دنبال چه میگردید؟

لوله پنج لایه

کانال بازار لوله
09033669994 - 09033669992 -

اگر فروشنده لوله و اتصالات هستید برای دریافت عاملیت فروش یا نمایندگی لوله و اتصالات آبرسانی، گازرسانی، آبیاری و کشاورزی با شماره 09033669994 - 09033669992 تماس بگیرید

لیست قیمت کلیه محصولات شرکت های صنعت لوله و اتصالات ایران در این نرم افزار موجود میباشد.

لوله پنج لایه. خط تولید اتصالات پنج لایه تجهیزات دستگاه تولید اتصالات پرسی پنج لایه. اتصالات پنج لایه اتصالات پکس آل پکس (Pex Al Pex) مخصوص لوله کشی پنج لایه. چپقی پنج لایه . مغزی پنج لایه اتصال برنجی برای استفاده در لوله کشی های Pex. سه راه پنج لایه اتصال سه راهی که در لوله کشی پرسی پکس استفاده میشود. سه راه خاردار ۹۰ درجه پنج لایه اتصال سه راهی برای استفاده در لوله کشی های پکس. سه راه توپیچ پنج لایه اتصال سه راهی مخصوص سیستم لوله کشی پکس و پرسی ساختمانی. سه راه تخت صفحه دار پنج لایه . سه راه تخت خاردار پنج لایه . سه راه تبدیلی پنج لایه اتصال سه راهی نامساوی مخصوص لوله کشی پرسی ساختمانی. زانو صفحه دار روپیچ پنج لایه . زانو پنج لایه اتصال زانویی کوپلی و پرسی مخصوص لوله کشی Pex. زانو صفحه دار توپیچ پنج لایه اتصال زانویی دارای صفحه ای مخصوص محکم کردن آن به دیوار به کمک پیچ. زانو روپیچ پنج لایه اتصال زانویی برای لوله کشی های پکس ال پکس. زانو خاردار روپیچ پنج لایه اتصال زانویی جهت لوله کشی pex پنج لایه آب آشامیدنی. زانو توپیچ پنج لایه . رابط تبدیلی پنج لایه اتصال دو سر نامساوی کوپلینگی مخصوص لوله کشی پکس. رابط پنج لایه اتصال رابط لوله کشی پکس ساختمانی کوپلردار و پرسی. رابط روپیچ پنج لایه اتصال رابط کوپلینگی مورد استفاده در لوله کشی پکس. رابط توپیچ پنج لایه اتصال برنجی برای وصل کردن دو لوله Pex-Al-Pex به همدگیر. زانو 90 درجه پرسی اتصال زانویی مخصوص لوله کشی پرسی پنج لایه pex-al-pex. بوشن پرسی رابط های مخصوص لوله کشی های پرسی پنج لایه ساختمانی Al-Pex-Al. زانو چپقی کوپلی زانوی تبدیلی یک سر نر و سر دیگر ماده برای لوله کشی های ساختمانی پنج لایه پرسی. زانو نود درجه کوپلی زانویی مخصوص لوله کشی پنج لایه pex. بوشن تبدیل کوپلی اتصالات و رابط های تبدیلی کوپلی مخصوص لوله کشی پنج لایه Pex-Al-Pex.

RSS