی درزدار, قیمت روز لوله فولادی درزدار, خرید عمده لوله فولادی درزدار, فروش عمده لوله فولادی درزدار, عکس لوله فولادی درزدار, بهترین لوله فولادی درزدار, ارزانترین لوله فولادی درزدار

نظرات کاربران در مورد لوله فولادی درزدار

 • رحیمی ایلام شنبه 2 ارديبهشت 98

  با سلام قیمت لوه 10 اینچ بضخامت 0.250 اینچ x52 رو میخواستم بدونم ؟
  لوله فولادی درزدار 10 اینچ

 • اسدپور تهران یکشنبه 12 اسفند 97

  لوله فولادی درزدار با قطر های 500 و 450و300و250و150 میخواستم بخرم
  تهران شرکت سانت

 • رستگار تهران دوشنبه 11 بهمن 97

  استاندارد لوله فولادی درزدار چیست؟
  لوله فولادی درزدار قطر 33.4 و ضخامت 4.85

 • احمدنژاد اردبیل چهارشنبه 10 دی 97

  درخواست قیمت لوله فولادی 10 اینچ به ضخامت 6 میلیمتر داشتم
  لوله فولادی درزدار سیاه به قطر 10 اینچ و ضخامت 6 میلیمتر

 • بهاالدین پورصادق پیشوا شنبه 6 شهریور 97

  خرید 2500متر لوله فولادی درزدار سایز 200میلیمتر("8)به ضخامت 7 میلیمتر جهت آبرسانی به شهرک صنعتی سنندج

 • قیطاسی یکشنبه 12 اسفند 96

  با ادای احترام لوله فولادی درزدار با قطر180 و ضخامت 5 موجود هست؟ با ادای احترام لوله فولادی درزدار با قطر180 و ضخامت 5 موجود هست؟

 • برومند یکشنبه 11 بهمن 96

  سلام وقت بخیر. لوله فولادی درزدار قطر 8 دارین؟ سلام وقت بخیر. لوله فولادی درزدار قطر 8 دارین؟

 • رمضان کوهکن گلستان شنبه 2 ارديبهشت 99

  درخواست لوله چاه کشاورزی به مقدار 84 متر

 • شهرستانی تهران چهارشنبه 7 مهر 98

  برای عایق کاری لوله های موتور خانه می خوام .
  لوله های فولادی DIN .

 • رسول فرجی آذربایجان شرقی شنبه 7 مهر 98

  نیاز به سبکترین لوله های یک و یک دوم و دو اینچ

 • کفشدار تهران شنبه 5 مرداد 98

  من یک لیست خرید از لوله های فولادی ضد زنگ دارم
  امکانش هست من لیستو براتون بفرستم

 • آهنی خراسان جنوبی چهارشنبه 4 تیر 98

  خرید برای باغ 2000متری وپیمانکار برای اجرا

 • حاجی زاده خوزستان،اهواز شنبه 3 خرداد 98

  سلام.قیمت یک سر اتصالات لوله های فولادی را میخواستم.
  اتصالات فولادی دارید؟
  لوله های فولادی سیاه درزداراستاندارد 2440
  لیست قیمت ندارید؟

 • یزدانی فارس،سپیدان پنج شنبه 2 ارديبهشت 98

  سلام استعلام قیمت لوله های فولادی رو میخام
  بله مرتبط با این موارد است
  اصفهان- شرکت راک سپیدان سپاهان

 • لوله فولادی درزدار سلماس سه شنبه 2 ارديبهشت 98

  لوله صنعتی با قطر خارجی 40mm
  ضخامت 1/5mm میخاستم

 • قادری کرمان پنج شنبه 12 اسفند 97

  قیمت لوله های فولادی برای استفاده در مخازن بتنی نگهداری ابچنده؟
  ST PIPE به قطر 6اینچ

 • لطف الهی یکشنبه 11 بهمن 97

  می خواستم بدونم آلیاژ مورد استفاده برای لوله های مانیسمان چیه
  لوله های فولادی سیاه مانیسمان

 • ابراهیم علیخانی شرکت طوبی سازان غرب کرمانشاه جمعه 11 بهمن 97

  قیمت لوله های فولادی اسپیرال قطر200، 300، 400، 500، 600 میلیمتر برای فشار کار 10 بار را اطفا قیمت بدید.

 • اکبری اردبیل یکشنبه 10 دی 97

  میخواستم قیمت متعلقات لوله های فولادی رو بدونم
  لوله فولادی DIN

 • تورج سیاحی آذربایجان غربی شهر سرو پنج شنبه 10 دی 97

  تامین لوله های فولادی جهت گازرسانی منازل برای نودوسه روستا

 • شیخی فارس،شیراز یکشنبه 7 مهر 97


  لوله های فولادی مد نظر میباشد

 • فرزاد زارع اهواز پنج شنبه 7 مهر 97

  ضخامت 6 میلیمتر

 • کلهر کرمانشاه سه شنبه 5 مرداد 97

  قیمت لوله های فولادی 4 اینچ
  ضخامت 0.154 تا0.188 اینچ
  لوله فولادی به قطر 6 اینچ با استاندار API 5L
  برای پروژه گازه لوله ها

 • صنایع سبز کرمان پنج شنبه 5 مرداد 97

  جهت ساخت پایه های فلزی نیاز به لوله با قطر 90 دارم

 • شعله افشان مشهد چهارشنبه 4 تیر 97

  لوله فولادی 6 اینچ 0.172 API grade B

RSS